小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 損害を被る | そんがいをこうむる

Informacje podstawowe

Kanji

そん がい こうむ

Znaczenie znaków kanji

szkoda, krzywda, strata, wada, niekorzyść, rana

Pokaż szczegóły znaku

szkoda, krzywda, uraz, uszkodzenie

Pokaż szczegóły znaku

powłoka, przykrycie, okrycie, welon, zasłona, wisieć nad, wznoszenie się nad, unoszenie się nad, schronienie, mieć na sobie, noszenie, zakładanie, być naświetlony (film), otrzymywanie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

そんがいをこうむる

songai o koumuru


Znaczenie

ponieść stratę


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

損害を蒙る, そんがいをこうむる, songai o koumuru

Formy gramatyczne (u-czasownik)

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

損害を被ります

そんがいをこうむります

songai o koumurimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

損害を被りません

そんがいをこうむりません

songai o koumurimasen

Twierdzenie, czas przeszły

損害を被りました

そんがいをこうむりました

songai o koumurimashita

Przeczenie, czas przeszły

損害を被りませんでした

そんがいをこうむりませんでした

songai o koumurimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

損害を被る

そんがいをこうむる

songai o koumuru

Przeczenie, czas teraźniejszy

損害を被らない

そんがいをこうむらない

songai o koumuranai

Twierdzenie, czas przeszły

損害を被った

そんがいをこうむった

songai o koumutta

Przeczenie, czas przeszły

損害を被らなかった

そんがいをこうむらなかった

songai o koumuranakatta


Temat czasownika (ang: stem)

