小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 朝寝坊する | あさねぼうする

Informacje podstawowe

Kanji

あさ ぼう

Znaczenie znaków kanji

rano, ranek, poranek, dynastia, rządy, panowanie, epoka, okres, Korea Północna

Pokaż szczegóły znaku

położenie się, spanie, odpoczywanie, odpoczynek, łóżko, pozostanie niesprzedane

Pokaż szczegóły znaku

chłopak, chłopczyk, rezydencja kapłana, kapłan (buddyjski)

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

あさねぼうする

asanebou suru


Znaczenie

zaspać


Części mowy

czasownik nieregularny

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

朝寝坊します

あさねぼうします

asanebou shimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

朝寝坊しません

あさねぼうしません

asanebou shimasen

Twierdzenie, czas przeszły

朝寝坊しました

あさねぼうしました

asanebou shimashita

Przeczenie, czas przeszły

朝寝坊しませんでした

あさねぼうしませんでした

asanebou shimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

朝寝坊する

あさねぼうする

asanebou suru

Przeczenie, czas teraźniejszy

朝寝坊しない

あさねぼうしない

asanebou shinai

Twierdzenie, czas przeszły

朝寝坊した

あさねぼうした

asanebou shita

Przeczenie, czas przeszły

朝寝坊しなかった

あさねぼうしなかった

asanebou shinakatta


Temat czasownika (ang: stem)

