小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 弓を引く | ゆみをひく

Informacje podstawowe

Kanji

ゆみ

Znaczenie znaków kanji

łuk, smyczek

Pokaż szczegóły znaku

ciągnienie, szarpanie, pociąganie, przyjmowanie, dopuszczanie, instalowanie, umieszczanie, cytat, odnoszenie się do

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ゆみをひく

yumi o hiku


Znaczenie

naciągnąć łuk

sprzeciwić się (wyrażenie idiomatyczne)

sprzeciwiać się (wyrażenie idiomatyczne)

postępować wbrew (wyrażenie idiomatyczne)

być nieposłuszny wobec swojego władcy (wyrażenie idiomatyczne)

buntować się (wyrażenie idiomatyczne)


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

弓を引きます

ゆみをひきます

yumi o hikimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

弓を引きません

ゆみをひきません

yumi o hikimasen

Twierdzenie, czas przeszły

弓を引きました

ゆみをひきました

yumi o hikimashita

Przeczenie, czas przeszły

弓を引きませんでした

ゆみをひきませんでした

yumi o hikimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

弓を引く

ゆみをひく

yumi o hiku

Przeczenie, czas teraźniejszy

弓を引かない

ゆみをひかない

yumi o hikanai

Twierdzenie, czas przeszły

弓を引いた

ゆみをひいた

yumi o hiita

Przeczenie, czas przeszły

弓を引かなかった

ゆみをひかなかった

yumi o hikanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

弓を引き

ゆみをひき

yumi o hiki


Forma mashou

弓を引きましょう

ゆみをひきましょう

yumi o hikimashou


Forma te

弓を引いて

ゆみをひいて

yumi o hiite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

弓が引ける

ゆみがひける

yumi ga hikeru

Przeczenie, czas teraźniejszy

弓が引けない

ゆみがひけない

yumi ga hikenai

Twierdzenie, czas przeszły

弓が引けた

ゆみがひけた

yumi ga hiketa

Przeczenie, czas przeszły

弓が引けなかった

ゆみがひけなかった

yumi ga hikenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

弓が引けます

ゆみがひけます

yumi ga hikemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

弓が引けません

ゆみがひけません

yumi ga hikemasen

Twierdzenie, czas przeszły

弓が引けました

ゆみがひけました

yumi ga hikemashita

Przeczenie, czas przeszły

弓が引けませんでした

ゆみがひけませんでした

yumi ga hikemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

弓が引けて

ゆみがひけて

yumi ga hikete


Forma wolicjonalna

弓を引こう

ゆみをひこう

yumi o hikou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

弓を引かれる

ゆみをひかれる

yumi o hikareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

弓を引かれない

ゆみをひかれない

yumi o hikarenai

Twierdzenie, czas przeszły

弓を引かれた

ゆみをひかれた

yumi o hikareta

Przeczenie, czas przeszły

弓を引かれなかった

ゆみをひかれなかった

yumi o hikarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

弓を引かれます

ゆみをひかれます

yumi o hikaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

弓を引かれません

ゆみをひかれません

yumi o hikaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

弓を引かれました

ゆみをひかれました

yumi o hikaremashita

Przeczenie, czas przeszły

弓を引かれませんでした

ゆみをひかれませんでした

yumi o hikaremasen deshita


Forma bierna, forma te

弓を引かれて

ゆみをひかれて

yumi o hikarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

弓を引かせる

ゆみをひかせる

yumi o hikaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

弓を引かせない

ゆみをひかせない

yumi o hikasenai

Twierdzenie, czas przeszły

弓を引かせた

ゆみをひかせた

yumi o hikaseta

Przeczenie, czas przeszły

弓を引かせなかった

ゆみをひかせなかった

yumi o hikasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

弓を引かせます

ゆみをひかせます

yumi o hikasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

弓を引かせません

ゆみをひかせません

yumi o hikasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

弓を引かせました

ゆみをひかせました

yumi o hikasemashita

Przeczenie, czas przeszły

弓を引かせませんでした

ゆみをひかせませんでした

yumi o hikasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

弓を引かせて

ゆみをひかせて

yumi o hikasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

弓を引かされる

ゆみをひかされる

yumi o hikasareru

弓を引かせられる

ゆみをひかせられる

yumi o hikaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

弓を引かされない

ゆみをひかされない

yumi o hikasarenai

弓を引かせられない

ゆみをひかせられない

yumi o hikaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

弓を引かされた

ゆみをひかされた

yumi o hikasareta

弓を引かせられた

ゆみをひかせられた