損害を被り

そんがいをこうむり

songai o koumuri


Forma mashou

損害を被りましょう

そんがいをこうむりましょう

songai o koumurimashou


Forma te

損害を被って

そんがいをこうむって

songai o koumutte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

損害が被れる

そんがいがこうむれる

songai ga koumureru

Przeczenie, czas teraźniejszy

損害が被れない

そんがいがこうむれない

songai ga koumurenai

Twierdzenie, czas przeszły

損害が被れた

そんがいがこうむれた

songai ga koumureta

Przeczenie, czas przeszły

損害が被れなかった

そんがいがこうむれなかった

songai ga koumurenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

損害が被れます

そんがいがこうむれます

songai ga koumuremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

損害が被れません

そんがいがこうむれません

songai ga koumuremasen

Twierdzenie, czas przeszły

損害が被れました

そんがいがこうむれました

songai ga koumuremashita

Przeczenie, czas przeszły

損害が被れませんでした

そんがいがこうむれませんでした

songai ga koumuremasen deshita


Forma potencjalna, forma te

損害が被れて

そんがいがこうむれて

songai ga koumurete


Forma wolicjonalna

損害を被ろう

そんがいをこうむろう

songai o koumurou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

損害を被られる

そんがいをこうむられる

songai o koumurareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

損害を被られない

そんがいをこうむられない

songai o koumurarenai

Twierdzenie, czas przeszły

損害を被られた

そんがいをこうむられた

songai o koumurareta

Przeczenie, czas przeszły

損害を被られなかった

そんがいをこうむられなかった

songai o koumurarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

損害を被られます

そんがいをこうむられます

songai o koumuraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

損害を被られません

そんがいをこうむられません

songai o koumuraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

損害を被られました

そんがいをこうむられました

songai o koumuraremashita

Przeczenie, czas przeszły

損害を被られませんでした

そんがいをこうむられませんでした

songai o koumuraremasen deshita


Forma bierna, forma te

損害を被られて

そんがいをこうむられて

songai o koumurarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

損害を被らせる

そんがいをこうむらせる

songai o koumuraseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

損害を被らせない

そんがいをこうむらせない

songai o koumurasenai

Twierdzenie, czas przeszły

損害を被らせた

そんがいをこうむらせた

songai o koumuraseta

Przeczenie, czas przeszły

損害を被らせなかった

そんがいをこうむらせなかった

songai o koumurasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

損害を被らせます

そんがいをこうむらせます

songai o koumurasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

損害を被らせません

そんがいをこうむらせません

songai o koumurasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

損害を被らせました

そんがいをこうむらせました

songai o koumurasemashita

Przeczenie, czas przeszły

損害を被らせませんでした

そんがいをこうむらせませんでした

songai o koumurasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

損害を被らせて

そんがいをこうむらせて

songai o koumurasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

損害を被らされる

そんがいをこうむらされる

songai o koumurasareru

損害を被らせられる

そんがいをこうむらせられる

songai o koumuraserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

損害を被らされない

そんがいをこうむらされない

songai o koumurasarenai

損害を被らせられない

そんがいをこうむらせられない

songai o koumuraserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

損害を被らされた

そんがいをこうむらされた

songai o koumurasareta

損害を被らせられた

そんがいをこうむらせられた

songai o koumuraserareta

Przeczenie, czas przeszły

損害を被らされなかった

そんがいをこうむらされなかった

songai o koumurasarenakatta

損害を被らせられなかった

そんがいをこうむらせられなかった

songai o koumuraserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

損害を被らされます

そんがいをこうむらされます

songai o koumurasaremasu

損害を被らせられます

そんがいをこうむらせられます

songai o koumuraseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

損害を被らされません

そんがいをこうむらされません

songai o koumurasaremasen

損害を被らせられません

そんがいをこうむらせられません

songai o koumuraseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

損害を被らされました

そんがいをこうむらされました

songai o koumurasaremashita

損害を被らせられました

そんがいをこうむらせられました

songai o koumuraseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

損害を被らされませんでした

そんがいをこうむらされませんでした

songai o koumurasaremasen deshita

損害を被らせられませんでした

そんがいをこうむらせられませんでした

songai o koumuraseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

損害を被らされて

そんがいをこうむらされて

songai o koumurasarete

損害を被らせられて

そんがいをこうむらせられて

songai o koumuraserarete


Forma ba

Twierdzenie

損害を被れば

そんがいをこうむれば

songai ga koumureba

Przeczenie

損害を被らなければ

そんがいをこうむらなければ

songai o koumuranakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お損害を被りになる

おそんがいをこうむりになる

osongai o koumuri ni naru

Forma modestywna (skromna)

お損害を被りします

おそんがいをこうむりします

osongai o koumuri shimasu

お損害を被りする

おそんがいをこうむりする

osongai o koumuri suru


Przykłady gramatyczne ({0})

Być może

損害を被るかもしれない

そんがいをこうむるかもしれない

songai o koumuru ka mo shirenai

損害を被るかもしれません

そんがいをこうむるかもしれません

songai o koumuru ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 損害を被ってほしくないです

[osoba に] ... そんがいをこうむってほしくないです

[osoba ni] ... songai o koumutte hoshikunai desu

[osoba に] ... 損害を被らないでほしいです

[osoba に] ... そんがいをこうむらないでほしいです

[osoba ni] ... songai o koumuranai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

損害が被りたいです

そんがいがこうむりたいです

songai ga koumuritai desu


Chcieć (III osoba)

損害を被りたがっている

そんがいをこうむりたがっている

songai o koumuritagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 損害を被ってほしいです

[osoba に] ... そんがいをこうむってほしいです

[osoba ni] ... songai o koumutte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 損害を被ってくれる

[dający] [は/が] そんがいをこうむってくれる

[dający] [wa/ga] songai o koumutte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に損害を被ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にそんがいをこうむってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni songai o koumutte ageru


Decydować się na

損害を被ることにする

そんがいをこうむることにする

songai o koumuru koto ni suru

損害を被らないことにする

そんがいをこうむらないことにする

songai o koumuranai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

損害を被らなくてよかった

そんがいをこうむらなくてよかった

songai o koumuranakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

損害を被ってよかった

そんがいをこうむってよかった

songai o koumutte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

損害を被らなければよかった

そんがいをこうむらなければよかった

songai o koumuranakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

損害を被ればよかった

そんがいをこうむればよかった

songai ga koumureba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

損害を被るまで, ...

