小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 全くする | まったくする

Informacje podstawowe

Kanji

まった

Znaczenie znaków kanji

cały, całość, całkowity, kompletny, całkowicie, pełny

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

まったくする

mattaku suru


Znaczenie

realizować

dokonywać

osiągać


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

czasownik nieregularny

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

słowo powiązanie

全うする, まっとうする, mattou suru

Formy gramatyczne (czasownik nieregularny)

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

全くします

まったくします

mattaku shimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

全くしません

まったくしません

mattaku shimasen

Twierdzenie, czas przeszły

全くしました

まったくしました

mattaku shimashita

Przeczenie, czas przeszły

全くしませんでした

まったくしませんでした

mattaku shimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

全くする

まったくする

mattaku suru

Przeczenie, czas teraźniejszy

全くしない

まったくしない

mattaku shinai

Twierdzenie, czas przeszły

全くした

まったくした

mattaku shita

Przeczenie, czas przeszły

全くしなかった

まったくしなかった

mattaku shinakatta


Temat czasownika (ang: stem)

全くし

まったくし

mattaku shi


Forma mashou

全くしましょう

まったくしましょう

mattaku shimashou


Forma te

全くして

まったくして

mattaku shite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

全くできる

まったくできる

mattaku dekiru

Przeczenie, czas teraźniejszy

全くできない

まったくできない

mattaku dekinai

Twierdzenie, czas przeszły

全くできた

まったくできた

mattaku dekita

Przeczenie, czas przeszły

全くできなかった

まったくできなかった

mattaku dekinakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

全くできます

まったくできます

mattaku dekimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

全くできません

まったくできません

mattaku dekimasen

Twierdzenie, czas przeszły

全くできました

まったくできました

mattaku dekimashita

Przeczenie, czas przeszły

全くできませんでした

まったくできませんでした

mattaku dekimasen deshita


Forma potencjalna, forma te

全くできて

まったくできて

mattaku dekite


Forma wolicjonalna

全くしよう

まったくしよう

mattaku shiyou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

全くされる

まったくされる

mattaku sareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

全くされない

まったくされない

mattaku sarenai

Twierdzenie, czas przeszły

全くされた

まったくされた

mattaku sareta

Przeczenie, czas przeszły

全くされなかった

まったくされなかった

mattaku sarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

全くされます

まったくされます

mattaku saremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

全くされません

まったくされません

mattaku saremasen

Twierdzenie, czas przeszły

全くされました

まったくされました

mattaku saremashita

Przeczenie, czas przeszły

全くされませんでした

まったくされませんでした

mattaku saremasen deshita


Forma bierna, forma te

全くされて

まったくされて

mattaku sarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

全くさせる

まったくさせる

mattaku saseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

全くさせない

まったくさせない

mattaku sasenai

Twierdzenie, czas przeszły

全くさせた

まったくさせた

mattaku saseta

Przeczenie, czas przeszły

全くさせなかった

まったくさせなかった

mattaku sasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

全くさせます

まったくさせます

mattaku sasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

全くさせません

まったくさせません

mattaku sasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

全くさせました

まったくさせました

mattaku sasemashita

Przeczenie, czas przeszły

全くさせませんでした

まったくさせませんでした

mattaku sasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

全くさせて

まったくさせて

mattaku sasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

全くさせられる

まったくさせられる

mattaku saserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

全くさせられない

まったくさせられない

mattaku saserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

全くさせられた

まったくさせられた

mattaku saserareta

Przeczenie, czas przeszły

全くさせられなかった

まったくさせられなかった

mattaku saserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

全くさせられます

まったくさせられます

mattaku saseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

全くさせられません

まったくさせられません

mattaku saseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

全くさせられました

まったくさせられました

mattaku saseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

全くさせられませんでした

まったくさせられませんでした

mattaku saseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

全くさせられて

まったくさせられて

mattaku saserarete


Forma ba

Twierdzenie

全くすれば

まったくすれば

mattaku sureba

Przeczenie

全くしなければ

まったくしなければ

mattaku shinakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

全くなさる

まったくなさる

mattaku nasaru

全くなさいます

まったくなさいます

mattaku nasaimasu

Forma modestywna (skromna)

全く致します

まったくいたします

mattaku itashimasu

全く致す

まったくいたす

mattaku itasu


Przykłady gramatyczne ({0})

Być może

全くするかもしれない

まったくするかもしれない

mattaku suru ka mo shirenai

全くするかもしれません

まったくするかもしれません

mattaku suru ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

全くしてある

まったくしてある

mattaku shite aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 全くしてほしくないです

[osoba に] ... まったくしてほしくないです

[osoba ni] ... mattaku shite hoshikunai desu

[osoba に] ... 全くしないでほしいです

[osoba に] ... まったくしないでほしいです

[osoba ni] ... mattaku shinai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

全くしたいです

まったくしたいです

mattaku shitai desu


Chcieć (III osoba)

全くしたがっている

まったくしたがっている

mattaku shitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 全くしてほしいです

[osoba に] ... まったくしてほしいです

[osoba ni] ... mattaku shite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 全くしてくれる

[dający] [は/が] まったくしてくれる

[dający] [wa/ga] mattaku shite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に全くしてあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にまったくしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni mattaku shite ageru


Decydować się na

全くすることにする

まったくすることにする

mattaku suru koto ni suru

全くしないことにする

まったくしないことにする

mattaku shinai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

全くしなくてよかった

まったくしなくてよかった

mattaku shinakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

全くしてよかった

まったくしてよかった

mattaku shite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

全くしなければよかった

まったくしなければよかった

mattaku shinakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

全くすればよかった

まったくすればよかった

mattaku sureba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

全くするまで, ...