yumi o hikaserareta

Przeczenie, czas przeszły

弓を引かされなかった

ゆみをひかされなかった

yumi o hikasarenakatta

弓を引かせられなかった

ゆみをひかせられなかった

yumi o hikaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

弓を引かされます

ゆみをひかされます

yumi o hikasaremasu

弓を引かせられます

ゆみをひかせられます

yumi o hikaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

弓を引かされません

ゆみをひかされません

yumi o hikasaremasen

弓を引かせられません

ゆみをひかせられません

yumi o hikaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

弓を引かされました

ゆみをひかされました

yumi o hikasaremashita

弓を引かせられました

ゆみをひかせられました

yumi o hikaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

弓を引かされませんでした

ゆみをひかされませんでした

yumi o hikasaremasen deshita

弓を引かせられませんでした

ゆみをひかせられませんでした

yumi o hikaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

弓を引かされて

ゆみをひかされて

yumi o hikasarete

弓を引かせられて

ゆみをひかせられて

yumi o hikaserarete


Forma ba

Twierdzenie

弓を引けば

ゆみをひけば

yumi ga hikeba

Przeczenie

弓を引かなければ

ゆみをひかなければ

yumi o hikanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お弓を引きになる

おゆみをひきになる

oyumi o hiki ni naru

Forma modestywna (skromna)

お弓を引きします

おゆみをひきします

oyumi o hiki shimasu

お弓を引きする

おゆみをひきする

oyumi o hiki suru


Przykłady gramatyczne

Być może

弓を引くかもしれない

ゆみをひくかもしれない

yumi o hiku ka mo shirenai

弓を引くかもしれません

ゆみをひくかもしれません

yumi o hiku ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 弓を引いてほしくないです

[osoba に] ... ゆみをひいてほしくないです

[osoba ni] ... yumi o hiite hoshikunai desu

[osoba に] ... 弓を引かないでほしいです

[osoba に] ... ゆみをひかないでほしいです

[osoba ni] ... yumi o hikanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

弓が引きたいです

ゆみがひきたいです

yumi ga hikitai desu


Chcieć (III osoba)

弓を引きたがっている

ゆみをひきたがっている

yumi o hikitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 弓を引いてほしいです

[osoba に] ... ゆみをひいてほしいです

[osoba ni] ... yumi o hiite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 弓を引いてくれる

[dający] [は/が] ゆみをひいてくれる

[dający] [wa/ga] yumi o hiite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に弓を引いてあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にゆみをひいてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni yumi o hiite ageru


Decydować się na

弓を引くことにする

ゆみをひくことにする

yumi o hiku koto ni suru

弓を引かないことにする

ゆみをひかないことにする

yumi o hikanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

弓を引かなくてよかった

ゆみをひかなくてよかった

yumi o hikanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

弓を引いてよかった

ゆみをひいてよかった

yumi o hiite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

弓を引かなければよかった

ゆみをひかなければよかった

yumi o hikanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

弓を引けばよかった

ゆみをひけばよかった

yumi ga hikeba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

弓を引くまで, ...

ゆみをひくまで, ...

yumi o hiku made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

弓を引かなくださって、ありがとうございました

ゆみをひかなくださって、ありがとうございました

yumi o hikana kudasatte, arigatou gozaimashita

弓を引かなくてくれて、ありがとう

ゆみをひかなくてくれて、ありがとう

yumi o hikanakute kurete, arigatou

弓を引かなくて、ありがとう

ゆみをひかなくて、ありがとう

yumi o hikanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

弓を引いてくださって、ありがとうございました

ゆみをひいてくださって、ありがとうございました

yumi o hiite kudasatte, arigatou gozaimashita

弓を引いてくれて、ありがとう

ゆみをひいてくれて、ありがとう

yumi o hiite kurete, arigatou

弓を引いて、ありがとう

ゆみをひいて、ありがとう

yumi o hiite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

弓を引くって

ゆみをひくって

yumi o hikutte

弓を引いたって

ゆみをひいたって

yumi o hiitatte


Forma wyjaśniająca

弓を引くんです

ゆみをひくんです

yumi o hikun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お弓を引きください

おゆみをひきください

oyumi o hiki kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 弓を引きに行く

[miejsce] [に/へ] ゆみをひきにいく

[miejsce] [に/へ] yumi o hiki ni iku

[miejsce] [に/へ] 弓を引きに来る

[miejsce] [に/へ] ゆみをひきにくる

[miejsce] [に/へ] yumi o hiki ni kuru

[miejsce] [に/へ] 弓を引きに帰る

[miejsce] [に/へ] ゆみをひきにかえる

[miejsce] [に/へ] yumi o hiki ni kaeru


Jeszcze nie

まだ弓を引いていません

まだゆみをひいていません

mada yumi o hiite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

弓を引けば, ...

