小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa ケツを捲る | ケツをまくる

Informacje podstawowe

Kanji

まく

Znaczenie znaków kanji

rolka, wiatr, zwój, zwijanie, skręcanie, przewracanie strony, zakasanie rękawów, rozbieranie się, bycie odwróconym, bycie zwiniętym

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ケツをまくる

ketsu o makuru


Znaczenie

nagle przyjąć antagonistyczne nastawienie

nagle stać się prowokujący

stać się agresywnym

pokazać komuś goły tyłek

???


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

zwykle pisany przy użyciu kana

alternatywa

尻をまくる, しりをまくる, shiri o makuru

alternatywa

尻をまくる, けつをまくる, ketsu o makuru

alternatywa

尻を捲る, しりをまくる, shiri o makuru

alternatywa

尻を捲る, けつをまくる, ketsu o makuru

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ケツを捲ります

ケツをまくります

ketsu o makurimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ケツを捲りません

ケツをまくりません

ketsu o makurimasen

Twierdzenie, czas przeszły

ケツを捲りました

ケツをまくりました

ketsu o makurimashita

Przeczenie, czas przeszły

ケツを捲りませんでした

ケツをまくりませんでした

ketsu o makurimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ケツを捲る

ケツをまくる

ketsu o makuru

Przeczenie, czas teraźniejszy

ケツを捲らない

ケツをまくらない

ketsu o makuranai

Twierdzenie, czas przeszły

ケツを捲った

ケツをまくった

ketsu o makutta

Przeczenie, czas przeszły

ケツを捲らなかった

ケツをまくらなかった

ketsu o makuranakatta


Temat czasownika (ang: stem)

