小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 着陸する | ちゃくりくする

Informacje podstawowe

Kanji

ちゃく りく

Znaczenie znaków kanji

noszenie, ubieranie się, zakładanie, przywdzianie, przybranie, przybieranie, osiąganie, przybywanie, przychodzenie, przyjeżdżanie, docieranie, klasyfikator na garnitury

Pokaż szczegóły znaku

ziemia, ląd, teren, sześć

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ちゃくりくする

chakuriku suru


Znaczenie

lądować


Części mowy

czasownik nieregularny

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

着陸します

ちゃくりくします

chakuriku shimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

着陸しません

ちゃくりくしません

chakuriku shimasen

Twierdzenie, czas przeszły

着陸しました

ちゃくりくしました

chakuriku shimashita

Przeczenie, czas przeszły

着陸しませんでした

ちゃくりくしませんでした

chakuriku shimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

着陸する

ちゃくりくする

chakuriku suru

Przeczenie, czas teraźniejszy

着陸しない

ちゃくりくしない

chakuriku shinai

Twierdzenie, czas przeszły

着陸した

ちゃくりくした

chakuriku shita

Przeczenie, czas przeszły

着陸しなかった

ちゃくりくしなかった

chakuriku shinakatta


Temat czasownika (ang: stem)

着陸し

ちゃくりくし

chakuriku shi


Forma mashou

着陸しましょう

ちゃくりくしましょう

chakuriku shimashou


Forma te

着陸して

ちゃくりくして

chakuriku shite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

着陸できる

ちゃくりくできる

chakuriku dekiru

Przeczenie, czas teraźniejszy

着陸できない

ちゃくりくできない

chakuriku dekinai

Twierdzenie, czas przeszły

着陸できた

ちゃくりくできた

chakuriku dekita

Przeczenie, czas przeszły

着陸できなかった

ちゃくりくできなかった

chakuriku dekinakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

着陸できます

ちゃくりくできます

chakuriku dekimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

着陸できません

ちゃくりくできません

chakuriku dekimasen

Twierdzenie, czas przeszły

着陸できました

ちゃくりくできました

chakuriku dekimashita

Przeczenie, czas przeszły

着陸できませんでした

ちゃくりくできませんでした

chakuriku dekimasen deshita


Forma potencjalna, forma te

着陸できて

ちゃくりくできて

chakuriku dekite


Forma wolicjonalna

着陸しよう

ちゃくりくしよう

chakuriku shiyou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

着陸される

ちゃくりくされる

chakuriku sareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

着陸されない

ちゃくりくされない

chakuriku sarenai

Twierdzenie, czas przeszły

着陸された

ちゃくりくされた

chakuriku sareta

Przeczenie, czas przeszły

着陸されなかった

ちゃくりくされなかった

chakuriku sarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

着陸されます

ちゃくりくされます

chakuriku saremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

着陸されません

ちゃくりくされません

chakuriku saremasen

Twierdzenie, czas przeszły

着陸されました

ちゃくりくされました

chakuriku saremashita

Przeczenie, czas przeszły

着陸されませんでした

ちゃくりくされませんでした

chakuriku saremasen deshita


Forma bierna, forma te

着陸されて

ちゃくりくされて

chakuriku sarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

着陸させる

ちゃくりくさせる

chakuriku saseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

着陸させない

ちゃくりくさせない

chakuriku sasenai

Twierdzenie, czas przeszły

着陸させた

ちゃくりくさせた

chakuriku saseta

Przeczenie, czas przeszły

着陸させなかった

ちゃくりくさせなかった

chakuriku sasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

着陸させます

ちゃくりくさせます

chakuriku sasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

着陸させません

ちゃくりくさせません

chakuriku sasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

着陸させました

ちゃくりくさせました

chakuriku sasemashita

Przeczenie, czas przeszły

着陸させませんでした

ちゃくりくさせませんでした

chakuriku sasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

着陸させて

ちゃくりくさせて

chakuriku sasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

着陸させられる

ちゃくりくさせられる

chakuriku saserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

着陸させられない

ちゃくりくさせられない

chakuriku saserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

着陸させられた

ちゃくりくさせられた

chakuriku saserareta

Przeczenie, czas przeszły

着陸させられなかった

ちゃくりくさせられなかった

chakuriku saserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

着陸させられます

ちゃくりくさせられます

