小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 払い落とす | はらいおとす

Informacje podstawowe

Kanji

はら

Znaczenie znaków kanji

płacenie, zapłata, wyrzucanie, wypędzanie, przegonienie, pozbycie się, rozprawienie się

Pokaż szczegóły znaku

spadek, upadek, upuszczanie, zrzucanie, opadanie, wieś, wioska, osada

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

はらいおとす

harai otosu


Znaczenie

sczyścić

sczyszczać

strzepać

strzepywać


Informacje dodatkowe

np. kurz


Części mowy

u-czasownik

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

払い落とします

はらいおとします

harai otoshimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

払い落としません

はらいおとしません

harai otoshimasen

Twierdzenie, czas przeszły

払い落としました

はらいおとしました

harai otoshimashita

Przeczenie, czas przeszły

払い落としませんでした

はらいおとしませんでした

harai otoshimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

払い落とす

はらいおとす

harai otosu

Przeczenie, czas teraźniejszy

払い落とさない

はらいおとさない

harai otosanai

Twierdzenie, czas przeszły

払い落とした

はらいおとした

harai otoshita

Przeczenie, czas przeszły

払い落とさなかった

はらいおとさなかった

harai otosanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

払い落とし

はらいおとし

harai otoshi


Forma mashou

払い落としましょう

はらいおとしましょう

harai otoshimashou


Forma te

払い落として

はらいおとして

harai otoshite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

払い落とせる

はらいおとせる

harai otoseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

払い落とせない

はらいおとせない

harai otosenai

Twierdzenie, czas przeszły

払い落とせた

はらいおとせた

harai otoseta

Przeczenie, czas przeszły

払い落とせなかった

はらいおとせなかった

harai otosenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

払い落とせます

はらいおとせます

harai otosemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

払い落とせません

はらいおとせません

harai otosemasen

Twierdzenie, czas przeszły

払い落とせました

はらいおとせました

harai otosemashita

Przeczenie, czas przeszły

払い落とせませんでした

はらいおとせませんでした

harai otosemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

払い落とせて

はらいおとせて

harai otosete


Forma wolicjonalna

払い落とそう

はらいおとそう

harai otosou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

払い落とされる

はらいおとされる

harai otosareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

払い落とされない

はらいおとされない

harai otosarenai

Twierdzenie, czas przeszły

払い落とされた

はらいおとされた

harai otosareta

Przeczenie, czas przeszły

払い落とされなかった

はらいおとされなかった

harai otosarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

払い落とされます

はらいおとされます

harai otosaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

払い落とされません

はらいおとされません

harai otosaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

払い落とされました

はらいおとされました

harai otosaremashita

Przeczenie, czas przeszły

払い落とされませんでした

はらいおとされませんでした

harai otosaremasen deshita


Forma bierna, forma te

払い落とされて

はらいおとされて

harai otosarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

払い落とさせる

はらいおとさせる

harai otosaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

払い落とさせない

はらいおとさせない

harai otosasenai

Twierdzenie, czas przeszły

払い落とさせた

はらいおとさせた

harai otosaseta

Przeczenie, czas przeszły

払い落とさせなかった

はらいおとさせなかった

harai otosasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

払い落とさせます

はらいおとさせます

harai otosasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

払い落とさせません

はらいおとさせません

harai otosasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

払い落とさせました

はらいおとさせました

harai otosasemashita

Przeczenie, czas przeszły

払い落とさせませんでした

はらいおとさせませんでした

harai otosasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

払い落とさせて

はらいおとさせて

harai otosasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

払い落とさせられる

はらいおとさせられる

harai otosaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

払い落とさせられない

はらいおとさせられない

harai otosaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

払い落とさせられた

はらいおとさせられた

harai otosaserareta

Przeczenie, czas przeszły

払い落とさせられなかった

はらいおとさせられなかった

harai otosaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

払い落とさせられます

はらいおとさせられます

harai otosaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

払い落とさせられません

はらいおとさせられません

harai otosaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

払い落とさせられました

はらいおとさせられました

harai otosaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

払い落とさせられませんでした

はらいおとさせられませんでした

harai otosaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

払い落とさせられて

はらいおとさせられて

harai otosaserarete


Forma ba

Twierdzenie

払い落とせば

はらいおとせば

harai otoseba

Przeczenie

払い落とさなければ

はらいおとさなければ

harai otosanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お払い落としになる

おはらいおとしになる

oharai otoshi ni naru

Forma modestywna (skromna)

