小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 引き離す | ひきはなす

Informacje podstawowe

Kanji

はな

Znaczenie znaków kanji

ciągnąć

Pokaż szczegóły znaku

odczepianie, separowanie, rozdzielanie, rozłączenie, oddzielenie, odłączanie, odchodzenie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ひきはなす

hikihanasu


Znaczenie

rozgarniać

rozdzielać

oddzielać

separować

rozłączyć


Części mowy

u-czasownik


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

czasownik przechodni

alternatywa

引離す, ひきはなす, hikihanasu

alternatywa

引きはなす, ひきはなす, hikihanasu

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引き離します

ひきはなします

hikihanashimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

引き離しません

ひきはなしません

hikihanashimasen

Twierdzenie, czas przeszły

引き離しました

ひきはなしました

hikihanashimashita

Przeczenie, czas przeszły

引き離しませんでした

ひきはなしませんでした

hikihanashimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引き離す

ひきはなす

hikihanasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

引き離さない

ひきはなさない

hikihanasanai

Twierdzenie, czas przeszły

引き離した

ひきはなした

hikihanashita

Przeczenie, czas przeszły

引き離さなかった

ひきはなさなかった

hikihanasanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

引き離し

ひきはなし

hikihanashi


Forma mashou

引き離しましょう

ひきはなしましょう

hikihanashimashou


Forma te

引き離して

ひきはなして

hikihanashite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引き離せる

ひきはなせる

hikihanaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

引き離せない

ひきはなせない

hikihanasenai

Twierdzenie, czas przeszły

引き離せた

ひきはなせた

hikihanaseta

Przeczenie, czas przeszły

引き離せなかった

ひきはなせなかった

hikihanasenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引き離せます

ひきはなせます

hikihanasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

引き離せません

ひきはなせません

hikihanasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

引き離せました

ひきはなせました

hikihanasemashita

Przeczenie, czas przeszły

引き離せませんでした

ひきはなせませんでした

hikihanasemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

引き離せて

ひきはなせて

hikihanasete


Forma wolicjonalna

引き離そう

ひきはなそう

hikihanasou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引き離される

ひきはなされる

hikihanasareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

引き離されない

ひきはなされない

hikihanasarenai

Twierdzenie, czas przeszły

引き離された

ひきはなされた

hikihanasareta

Przeczenie, czas przeszły

引き離されなかった

ひきはなされなかった

hikihanasarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引き離されます

ひきはなされます

hikihanasaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

引き離されません

ひきはなされません

hikihanasaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

引き離されました

ひきはなされました

hikihanasaremashita

Przeczenie, czas przeszły

引き離されませんでした

ひきはなされませんでした

hikihanasaremasen deshita


Forma bierna, forma te

引き離されて

ひきはなされて

hikihanasarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引き離させる

ひきはなさせる

hikihanasaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

引き離させない

ひきはなさせない

hikihanasasenai

Twierdzenie, czas przeszły

引き離させた

ひきはなさせた

hikihanasaseta

Przeczenie, czas przeszły

引き離させなかった

ひきはなさせなかった

hikihanasasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引き離させます

ひきはなさせます

hikihanasasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

引き離させません

ひきはなさせません

hikihanasasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

引き離させました

ひきはなさせました

hikihanasasemashita

Przeczenie, czas przeszły

引き離させませんでした

ひきはなさせませんでした

hikihanasasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

引き離させて

ひきはなさせて

hikihanasasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引き離させられる

ひきはなさせられる

hikihanasaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

引き離させられない

ひきはなさせられない

hikihanasaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

引き離させられた

ひきはなさせられた

hikihanasaserareta

Przeczenie, czas przeszły

引き離させられなかった

ひきはなさせられなかった

hikihanasaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引き離させられます

ひきはなさせられます

hikihanasaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

引き離させられません

ひきはなさせられません

hikihanasaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

引き離させられました

ひきはなさせられました

hikihanasaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

引き離させられませんでした

ひきはなさせられませんでした

hikihanasaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

引き離させられて

ひきはなさせられて

hikihanasaserarete


Forma ba

Twierdzenie

引き離せば

ひきはなせば

hikihanaseba

Przeczenie

引き離さなければ

ひきはなさなければ

hikihanasanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お引き離しになる

おひきはなしになる

ohikihanashi ni naru

Forma modestywna (skromna)

