小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 可き | べき

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

móc, możliwość, znośny, nie musieć, nie powinieneś, nie robić

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

べき

beki


Znaczenie

powinien (coś zrobić, sufiks do czasowników)

musieć (sufiks do czasowników)

do zrobienia (sufiks do czasowników)

-zdolny (strona bierna, końcówka)

prawdopodobnie

przypuszczalny


Informacje dodatkowe

forma prosta czasownika ~


Części mowy

słówko pomocnicze


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

zwykle pisany przy użyciu kana

Przykładowe zdania

Nadal sporo musi być zrobione.

やるべきことがまだたくさん残っている。


Oczywiście, że powinny być lokalne szpitale.

もちろん地域独自の病院もあるべきだ。


On powinien być zły.

彼は怒るべきだ。


Powinienem był powiedzieć ci o tym wszystkim wcześniej.

あなたにはもっと早く全てを打ち明けるべきだった。


Powinieneś go spytać o radę.

君は彼に助言を求めるべきだ。


Powinieneś spłacić swoje długi.

あなたは借金を払うべきだ。

君は借金を払うべきだ。


Powinieneś wykształcić w sobie nawyk używania słowników.

君は辞書を引く習慣をつけるべきだ。


Powinieneś wypełniać swoje obowiązki.

自らの義務を果たすべきだ。


Powinieneś zrobić użytek z tej szansy.

あなたはこのチャンスを利用すべきだ。

あなたはこのチャンスを活かすべきだ。

あなたはこの機会を利用すべきだ。

君はこの機会を利用すべきだ。


Powinieneś przyjść wcześniej, aby mógł przeczytać Twój rękopis przed Twoją przemową.

君の講演の前に彼が君の原稿に目を通せるように、君は早めにくるべきだ。