お払い落としします

おはらいおとしします

oharai otoshi shimasu

お払い落としする

おはらいおとしする

oharai otoshi suru


Przykłady gramatyczne

Być może

払い落とすかもしれない

はらいおとすかもしれない

harai otosu ka mo shirenai

払い落とすかもしれません

はらいおとすかもしれません

harai otosu ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 払い落としてほしくないです

[osoba に] ... はらいおとしてほしくないです

[osoba ni] ... harai otoshite hoshikunai desu

[osoba に] ... 払い落とさないでほしいです

[osoba に] ... はらいおとさないでほしいです

[osoba ni] ... harai otosanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

払い落としたいです

はらいおとしたいです

harai otoshitai desu


Chcieć (III osoba)

払い落としたがっている

はらいおとしたがっている

harai otoshitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 払い落としてほしいです

[osoba に] ... はらいおとしてほしいです

[osoba ni] ... harai otoshite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 払い落としてくれる

[dający] [は/が] はらいおとしてくれる

[dający] [wa/ga] harai otoshite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に払い落としてあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にはらいおとしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni harai otoshite ageru


Decydować się na

払い落とすことにする

はらいおとすことにする

harai otosu koto ni suru

払い落とさないことにする

はらいおとさないことにする

harai otosanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

払い落とさなくてよかった

はらいおとさなくてよかった

harai otosanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

払い落としてよかった

はらいおとしてよかった

harai otoshite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

払い落とさなければよかった

はらいおとさなければよかった

harai otosanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

払い落とせばよかった

はらいおとせばよかった

harai otoseba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

払い落とすまで, ...

はらいおとすまで, ...

harai otosu made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

払い落とさなくださって、ありがとうございました

はらいおとさなくださって、ありがとうございました

harai otosana kudasatte, arigatou gozaimashita

払い落とさなくてくれて、ありがとう

はらいおとさなくてくれて、ありがとう

harai otosanakute kurete, arigatou

払い落とさなくて、ありがとう

はらいおとさなくて、ありがとう

harai otosanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

払い落としてくださって、ありがとうございました

はらいおとしてくださって、ありがとうございました

harai otoshite kudasatte, arigatou gozaimashita

払い落としてくれて、ありがとう

はらいおとしてくれて、ありがとう

harai otoshite kurete, arigatou

払い落として、ありがとう

はらいおとして、ありがとう

harai otoshite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

払い落とすって

はらいおとすって

harai otosutte

払い落としたって

はらいおとしたって

harai otoshitatte


Forma wyjaśniająca

払い落とすんです

はらいおとすんです

harai otosun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お払い落としください

おはらいおとしください

oharai otoshi kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 払い落としに行く

[miejsce] [に/へ] はらいおとしにいく

[miejsce] [に/へ] harai otoshi ni iku

[miejsce] [に/へ] 払い落としに来る

[miejsce] [に/へ] はらいおとしにくる

[miejsce] [に/へ] harai otoshi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 払い落としに帰る

[miejsce] [に/へ] はらいおとしにかえる

[miejsce] [に/へ] harai otoshi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ払い落としていません

まだはらいおとしていません

mada harai otoshite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

払い落とせば, ...

はらいおとせば, ...

harai otoseba, ...

払い落とさなければ, ...

はらいおとさなければ, ...

harai otosanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

払い落としたら、...

はらいおとしたら、...

harai otoshitara, ...

払い落とさなかったら、...

はらいおとさなかったら、...

harai otosanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

払い落とす時、...

はらいおとすとき、...

harai otosu toki, ...

払い落とした時、...

