小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 説明する | せつめいする

Informacje podstawowe

Kanji

せつ めい

Znaczenie znaków kanji

opinia, pogląd, zdanie, teoria, wyjaśnianie, objaśnienie, pogłoska, plotka

Pokaż szczegóły znaku

jasny, słoneczny, światło

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

せつめいする

setsumei suru


Znaczenie

wyjaśniać

tłumaczyć


Części mowy

czasownik nieregularny

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

説明します

せつめいします

setsumei shimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

説明しません

せつめいしません

setsumei shimasen

Twierdzenie, czas przeszły

説明しました

せつめいしました

setsumei shimashita

Przeczenie, czas przeszły

説明しませんでした

せつめいしませんでした

setsumei shimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

説明する

せつめいする

setsumei suru

Przeczenie, czas teraźniejszy

説明しない

せつめいしない

setsumei shinai

Twierdzenie, czas przeszły

説明した

せつめいした

setsumei shita

Przeczenie, czas przeszły

説明しなかった

せつめいしなかった

setsumei shinakatta


Temat czasownika (ang: stem)

説明し

せつめいし

setsumei shi


Forma mashou

説明しましょう

せつめいしましょう

setsumei shimashou


Forma te

説明して

せつめいして

setsumei shite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

説明できる

せつめいできる

setsumei dekiru

Przeczenie, czas teraźniejszy

説明できない

せつめいできない

setsumei dekinai

Twierdzenie, czas przeszły

説明できた

せつめいできた

setsumei dekita

Przeczenie, czas przeszły

説明できなかった

せつめいできなかった

setsumei dekinakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

説明できます

せつめいできます

setsumei dekimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

説明できません

せつめいできません

setsumei dekimasen

Twierdzenie, czas przeszły

説明できました

せつめいできました

setsumei dekimashita

Przeczenie, czas przeszły

説明できませんでした

せつめいできませんでした

setsumei dekimasen deshita


Forma potencjalna, forma te

説明できて

せつめいできて

setsumei dekite


Forma wolicjonalna

説明しよう

せつめいしよう

setsumei shiyou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

説明される

せつめいされる

setsumei sareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

説明されない

せつめいされない

setsumei sarenai

Twierdzenie, czas przeszły

説明された

せつめいされた

setsumei sareta

Przeczenie, czas przeszły

説明されなかった

せつめいされなかった

setsumei sarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

説明されます

せつめいされます

setsumei saremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

説明されません

せつめいされません

setsumei saremasen

Twierdzenie, czas przeszły

説明されました

せつめいされました

setsumei saremashita

Przeczenie, czas przeszły

説明されませんでした

せつめいされませんでした

setsumei saremasen deshita


Forma bierna, forma te

説明されて

せつめいされて

setsumei sarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

説明させる

せつめいさせる

setsumei saseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

説明させない

せつめいさせない

setsumei sasenai

Twierdzenie, czas przeszły

説明させた

せつめいさせた

setsumei saseta

Przeczenie, czas przeszły

説明させなかった

せつめいさせなかった

setsumei sasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

説明させます

せつめいさせます

setsumei sasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

説明させません

せつめいさせません

setsumei sasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

説明させました

せつめいさせました

setsumei sasemashita

Przeczenie, czas przeszły

説明させませんでした

せつめいさせませんでした

setsumei sasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

説明させて

せつめいさせて

setsumei sasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

説明させられる

せつめいさせられる

setsumei saserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

説明させられない

せつめいさせられない

setsumei saserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

説明させられた

せつめいさせられた

setsumei saserareta

Przeczenie, czas przeszły

説明させられなかった

せつめいさせられなかった

setsumei saserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

説明させられます

せつめいさせられます

setsumei saseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

説明させられません

せつめいさせられません

setsumei saseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

説明させられました

せつめいさせられました

setsumei saseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

説明させられませんでした

せつめいさせられませんでした

setsumei saseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

説明させられて

せつめいさせられて

setsumei saserarete


Forma ba

Twierdzenie

説明すれば

せつめいすれば

setsumei sureba

Przeczenie

説明しなければ

せつめいしなければ

setsumei shinakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

説明なさる

せつめいなさる

setsumei nasaru

説明なさいます

せつめいなさいます

setsumei nasaimasu

Forma modestywna (skromna)

説明致します

せつめいいたします

setsumei itashimasu

説明致す

せつめいいたす

setsumei itasu

Przykłady gramatyczne

Być może

説明するかもしれない

せつめいするかもしれない

setsumei suru ka mo shirenai

説明するかもしれません

せつめいするかもしれません

setsumei suru ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

説明してある

せつめいしてある

setsumei shite aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 説明してほしくないです

[osoba に] ... せつめいしてほしくないです

[osoba ni] ... setsumei shite hoshikunai desu

[osoba に] ... 説明しないでほしいです

[osoba に] ... せつめいしないでほしいです

[osoba ni] ... setsumei shinai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

説明したいです

せつめいしたいです

setsumei shitai desu


Chcieć (III osoba)

