小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 不覚を取る | ふかくをとる

Informacje podstawowe

Kanji

かく

Znaczenie znaków kanji

negacja, negatywny, zły, brzydki, szpetny, niezgrabny, niezdarny

Pokaż szczegóły znaku

zapamiętywanie, uczenie się, uczenie się na pamięć, pojmowanie, budzenie się, trzeźwienie

Pokaż szczegóły znaku

branie, przynoszenie, zajmowanie, trzymanie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ふかくをとる

fukaku o toru


Znaczenie

ponieść zawstydzającą porażkę


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

不覚をとる, ふかくをとる, fukaku o toru

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

不覚を取ります

ふかくをとります

fukaku o torimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

不覚を取りません

ふかくをとりません

fukaku o torimasen

Twierdzenie, czas przeszły

不覚を取りました

ふかくをとりました

fukaku o torimashita

Przeczenie, czas przeszły

不覚を取りませんでした

ふかくをとりませんでした

fukaku o torimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

不覚を取る

ふかくをとる

fukaku o toru

Przeczenie, czas teraźniejszy

不覚を取らない

ふかくをとらない

fukaku o toranai

Twierdzenie, czas przeszły

不覚を取った

ふかくをとった

fukaku o totta

Przeczenie, czas przeszły

不覚を取らなかった

ふかくをとらなかった

fukaku o toranakatta


Temat czasownika (ang: stem)

