小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 話し出す | はなしだす

Informacje podstawowe

Kanji

はな

Znaczenie znaków kanji

rozmowa, rozmawianie, opowieść

Pokaż szczegóły znaku

wyjście, wychodzenie, wyjeżdżanie, wydawanie, publikowanie, wystawanie, sterczenie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

はなしだす

hanashi dasu


Znaczenie

mówić prawdę

otworzyć się


Części mowy

u-czasownik


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

話しだす, はなしだす, hanashi dasu

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

話し出します

はなしだします

hanashi dashimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

話し出しません

はなしだしません

hanashi dashimasen

Twierdzenie, czas przeszły

話し出しました

はなしだしました

hanashi dashimashita

Przeczenie, czas przeszły

話し出しませんでした

はなしだしませんでした

hanashi dashimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

話し出す

はなしだす

hanashi dasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

話し出さない

はなしださない

hanashi dasanai

Twierdzenie, czas przeszły

話し出した

はなしだした

hanashi dashita

Przeczenie, czas przeszły

話し出さなかった

はなしださなかった

hanashi dasanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

話し出し

はなしだし

hanashi dashi


Forma mashou

話し出しましょう

はなしだしましょう

hanashi dashimashou


Forma te

話し出して

はなしだして

hanashi dashite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

話し出せる

はなしだせる

hanashi daseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

話し出せない

はなしだせない

hanashi dasenai

Twierdzenie, czas przeszły

話し出せた

はなしだせた

hanashi daseta

Przeczenie, czas przeszły

話し出せなかった

はなしだせなかった

hanashi dasenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

話し出せます

はなしだせます

hanashi dasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

話し出せません

はなしだせません

hanashi dasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

話し出せました

はなしだせました

hanashi dasemashita

Przeczenie, czas przeszły

話し出せませんでした

はなしだせませんでした

hanashi dasemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

話し出せて

はなしだせて

hanashi dasete


Forma wolicjonalna

話し出そう

はなしだそう

hanashi dasou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

話し出される

はなしだされる

hanashi dasareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

話し出されない

はなしだされない

hanashi dasarenai

Twierdzenie, czas przeszły

話し出された

はなしだされた

hanashi dasareta

Przeczenie, czas przeszły

話し出されなかった

はなしだされなかった

hanashi dasarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

話し出されます

はなしだされます

hanashi dasaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

話し出されません

はなしだされません

hanashi dasaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

話し出されました

はなしだされました

hanashi dasaremashita

Przeczenie, czas przeszły

話し出されませんでした

はなしだされませんでした

hanashi dasaremasen deshita


Forma bierna, forma te

話し出されて

はなしだされて

hanashi dasarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

話し出させる

はなしださせる

hanashi dasaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

話し出させない

はなしださせない

hanashi dasasenai

Twierdzenie, czas przeszły

話し出させた

はなしださせた

hanashi dasaseta

Przeczenie, czas przeszły

話し出させなかった

はなしださせなかった

hanashi dasasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

話し出させます

はなしださせます

hanashi dasasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

話し出させません

はなしださせません

hanashi dasasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

話し出させました

はなしださせました

hanashi dasasemashita

Przeczenie, czas przeszły

話し出させませんでした

はなしださせませんでした

hanashi dasasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

話し出させて

はなしださせて

hanashi dasasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

話し出させられる

はなしださせられる

hanashi dasaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

話し出させられない

はなしださせられない

hanashi dasaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

話し出させられた

はなしださせられた

hanashi dasaserareta

Przeczenie, czas przeszły

話し出させられなかった

はなしださせられなかった

hanashi dasaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

話し出させられます

はなしださせられます

hanashi dasaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

話し出させられません

はなしださせられません

hanashi dasaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

話し出させられました

はなしださせられました

hanashi dasaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

話し出させられませんでした

はなしださせられませんでした

hanashi dasaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

話し出させられて

はなしださせられて

hanashi dasaserarete


Forma ba

Twierdzenie

話し出せば

はなしだせば

hanashi daseba

Przeczenie

話し出さなければ

はなしださなければ

hanashi dasanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お話し出しになる

おはなしだしになる

ohanashi dashi ni naru

Forma modestywna (skromna)