朝寝坊し

あさねぼうし

asanebou shi


Forma mashou

朝寝坊しましょう

あさねぼうしましょう

asanebou shimashou


Forma te

朝寝坊して

あさねぼうして

asanebou shite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

朝寝坊できる

あさねぼうできる

asanebou dekiru

Przeczenie, czas teraźniejszy

朝寝坊できない

あさねぼうできない

asanebou dekinai

Twierdzenie, czas przeszły

朝寝坊できた

あさねぼうできた

asanebou dekita

Przeczenie, czas przeszły

朝寝坊できなかった

あさねぼうできなかった

asanebou dekinakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

朝寝坊できます

あさねぼうできます

asanebou dekimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

朝寝坊できません

あさねぼうできません

asanebou dekimasen

Twierdzenie, czas przeszły

朝寝坊できました

あさねぼうできました

asanebou dekimashita

Przeczenie, czas przeszły

朝寝坊できませんでした

あさねぼうできませんでした

asanebou dekimasen deshita


Forma potencjalna, forma te

朝寝坊できて

あさねぼうできて

asanebou dekite


Forma wolicjonalna

朝寝坊しよう

あさねぼうしよう

asanebou shiyou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

朝寝坊される

あさねぼうされる

asanebou sareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

朝寝坊されない

あさねぼうされない

asanebou sarenai

Twierdzenie, czas przeszły

朝寝坊された

あさねぼうされた

asanebou sareta

Przeczenie, czas przeszły

朝寝坊されなかった

あさねぼうされなかった

asanebou sarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

朝寝坊されます

あさねぼうされます

asanebou saremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

朝寝坊されません

あさねぼうされません

asanebou saremasen

Twierdzenie, czas przeszły

朝寝坊されました

あさねぼうされました

asanebou saremashita

Przeczenie, czas przeszły

朝寝坊されませんでした

あさねぼうされませんでした

asanebou saremasen deshita


Forma bierna, forma te

朝寝坊されて

あさねぼうされて

asanebou sarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

朝寝坊させる

あさねぼうさせる

asanebou saseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

朝寝坊させない

あさねぼうさせない

asanebou sasenai

Twierdzenie, czas przeszły

朝寝坊させた

あさねぼうさせた

asanebou saseta

Przeczenie, czas przeszły

朝寝坊させなかった

あさねぼうさせなかった

asanebou sasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

朝寝坊させます

あさねぼうさせます

asanebou sasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

朝寝坊させません

あさねぼうさせません

asanebou sasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

朝寝坊させました

あさねぼうさせました

asanebou sasemashita

Przeczenie, czas przeszły

朝寝坊させませんでした

あさねぼうさせませんでした

asanebou sasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

朝寝坊させて

あさねぼうさせて

asanebou sasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

朝寝坊させられる

あさねぼうさせられる

asanebou saserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

朝寝坊させられない

あさねぼうさせられない

asanebou saserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

朝寝坊させられた

あさねぼうさせられた

asanebou saserareta

Przeczenie, czas przeszły

朝寝坊させられなかった

あさねぼうさせられなかった

asanebou saserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

朝寝坊させられます

あさねぼうさせられます

asanebou saseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

朝寝坊させられません

あさねぼうさせられません

asanebou saseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

朝寝坊させられました

あさねぼうさせられました

asanebou saseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

朝寝坊させられませんでした

あさねぼうさせられませんでした

asanebou saseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

朝寝坊させられて

あさねぼうさせられて

asanebou saserarete


Forma ba

Twierdzenie

朝寝坊すれば

あさねぼうすれば

asanebou sureba

Przeczenie

朝寝坊しなければ

あさねぼうしなければ

asanebou shinakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

朝寝坊なさる

あさねぼうなさる

asanebou nasaru

朝寝坊なさいます

あさねぼうなさいます

asanebou nasaimasu

Forma modestywna (skromna)

朝寝坊致します

あさねぼういたします

asanebou itashimasu

朝寝坊致す

あさねぼういたす

asanebou itasu

Przykłady gramatyczne

Być może

朝寝坊するかもしれない

あさねぼうするかもしれない

asanebou suru ka mo shirenai

朝寝坊するかもしれません

あさねぼうするかもしれません

asanebou suru ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

朝寝坊してある

あさねぼうしてある

asanebou shite aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 朝寝坊してほしくないです

[osoba に] ... あさねぼうしてほしくないです

[osoba ni] ... asanebou shite hoshikunai desu

[osoba に] ... 朝寝坊しないでほしいです

[osoba に] ... あさねぼうしないでほしいです

[osoba ni] ... asanebou shinai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

朝寝坊したいです

あさねぼうしたいです

asanebou shitai desu


Chcieć (III osoba)

朝寝坊したがっている

あさねぼうしたがっている

asanebou shitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 朝寝坊してほしいです

[osoba に] ... あさねぼうしてほしいです

[osoba ni] ... asanebou shite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 朝寝坊してくれる

[dający] [は/が] あさねぼうしてくれる

[dający] [wa/ga] asanebou shite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に朝寝坊してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にあさねぼうしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni asanebou shite ageru


Decydować się na

朝寝坊することにする

あさねぼうすることにする

asanebou suru koto ni suru

朝寝坊しないことにする

あさねぼうしないことにする

asanebou shinai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

朝寝坊しなくてよかった

あさねぼうしなくてよかった

asanebou shinakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

朝寝坊してよかった

あさねぼうしてよかった

asanebou shite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

朝寝坊しなければよかった

あさねぼうしなければよかった

asanebou shinakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

朝寝坊すればよかった

あさねぼうすればよかった

asanebou sureba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

朝寝坊するまで, ...

あさねぼうするまで, ...

asanebou suru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

朝寝坊しなくださって、ありがとうございました

あさねぼうしなくださって、ありがとうございました

asanebou shina kudasatte, arigatou gozaimashita

朝寝坊しなくてくれて、ありがとう

あさねぼうしなくてくれて、ありがとう

asanebou shinakute kurete, arigatou

朝寝坊しなくて、ありがとう

あさねぼうしなくて、ありがとう

asanebou shinakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

朝寝坊してくださって、ありがとうございました

あさねぼうしてくださって、ありがとうございました

asanebou shite kudasatte, arigatou gozaimashita

朝寝坊してくれて、ありがとう

あさねぼうしてくれて、ありがとう

asanebou shite kurete, arigatou

朝寝坊して、ありがとう

あさねぼうして、ありがとう

asanebou shite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

朝寝坊するって

あさねぼうするって

asanebou surutte

朝寝坊したって

あさねぼうしたって

asanebou shitatte


Forma wyjaśniająca

朝寝坊するんです

あさねぼうするんです

asanebou surun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

ご朝寝坊ください

ごあさねぼうください

goasanebou kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 朝寝坊しに行く

[miejsce] [に/へ] あさねぼうしにいく

[miejsce] [に/へ] asanebou shi ni iku

[miejsce] [に/へ] 朝寝坊しに来る

[miejsce] [に/へ] あさねぼうしにくる

[miejsce] [に/へ] asanebou shi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 朝寝坊しに帰る

[miejsce] [に/へ] あさねぼうしにかえる

[miejsce] [に/へ] asanebou shi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ朝寝坊していません

まだあさねぼうしていません

mada asanebou shite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

朝寝坊すれば, ...

あさねぼうすれば, ...

asanebou sureba, ...

朝寝坊しなければ, ...

あさねぼうしなければ, ...

asanebou shinakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

朝寝坊したら、...

あさねぼうしたら、...

asanebou shitara, ...