はらいおとしたとき、...

harai otoshita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

払い落とすと, ...

はらいおとすと, ...

harai otosu to, ...


Lubić

払い落とすのが好き

はらいおとすのがすき

harai otosu no ga suki


Łatwo coś zrobić

払い落としやすいです

はらいおとしやすいです

harai otoshi yasui desu

払い落としやすかったです

はらいおとしやすかったです

harai otoshi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

払い落としたことがある

はらいおとしたことがある

harai otoshita koto ga aru

払い落としたことがあるか

はらいおとしたことがあるか

harai otoshita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

払い落とすといいですね

はらいおとすといいですね

harai otosu to ii desu ne

払い落とさないといいですね

はらいおとさないといいですね

harai otosanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

払い落とすといいんですが

はらいおとすといいんですが

harai otosu to ii n desu ga

払い落とすといいんですけど

はらいおとすといいんですけど

harai otosu to ii n desu kedo

払い落とさないといいんですが

はらいおとさないといいんですが

harai otosanai to ii n desu ga

払い落とさないといいんですけど

はらいおとさないといいんですけど

harai otosanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

払い落とすのに, ...

はらいおとすのに, ...

harai otosu noni, ...

払い落としたのに, ...

はらいおとしたのに, ...

harai otoshita noni, ...


Musieć 1

払い落とさなくちゃいけません

はらいおとさなくちゃいけません

harai otosanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

払い落とさなければならない

はらいおとさなければならない

harai otosanakereba naranai

払い落とさなければなりません

sければなりません

harai otosanakereba narimasen

払い落とさなくてはならない

はらいおとさなくてはならない

harai otosanakute wa naranai

払い落とさなくてはなりません

はらいおとさなくてはなりません

harai otosanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

払い落としても

はらいおとしても

harai otoshite mo

払い落とさなくても

はらいおとさなくても

harai otosanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

払い落とさなくてもかまわない

はらいおとさなくてもかまわない

harai otosanakute mo kamawanai

払い落とさなくてもかまいません

はらいおとさなくてもかまいません

harai otosanakute mo kamaimasen


Nie lubić

払い落とすのがきらい

はらいおとすのがきらい

harai otosu no ga kirai


Nie robiąc, ...

払い落とさないで、...

はらいおとさないで、...

harai otosanai de, ...


Nie trzeba tego robić

払い落とさなくてもいいです

はらいおとさなくてもいいです

harai otosanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 払い落として貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] はらいおとしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] harai otoshite morau


Po czynności, robię ...

払い落としてから, ...

はらいおとしてから, ...

harai otoshite kara, ...


Podczas

払い落としている間に, ...

はらいおとしているあいだに, ...

harai otoshite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

払い落としている間, ...

はらいおとしているあいだ, ...

harai otoshite iru aida, ...


Powinnien / Miał

払い落とすはずです

はらいおとすはずです

harai otosu hazu desu

払い落とすはずでした

はらいおとすはずでした

harai otosu hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 払い落とさせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... はらいおとさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... harai otosasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 払い落とさせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... はらいおとさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... harai otosasete kureru

Pozwól mi

私に ... 払い落とさせてください

私に ... はらいおとさせてください

watashi ni ... harai otosasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

払い落としてもいいです

はらいおとしてもいいです

harai otoshite mo ii desu

払い落としてもいいですか

はらいおとしてもいいですか

harai otoshite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

払い落としてもかまわない

はらいおとしてもかまわない

harai otoshite mo kamawanai

払い落としてもかまいません

はらいおとしてもかまいません

harai otoshite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

払い落とすかもしれません

はらいおとすかもしれません

harai otosu kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

払い落とすでしょう

はらいおとすでしょう

harai otosu deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

払い落としてごらんなさい

はらいおとしてごらんなさい

harai otoshite goran nasai


Prośba

払い落としてください

はらいおとしてください

harai otoshite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

払い落としていただけませんか

はらいおとしていただけませんか

harai otoshite itadakemasen ka

払い落としてくれませんか

はらいおとしてくれませんか

harai otoshite kuremasen ka

払い落としてくれない

はらいおとしてくれない

harai otoshite kurenai


Próbować 1

払い落としてみる

はらいおとしてみる

harai otoshite miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

払い落とそうとする

はらいおとそうとする

harai otosou to suru


Przed czynnością, robię ...