そんがいをこうむるまで, ...

songai o koumuru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

損害を被らなくださって、ありがとうございました

そんがいをこうむらなくださって、ありがとうございました

songai o koumurana kudasatte, arigatou gozaimashita

損害を被らなくてくれて、ありがとう

そんがいをこうむらなくてくれて、ありがとう

songai o koumuranakute kurete, arigatou

損害を被らなくて、ありがとう

そんがいをこうむらなくて、ありがとう

songai o koumuranakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

損害を被ってくださって、ありがとうございました

そんがいをこうむってくださって、ありがとうございました

songai o koumutte kudasatte, arigatou gozaimashita

損害を被ってくれて、ありがとう

そんがいをこうむってくれて、ありがとう

songai o koumutte kurete, arigatou

損害を被って、ありがとう

そんがいをこうむって、ありがとう

songai o koumutte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

損害を被るって

そんがいをこうむるって

songai o koumurutte

損害を被ったって

そんがいをこうむったって

songai o koumuttatte


Forma wyjaśniająca

損害を被るんです

そんがいをこうむるんです

songai o koumurun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お損害を被りください

おそんがいをこうむりください

osongai o koumuri kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 損害を被りに行く

[miejsce] [に/へ] そんがいをこうむりにいく

[miejsce] [に/へ] songai o koumuri ni iku

[miejsce] [に/へ] 損害を被りに来る

[miejsce] [に/へ] そんがいをこうむりにくる

[miejsce] [に/へ] songai o koumuri ni kuru

[miejsce] [に/へ] 損害を被りに帰る

[miejsce] [に/へ] そんがいをこうむりにかえる

[miejsce] [に/へ] songai o koumuri ni kaeru


Jeszcze nie

まだ損害を被っていません

まだそんがいをこうむっていません

mada songai o koumutte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

損害を被れば, ...

そんがいをこうむれば, ...

songai ga koumureba, ...

損害を被らなければ, ...

そんがいをこうむらなければ, ...

songai o koumuranakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

損害を被ったら、...

そんがいをこうむったら、...

songai o koumuttara, ...

損害を被らなかったら、...

そんがいをこうむらなかったら、...

songai o koumuranakattara, ...


Kiedy ..., to ...

損害を被る時、...

そんがいをこうむるとき、...

songai o koumuru toki, ...

損害を被った時、...

そんがいをこうむったとき、...

songai o koumutta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

損害を被ると, ...

そんがいをこうむると, ...

songai o koumuru to, ...


Lubić

損害を被るのが好き

そんがいをこうむるのがすき

songai o koumuru no ga suki


Łatwo coś zrobić

損害を被りやすいです

そんがいをこうむりやすいです

songai o koumuri yasui desu

損害を被りやすかったです

そんがいをこうむりやすかったです

songai o koumuri yasukatta desu


Mieć doświadczenie

損害を被ったことがある

そんがいをこうむったことがある

songai o koumutta koto ga aru

損害を被ったことがあるか

そんがいをこうむったことがあるか

songai o koumutta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

損害を被るといいですね

そんがいをこうむるといいですね

songai o koumuru to ii desu ne

損害を被らないといいですね

そんがいをこうむらないといいですね

songai o koumuranai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

損害を被るといいんですが

そんがいをこうむるといいんですが

songai o koumuru to ii n desu ga

損害を被るといいんですけど

そんがいをこうむるといいんですけど

songai o koumuru to ii n desu kedo

損害を被らないといいんですが

そんがいをこうむらないといいんですが

songai o koumuranai to ii n desu ga

損害を被らないといいんですけど

そんがいをこうむらないといいんですけど

songai o koumuranai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

損害を被るのに, ...

そんがいをこうむるのに, ...

songai o koumuru noni, ...

損害を被ったのに, ...