ゆみをひけば, ...

yumi ga hikeba, ...

弓を引かなければ, ...

ゆみをひかなければ, ...

yumi o hikanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

弓を引いたら、...

ゆみをひいたら、...

yumi o hiitara, ...

弓を引かなかったら、...

ゆみをひかなかったら、...

yumi o hikanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

弓を引く時、...

ゆみをひくとき、...

yumi o hiku toki, ...

弓を引いた時、...

ゆみをひいたとき、...

yumi o hiita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

弓を引くと, ...

ゆみをひくと, ...

yumi o hiku to, ...


Lubić

弓を引くのが好き

ゆみをひくのがすき

yumi o hiku no ga suki


Łatwo coś zrobić

弓を引きやすいです

ゆみをひきやすいです

yumi o hiki yasui desu

弓を引きやすかったです

ゆみをひきやすかったです

yumi o hiki yasukatta desu


Mieć doświadczenie

弓を引いたことがある

ゆみをひいたことがある

yumi o hiita koto ga aru

弓を引いたことがあるか

ゆみをひいたことがあるか

yumi o hiita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

弓を引くといいですね

ゆみをひくといいですね

yumi o hiku to ii desu ne

弓を引かないといいですね

ゆみをひかないといいですね

yumi o hikanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

弓を引くといいんですが

ゆみをひくといいんですが

yumi o hiku to ii n desu ga

弓を引くといいんですけど

ゆみをひくといいんですけど

yumi o hiku to ii n desu kedo

弓を引かないといいんですが

ゆみをひかないといいんですが

yumi o hikanai to ii n desu ga

弓を引かないといいんですけど

ゆみをひかないといいんですけど

yumi o hikanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

弓を引くのに, ...

ゆみをひくのに, ...

yumi o hiku noni, ...

弓を引いたのに, ...

ゆみをひいたのに, ...

yumi o hiita noni, ...


Musieć 1

弓を引かなくちゃいけません

ゆみをひかなくちゃいけません

yumi o hikanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

弓を引かなければならない

ゆみをひかなければならない

yumi o hikanakereba naranai

弓を引かなければなりません

sければなりません

yumi o hikanakereba narimasen

弓を引かなくてはならない

ゆみをひかなくてはならない

yumi o hikanakute wa naranai

弓を引かなくてはなりません

ゆみをひかなくてはなりません

yumi o hikanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

弓を引いても

ゆみをひいても

yumi o hiite mo

弓を引かなくても

ゆみをひかなくても

yumi o hikanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

弓を引かなくてもかまわない

ゆみをひかなくてもかまわない

yumi o hikanakute mo kamawanai

弓を引かなくてもかまいません

ゆみをひかなくてもかまいません

yumi o hikanakute mo kamaimasen


Nie lubić

弓を引くのがきらい

ゆみをひくのがきらい

yumi o hiku no ga kirai


Nie robiąc, ...

弓を引かないで、...

ゆみをひかないで、...

yumi o hikanai de, ...


Nie trzeba tego robić

弓を引かなくてもいいです

ゆみをひかなくてもいいです

yumi o hikanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 弓を引いて貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ゆみをひいてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] yumi o hiite morau


Po czynności, robię ...

弓を引いてから, ...

ゆみをひいてから, ...

yumi o hiite kara, ...


Podczas

弓を引いている間に, ...

ゆみをひいているあいだに, ...

yumi o hiite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

弓を引いている間, ...

ゆみをひいているあいだ, ...

yumi o hiite iru aida, ...


Powinnien / Miał

弓を引くはずです

ゆみをひくはずです

yumi o hiku hazu desu

弓を引くはずでした

ゆみをひくはずでした

yumi o hiku hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 弓を引かせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... ゆみをひかせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... yumi o hikasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 弓を引かせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... ゆみをひかせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... yumi o hikasete kureru

Pozwól mi

私に ... 弓を引かせてください

私に ... ゆみをひかせてください

watashi ni ... yumi o hikasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

弓を引いてもいいです

ゆみをひいてもいいです

yumi o hiite mo ii desu

弓を引いてもいいですか

ゆみをひいてもいいですか

yumi o hiite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

弓を引いてもかまわない

ゆみをひいてもかまわない

yumi o hiite mo kamawanai

弓を引いてもかまいません

ゆみをひいてもかまいません

yumi o hiite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

弓を引くかもしれません

ゆみをひくかもしれません

yumi o hiku kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

弓を引くでしょう

ゆみをひくでしょう

yumi o hiku deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

弓を引いてごらんなさい

ゆみをひいてごらんなさい

yumi o hiite goran nasai


Prośba

弓を引いてください

ゆみをひいてください

yumi o hiite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

弓を引いていただけませんか

ゆみをひいていただけませんか

yumi o hiite itadakemasen ka

弓を引いてくれませんか

ゆみをひいてくれませんか

yumi o hiite kuremasen ka

弓を引いてくれない

ゆみをひいてくれない

yumi o hiite kurenai


Próbować 1

弓を引いてみる

ゆみをひいてみる

yumi o hiite miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

弓を引こうとする

ゆみをひこうとする

yumi o hikou to suru


Przed czynnością, robię ...