説明したがっている

せつめいしたがっている

setsumei shitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 説明してほしいです

[osoba に] ... せつめいしてほしいです

[osoba ni] ... setsumei shite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 説明してくれる

[dający] [は/が] せつめいしてくれる

[dający] [wa/ga] setsumei shite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に説明してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にせつめいしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni setsumei shite ageru


Decydować się na

説明することにする

せつめいすることにする

setsumei suru koto ni suru

説明しないことにする

せつめいしないことにする

setsumei shinai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

説明しなくてよかった

せつめいしなくてよかった

setsumei shinakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

説明してよかった

せつめいしてよかった

setsumei shite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

説明しなければよかった

せつめいしなければよかった

setsumei shinakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

説明すればよかった

せつめいすればよかった

setsumei sureba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

説明するまで, ...

せつめいするまで, ...

setsumei suru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

説明しなくださって、ありがとうございました

せつめいしなくださって、ありがとうございました

setsumei shina kudasatte, arigatou gozaimashita

説明しなくてくれて、ありがとう

せつめいしなくてくれて、ありがとう

setsumei shinakute kurete, arigatou

説明しなくて、ありがとう

せつめいしなくて、ありがとう

setsumei shinakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

説明してくださって、ありがとうございました

せつめいしてくださって、ありがとうございました

setsumei shite kudasatte, arigatou gozaimashita

説明してくれて、ありがとう

せつめいしてくれて、ありがとう

setsumei shite kurete, arigatou

説明して、ありがとう

せつめいして、ありがとう

setsumei shite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

説明するって

せつめいするって

setsumei surutte

説明したって

せつめいしたって

setsumei shitatte


Forma wyjaśniająca

説明するんです

せつめいするんです

setsumei surun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

ご説明ください

ごせつめいください

gosetsumei kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 説明しに行く

[miejsce] [に/へ] せつめいしにいく

[miejsce] [に/へ] setsumei shi ni iku

[miejsce] [に/へ] 説明しに来る

[miejsce] [に/へ] せつめいしにくる

[miejsce] [に/へ] setsumei shi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 説明しに帰る

[miejsce] [に/へ] せつめいしにかえる

[miejsce] [に/へ] setsumei shi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ説明していません

まだせつめいしていません

mada setsumei shite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

説明すれば, ...

せつめいすれば, ...

setsumei sureba, ...

説明しなければ, ...

せつめいしなければ, ...

setsumei shinakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

説明したら、...

せつめいしたら、...

setsumei shitara, ...

説明しなかったら、...

せつめいしなかったら、...

setsumei shinakattara, ...


Kiedy ..., to ...

説明する時、...

せつめいするとき、...

setsumei suru toki, ...

説明した時、...

せつめいしたとき、...

setsumei shita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

説明すると, ...

せつめいすると, ...

setsumei suru to, ...


Lubić

説明するのが好き

せつめいするのがすき

setsumei suru no ga suki


Łatwo coś zrobić

説明しやすいです

せつめいしやすいです

setsumei shi yasui desu

説明しやすかったです

せつめいしやすかったです

setsumei shi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

説明したことがある

せつめいしたことがある

setsumei shita koto ga aru

説明したことがあるか

せつめいしたことがあるか

setsumei shita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

説明するといいですね

せつめいするといいですね

setsumei suru to ii desu ne

説明しないといいですね

せつめいしないといいですね

setsumei shinai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

説明するといいんですが

せつめいするといいんですが

setsumei suru to ii n desu ga

説明するといいんですけど

せつめいするといいんですけど

setsumei suru to ii n desu kedo

説明しないといいんですが

せつめいしないといいんですが

setsumei shinai to ii n desu ga

説明しないといいんですけど

せつめいしないといいんですけど

setsumei shinai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

説明するのに, ...

せつめいするのに, ...

setsumei suru noni, ...

説明したのに, ...

せつめいしたのに, ...

setsumei shita noni, ...


Musieć 1

説明しなくちゃいけません

せつめいしなくちゃいけません

setsumei shinakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

説明しなければならない

せつめいしなければならない

setsumei shinakereba naranai

説明しなければなりません

sければなりません

setsumei shinakereba narimasen

説明しなくてはならない

せつめいしなくてはならない

setsumei shinakute wa naranai

説明しなくてはなりません

せつめいしなくてはなりません

setsumei shinakute wa narimasen


Nawet, jeśli

説明しても

せつめいしても

setsumei shite mo

説明しなくても

せつめいしなくても

setsumei shinakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

説明しなくてもかまわない

せつめいしなくてもかまわない

setsumei shinakute mo kamawanai

説明しなくてもかまいません

せつめいしなくてもかまいません

setsumei shinakute mo kamaimasen


Nie lubić

説明するのがきらい

せつめいするのがきらい

setsumei suru no ga kirai


Nie robiąc, ...

説明しないで、...

せつめいしないで、...

setsumei shinai de, ...


Nie trzeba tego robić

説明しなくてもいいです

せつめいしなくてもいいです

setsumei shinakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 説明して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] せつめいしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] setsumei shite morau


Po czynności, robię ...