chakuriku saseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

着陸させられません

ちゃくりくさせられません

chakuriku saseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

着陸させられました

ちゃくりくさせられました

chakuriku saseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

着陸させられませんでした

ちゃくりくさせられませんでした

chakuriku saseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

着陸させられて

ちゃくりくさせられて

chakuriku saserarete


Forma ba

Twierdzenie

着陸すれば

ちゃくりくすれば

chakuriku sureba

Przeczenie

着陸しなければ

ちゃくりくしなければ

chakuriku shinakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

着陸なさる

ちゃくりくなさる

chakuriku nasaru

着陸なさいます

ちゃくりくなさいます

chakuriku nasaimasu

Forma modestywna (skromna)

着陸致します

ちゃくりくいたします

chakuriku itashimasu

着陸致す

ちゃくりくいたす

chakuriku itasu

Przykłady gramatyczne

Być może

着陸するかもしれない

ちゃくりくするかもしれない

chakuriku suru ka mo shirenai

着陸するかもしれません

ちゃくりくするかもしれません

chakuriku suru ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

着陸してある

ちゃくりくしてある

chakuriku shite aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 着陸してほしくないです

[osoba に] ... ちゃくりくしてほしくないです

[osoba ni] ... chakuriku shite hoshikunai desu

[osoba に] ... 着陸しないでほしいです

[osoba に] ... ちゃくりくしないでほしいです

[osoba ni] ... chakuriku shinai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

着陸したいです

ちゃくりくしたいです

chakuriku shitai desu


Chcieć (III osoba)

着陸したがっている

ちゃくりくしたがっている

chakuriku shitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 着陸してほしいです

[osoba に] ... ちゃくりくしてほしいです

[osoba ni] ... chakuriku shite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 着陸してくれる

[dający] [は/が] ちゃくりくしてくれる

[dający] [wa/ga] chakuriku shite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に着陸してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にちゃくりくしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni chakuriku shite ageru


Decydować się na

着陸することにする

ちゃくりくすることにする

chakuriku suru koto ni suru

着陸しないことにする

ちゃくりくしないことにする

chakuriku shinai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

着陸しなくてよかった

ちゃくりくしなくてよかった

chakuriku shinakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

着陸してよかった

ちゃくりくしてよかった

chakuriku shite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

着陸しなければよかった

ちゃくりくしなければよかった

chakuriku shinakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

着陸すればよかった

ちゃくりくすればよかった

chakuriku sureba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

着陸するまで, ...

ちゃくりくするまで, ...

chakuriku suru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

着陸しなくださって、ありがとうございました

ちゃくりくしなくださって、ありがとうございました

chakuriku shina kudasatte, arigatou gozaimashita

着陸しなくてくれて、ありがとう

ちゃくりくしなくてくれて、ありがとう

chakuriku shinakute kurete, arigatou

着陸しなくて、ありがとう

ちゃくりくしなくて、ありがとう

chakuriku shinakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

着陸してくださって、ありがとうございました

ちゃくりくしてくださって、ありがとうございました

chakuriku shite kudasatte, arigatou gozaimashita

着陸してくれて、ありがとう

ちゃくりくしてくれて、ありがとう

chakuriku shite kurete, arigatou

着陸して、ありがとう

ちゃくりくして、ありがとう

chakuriku shite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

着陸するって

ちゃくりくするって

chakuriku surutte

着陸したって

ちゃくりくしたって

chakuriku shitatte


Forma wyjaśniająca

着陸するんです

ちゃくりくするんです

chakuriku surun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

ご着陸ください

ごちゃくりくください

gochakuriku kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 着陸しに行く

[miejsce] [に/へ] ちゃくりくしにいく

[miejsce] [に/へ] chakuriku shi ni iku

[miejsce] [に/へ] 着陸しに来る

[miejsce] [に/へ] ちゃくりくしにくる

[miejsce] [に/へ] chakuriku shi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 着陸しに帰る

[miejsce] [に/へ] ちゃくりくしにかえる

[miejsce] [に/へ] chakuriku shi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ着陸していません

まだちゃくりくしていません

mada chakuriku shite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

着陸すれば, ...

ちゃくりくすれば, ...

chakuriku sureba, ...

着陸しなければ, ...

ちゃくりくしなければ, ...

chakuriku shinakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

着陸したら、...

ちゃくりくしたら、...

chakuriku shitara, ...