ケツを捲り

ケツをまくり

ketsu o makuri


Forma mashou

ケツを捲りましょう

ケツをまくりましょう

ketsu o makurimashou


Forma te

ケツを捲って

ケツをまくって

ketsu o makutte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ケツが捲れる

ケツがまくれる

ketsu ga makureru

Przeczenie, czas teraźniejszy

ケツが捲れない

ケツがまくれない

ketsu ga makurenai

Twierdzenie, czas przeszły

ケツが捲れた

ケツがまくれた

ketsu ga makureta

Przeczenie, czas przeszły

ケツが捲れなかった

ケツがまくれなかった

ketsu ga makurenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ケツが捲れます

ケツがまくれます

ketsu ga makuremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ケツが捲れません

ケツがまくれません

ketsu ga makuremasen

Twierdzenie, czas przeszły

ケツが捲れました

ケツがまくれました

ketsu ga makuremashita

Przeczenie, czas przeszły

ケツが捲れませんでした

ケツがまくれませんでした

ketsu ga makuremasen deshita


Forma potencjalna, forma te

ケツが捲れて

ケツがまくれて

ketsu ga makurete


Forma wolicjonalna

ケツを捲ろう

ケツをまくろう

ketsu o makurou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ケツを捲られる

ケツをまくられる

ketsu o makurareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

ケツを捲られない

ケツをまくられない

ketsu o makurarenai

Twierdzenie, czas przeszły

ケツを捲られた

ケツをまくられた

ketsu o makurareta

Przeczenie, czas przeszły

ケツを捲られなかった

ケツをまくられなかった

ketsu o makurarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ケツを捲られます

ケツをまくられます

ketsu o makuraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ケツを捲られません

ケツをまくられません

ketsu o makuraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

ケツを捲られました

ケツをまくられました

ketsu o makuraremashita

Przeczenie, czas przeszły

ケツを捲られませんでした

ケツをまくられませんでした

ketsu o makuraremasen deshita


Forma bierna, forma te

ケツを捲られて

ケツをまくられて

ketsu o makurarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ケツを捲らせる

ケツをまくらせる

ketsu o makuraseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

ケツを捲らせない

ケツをまくらせない

ketsu o makurasenai

Twierdzenie, czas przeszły

ケツを捲らせた

ケツをまくらせた

ketsu o makuraseta

Przeczenie, czas przeszły

ケツを捲らせなかった

ケツをまくらせなかった

ketsu o makurasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ケツを捲らせます

ケツをまくらせます

ketsu o makurasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ケツを捲らせません

ケツをまくらせません

ketsu o makurasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

ケツを捲らせました

ケツをまくらせました

ketsu o makurasemashita

Przeczenie, czas przeszły

ケツを捲らせませんでした

ケツをまくらせませんでした

ketsu o makurasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

ケツを捲らせて

ケツをまくらせて

ketsu o makurasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ケツを捲らされる

ケツをまくらされる

ketsu o makurasareru

ケツを捲らせられる

ケツをまくらせられる

ketsu o makuraserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

ケツを捲らされない

ケツをまくらされない

ketsu o makurasarenai

ケツを捲らせられない

ケツをまくらせられない

ketsu o makuraserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

ケツを捲らされた

ケツをまくらされた

ketsu o makurasareta

ケツを捲らせられた

ケツをまくらせられた

ketsu o makuraserareta

Przeczenie, czas przeszły

ケツを捲らされなかった

ケツをまくらされなかった

ketsu o makurasarenakatta

ケツを捲らせられなかった

ケツをまくらせられなかった

ketsu o makuraserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ケツを捲らされます

ケツをまくらされます

ketsu o makurasaremasu

ケツを捲らせられます

ケツをまくらせられます

ketsu o makuraseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ケツを捲らされません

ケツをまくらされません

ketsu o makurasaremasen

ケツを捲らせられません

ケツをまくらせられません

ketsu o makuraseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

ケツを捲らされました

ケツをまくらされました

ketsu o makurasaremashita

ケツを捲らせられました

ケツをまくらせられました

ketsu o makuraseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

ケツを捲らされませんでした

ケツをまくらされませんでした

ketsu o makurasaremasen deshita

ケツを捲らせられませんでした

ケツをまくらせられませんでした

ketsu o makuraseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

ケツを捲らされて

ケツをまくらされて

ketsu o makurasarete

ケツを捲らせられて

ケツをまくらせられて

ketsu o makuraserarete


Forma ba

Twierdzenie

ケツを捲れば

ケツをまくれば

ketsu ga makureba

Przeczenie

ケツを捲らなければ

ケツをまくらなければ

ketsu o makuranakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

おケツを捲りになる

おケツをまくりになる

oketsu o makuri ni naru

Forma modestywna (skromna)

おケツを捲りします

おケツをまくりします

oketsu o makuri shimasu

おケツを捲りする

おケツをまくりする

oketsu o makuri suru


Przykłady gramatyczne

Być może

ケツを捲るかもしれない

ケツをまくるかもしれない

ketsu o makuru ka mo shirenai

ケツを捲るかもしれません

ケツをまくるかもしれません

ketsu o makuru ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... ケツを捲ってほしくないです

[osoba に] ... ケツをまくってほしくないです

[osoba ni] ... ketsu o makutte hoshikunai desu

[osoba に] ... ケツを捲らないでほしいです

[osoba に] ... ケツをまくらないでほしいです

[osoba ni] ... ketsu o makuranai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

ケツが捲りたいです

ケツがまくりたいです

ketsu ga makuritai desu


Chcieć (III osoba)

ケツを捲りたがっている

ケツをまくりたがっている

ketsu o makuritagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... ケツを捲ってほしいです

[osoba に] ... ケツをまくってほしいです

[osoba ni] ... ketsu o makutte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] ケツを捲ってくれる

[dający] [は/が] ケツをまくってくれる

[dający] [wa/ga] ketsu o makutte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] にケツを捲ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にケツをまくってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni ketsu o makutte ageru


Decydować się na

ケツを捲ることにする

ケツをまくることにする

ketsu o makuru koto ni suru

ケツを捲らないことにする

ケツをまくらないことにする

ketsu o makuranai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

ケツを捲らなくてよかった

ケツをまくらなくてよかった

ketsu o makuranakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

ケツを捲ってよかった

ケツをまくってよかった

ketsu o makutte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

ケツを捲らなければよかった

ケツをまくらなければよかった

ketsu o makuranakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

ケツを捲ればよかった

ケツをまくればよかった

ketsu ga makureba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

ケツを捲るまで, ...