説明してから, ...

せつめいしてから, ...

setsumei shite kara, ...


Podczas

説明している間に, ...

せつめいしているあいだに, ...

setsumei shite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

説明している間, ...

せつめいしているあいだ, ...

setsumei shite iru aida, ...


Powinnien / Miał

説明するはずです

せつめいするはずです

setsumei suru hazu desu

説明するはずでした

せつめいするはずでした

setsumei suru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 説明させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... せつめいさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... setsumei sasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 説明させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... せつめいさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... setsumei sasete kureru

Pozwól mi

私に ... 説明させてください

私に ... せつめいさせてください

watashi ni ... setsumei sasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

説明してもいいです

せつめいしてもいいです

setsumei shite mo ii desu

説明してもいいですか

せつめいしてもいいですか

setsumei shite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

説明してもかまわない

せつめいしてもかまわない

setsumei shite mo kamawanai

説明してもかまいません

せつめいしてもかまいません

setsumei shite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

説明するかもしれません

せつめいするかもしれません

setsumei suru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

説明するでしょう

せつめいするでしょう

setsumei suru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

説明してごらんなさい

せつめいしてごらんなさい

setsumei shite goran nasai


Prośba

説明してください

せつめいしてください

setsumei shite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

説明していただけませんか

せつめいしていただけませんか

setsumei shite itadakemasen ka

説明してくれませんか

せつめいしてくれませんか

setsumei shite kuremasen ka

説明してくれない

せつめいしてくれない

setsumei shite kurenai


Próbować

説明してみる

せつめいしてみる

setsumei shite miru


Przed czynnością, robię ...

説明する前に, ...

せつめいするまえに, ...

setsumei suru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

説明しなくて、すみませんでした

せつめいしなくて、すみませんでした

setsumei shinakute, sumimasen deshita

説明しなくて、すみません

せつめいしなくて、すみません

setsumei shinakute, sumimasen

説明しなくて、ごめん

せつめいしなくて、ごめん

setsumei shinakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

説明して、すみませんでした

せつめいして、すみませんでした

setsumei shite, sumimasen deshita

説明して、すみません

せつめいして、すみません

setsumei shite, sumimasen

説明して、ごめん

せつめいして、ごめん

setsumei shite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

説明しておく

せつめいしておく

setsumei shite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 説明する か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... せつめいする か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... setsumei suru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

説明する か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

せつめいする か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

setsumei suru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

説明したほうがいいです

せつめいしたほうがいいです

setsumei shita hou ga ii desu

説明しないほうがいいです

せつめいしないほうがいいです

setsumei shinai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

説明したらどうですか

せつめいしたらどうですか

setsumei shitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

説明してくださる

せつめいしてくださる

setsumei shite kudasaru


Rozkaz

説明しなさい

せつめいしなさい

setsumei shinasai


Słyszałem, że ...

説明するそうです

せつめいするそうです

setsumei suru sou desu

説明したそうです

せつめいしたそうです

setsumei shita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

説明し方

せつめいしかた

setsumei shikata


Starać się regularnie wykonywać

説明することにしている

せつめいすることにしている

setsumei suru koto ni shite iru

説明しないことにしている

せつめいしないことにしている

setsumei shinai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

説明しにくいです

せつめいしにくいです

setsumei shi nikui desu

説明しにくかったです

せつめいしにくかったです

setsumei shi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

説明している

せつめいしている

setsumei shite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

説明しようと思っている

せつめいしようとおもっている

setsumei shiyou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

説明しようと思う

せつめいしようとおもう

setsumei shiyou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

説明しながら, ...

せつめいしながら, ...

setsumei shi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

説明するみたいです

せつめいするみたいです

setsumei suru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

説明するみたいな

せつめいするみたいな

setsumei suru mitai na

... みたいに説明する

... みたいにせつめいする

... mitai ni setsumei suru

説明したみたいです

せつめいしたみたいです

setsumei shita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

説明したみたいな

せつめいしたみたいな

setsumei shita mitai na

... みたいに説明した

... みたいにせつめいした

... mitai ni setsumei shita


Zakaz 1

説明してはいけません

せつめいしてはいけません

setsumei shite wa ikemasen


Zakaz 2

説明しないでください

せつめいしないでください

setsumei shinai de kudasai


Zamiar

説明するつもりです

せつめいするつもりです

setsumei suru tsumori desu

説明しないつもりです

せつめいしないつもりです

setsumei shinai tsumori desu


Zbyt wiele

説明しすぎる

せつめいしすぎる

setsumei shi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 説明させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... せつめいさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... setsumei saseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 説明させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... せつめいさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... setsumei sasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

説明してしまう

せつめいしてしまう

setsumei shite shimau

説明しちゃう

せつめいしちゃう

setsumei shichau

説明してしまいました

せつめいしてしまいました

setsumei shite shimaimashita

説明しちゃいました

せつめいしちゃいました

setsumei shichaimashita