朝寝坊しなかったら、...

あさねぼうしなかったら、...

asanebou shinakattara, ...


Kiedy ..., to ...

朝寝坊する時、...

あさねぼうするとき、...

asanebou suru toki, ...

朝寝坊した時、...

あさねぼうしたとき、...

asanebou shita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

朝寝坊すると, ...

あさねぼうすると, ...

asanebou suru to, ...


Lubić

朝寝坊するのが好き

あさねぼうするのがすき

asanebou suru no ga suki


Łatwo coś zrobić

朝寝坊しやすいです

あさねぼうしやすいです

asanebou shi yasui desu

朝寝坊しやすかったです

あさねぼうしやすかったです

asanebou shi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

朝寝坊したことがある

あさねぼうしたことがある

asanebou shita koto ga aru

朝寝坊したことがあるか

あさねぼうしたことがあるか

asanebou shita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

朝寝坊するといいですね

あさねぼうするといいですね

asanebou suru to ii desu ne

朝寝坊しないといいですね

あさねぼうしないといいですね

asanebou shinai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

朝寝坊するといいんですが

あさねぼうするといいんですが

asanebou suru to ii n desu ga

朝寝坊するといいんですけど

あさねぼうするといいんですけど

asanebou suru to ii n desu kedo

朝寝坊しないといいんですが

あさねぼうしないといいんですが

asanebou shinai to ii n desu ga

朝寝坊しないといいんですけど

あさねぼうしないといいんですけど

asanebou shinai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

朝寝坊するのに, ...

あさねぼうするのに, ...

asanebou suru noni, ...

朝寝坊したのに, ...

あさねぼうしたのに, ...

asanebou shita noni, ...


Musieć 1

朝寝坊しなくちゃいけません

あさねぼうしなくちゃいけません

asanebou shinakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

朝寝坊しなければならない

あさねぼうしなければならない

asanebou shinakereba naranai

朝寝坊しなければなりません

sければなりません

asanebou shinakereba narimasen

朝寝坊しなくてはならない

あさねぼうしなくてはならない

asanebou shinakute wa naranai

朝寝坊しなくてはなりません

あさねぼうしなくてはなりません

asanebou shinakute wa narimasen


Nawet, jeśli

朝寝坊しても

あさねぼうしても

asanebou shite mo

朝寝坊しなくても

あさねぼうしなくても

asanebou shinakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

朝寝坊しなくてもかまわない

あさねぼうしなくてもかまわない

asanebou shinakute mo kamawanai

朝寝坊しなくてもかまいません

あさねぼうしなくてもかまいません

asanebou shinakute mo kamaimasen


Nie lubić

朝寝坊するのがきらい

あさねぼうするのがきらい

asanebou suru no ga kirai


Nie robiąc, ...

朝寝坊しないで、...

あさねぼうしないで、...

asanebou shinai de, ...


Nie trzeba tego robić

朝寝坊しなくてもいいです

あさねぼうしなくてもいいです

asanebou shinakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 朝寝坊して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] あさねぼうしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] asanebou shite morau


Po czynności, robię ...

朝寝坊してから, ...

あさねぼうしてから, ...

asanebou shite kara, ...


Podczas

朝寝坊している間に, ...

あさねぼうしているあいだに, ...

asanebou shite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

朝寝坊している間, ...

あさねぼうしているあいだ, ...

asanebou shite iru aida, ...


Powinnien / Miał

朝寝坊するはずです

あさねぼうするはずです

asanebou suru hazu desu

朝寝坊するはずでした

あさねぼうするはずでした

asanebou suru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 朝寝坊させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... あさねぼうさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... asanebou sasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 朝寝坊させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... あさねぼうさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... asanebou sasete kureru

Pozwól mi

私に ... 朝寝坊させてください

私に ... あさねぼうさせてください

watashi ni ... asanebou sasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

朝寝坊してもいいです

あさねぼうしてもいいです

asanebou shite mo ii desu

朝寝坊してもいいですか

あさねぼうしてもいいですか

asanebou shite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

朝寝坊してもかまわない

あさねぼうしてもかまわない

asanebou shite mo kamawanai

朝寝坊してもかまいません

あさねぼうしてもかまいません

asanebou shite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

朝寝坊するかもしれません

あさねぼうするかもしれません

asanebou suru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

朝寝坊するでしょう

あさねぼうするでしょう

asanebou suru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

朝寝坊してごらんなさい

あさねぼうしてごらんなさい

asanebou shite goran nasai


Prośba

朝寝坊してください

あさねぼうしてください

asanebou shite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

朝寝坊していただけませんか

あさねぼうしていただけませんか

asanebou shite itadakemasen ka

朝寝坊してくれませんか

あさねぼうしてくれませんか

asanebou shite kuremasen ka

朝寝坊してくれない

あさねぼうしてくれない

asanebou shite kurenai


Próbować

朝寝坊してみる

あさねぼうしてみる

asanebou shite miru


Przed czynnością, robię ...