ケツをまくるまで, ...

ketsu o makuru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

ケツを捲らなくださって、ありがとうございました

ケツをまくらなくださって、ありがとうございました

ketsu o makurana kudasatte, arigatou gozaimashita

ケツを捲らなくてくれて、ありがとう

ケツをまくらなくてくれて、ありがとう

ketsu o makuranakute kurete, arigatou

ケツを捲らなくて、ありがとう

ケツをまくらなくて、ありがとう

ketsu o makuranakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

ケツを捲ってくださって、ありがとうございました

ケツをまくってくださって、ありがとうございました

ketsu o makutte kudasatte, arigatou gozaimashita

ケツを捲ってくれて、ありがとう

ケツをまくってくれて、ありがとう

ketsu o makutte kurete, arigatou

ケツを捲って、ありがとう

ケツをまくって、ありがとう

ketsu o makutte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

ケツを捲るって

ケツをまくるって

ketsu o makurutte

ケツを捲ったって

ケツをまくったって

ketsu o makuttatte


Forma wyjaśniająca

ケツを捲るんです

ケツをまくるんです

ketsu o makurun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

おケツを捲りください

おケツをまくりください

oketsu o makuri kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] ケツを捲りに行く

[miejsce] [に/へ] ケツをまくりにいく

[miejsce] [に/へ] ketsu o makuri ni iku

[miejsce] [に/へ] ケツを捲りに来る

[miejsce] [に/へ] ケツをまくりにくる

[miejsce] [に/へ] ketsu o makuri ni kuru

[miejsce] [に/へ] ケツを捲りに帰る

[miejsce] [に/へ] ケツをまくりにかえる

[miejsce] [に/へ] ketsu o makuri ni kaeru


Jeszcze nie

まだケツを捲っていません

まだケツをまくっていません

mada ketsu o makutte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

ケツを捲れば, ...

ケツをまくれば, ...

ketsu ga makureba, ...

ケツを捲らなければ, ...

ケツをまくらなければ, ...

ketsu o makuranakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

ケツを捲ったら、...

ケツをまくったら、...

ketsu o makuttara, ...

ケツを捲らなかったら、...

ケツをまくらなかったら、...

ketsu o makuranakattara, ...


Kiedy ..., to ...

ケツを捲る時、...

ケツをまくるとき、...

ketsu o makuru toki, ...

ケツを捲った時、...

ケツをまくったとき、...

ketsu o makutta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

ケツを捲ると, ...

ケツをまくると, ...

ketsu o makuru to, ...


Lubić

ケツを捲るのが好き

ケツをまくるのがすき

ketsu o makuru no ga suki


Łatwo coś zrobić

ケツを捲りやすいです

ケツをまくりやすいです

ketsu o makuri yasui desu

ケツを捲りやすかったです

ケツをまくりやすかったです

ketsu o makuri yasukatta desu


Mieć doświadczenie

ケツを捲ったことがある

ケツをまくったことがある

ketsu o makutta koto ga aru

ケツを捲ったことがあるか

ケツをまくったことがあるか

ketsu o makutta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

ケツを捲るといいですね

ケツをまくるといいですね

ketsu o makuru to ii desu ne

ケツを捲らないといいですね

ケツをまくらないといいですね

ketsu o makuranai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

ケツを捲るといいんですが

ケツをまくるといいんですが

ketsu o makuru to ii n desu ga

ケツを捲るといいんですけど

ケツをまくるといいんですけど

ketsu o makuru to ii n desu kedo

ケツを捲らないといいんですが

ケツをまくらないといいんですが

ketsu o makuranai to ii n desu ga

ケツを捲らないといいんですけど

ケツをまくらないといいんですけど

ketsu o makuranai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

ケツを捲るのに, ...

ケツをまくるのに, ...

ketsu o makuru noni, ...

ケツを捲ったのに, ...