弓を引く前に, ...

ゆみをひくまえに, ...

yumi o hiku mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

弓を引かなくて、すみませんでした

ゆみをひかなくて、すみませんでした

yumi o hikanakute, sumimasen deshita

弓を引かなくて、すみません

ゆみをひかなくて、すみません

yumi o hikanakute, sumimasen

弓を引かなくて、ごめん

ゆみをひかなくて、ごめん

yumi o hikanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

弓を引いて、すみませんでした

ゆみをひいて、すみませんでした

yumi o hiite, sumimasen deshita

弓を引いて、すみません

ゆみをひいて、すみません

yumi o hiite, sumimasen

弓を引いて、ごめん

ゆみをひいて、ごめん

yumi o hiite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

弓を引いておく

ゆみをひいておく

yumi o hiite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 弓を引く か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ゆみをひく か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... yumi o hiku ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

弓を引く か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

ゆみをひく か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

yumi o hiku ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

弓を引いたほうがいいです

ゆみをひいたほうがいいです

yumi o hiita hou ga ii desu

弓を引かないほうがいいです

ゆみをひかないほうがいいです

yumi o hikanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

弓を引いたらどうですか

ゆみをひいたらどうですか

yumi o hiitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

弓を引いてくださる

ゆみをひいてくださる

yumi o hiite kudasaru


Rozkaz 1

弓を引け

ゆみをひけ

yumi o hike


Rozkaz 2

Forma przestarzała

弓を引きなさい

ゆみをひきなさい

yumi o hikinasai


Słyszałem, że ...

弓を引くそうです

ゆみをひくそうです

yumi o hiku sou desu

弓を引いたそうです

ゆみをひいたそうです

yumi o hiita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

弓の引き方

ゆみのひきかた

yumi no hikikata


Starać się regularnie wykonywać

弓を引くことにしている

ゆみをひくことにしている

yumi o hiku koto ni shite iru

弓を引かないことにしている

ゆみをひかないことにしている

yumi o hikanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

弓を引きにくいです

ゆみをひきにくいです

yumi o hiki nikui desu

弓を引きにくかったです

ゆみをひきにくかったです

yumi o hiki nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

弓を引いている

ゆみをひいている

yumi o hiite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

弓を引こうと思っている

ゆみをひこうとおもっている

yumi o hikou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

弓を引こうと思う

ゆみをひこうとおもう

yumi o hikou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

弓を引きながら, ...

ゆみをひきながら, ...

yumi o hiki nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

弓を引くみたいです

ゆみをひくみたいです

yumi o hiku mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

弓を引くみたいな

ゆみをひくみたいな

yumi o hiku mitai na

... みたいに弓を引く

... みたいにゆみをひく

... mitai ni yumi o hiku

弓を引いたみたいです

ゆみをひいたみたいです

yumi o hiita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

弓を引いたみたいな

ゆみをひいたみたいな

yumi o hiita mitai na

... みたいに弓を引いた

... みたいにゆみをひいた

... mitai ni yumi o hiita


Zakaz 1

弓を引いてはいけません

ゆみをひいてはいけません

yumi o hiite wa ikemasen


Zakaz 2

弓を引かないでください

ゆみをひかないでください

yumi o hikanai de kudasai


Zakaz 3

弓を引くな

ゆみをひくな

yumi o hiku na


Zamiar

弓を引くつもりです

ゆみをひくつもりです

yumi o hiku tsumori desu

弓を引かないつもりです

ゆみをひかないつもりです

yumi o hikanai tsumori desu


Zbyt wiele

弓を引きすぎる

ゆみをひきすぎる

yumi o hiki sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 弓を引かせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ゆみをひかせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... yumi o hikaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 弓を引かせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ゆみをひかせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... yumi o hikasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

弓を引いてしまう

ゆみをひいてしまう

yumi o hiite shimau

弓を引いちゃう

ゆみをひいちゃう

yumi o hiichau

弓を引いてしまいました

ゆみをひいてしまいました

yumi o hiite shimaimashita

弓を引いちゃいました

ゆみをひいちゃいました

yumi o hiichaimashita