着陸しなかったら、...

ちゃくりくしなかったら、...

chakuriku shinakattara, ...


Kiedy ..., to ...

着陸する時、...

ちゃくりくするとき、...

chakuriku suru toki, ...

着陸した時、...

ちゃくりくしたとき、...

chakuriku shita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

着陸すると, ...

ちゃくりくすると, ...

chakuriku suru to, ...


Lubić

着陸するのが好き

ちゃくりくするのがすき

chakuriku suru no ga suki


Łatwo coś zrobić

着陸しやすいです

ちゃくりくしやすいです

chakuriku shi yasui desu

着陸しやすかったです

ちゃくりくしやすかったです

chakuriku shi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

着陸したことがある

ちゃくりくしたことがある

chakuriku shita koto ga aru

着陸したことがあるか

ちゃくりくしたことがあるか

chakuriku shita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

着陸するといいですね

ちゃくりくするといいですね

chakuriku suru to ii desu ne

着陸しないといいですね

ちゃくりくしないといいですね

chakuriku shinai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

着陸するといいんですが

ちゃくりくするといいんですが

chakuriku suru to ii n desu ga

着陸するといいんですけど

ちゃくりくするといいんですけど

chakuriku suru to ii n desu kedo

着陸しないといいんですが

ちゃくりくしないといいんですが

chakuriku shinai to ii n desu ga

着陸しないといいんですけど

ちゃくりくしないといいんですけど

chakuriku shinai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

着陸するのに, ...

ちゃくりくするのに, ...

chakuriku suru noni, ...

着陸したのに, ...

ちゃくりくしたのに, ...

chakuriku shita noni, ...


Musieć 1

着陸しなくちゃいけません

ちゃくりくしなくちゃいけません

chakuriku shinakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

着陸しなければならない

ちゃくりくしなければならない

chakuriku shinakereba naranai

着陸しなければなりません

sければなりません

chakuriku shinakereba narimasen

着陸しなくてはならない

ちゃくりくしなくてはならない

chakuriku shinakute wa naranai

着陸しなくてはなりません

ちゃくりくしなくてはなりません

chakuriku shinakute wa narimasen


Nawet, jeśli

着陸しても

ちゃくりくしても

chakuriku shite mo

着陸しなくても

ちゃくりくしなくても

chakuriku shinakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

着陸しなくてもかまわない

ちゃくりくしなくてもかまわない

chakuriku shinakute mo kamawanai

着陸しなくてもかまいません

ちゃくりくしなくてもかまいません

chakuriku shinakute mo kamaimasen


Nie lubić

着陸するのがきらい

ちゃくりくするのがきらい

chakuriku suru no ga kirai


Nie robiąc, ...

着陸しないで、...

ちゃくりくしないで、...

chakuriku shinai de, ...


Nie trzeba tego robić

着陸しなくてもいいです

ちゃくりくしなくてもいいです

chakuriku shinakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 着陸して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ちゃくりくしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] chakuriku shite morau


Po czynności, robię ...

着陸してから, ...

ちゃくりくしてから, ...

chakuriku shite kara, ...


Podczas

着陸している間に, ...

ちゃくりくしているあいだに, ...

chakuriku shite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

着陸している間, ...

ちゃくりくしているあいだ, ...

chakuriku shite iru aida, ...


Powinnien / Miał

着陸するはずです

ちゃくりくするはずです

chakuriku suru hazu desu

着陸するはずでした

ちゃくりくするはずでした

chakuriku suru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 着陸させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... ちゃくりくさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... chakuriku sasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 着陸させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... ちゃくりくさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... chakuriku sasete kureru

Pozwól mi

私に ... 着陸させてください

私に ... ちゃくりくさせてください

watashi ni ... chakuriku sasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

着陸してもいいです

ちゃくりくしてもいいです

chakuriku shite mo ii desu

着陸してもいいですか

ちゃくりくしてもいいですか

chakuriku shite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

着陸してもかまわない

ちゃくりくしてもかまわない

chakuriku shite mo kamawanai

着陸してもかまいません

ちゃくりくしてもかまいません

chakuriku shite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

着陸するかもしれません

ちゃくりくするかもしれません

chakuriku suru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

着陸するでしょう

ちゃくりくするでしょう

chakuriku suru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

着陸してごらんなさい

ちゃくりくしてごらんなさい

chakuriku shite goran nasai


Prośba

着陸してください

ちゃくりくしてください

chakuriku shite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

着陸していただけませんか

ちゃくりくしていただけませんか

chakuriku shite itadakemasen ka

着陸してくれませんか

ちゃくりくしてくれませんか

chakuriku shite kuremasen ka

着陸してくれない

ちゃくりくしてくれない

chakuriku shite kurenai


Próbować

着陸してみる

ちゃくりくしてみる

chakuriku shite miru


Przed czynnością, robię ...