ケツをまくったのに, ...

ketsu o makutta noni, ...


Musieć 1

ケツを捲らなくちゃいけません

ケツをまくらなくちゃいけません

ketsu o makuranakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

ケツを捲らなければならない

ケツをまくらなければならない

ketsu o makuranakereba naranai

ケツを捲らなければなりません

sければなりません

ketsu o makuranakereba narimasen

ケツを捲らなくてはならない

ケツをまくらなくてはならない

ketsu o makuranakute wa naranai

ケツを捲らなくてはなりません

ケツをまくらなくてはなりません

ketsu o makuranakute wa narimasen


Nawet, jeśli

ケツを捲っても

ケツをまくっても

ketsu o makutte mo

ケツを捲らなくても

ケツをまくらなくても

ketsu o makuranakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

ケツを捲らなくてもかまわない

ケツをまくらなくてもかまわない

ketsu o makuranakute mo kamawanai

ケツを捲らなくてもかまいません

ケツをまくらなくてもかまいません

ketsu o makuranakute mo kamaimasen


Nie lubić

ケツを捲るのがきらい

ケツをまくるのがきらい

ketsu o makuru no ga kirai


Nie robiąc, ...

ケツを捲らないで、...

ケツをまくらないで、...

ketsu o makuranai de, ...


Nie trzeba tego robić

ケツを捲らなくてもいいです

ケツをまくらなくてもいいです

ketsu o makuranakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ケツを捲って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ケツをまくってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] ketsu o makutte morau


Po czynności, robię ...

ケツを捲ってから, ...

ケツをまくってから, ...

ketsu o makutte kara, ...


Podczas

ケツを捲っている間に, ...

ケツをまくっているあいだに, ...

ketsu o makutte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

ケツを捲っている間, ...

ケツをまくっているあいだ, ...

ketsu o makutte iru aida, ...


Powinnien / Miał

ケツを捲るはずです

ケツをまくるはずです

ketsu o makuru hazu desu

ケツを捲るはずでした

ケツをまくるはずでした

ketsu o makuru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... ケツを捲らせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... ケツをまくらせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... ketsu o makurasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... ケツを捲らせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... ケツをまくらせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... ketsu o makurasete kureru

Pozwól mi

私に ... ケツを捲らせてください

私に ... ケツをまくらせてください

watashi ni ... ketsu o makurasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

ケツを捲ってもいいです

ケツをまくってもいいです

ketsu o makutte mo ii desu

ケツを捲ってもいいですか

ケツをまくってもいいですか

ketsu o makutte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

ケツを捲ってもかまわない

ケツをまくってもかまわない

ketsu o makutte mo kamawanai

ケツを捲ってもかまいません

ケツをまくってもかまいません

ketsu o makutte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

ケツを捲るかもしれません

ケツをまくるかもしれません

ketsu o makuru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

ケツを捲るでしょう

ケツをまくるでしょう

ketsu o makuru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

ケツを捲ってごらんなさい

ケツをまくってごらんなさい

ketsu o makutte goran nasai


Prośba

ケツを捲ってください

ケツをまくってください

ketsu o makutte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

ケツを捲っていただけませんか

ケツをまくっていただけませんか

ketsu o makutte itadakemasen ka

ケツを捲ってくれませんか

ケツをまくってくれませんか

ketsu o makutte kuremasen ka

ケツを捲ってくれない

ケツをまくってくれない

ketsu o makutte kurenai


Próbować 1

ケツを捲ってみる

ケツをまくってみる

ketsu o makutte miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

ケツを捲ろうとする

ケツをまくろうとする

ketsu o makurou to suru


Przed czynnością, robię ...

ケツを捲る前に, ...