そんがいをこうむったのに, ...

songai o koumutta noni, ...


Musieć 1

損害を被らなくちゃいけません

そんがいをこうむらなくちゃいけません

songai o koumuranakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

損害を被らなければならない

そんがいをこうむらなければならない

songai o koumuranakereba naranai

損害を被らなければなりません

sければなりません

songai o koumuranakereba narimasen

損害を被らなくてはならない

そんがいをこうむらなくてはならない

songai o koumuranakute wa naranai

損害を被らなくてはなりません

そんがいをこうむらなくてはなりません

songai o koumuranakute wa narimasen


Nawet, jeśli

損害を被っても

そんがいをこうむっても

songai o koumutte mo

損害を被らなくても

そんがいをこうむらなくても

songai o koumuranakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

損害を被らなくてもかまわない

そんがいをこうむらなくてもかまわない

songai o koumuranakute mo kamawanai

損害を被らなくてもかまいません

そんがいをこうむらなくてもかまいません

songai o koumuranakute mo kamaimasen


Nie lubić

損害を被るのがきらい

そんがいをこうむるのがきらい

songai o koumuru no ga kirai


Nie robiąc, ...

損害を被らないで、...

そんがいをこうむらないで、...

songai o koumuranai de, ...


Nie trzeba tego robić

損害を被らなくてもいいです

そんがいをこうむらなくてもいいです

songai o koumuranakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 損害を被って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] そんがいをこうむってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] songai o koumutte morau


Po czynności, robię ...

損害を被ってから, ...

そんがいをこうむってから, ...

songai o koumutte kara, ...


Podczas

損害を被っている間に, ...

そんがいをこうむっているあいだに, ...

songai o koumutte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

損害を被っている間, ...

そんがいをこうむっているあいだ, ...

songai o koumutte iru aida, ...


Powinnien / Miał

損害を被るはずです

そんがいをこうむるはずです

songai o koumuru hazu desu

損害を被るはずでした

そんがいをこうむるはずでした

songai o koumuru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 損害を被らせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... そんがいをこうむらせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... songai o koumurasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 損害を被らせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... そんがいをこうむらせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... songai o koumurasete kureru

Pozwól mi

私に ... 損害を被らせてください

私に ... そんがいをこうむらせてください

watashi ni ... songai o koumurasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

損害を被ってもいいです

そんがいをこうむってもいいです

songai o koumutte mo ii desu

損害を被ってもいいですか

そんがいをこうむってもいいですか

songai o koumutte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

損害を被ってもかまわない

そんがいをこうむってもかまわない

songai o koumutte mo kamawanai

損害を被ってもかまいません

そんがいをこうむってもかまいません

songai o koumutte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

損害を被るかもしれません

そんがいをこうむるかもしれません

songai o koumuru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

損害を被るでしょう

そんがいをこうむるでしょう

songai o koumuru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

損害を被ってごらんなさい

そんがいをこうむってごらんなさい

songai o koumutte goran nasai


Prośba

損害を被ってください

そんがいをこうむってください

songai o koumutte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

損害を被っていただけませんか

そんがいをこうむっていただけませんか

songai o koumutte itadakemasen ka

損害を被ってくれませんか

そんがいをこうむってくれませんか

songai o koumutte kuremasen ka

損害を被ってくれない

そんがいをこうむってくれない

songai o koumutte kurenai


Próbować 1

損害を被ってみる

そんがいをこうむってみる

songai o koumutte miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

損害を被ろうとする

そんがいをこうむろうとする

songai o koumurou to suru


Przed czynnością, robię ...

損害を被る前に, ...