不覚を取り

ふかくをとり

fukaku o tori


Forma mashou

不覚を取りましょう

ふかくをとりましょう

fukaku o torimashou


Forma te

不覚を取って

ふかくをとって

fukaku o totte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

不覚が取れる

ふかくがとれる

fukaku ga toreru

Przeczenie, czas teraźniejszy

不覚が取れない

ふかくがとれない

fukaku ga torenai

Twierdzenie, czas przeszły

不覚が取れた

ふかくがとれた

fukaku ga toreta

Przeczenie, czas przeszły

不覚が取れなかった

ふかくがとれなかった

fukaku ga torenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

不覚が取れます

ふかくがとれます

fukaku ga toremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

不覚が取れません

ふかくがとれません

fukaku ga toremasen

Twierdzenie, czas przeszły

不覚が取れました

ふかくがとれました

fukaku ga toremashita

Przeczenie, czas przeszły

不覚が取れませんでした

ふかくがとれませんでした

fukaku ga toremasen deshita


Forma potencjalna, forma te

不覚が取れて

ふかくがとれて

fukaku ga torete


Forma wolicjonalna

不覚を取ろう

ふかくをとろう

fukaku o torou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

不覚を取られる

ふかくをとられる

fukaku o torareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

不覚を取られない

ふかくをとられない

fukaku o torarenai

Twierdzenie, czas przeszły

不覚を取られた

ふかくをとられた

fukaku o torareta

Przeczenie, czas przeszły

不覚を取られなかった

ふかくをとられなかった

fukaku o torarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

不覚を取られます

ふかくをとられます

fukaku o toraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

不覚を取られません

ふかくをとられません

fukaku o toraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

不覚を取られました

ふかくをとられました

fukaku o toraremashita

Przeczenie, czas przeszły

不覚を取られませんでした

ふかくをとられませんでした

fukaku o toraremasen deshita


Forma bierna, forma te

不覚を取られて

ふかくをとられて

fukaku o torarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

不覚を取らせる

ふかくをとらせる

fukaku o toraseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

不覚を取らせない

ふかくをとらせない

fukaku o torasenai

Twierdzenie, czas przeszły

不覚を取らせた

ふかくをとらせた

fukaku o toraseta

Przeczenie, czas przeszły

不覚を取らせなかった

ふかくをとらせなかった

fukaku o torasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

不覚を取らせます

ふかくをとらせます

fukaku o torasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

不覚を取らせません

ふかくをとらせません

fukaku o torasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

不覚を取らせました

ふかくをとらせました

fukaku o torasemashita

Przeczenie, czas przeszły

不覚を取らせませんでした

ふかくをとらせませんでした

fukaku o torasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

不覚を取らせて

ふかくをとらせて

fukaku o torasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

不覚を取らされる

ふかくをとらされる

fukaku o torasareru

不覚を取らせられる

ふかくをとらせられる

fukaku o toraserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

不覚を取らされない

ふかくをとらされない

fukaku o torasarenai

不覚を取らせられない

ふかくをとらせられない

fukaku o toraserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

不覚を取らされた

ふかくをとらされた

fukaku o torasareta

不覚を取らせられた

ふかくをとらせられた

fukaku o toraserareta

Przeczenie, czas przeszły

不覚を取らされなかった

ふかくをとらされなかった

fukaku o torasarenakatta

不覚を取らせられなかった

ふかくをとらせられなかった

fukaku o toraserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

不覚を取らされます

ふかくをとらされます

fukaku o torasaremasu

不覚を取らせられます

ふかくをとらせられます

fukaku o toraseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

不覚を取らされません

ふかくをとらされません

fukaku o torasaremasen

不覚を取らせられません

ふかくをとらせられません

fukaku o toraseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

不覚を取らされました

ふかくをとらされました

fukaku o torasaremashita

不覚を取らせられました

ふかくをとらせられました

fukaku o toraseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

不覚を取らされませんでした

ふかくをとらされませんでした

fukaku o torasaremasen deshita

不覚を取らせられませんでした

ふかくをとらせられませんでした

fukaku o toraseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

不覚を取らされて

ふかくをとらされて

fukaku o torasarete

不覚を取らせられて

ふかくをとらせられて

fukaku o toraserarete


Forma ba

Twierdzenie

不覚を取れば

ふかくをとれば

fukaku ga toreba

Przeczenie

不覚を取らなければ

ふかくをとらなければ

fukaku o toranakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お不覚を取りになる

おふかくをとりになる

ofukaku o tori ni naru

Forma modestywna (skromna)

お不覚を取りします

おふかくをとりします

ofukaku o tori shimasu

お不覚を取りする

おふかくをとりする

ofukaku o tori suru


Przykłady gramatyczne

Być może

不覚を取るかもしれない

ふかくをとるかもしれない

fukaku o toru ka mo shirenai

不覚を取るかもしれません

ふかくをとるかもしれません

fukaku o toru ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 不覚を取ってほしくないです

[osoba に] ... ふかくをとってほしくないです

[osoba ni] ... fukaku o totte hoshikunai desu

[osoba に] ... 不覚を取らないでほしいです

[osoba に] ... ふかくをとらないでほしいです

[osoba ni] ... fukaku o toranai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

不覚が取りたいです

ふかくがとりたいです

fukaku ga toritai desu


Chcieć (III osoba)

不覚を取りたがっている

ふかくをとりたがっている

fukaku o toritagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 不覚を取ってほしいです

[osoba に] ... ふかくをとってほしいです

[osoba ni] ... fukaku o totte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 不覚を取ってくれる

[dający] [は/が] ふかくをとってくれる

[dający] [wa/ga] fukaku o totte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に不覚を取ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にふかくをとってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni fukaku o totte ageru


Decydować się na

不覚を取ることにする

ふかくをとることにする

fukaku o toru koto ni suru

不覚を取らないことにする

ふかくをとらないことにする

fukaku o toranai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

不覚を取らなくてよかった

ふかくをとらなくてよかった

fukaku o toranakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

不覚を取ってよかった

ふかくをとってよかった

fukaku o totte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

不覚を取らなければよかった

ふかくをとらなければよかった

fukaku o toranakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

不覚を取ればよかった

ふかくをとればよかった

fukaku ga toreba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

不覚を取るまで, ...

ふかくをとるまで, ...

fukaku o toru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

不覚を取らなくださって、ありがとうございました

ふかくをとらなくださって、ありがとうございました

fukaku o torana kudasatte, arigatou gozaimashita

不覚を取らなくてくれて、ありがとう

ふかくをとらなくてくれて、ありがとう

fukaku o toranakute kurete, arigatou

不覚を取らなくて、ありがとう

ふかくをとらなくて、ありがとう

fukaku o toranakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

不覚を取ってくださって、ありがとうございました

ふかくをとってくださって、ありがとうございました

fukaku o totte kudasatte, arigatou gozaimashita

不覚を取ってくれて、ありがとう

ふかくをとってくれて、ありがとう

fukaku o totte kurete, arigatou

不覚を取って、ありがとう

ふかくをとって、ありがとう

fukaku o totte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

不覚を取るって

ふかくをとるって

fukaku o torutte

不覚を取ったって

ふかくをとったって

fukaku o tottatte


Forma wyjaśniająca

不覚を取るんです

ふかくをとるんです

fukaku o torun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お不覚を取りください

おふかくをとりください

ofukaku o tori kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 不覚を取りに行く

[miejsce] [に/へ] ふかくをとりにいく

[miejsce] [に/へ] fukaku o tori ni iku

[miejsce] [に/へ] 不覚を取りに来る

[miejsce] [に/へ] ふかくをとりにくる

[miejsce] [に/へ] fukaku o tori ni kuru

[miejsce] [に/へ] 不覚を取りに帰る

[miejsce] [に/へ] ふかくをとりにかえる

[miejsce] [に/へ] fukaku o tori ni kaeru


Jeszcze nie

まだ不覚を取っていません

まだふかくをとっていません

mada fukaku o totte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

不覚を取れば, ...

ふかくをとれば, ...

fukaku ga toreba, ...