まったくするまで, ...

mattaku suru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

全くしなくださって、ありがとうございました

まったくしなくださって、ありがとうございました

mattaku shina kudasatte, arigatou gozaimashita

全くしなくてくれて、ありがとう

まったくしなくてくれて、ありがとう

mattaku shinakute kurete, arigatou

全くしなくて、ありがとう

まったくしなくて、ありがとう

mattaku shinakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

全くしてくださって、ありがとうございました

まったくしてくださって、ありがとうございました

mattaku shite kudasatte, arigatou gozaimashita

全くしてくれて、ありがとう

まったくしてくれて、ありがとう

mattaku shite kurete, arigatou

全くして、ありがとう

まったくして、ありがとう

mattaku shite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

全くするって

まったくするって

mattaku surutte

全くしたって

まったくしたって

mattaku shitatte


Forma wyjaśniająca

全くするんです

まったくするんです

mattaku surun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

ご全くください

ごまったくください

gomattaku kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 全くしに行く

[miejsce] [に/へ] まったくしにいく

[miejsce] [に/へ] mattaku shi ni iku

[miejsce] [に/へ] 全くしに来る

[miejsce] [に/へ] まったくしにくる

[miejsce] [に/へ] mattaku shi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 全くしに帰る

[miejsce] [に/へ] まったくしにかえる

[miejsce] [に/へ] mattaku shi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ全くしていません

まだまったくしていません

mada mattaku shite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

全くすれば, ...

まったくすれば, ...

mattaku sureba, ...

全くしなければ, ...

まったくしなければ, ...

mattaku shinakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

全くしたら、...

まったくしたら、...

mattaku shitara, ...

全くしなかったら、...

まったくしなかったら、...

mattaku shinakattara, ...


Kiedy ..., to ...

全くする時、...

まったくするとき、...

mattaku suru toki, ...

全くした時、...

まったくしたとき、...

mattaku shita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

全くすると, ...

まったくすると, ...

mattaku suru to, ...


Lubić

全くするのが好き

まったくするのがすき

mattaku suru no ga suki


Łatwo coś zrobić

全くしやすいです

まったくしやすいです

mattaku shi yasui desu

全くしやすかったです

まったくしやすかったです

mattaku shi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

全くしたことがある

まったくしたことがある

mattaku shita koto ga aru

全くしたことがあるか

まったくしたことがあるか

mattaku shita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

全くするといいですね

まったくするといいですね

mattaku suru to ii desu ne

全くしないといいですね

まったくしないといいですね

mattaku shinai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

全くするといいんですが

まったくするといいんですが

mattaku suru to ii n desu ga

全くするといいんですけど

まったくするといいんですけど

mattaku suru to ii n desu kedo

全くしないといいんですが

まったくしないといいんですが

mattaku shinai to ii n desu ga

全くしないといいんですけど

まったくしないといいんですけど

mattaku shinai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

全くするのに, ...

まったくするのに, ...

mattaku suru noni, ...

全くしたのに, ...

まったくしたのに, ...

mattaku shita noni, ...


Musieć 1

全くしなくちゃいけません

まったくしなくちゃいけません

mattaku shinakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

全くしなければならない

まったくしなければならない

mattaku shinakereba naranai

全くしなければなりません

sければなりません

mattaku shinakereba narimasen

全くしなくてはならない

まったくしなくてはならない

mattaku shinakute wa naranai

全くしなくてはなりません

まったくしなくてはなりません

mattaku shinakute wa narimasen


Nawet, jeśli

全くしても

まったくしても

mattaku shite mo

全くしなくても

まったくしなくても

mattaku shinakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

全くしなくてもかまわない

まったくしなくてもかまわない

mattaku shinakute mo kamawanai

全くしなくてもかまいません

まったくしなくてもかまいません

mattaku shinakute mo kamaimasen


Nie lubić

全くするのがきらい

まったくするのがきらい

mattaku suru no ga kirai


Nie robiąc, ...

全くしないで、...

まったくしないで、...

mattaku shinai de, ...


Nie trzeba tego robić

全くしなくてもいいです

まったくしなくてもいいです

mattaku shinakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 全くして貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] まったくしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] mattaku shite morau


Po czynności, robię ...

全くしてから, ...

まったくしてから, ...

mattaku shite kara, ...