そんがいをこうむるまえに, ...

songai o koumuru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

損害を被らなくて、すみませんでした

そんがいをこうむらなくて、すみませんでした

songai o koumuranakute, sumimasen deshita

損害を被らなくて、すみません

そんがいをこうむらなくて、すみません

songai o koumuranakute, sumimasen

損害を被らなくて、ごめん

そんがいをこうむらなくて、ごめん

songai o koumuranakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

損害を被って、すみませんでした

そんがいをこうむって、すみませんでした

songai o koumutte, sumimasen deshita

損害を被って、すみません

そんがいをこうむって、すみません

songai o koumutte, sumimasen

損害を被って、ごめん

そんがいをこうむって、ごめん

songai o koumutte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

損害を被っておく

そんがいをこうむっておく

songai o koumutte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 損害を被る か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... そんがいをこうむる か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... songai o koumuru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

損害を被る か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

そんがいをこうむる か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

songai o koumuru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

損害を被ったほうがいいです

そんがいをこうむったほうがいいです

songai o koumutta hou ga ii desu

損害を被らないほうがいいです

そんがいをこうむらないほうがいいです

songai o koumuranai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

損害を被ったらどうですか

そんがいをこうむったらどうですか

songai o koumuttara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

損害を被ってくださる

そんがいをこうむってくださる

songai o koumutte kudasaru


Rozkaz 1

損害を被れ

そんがいをこうむれ

songai o koumure


Rozkaz 2

Forma przestarzała

損害を被りなさい

そんがいをこうむりなさい

songai o koumurinasai


Słyszałem, że ...

損害を被るそうです

そんがいをこうむるそうです

songai o koumuru sou desu

損害を被ったそうです

そんがいをこうむったそうです

songai o koumutta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

損害の被り方

そんがいのこうむりかた

songai no koumurikata


Starać się regularnie wykonywać

損害を被ることにしている

そんがいをこうむることにしている

songai o koumuru koto ni shite iru

損害を被らないことにしている

そんがいをこうむらないことにしている

songai o koumuranai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

損害を被りにくいです

そんがいをこうむりにくいです

songai o koumuri nikui desu

損害を被りにくかったです

そんがいをこうむりにくかったです

songai o koumuri nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

損害を被っている

そんがいをこうむっている

songai o koumutte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

損害を被ろうと思っている

そんがいをこうむろうとおもっている

songai o koumurou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

損害を被ろうと思う

そんがいをこうむろうとおもう

songai o koumurou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

損害を被りながら, ...

そんがいをこうむりながら, ...

songai o koumuri nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

損害を被るみたいです

そんがいをこうむるみたいです

songai o koumuru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

損害を被るみたいな

そんがいをこうむるみたいな

songai o koumuru mitai na

... みたいに損害を被る

... みたいにそんがいをこうむる

... mitai ni songai o koumuru

損害を被ったみたいです

そんがいをこうむったみたいです

songai o koumutta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

損害を被ったみたいな

そんがいをこうむったみたいな

songai o koumutta mitai na

... みたいに損害を被った

... みたいにそんがいをこうむった

... mitai ni songai o koumutta


Zakaz 1

損害を被ってはいけません

そんがいをこうむってはいけません

songai o koumutte wa ikemasen


Zakaz 2

損害を被らないでください

そんがいをこうむらないでください

songai o koumuranai de kudasai


Zakaz 3

損害を被るな

そんがいをこうむるな

songai o koumuru na


Zamiar

損害を被るつもりです

そんがいをこうむるつもりです

songai o koumuru tsumori desu

損害を被らないつもりです

そんがいをこうむらないつもりです

songai o koumuranai tsumori desu


Zbyt wiele

損害を被りすぎる

そんがいをこうむりすぎる

songai o koumuri sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 損害を被らせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... そんがいをこうむらせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... songai o koumuraseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 損害を被らせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... そんがいをこうむらせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... songai o koumurasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

損害を被ってしまう

そんがいをこうむってしまう

songai o koumutte shimau

損害を被っちゃう

そんがいをこうむっちゃう

songai o koumucchau

損害を被ってしまいました

そんがいをこうむってしまいました

songai o koumutte shimaimashita

損害を被っちゃいました

そんがいをこうむっちゃいました

songai o koumucchaimashita