お話し出しします

おはなしだしします

ohanashi dashi shimasu

お話し出しする

おはなしだしする

ohanashi dashi suru


Przykłady gramatyczne

Być może

話し出すかもしれない

はなしだすかもしれない

hanashi dasu ka mo shirenai

話し出すかもしれません

はなしだすかもしれません

hanashi dasu ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 話し出してほしくないです

[osoba に] ... はなしだしてほしくないです

[osoba ni] ... hanashi dashite hoshikunai desu

[osoba に] ... 話し出さないでほしいです

[osoba に] ... はなしださないでほしいです

[osoba ni] ... hanashi dasanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

話し出したいです

はなしだしたいです

hanashi dashitai desu


Chcieć (III osoba)

話し出したがっている

はなしだしたがっている

hanashi dashitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 話し出してほしいです

[osoba に] ... はなしだしてほしいです

[osoba ni] ... hanashi dashite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 話し出してくれる

[dający] [は/が] はなしだしてくれる

[dający] [wa/ga] hanashi dashite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に話し出してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にはなしだしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni hanashi dashite ageru


Decydować się na

話し出すことにする

はなしだすことにする

hanashi dasu koto ni suru

話し出さないことにする

はなしださないことにする

hanashi dasanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

話し出さなくてよかった

はなしださなくてよかった

hanashi dasanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

話し出してよかった

はなしだしてよかった

hanashi dashite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

話し出さなければよかった

はなしださなければよかった

hanashi dasanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

話し出せばよかった

はなしだせばよかった

hanashi daseba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

話し出すまで, ...

はなしだすまで, ...

hanashi dasu made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

話し出さなくださって、ありがとうございました

はなしださなくださって、ありがとうございました

hanashi dasana kudasatte, arigatou gozaimashita

話し出さなくてくれて、ありがとう

はなしださなくてくれて、ありがとう

hanashi dasanakute kurete, arigatou

話し出さなくて、ありがとう

はなしださなくて、ありがとう

hanashi dasanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

話し出してくださって、ありがとうございました

はなしだしてくださって、ありがとうございました

hanashi dashite kudasatte, arigatou gozaimashita

話し出してくれて、ありがとう

はなしだしてくれて、ありがとう

hanashi dashite kurete, arigatou

話し出して、ありがとう

はなしだして、ありがとう

hanashi dashite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

話し出すって

はなしだすって

hanashi dasutte

話し出したって

はなしだしたって

hanashi dashitatte


Forma wyjaśniająca

話し出すんです

はなしだすんです

hanashi dasun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お話し出しください

おはなしだしください

ohanashi dashi kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 話し出しに行く

[miejsce] [に/へ] はなしだしにいく

[miejsce] [に/へ] hanashi dashi ni iku

[miejsce] [に/へ] 話し出しに来る

[miejsce] [に/へ] はなしだしにくる

[miejsce] [に/へ] hanashi dashi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 話し出しに帰る

[miejsce] [に/へ] はなしだしにかえる

[miejsce] [に/へ] hanashi dashi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ話し出していません

まだはなしだしていません

mada hanashi dashite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

話し出せば, ...

はなしだせば, ...

hanashi daseba, ...

話し出さなければ, ...

はなしださなければ, ...

hanashi dasanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

話し出したら、...

はなしだしたら、...

hanashi dashitara, ...

話し出さなかったら、...

はなしださなかったら、...

hanashi dasanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

話し出す時、...

はなしだすとき、...

hanashi dasu toki, ...

話し出した時、...

はなしだしたとき、...

hanashi dashita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

話し出すと, ...

はなしだすと, ...

hanashi dasu to, ...


Lubić

話し出すのが好き

はなしだすのがすき

hanashi dasu no ga suki


Łatwo coś zrobić

話し出しやすいです

はなしだしやすいです

hanashi dashi yasui desu

話し出しやすかったです

はなしだしやすかったです

hanashi dashi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

話し出したことがある

はなしだしたことがある

hanashi dashita koto ga aru

話し出したことがあるか

はなしだしたことがあるか

hanashi dashita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

話し出すといいですね

はなしだすといいですね

hanashi dasu to ii desu ne

話し出さないといいですね

はなしださないといいですね

hanashi dasanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

話し出すといいんですが

はなしだすといいんですが

hanashi dasu to ii n desu ga

話し出すといいんですけど

はなしだすといいんですけど

hanashi dasu to ii n desu kedo

話し出さないといいんですが

はなしださないといいんですが

hanashi dasanai to ii n desu ga

話し出さないといいんですけど

はなしださないといいんですけど

hanashi dasanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

話し出すのに, ...