不覚を取らなければ, ...

ふかくをとらなければ, ...

fukaku o toranakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

不覚を取ったら、...

ふかくをとったら、...

fukaku o tottara, ...

不覚を取らなかったら、...

ふかくをとらなかったら、...

fukaku o toranakattara, ...


Kiedy ..., to ...

不覚を取る時、...

ふかくをとるとき、...

fukaku o toru toki, ...

不覚を取った時、...

ふかくをとったとき、...

fukaku o totta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

不覚を取ると, ...

ふかくをとると, ...

fukaku o toru to, ...


Lubić

不覚を取るのが好き

ふかくをとるのがすき

fukaku o toru no ga suki


Łatwo coś zrobić

不覚を取りやすいです

ふかくをとりやすいです

fukaku o tori yasui desu

不覚を取りやすかったです

ふかくをとりやすかったです

fukaku o tori yasukatta desu


Mieć doświadczenie

不覚を取ったことがある

ふかくをとったことがある

fukaku o totta koto ga aru

不覚を取ったことがあるか

ふかくをとったことがあるか

fukaku o totta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

不覚を取るといいですね

ふかくをとるといいですね

fukaku o toru to ii desu ne

不覚を取らないといいですね

ふかくをとらないといいですね

fukaku o toranai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

不覚を取るといいんですが

ふかくをとるといいんですが

fukaku o toru to ii n desu ga

不覚を取るといいんですけど

ふかくをとるといいんですけど

fukaku o toru to ii n desu kedo

不覚を取らないといいんですが

ふかくをとらないといいんですが

fukaku o toranai to ii n desu ga

不覚を取らないといいんですけど

ふかくをとらないといいんですけど

fukaku o toranai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

不覚を取るのに, ...

ふかくをとるのに, ...

fukaku o toru noni, ...

不覚を取ったのに, ...

ふかくをとったのに, ...

fukaku o totta noni, ...


Musieć 1

不覚を取らなくちゃいけません

ふかくをとらなくちゃいけません

fukaku o toranakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

不覚を取らなければならない

ふかくをとらなければならない

fukaku o toranakereba naranai

不覚を取らなければなりません

sければなりません

fukaku o toranakereba narimasen

不覚を取らなくてはならない

ふかくをとらなくてはならない

fukaku o toranakute wa naranai

不覚を取らなくてはなりません

ふかくをとらなくてはなりません

fukaku o toranakute wa narimasen


Nawet, jeśli

不覚を取っても

ふかくをとっても

fukaku o totte mo

不覚を取らなくても

ふかくをとらなくても

fukaku o toranakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

不覚を取らなくてもかまわない

ふかくをとらなくてもかまわない

fukaku o toranakute mo kamawanai

不覚を取らなくてもかまいません

ふかくをとらなくてもかまいません

fukaku o toranakute mo kamaimasen


Nie lubić

不覚を取るのがきらい

ふかくをとるのがきらい

fukaku o toru no ga kirai


Nie robiąc, ...

不覚を取らないで、...

ふかくをとらないで、...

fukaku o toranai de, ...


Nie trzeba tego robić

不覚を取らなくてもいいです

ふかくをとらなくてもいいです

fukaku o toranakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 不覚を取って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ふかくをとってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] fukaku o totte morau


Po czynności, robię ...

不覚を取ってから, ...

ふかくをとってから, ...

fukaku o totte kara, ...


Podczas

不覚を取っている間に, ...

ふかくをとっているあいだに, ...

fukaku o totte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

不覚を取っている間, ...

ふかくをとっているあいだ, ...

fukaku o totte iru aida, ...


Powinnien / Miał

不覚を取るはずです

ふかくをとるはずです

fukaku o toru hazu desu

不覚を取るはずでした

ふかくをとるはずでした

fukaku o toru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 不覚を取らせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... ふかくをとらせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... fukaku o torasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 不覚を取らせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... ふかくをとらせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... fukaku o torasete kureru

Pozwól mi

私に ... 不覚を取らせてください

私に ... ふかくをとらせてください

watashi ni ... fukaku o torasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

不覚を取ってもいいです

ふかくをとってもいいです

fukaku o totte mo ii desu

不覚を取ってもいいですか

ふかくをとってもいいですか

fukaku o totte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

不覚を取ってもかまわない

ふかくをとってもかまわない

fukaku o totte mo kamawanai

不覚を取ってもかまいません

ふかくをとってもかまいません

fukaku o totte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

不覚を取るかもしれません

ふかくをとるかもしれません

fukaku o toru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

不覚を取るでしょう

ふかくをとるでしょう

fukaku o toru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

不覚を取ってごらんなさい

ふかくをとってごらんなさい

fukaku o totte goran nasai


Prośba

不覚を取ってください

ふかくをとってください

fukaku o totte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

不覚を取っていただけませんか

ふかくをとっていただけませんか

fukaku o totte itadakemasen ka

不覚を取ってくれませんか

ふかくをとってくれませんか

fukaku o totte kuremasen ka

不覚を取ってくれない

ふかくをとってくれない

fukaku o totte kurenai


Próbować 1

不覚を取ってみる

ふかくをとってみる

fukaku o totte miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

不覚を取ろうとする

ふかくをとろうとする

fukaku o torou to suru


Przed czynnością, robię ...