朝寝坊する前に, ...

あさねぼうするまえに, ...

asanebou suru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

朝寝坊しなくて、すみませんでした

あさねぼうしなくて、すみませんでした

asanebou shinakute, sumimasen deshita

朝寝坊しなくて、すみません

あさねぼうしなくて、すみません

asanebou shinakute, sumimasen

朝寝坊しなくて、ごめん

あさねぼうしなくて、ごめん

asanebou shinakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

朝寝坊して、すみませんでした

あさねぼうして、すみませんでした

asanebou shite, sumimasen deshita

朝寝坊して、すみません

あさねぼうして、すみません

asanebou shite, sumimasen

朝寝坊して、ごめん

あさねぼうして、ごめん

asanebou shite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

朝寝坊しておく

あさねぼうしておく

asanebou shite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 朝寝坊する か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... あさねぼうする か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... asanebou suru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

朝寝坊する か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

あさねぼうする か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

asanebou suru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

朝寝坊したほうがいいです

あさねぼうしたほうがいいです

asanebou shita hou ga ii desu

朝寝坊しないほうがいいです

あさねぼうしないほうがいいです

asanebou shinai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

朝寝坊したらどうですか

あさねぼうしたらどうですか

asanebou shitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

朝寝坊してくださる

あさねぼうしてくださる

asanebou shite kudasaru


Rozkaz

朝寝坊しなさい

あさねぼうしなさい

asanebou shinasai


Słyszałem, że ...

朝寝坊するそうです

あさねぼうするそうです

asanebou suru sou desu

朝寝坊したそうです

あさねぼうしたそうです

asanebou shita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

朝寝坊し方

あさねぼうしかた

asanebou shikata


Starać się regularnie wykonywać

朝寝坊することにしている

あさねぼうすることにしている

asanebou suru koto ni shite iru

朝寝坊しないことにしている

あさねぼうしないことにしている

asanebou shinai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

朝寝坊しにくいです

あさねぼうしにくいです

asanebou shi nikui desu

朝寝坊しにくかったです

あさねぼうしにくかったです

asanebou shi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

朝寝坊している

あさねぼうしている

asanebou shite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

朝寝坊しようと思っている

あさねぼうしようとおもっている

asanebou shiyou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

朝寝坊しようと思う

あさねぼうしようとおもう

asanebou shiyou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

朝寝坊しながら, ...

あさねぼうしながら, ...

asanebou shi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

朝寝坊するみたいです

あさねぼうするみたいです

asanebou suru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

朝寝坊するみたいな

あさねぼうするみたいな

asanebou suru mitai na

... みたいに朝寝坊する

... みたいにあさねぼうする

... mitai ni asanebou suru

朝寝坊したみたいです

あさねぼうしたみたいです

asanebou shita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

朝寝坊したみたいな

あさねぼうしたみたいな

asanebou shita mitai na

... みたいに朝寝坊した

... みたいにあさねぼうした

... mitai ni asanebou shita


Zakaz 1

朝寝坊してはいけません

あさねぼうしてはいけません

asanebou shite wa ikemasen


Zakaz 2

朝寝坊しないでください

あさねぼうしないでください

asanebou shinai de kudasai


Zamiar

朝寝坊するつもりです

あさねぼうするつもりです

asanebou suru tsumori desu

朝寝坊しないつもりです

あさねぼうしないつもりです

asanebou shinai tsumori desu


Zbyt wiele

朝寝坊しすぎる

あさねぼうしすぎる

asanebou shi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 朝寝坊させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... あさねぼうさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... asanebou saseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 朝寝坊させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... あさねぼうさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... asanebou sasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

朝寝坊してしまう

あさねぼうしてしまう

asanebou shite shimau

朝寝坊しちゃう

あさねぼうしちゃう

asanebou shichau

朝寝坊してしまいました

あさねぼうしてしまいました

asanebou shite shimaimashita

朝寝坊しちゃいました

あさねぼうしちゃいました

asanebou shichaimashita