着陸する前に, ...

ちゃくりくするまえに, ...

chakuriku suru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

着陸しなくて、すみませんでした

ちゃくりくしなくて、すみませんでした

chakuriku shinakute, sumimasen deshita

着陸しなくて、すみません

ちゃくりくしなくて、すみません

chakuriku shinakute, sumimasen

着陸しなくて、ごめん

ちゃくりくしなくて、ごめん

chakuriku shinakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

着陸して、すみませんでした

ちゃくりくして、すみませんでした

chakuriku shite, sumimasen deshita

着陸して、すみません

ちゃくりくして、すみません

chakuriku shite, sumimasen

着陸して、ごめん

ちゃくりくして、ごめん

chakuriku shite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

着陸しておく

ちゃくりくしておく

chakuriku shite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 着陸する か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ちゃくりくする か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... chakuriku suru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

着陸する か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

ちゃくりくする か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

chakuriku suru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

着陸したほうがいいです

ちゃくりくしたほうがいいです

chakuriku shita hou ga ii desu

着陸しないほうがいいです

ちゃくりくしないほうがいいです

chakuriku shinai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

着陸したらどうですか

ちゃくりくしたらどうですか

chakuriku shitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

着陸してくださる

ちゃくりくしてくださる

chakuriku shite kudasaru


Rozkaz

着陸しなさい

ちゃくりくしなさい

chakuriku shinasai


Słyszałem, że ...

着陸するそうです

ちゃくりくするそうです

chakuriku suru sou desu

着陸したそうです

ちゃくりくしたそうです

chakuriku shita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

着陸し方

ちゃくりくしかた

chakuriku shikata


Starać się regularnie wykonywać

着陸することにしている

ちゃくりくすることにしている

chakuriku suru koto ni shite iru

着陸しないことにしている

ちゃくりくしないことにしている

chakuriku shinai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

着陸しにくいです

ちゃくりくしにくいです

chakuriku shi nikui desu

着陸しにくかったです

ちゃくりくしにくかったです

chakuriku shi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

着陸している

ちゃくりくしている

chakuriku shite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

着陸しようと思っている

ちゃくりくしようとおもっている

chakuriku shiyou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

着陸しようと思う

ちゃくりくしようとおもう

chakuriku shiyou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

着陸しながら, ...

ちゃくりくしながら, ...

chakuriku shi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

着陸するみたいです

ちゃくりくするみたいです

chakuriku suru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

着陸するみたいな

ちゃくりくするみたいな

chakuriku suru mitai na

... みたいに着陸する

... みたいにちゃくりくする

... mitai ni chakuriku suru

着陸したみたいです

ちゃくりくしたみたいです

chakuriku shita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

着陸したみたいな

ちゃくりくしたみたいな

chakuriku shita mitai na

... みたいに着陸した

... みたいにちゃくりくした

... mitai ni chakuriku shita


Zakaz 1

着陸してはいけません

ちゃくりくしてはいけません

chakuriku shite wa ikemasen


Zakaz 2

着陸しないでください

ちゃくりくしないでください

chakuriku shinai de kudasai


Zamiar

着陸するつもりです

ちゃくりくするつもりです

chakuriku suru tsumori desu

着陸しないつもりです

ちゃくりくしないつもりです

chakuriku shinai tsumori desu


Zbyt wiele

着陸しすぎる

ちゃくりくしすぎる

chakuriku shi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 着陸させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ちゃくりくさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... chakuriku saseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 着陸させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ちゃくりくさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... chakuriku sasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

着陸してしまう

ちゃくりくしてしまう

chakuriku shite shimau

着陸しちゃう

ちゃくりくしちゃう

chakuriku shichau

着陸してしまいました

ちゃくりくしてしまいました

chakuriku shite shimaimashita

着陸しちゃいました

ちゃくりくしちゃいました

chakuriku shichaimashita