ケツをまくるまえに, ...

ketsu o makuru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

ケツを捲らなくて、すみませんでした

ケツをまくらなくて、すみませんでした

ketsu o makuranakute, sumimasen deshita

ケツを捲らなくて、すみません

ケツをまくらなくて、すみません

ketsu o makuranakute, sumimasen

ケツを捲らなくて、ごめん

ケツをまくらなくて、ごめん

ketsu o makuranakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

ケツを捲って、すみませんでした

ケツをまくって、すみませんでした

ketsu o makutte, sumimasen deshita

ケツを捲って、すみません

ケツをまくって、すみません

ketsu o makutte, sumimasen

ケツを捲って、ごめん

ケツをまくって、ごめん

ketsu o makutte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

ケツを捲っておく

ケツをまくっておく

ketsu o makutte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... ケツを捲る か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ケツをまくる か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ketsu o makuru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

ケツを捲る か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

ケツをまくる か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

ketsu o makuru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

ケツを捲ったほうがいいです

ケツをまくったほうがいいです

ketsu o makutta hou ga ii desu

ケツを捲らないほうがいいです

ケツをまくらないほうがいいです

ketsu o makuranai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

ケツを捲ったらどうですか

ケツをまくったらどうですか

ketsu o makuttara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

ケツを捲ってくださる

ケツをまくってくださる

ketsu o makutte kudasaru


Rozkaz 1

ケツを捲れ

ケツをまくれ

ketsu o makure


Rozkaz 2

Forma przestarzała

ケツを捲りなさい

ケツをまくりなさい

ketsu o makurinasai


Słyszałem, że ...

ケツを捲るそうです

ケツをまくるそうです

ketsu o makuru sou desu

ケツを捲ったそうです

ケツをまくったそうです

ketsu o makutta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

ケツの捲り方

ケツのまくりかた

ketsu no makurikata


Starać się regularnie wykonywać

ケツを捲ることにしている

ケツをまくることにしている

ketsu o makuru koto ni shite iru

ケツを捲らないことにしている

ケツをまくらないことにしている

ketsu o makuranai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

ケツを捲りにくいです

ケツをまくりにくいです

ketsu o makuri nikui desu

ケツを捲りにくかったです

ケツをまくりにくかったです

ketsu o makuri nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

ケツを捲っている

ケツをまくっている

ketsu o makutte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

ケツを捲ろうと思っている

ケツをまくろうとおもっている

ketsu o makurou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

ケツを捲ろうと思う

ケツをまくろうとおもう

ketsu o makurou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

ケツを捲りながら, ...

ケツをまくりながら, ...

ketsu o makuri nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

ケツを捲るみたいです

ケツをまくるみたいです

ketsu o makuru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

ケツを捲るみたいな

ケツをまくるみたいな

ketsu o makuru mitai na

... みたいにケツを捲る

... みたいにケツをまくる

... mitai ni ketsu o makuru

ケツを捲ったみたいです

ケツをまくったみたいです

ketsu o makutta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

ケツを捲ったみたいな

ケツをまくったみたいな

ketsu o makutta mitai na

... みたいにケツを捲った

... みたいにケツをまくった

... mitai ni ketsu o makutta


Zakaz 1

ケツを捲ってはいけません

ケツをまくってはいけません

ketsu o makutte wa ikemasen


Zakaz 2

ケツを捲らないでください

ケツをまくらないでください

ketsu o makuranai de kudasai


Zakaz 3

ケツを捲るな

ケツをまくるな

ketsu o makuru na


Zamiar

ケツを捲るつもりです

ケツをまくるつもりです

ketsu o makuru tsumori desu

ケツを捲らないつもりです

ケツをまくらないつもりです

ketsu o makuranai tsumori desu


Zbyt wiele

ケツを捲りすぎる

ケツをまくりすぎる

ketsu o makuri sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ケツを捲らせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ケツをまくらせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... ketsu o makuraseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ケツを捲らせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ケツをまくらせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... ketsu o makurasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

ケツを捲ってしまう

ケツをまくってしまう

ketsu o makutte shimau

ケツを捲っちゃう

ケツをまくっちゃう

ketsu o makucchau

ケツを捲ってしまいました

ケツをまくってしまいました

ketsu o makutte shimaimashita

ケツを捲っちゃいました

ケツをまくっちゃいました

ketsu o makucchaimashita