払い落とす前に, ...

はらいおとすまえに, ...

harai otosu mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

払い落とさなくて、すみませんでした

はらいおとさなくて、すみませんでした

harai otosanakute, sumimasen deshita

払い落とさなくて、すみません

はらいおとさなくて、すみません

harai otosanakute, sumimasen

払い落とさなくて、ごめん

はらいおとさなくて、ごめん

harai otosanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

払い落として、すみませんでした

はらいおとして、すみませんでした

harai otoshite, sumimasen deshita

払い落として、すみません

はらいおとして、すみません

harai otoshite, sumimasen

払い落として、ごめん

はらいおとして、ごめん

harai otoshite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

払い落としておく

はらいおとしておく

harai otoshite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 払い落とす か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... はらいおとす か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... harai otosu ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

払い落とす か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

はらいおとす か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

harai otosu ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

払い落としたほうがいいです

はらいおとしたほうがいいです

harai otoshita hou ga ii desu

払い落とさないほうがいいです

はらいおとさないほうがいいです

harai otosanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

払い落としたらどうですか

はらいおとしたらどうですか

harai otoshitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

払い落としてくださる

はらいおとしてくださる

harai otoshite kudasaru


Rozkaz 1

払い落とせ

はらいおとせ

harai otose


Rozkaz 2

Forma przestarzała

払い落としなさい

はらいおとしなさい

harai otoshinasai


Słyszałem, że ...

払い落とすそうです

はらいおとすそうです

harai otosu sou desu

払い落としたそうです

はらいおとしたそうです

harai otoshita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

払い落とし方

はらいおとしかた

harai otoshikata


Starać się regularnie wykonywać

払い落とすことにしている

はらいおとすことにしている

harai otosu koto ni shite iru

払い落とさないことにしている

はらいおとさないことにしている

harai otosanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

払い落としにくいです

はらいおとしにくいです

harai otoshi nikui desu

払い落としにくかったです

はらいおとしにくかったです

harai otoshi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

払い落としている

はらいおとしている

harai otoshite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

払い落とそうと思っている

はらいおとそうとおもっている

harai otosou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

払い落とそうと思う

はらいおとそうとおもう

harai otosou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

払い落としながら, ...

はらいおとしながら, ...

harai otoshi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

払い落とすみたいです

はらいおとすみたいです

harai otosu mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

払い落とすみたいな

はらいおとすみたいな

harai otosu mitai na

... みたいに払い落とす

... みたいにはらいおとす

... mitai ni harai otosu

払い落としたみたいです

はらいおとしたみたいです

harai otoshita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

払い落としたみたいな

はらいおとしたみたいな

harai otoshita mitai na

... みたいに払い落とした

... みたいにはらいおとした

... mitai ni harai otoshita


Zakaz 1

払い落としてはいけません

はらいおとしてはいけません

harai otoshite wa ikemasen


Zakaz 2

払い落とさないでください

はらいおとさないでください

harai otosanai de kudasai


Zakaz 3

払い落とすな

はらいおとすな

harai otosu na


Zamiar

払い落とすつもりです

はらいおとすつもりです

harai otosu tsumori desu

払い落とさないつもりです

はらいおとさないつもりです

harai otosanai tsumori desu


Zbyt wiele

払い落としすぎる

はらいおとしすぎる

harai otoshi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 払い落とさせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... はらいおとさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... harai otosaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 払い落とさせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... はらいおとさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... harai otosasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

払い落としてしまう

はらいおとしてしまう

harai otoshite shimau

払い落としちゃう

はらいおとしちゃう

harai otoshichau

払い落としてしまいました

はらいおとしてしまいました

harai otoshite shimaimashita

払い落としちゃいました

はらいおとしちゃいました

harai otoshichaimashita