Podczas

全くしている間に, ...

まったくしているあいだに, ...

mattaku shite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

全くしている間, ...

まったくしているあいだ, ...

mattaku shite iru aida, ...


Powinnien / Miał

全くするはずです

まったくするはずです

mattaku suru hazu desu

全くするはずでした

まったくするはずでした

mattaku suru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 全くさせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... まったくさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... mattaku sasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 全くさせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... まったくさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... mattaku sasete kureru

Pozwól mi

私に ... 全くさせてください

私に ... まったくさせてください

watashi ni ... mattaku sasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

全くしてもいいです

まったくしてもいいです

mattaku shite mo ii desu

全くしてもいいですか

まったくしてもいいですか

mattaku shite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

全くしてもかまわない

まったくしてもかまわない

mattaku shite mo kamawanai

全くしてもかまいません

まったくしてもかまいません

mattaku shite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

全くするかもしれません

まったくするかもしれません

mattaku suru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

全くするでしょう

まったくするでしょう

mattaku suru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

全くしてごらんなさい

まったくしてごらんなさい

mattaku shite goran nasai


Prośba

全くしてください

まったくしてください

mattaku shite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

全くしていただけませんか

まったくしていただけませんか

mattaku shite itadakemasen ka

全くしてくれませんか

まったくしてくれませんか

mattaku shite kuremasen ka

全くしてくれない

まったくしてくれない

mattaku shite kurenai


Próbować 1

全くしてみる

まったくしてみる

mattaku shite miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

全くしようとする

まったくしようとする

mattaku shiyou to suru


Przed czynnością, robię ...

全くする前に, ...

まったくするまえに, ...

mattaku suru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

全くしなくて、すみませんでした

まったくしなくて、すみませんでした

mattaku shinakute, sumimasen deshita

全くしなくて、すみません

まったくしなくて、すみません

mattaku shinakute, sumimasen

全くしなくて、ごめん

まったくしなくて、ごめん

mattaku shinakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

全くして、すみませんでした

まったくして、すみませんでした

mattaku shite, sumimasen deshita

全くして、すみません

まったくして、すみません

mattaku shite, sumimasen

全くして、ごめん

まったくして、ごめん

mattaku shite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

全くしておく

まったくしておく

mattaku shite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 全くする か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... まったくする か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... mattaku suru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

全くする か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

まったくする か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

mattaku suru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

全くしたほうがいいです

まったくしたほうがいいです

mattaku shita hou ga ii desu

全くしないほうがいいです

まったくしないほうがいいです

mattaku shinai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

全くしたらどうですか

まったくしたらどうですか

mattaku shitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

全くしてくださる

まったくしてくださる

mattaku shite kudasaru


Rozkaz 1

全くしろ

まったくしろ

mattaku shiro


Rozkaz 2

Forma przestarzała

全くしなさい

まったくしなさい

mattaku shinasai


Słyszałem, że ...

全くするそうです

まったくするそうです

mattaku suru sou desu

全くしたそうです

まったくしたそうです

mattaku shita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

全くし方

まったくしかた

mattaku shikata


Starać się regularnie wykonywać

全くすることにしている

まったくすることにしている

mattaku suru koto ni shite iru

全くしないことにしている

まったくしないことにしている

mattaku shinai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

全くしにくいです

まったくしにくいです

mattaku shi nikui desu

全くしにくかったです

まったくしにくかったです

mattaku shi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

全くしている

まったくしている

mattaku shite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

全くしようと思っている

まったくしようとおもっている

mattaku shiyou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

全くしようと思う

まったくしようとおもう

mattaku shiyou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

全くしながら, ...

まったくしながら, ...

mattaku shi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

全くするみたいです

まったくするみたいです

mattaku suru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

全くするみたいな

まったくするみたいな

mattaku suru mitai na

... みたいに全くする

... みたいにまったくする

... mitai ni mattaku suru

全くしたみたいです

まったくしたみたいです

mattaku shita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

全くしたみたいな

まったくしたみたいな

mattaku shita mitai na

... みたいに全くした

... みたいにまったくした

... mitai ni mattaku shita


Zakaz 1

全くしてはいけません

まったくしてはいけません

mattaku shite wa ikemasen


Zakaz 2

全くしないでください

まったくしないでください

mattaku shinai de kudasai


Zakaz 3

全くするな

まったくするな

mattaku suru na


Zamiar

全くするつもりです

まったくするつもりです

mattaku suru tsumori desu

全くしないつもりです

まったくしないつもりです

mattaku shinai tsumori desu


Zbyt wiele

全くしすぎる

まったくしすぎる

mattaku shi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 全くさせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... まったくさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... mattaku saseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 全くさせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... まったくさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... mattaku sasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

全くしてしまう

まったくしてしまう

mattaku shite shimau

全くしちゃう

まったくしちゃう

mattaku shichau

全くしてしまいました

まったくしてしまいました

mattaku shite shimaimashita

全くしちゃいました

まったくしちゃいました

mattaku shichaimashita