小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 回り | まわり

Informacje podstawowe

Kanji

まわ

Znaczenie znaków kanji

raz, dookoła, kręcić się

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

まわり

mawari


Znaczenie

rotacja

obrót

wirowanie

ruch obrotowy

krążenie

rozprzestrzenia

otoczenie

okolica

obwód

okrąg


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

rzeczownik

klasyfikatory

przyrostek

rzeczownik (przyrostek)


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

alternatywa

廻り, まわり, mawari

słowo powiązanie

周り, まわり, mawari

Przykładowe zdania

Ludzie zebrali się wokół nas.

人々が我々の回りに集まった。


Dzieci zgromadziły się dookoła.

子供たちは周りに集まってきた。


Satelita jest na orbicie wokół Księżyca.

衛星は月の周りの軌道に乗っている。


Ludzie zebrali się dokoła okrągłego stołu.

人々は丸いテーブルの周りに集まった。


Ziemia porusza się wokół Słońca.

地球は太陽の回りを回る。


Siedzieli przy stole i grali w karty.

彼らはテーブルの周りに座ってトランプをしていた。


Oni budują płot dookoła farmy.

彼らは農場の回りにフェンスを立てた。


Rozejrzałem się.

僕は周りを見回した。


Mniejsze planety krążące wokół Jowisza przypominały mu strażników otaczających króla, gdy wychodził na zewnątrz, więc Kepler nazwał je satelitami.

木星の周辺を回っているもっと小さな惑星を見てケプラーは、外出中の王の回りを取り囲む護衛を思いだしたので、それを衛星と名付けたのだ。


Tłum ludzi zgromadził się wokoło mówcy.

話し手の周りには人だかりがしていた。