不覚を取る前に, ...

ふかくをとるまえに, ...

fukaku o toru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

不覚を取らなくて、すみませんでした

ふかくをとらなくて、すみませんでした

fukaku o toranakute, sumimasen deshita

不覚を取らなくて、すみません

ふかくをとらなくて、すみません

fukaku o toranakute, sumimasen

不覚を取らなくて、ごめん

ふかくをとらなくて、ごめん

fukaku o toranakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

不覚を取って、すみませんでした

ふかくをとって、すみませんでした

fukaku o totte, sumimasen deshita

不覚を取って、すみません

ふかくをとって、すみません

fukaku o totte, sumimasen

不覚を取って、ごめん

ふかくをとって、ごめん

fukaku o totte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

不覚を取っておく

ふかくをとっておく

fukaku o totte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 不覚を取る か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ふかくをとる か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... fukaku o toru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

不覚を取る か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

ふかくをとる か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

fukaku o toru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

不覚を取ったほうがいいです

ふかくをとったほうがいいです

fukaku o totta hou ga ii desu

不覚を取らないほうがいいです

ふかくをとらないほうがいいです

fukaku o toranai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

不覚を取ったらどうですか

ふかくをとったらどうですか

fukaku o tottara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

不覚を取ってくださる

ふかくをとってくださる

fukaku o totte kudasaru


Rozkaz 1

不覚を取れ

ふかくをとれ

fukaku o tore


Rozkaz 2

Forma przestarzała

不覚を取りなさい

ふかくをとりなさい

fukaku o torinasai


Słyszałem, że ...

不覚を取るそうです

ふかくをとるそうです

fukaku o toru sou desu

不覚を取ったそうです

ふかくをとったそうです

fukaku o totta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

不覚の取り方

ふかくのとりかた

fukaku no torikata


Starać się regularnie wykonywać

不覚を取ることにしている

ふかくをとることにしている

fukaku o toru koto ni shite iru

不覚を取らないことにしている

ふかくをとらないことにしている

fukaku o toranai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

不覚を取りにくいです

ふかくをとりにくいです

fukaku o tori nikui desu

不覚を取りにくかったです

ふかくをとりにくかったです

fukaku o tori nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

不覚を取っている

ふかくをとっている

fukaku o totte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

不覚を取ろうと思っている

ふかくをとろうとおもっている

fukaku o torou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

不覚を取ろうと思う

ふかくをとろうとおもう

fukaku o torou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

不覚を取りながら, ...

ふかくをとりながら, ...

fukaku o tori nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

不覚を取るみたいです

ふかくをとるみたいです

fukaku o toru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

不覚を取るみたいな

ふかくをとるみたいな

fukaku o toru mitai na

... みたいに不覚を取る

... みたいにふかくをとる

... mitai ni fukaku o toru

不覚を取ったみたいです

ふかくをとったみたいです

fukaku o totta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

不覚を取ったみたいな

ふかくをとったみたいな

fukaku o totta mitai na

... みたいに不覚を取った

... みたいにふかくをとった

... mitai ni fukaku o totta


Zakaz 1

不覚を取ってはいけません

ふかくをとってはいけません

fukaku o totte wa ikemasen


Zakaz 2

不覚を取らないでください

ふかくをとらないでください

fukaku o toranai de kudasai


Zakaz 3

不覚を取るな

ふかくをとるな

fukaku o toru na


Zamiar

不覚を取るつもりです

ふかくをとるつもりです

fukaku o toru tsumori desu

不覚を取らないつもりです

ふかくをとらないつもりです

fukaku o toranai tsumori desu


Zbyt wiele

不覚を取りすぎる

ふかくをとりすぎる

fukaku o tori sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 不覚を取らせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ふかくをとらせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... fukaku o toraseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 不覚を取らせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ふかくをとらせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... fukaku o torasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

不覚を取ってしまう

ふかくをとってしまう

fukaku o totte shimau

不覚を取っちゃう

ふかくをとっちゃう

fukaku o tocchau

不覚を取ってしまいました

ふかくをとってしまいました

fukaku o totte shimaimashita

不覚を取っちゃいました

ふかくをとっちゃいました

fukaku o tocchaimashita