お引き離しします

おひきはなしします

ohikihanashi shimasu

お引き離しする

おひきはなしする

ohikihanashi suru

Przykłady gramatyczne

Być może

引き離すかもしれない

ひきはなすかもしれない

hikihanasu ka mo shirenai

引き離すかもしれません

ひきはなすかもしれません

hikihanasu ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

引き離してある

ひきはなしてある

hikihanashite aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 引き離してほしくないです

[osoba に] ... ひきはなしてほしくないです

[osoba ni] ... hikihanashite hoshikunai desu

[osoba に] ... 引き離さないでほしいです

[osoba に] ... ひきはなさないでほしいです

[osoba ni] ... hikihanasanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

引き離したいです

ひきはなしたいです

hikihanashitai desu


Chcieć (III osoba)

引き離したがっている

ひきはなしたがっている

hikihanashitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 引き離してほしいです

[osoba に] ... ひきはなしてほしいです

[osoba ni] ... hikihanashite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 引き離してくれる

[dający] [は/が] ひきはなしてくれる

[dający] [wa/ga] hikihanashite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に引き離してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にひきはなしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni hikihanashite ageru


Decydować się na

引き離すことにする

ひきはなすことにする

hikihanasu koto ni suru

引き離さないことにする

ひきはなさないことにする

hikihanasanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

引き離さなくてよかった

ひきはなさなくてよかった

hikihanasanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

引き離してよかった

ひきはなしてよかった

hikihanashite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

引き離さなければよかった

ひきはなさなければよかった

hikihanasanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

引き離せばよかった

ひきはなせばよかった

hikihanaseba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

引き離すまで, ...

ひきはなすまで, ...

hikihanasu made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

引き離さなくださって、ありがとうございました

ひきはなさなくださって、ありがとうございました

hikihanasana kudasatte, arigatou gozaimashita

引き離さなくてくれて、ありがとう

ひきはなさなくてくれて、ありがとう

hikihanasanakute kurete, arigatou

引き離さなくて、ありがとう

ひきはなさなくて、ありがとう

hikihanasanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

引き離してくださって、ありがとうございました

ひきはなしてくださって、ありがとうございました

hikihanashite kudasatte, arigatou gozaimashita

引き離してくれて、ありがとう

ひきはなしてくれて、ありがとう

hikihanashite kurete, arigatou

引き離して、ありがとう

ひきはなして、ありがとう

hikihanashite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

引き離すって

ひきはなすって

hikihanasutte

引き離したって

ひきはなしたって

hikihanashitatte


Forma wyjaśniająca

引き離すんです

ひきはなすんです

hikihanasun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お引き離しください

おひきはなしください

ohikihanashi kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 引き離しに行く

[miejsce] [に/へ] ひきはなしにいく

[miejsce] [に/へ] hikihanashi ni iku

[miejsce] [に/へ] 引き離しに来る

[miejsce] [に/へ] ひきはなしにくる

[miejsce] [に/へ] hikihanashi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 引き離しに帰る

[miejsce] [に/へ] ひきはなしにかえる

[miejsce] [に/へ] hikihanashi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ引き離していません

まだひきはなしていません

mada hikihanashite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

引き離せば, ...

ひきはなせば, ...

hikihanaseba, ...

引き離さなければ, ...

ひきはなさなければ, ...

hikihanasanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

引き離したら、...

ひきはなしたら、...

hikihanashitara, ...

引き離さなかったら、...

ひきはなさなかったら、...

hikihanasanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

引き離す時、...

ひきはなすとき、...

hikihanasu toki, ...

引き離した時、...

ひきはなしたとき、...

hikihanashita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

引き離すと, ...

ひきはなすと, ...

hikihanasu to, ...


Lubić

引き離すのが好き

ひきはなすのがすき

hikihanasu no ga suki


Łatwo coś zrobić

引き離しやすいです

ひきはなしやすいです

hikihanashi yasui desu

引き離しやすかったです

ひきはなしやすかったです

hikihanashi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

引き離したことがある

ひきはなしたことがある

hikihanashita koto ga aru

引き離したことがあるか

ひきはなしたことがあるか

hikihanashita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

引き離すといいですね

ひきはなすといいですね

hikihanasu to ii desu ne

引き離さないといいですね

ひきはなさないといいですね

hikihanasanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

引き離すといいんですが

ひきはなすといいんですが

hikihanasu to ii n desu ga

引き離すといいんですけど

ひきはなすといいんですけど

hikihanasu to ii n desu kedo

引き離さないといいんですが

ひきはなさないといいんですが

hikihanasanai to ii n desu ga

引き離さないといいんですけど

ひきはなさないといいんですけど

hikihanasanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

引き離すのに, ...

ひきはなすのに, ...

hikihanasu noni, ...

引き離したのに, ...

ひきはなしたのに, ...

hikihanashita noni, ...


Musieć 1

引き離さなくちゃいけません

ひきはなさなくちゃいけません

hikihanasanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

引き離さなければならない

ひきはなさなければならない

hikihanasanakereba naranai

引き離さなければなりません

sければなりません

hikihanasanakereba narimasen

引き離さなくてはならない

ひきはなさなくてはならない

hikihanasanakute wa naranai

引き離さなくてはなりません

ひきはなさなくてはなりません

hikihanasanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

引き離しても

ひきはなしても

hikihanashite mo

引き離さなくても

ひきはなさなくても

hikihanasanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

引き離さなくてもかまわない

ひきはなさなくてもかまわない

hikihanasanakute mo kamawanai

引き離さなくてもかまいません

ひきはなさなくてもかまいません

hikihanasanakute mo kamaimasen


Nie lubić

引き離すのがきらい

ひきはなすのがきらい

hikihanasu no ga kirai


Nie robiąc, ...

引き離さないで、...

ひきはなさないで、...

hikihanasanai de, ...


Nie trzeba tego robić

引き離さなくてもいいです

ひきはなさなくてもいいです

hikihanasanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 引き離して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ひきはなしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] hikihanashite morau


Po czynności, robię ...

引き離してから, ...

ひきはなしてから, ...

hikihanashite kara, ...


Podczas

引き離している間に, ...

ひきはなしているあいだに, ...

hikihanashite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

引き離している間, ...

ひきはなしているあいだ, ...

hikihanashite iru aida, ...


Powinnien / Miał

引き離すはずです

ひきはなすはずです

hikihanasu hazu desu

引き離すはずでした

ひきはなすはずでした

hikihanasu hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 引き離させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... ひきはなさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... hikihanasasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 引き離させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... ひきはなさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... hikihanasasete kureru

Pozwól mi

私に ... 引き離させてください

私に ... ひきはなさせてください

watashi ni ... hikihanasasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

引き離してもいいです

ひきはなしてもいいです

hikihanashite mo ii desu

引き離してもいいですか

ひきはなしてもいいですか

hikihanashite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

引き離してもかまわない

ひきはなしてもかまわない

hikihanashite mo kamawanai

引き離してもかまいません

ひきはなしてもかまいません

hikihanashite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

引き離すかもしれません

ひきはなすかもしれません

hikihanasu kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

引き離すでしょう

ひきはなすでしょう

hikihanasu deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

引き離してごらんなさい

ひきはなしてごらんなさい

hikihanashite goran nasai


Prośba

引き離してください

ひきはなしてください

hikihanashite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

引き離していただけませんか

ひきはなしていただけませんか

hikihanashite itadakemasen ka

引き離してくれませんか

ひきはなしてくれませんか

hikihanashite kuremasen ka

引き離してくれない

ひきはなしてくれない

hikihanashite kurenai


Próbować

引き離してみる

ひきはなしてみる

hikihanashite miru


Przed czynnością, robię ...

引き離す前に, ...

ひきはなすまえに, ...

hikihanasu mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

引き離さなくて、すみませんでした

ひきはなさなくて、すみませんでした

hikihanasanakute, sumimasen deshita

引き離さなくて、すみません

ひきはなさなくて、すみません

hikihanasanakute, sumimasen

引き離さなくて、ごめん

ひきはなさなくて、ごめん

hikihanasanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

引き離して、すみませんでした

ひきはなして、すみませんでした

hikihanashite, sumimasen deshita

引き離して、すみません

ひきはなして、すみません

hikihanashite, sumimasen

引き離して、ごめん

ひきはなして、ごめん

hikihanashite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

引き離しておく

ひきはなしておく

hikihanashite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 引き離す か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ひきはなす か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... hikihanasu ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

引き離す か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

ひきはなす か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

hikihanasu ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

引き離したほうがいいです

ひきはなしたほうがいいです

hikihanashita hou ga ii desu

引き離さないほうがいいです

ひきはなさないほうがいいです

hikihanasanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

引き離したらどうですか

ひきはなしたらどうですか

hikihanashitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

引き離してくださる

ひきはなしてくださる

hikihanashite kudasaru


Rozkaz

引き離しなさい

ひきはなしなさい

hikihanashinasai


Słyszałem, że ...

引き離すそうです

ひきはなすそうです

hikihanasu sou desu

引き離したそうです

ひきはなしたそうです

hikihanashita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

引き離し方

ひきはなしかた

hikihanashikata


Starać się regularnie wykonywać

引き離すことにしている

ひきはなすことにしている

hikihanasu koto ni shite iru

引き離さないことにしている

ひきはなさないことにしている

hikihanasanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

引き離しにくいです

ひきはなしにくいです

hikihanashi nikui desu

引き離しにくかったです

ひきはなしにくかったです

hikihanashi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

引き離している

ひきはなしている

hikihanashite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

引き離そうと思っている

ひきはなそうとおもっている

hikihanasou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

引き離そうと思う

ひきはなそうとおもう

hikihanasou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

引き離しながら, ...

ひきはなしながら, ...

hikihanashi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

引き離すみたいです

ひきはなすみたいです

hikihanasu mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

引き離すみたいな

ひきはなすみたいな

hikihanasu mitai na

... みたいに引き離す

... みたいにひきはなす

... mitai ni hikihanasu

引き離したみたいです

ひきはなしたみたいです

hikihanashita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

引き離したみたいな

ひきはなしたみたいな

hikihanashita mitai na

... みたいに引き離した

... みたいにひきはなした

... mitai ni hikihanashita


Zakaz 1

引き離してはいけません

ひきはなしてはいけません

hikihanashite wa ikemasen


Zakaz 2

引き離さないでください

ひきはなさないでください

hikihanasanai de kudasai


Zamiar

引き離すつもりです

ひきはなすつもりです

hikihanasu tsumori desu

引き離さないつもりです

ひきはなさないつもりです

hikihanasanai tsumori desu


Zbyt wiele

引き離しすぎる

ひきはなしすぎる

hikihanashi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 引き離させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ひきはなさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... hikihanasaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 引き離させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ひきはなさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... hikihanasasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

引き離してしまう

ひきはなしてしまう

hikihanashite shimau

引き離しちゃう

ひきはなしちゃう

hikihanashichau

引き離してしまいました

ひきはなしてしまいました

hikihanashite shimaimashita

引き離しちゃいました

ひきはなしちゃいました

hikihanashichaimashita