はなしだすのに, ...

hanashi dasu noni, ...

話し出したのに, ...

はなしだしたのに, ...

hanashi dashita noni, ...


Musieć 1

話し出さなくちゃいけません

はなしださなくちゃいけません

hanashi dasanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

話し出さなければならない

はなしださなければならない

hanashi dasanakereba naranai

話し出さなければなりません

sければなりません

hanashi dasanakereba narimasen

話し出さなくてはならない

はなしださなくてはならない

hanashi dasanakute wa naranai

話し出さなくてはなりません

はなしださなくてはなりません

hanashi dasanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

話し出しても

はなしだしても

hanashi dashite mo

話し出さなくても

はなしださなくても

hanashi dasanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

話し出さなくてもかまわない

はなしださなくてもかまわない

hanashi dasanakute mo kamawanai

話し出さなくてもかまいません

はなしださなくてもかまいません

hanashi dasanakute mo kamaimasen


Nie lubić

話し出すのがきらい

はなしだすのがきらい

hanashi dasu no ga kirai


Nie robiąc, ...

話し出さないで、...

はなしださないで、...

hanashi dasanai de, ...


Nie trzeba tego robić

話し出さなくてもいいです

はなしださなくてもいいです

hanashi dasanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 話し出して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] はなしだしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] hanashi dashite morau


Po czynności, robię ...

話し出してから, ...

はなしだしてから, ...

hanashi dashite kara, ...


Podczas

話し出している間に, ...

はなしだしているあいだに, ...

hanashi dashite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

話し出している間, ...

はなしだしているあいだ, ...

hanashi dashite iru aida, ...


Powinnien / Miał

話し出すはずです

はなしだすはずです

hanashi dasu hazu desu

話し出すはずでした

はなしだすはずでした

hanashi dasu hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 話し出させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... はなしださせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... hanashi dasasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 話し出させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... はなしださせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... hanashi dasasete kureru

Pozwól mi

私に ... 話し出させてください

私に ... はなしださせてください

watashi ni ... hanashi dasasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

話し出してもいいです

はなしだしてもいいです

hanashi dashite mo ii desu

話し出してもいいですか

はなしだしてもいいですか

hanashi dashite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

話し出してもかまわない

はなしだしてもかまわない

hanashi dashite mo kamawanai

話し出してもかまいません

はなしだしてもかまいません

hanashi dashite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

話し出すかもしれません

はなしだすかもしれません

hanashi dasu kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

話し出すでしょう

はなしだすでしょう

hanashi dasu deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

話し出してごらんなさい

はなしだしてごらんなさい

hanashi dashite goran nasai


Prośba

話し出してください

はなしだしてください

hanashi dashite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

話し出していただけませんか

はなしだしていただけませんか

hanashi dashite itadakemasen ka

話し出してくれませんか

はなしだしてくれませんか

hanashi dashite kuremasen ka

話し出してくれない

はなしだしてくれない

hanashi dashite kurenai


Próbować 1

話し出してみる

はなしだしてみる

hanashi dashite miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

話し出そうとする

はなしだそうとする

hanashi dasou to suru


Przed czynnością, robię ...

話し出す前に, ...

はなしだすまえに, ...

hanashi dasu mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

話し出さなくて、すみませんでした

はなしださなくて、すみませんでした

hanashi dasanakute, sumimasen deshita

話し出さなくて、すみません

はなしださなくて、すみません

hanashi dasanakute, sumimasen

話し出さなくて、ごめん

はなしださなくて、ごめん

hanashi dasanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

話し出して、すみませんでした

はなしだして、すみませんでした

hanashi dashite, sumimasen deshita

話し出して、すみません

はなしだして、すみません

hanashi dashite, sumimasen

話し出して、ごめん

はなしだして、ごめん

hanashi dashite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

話し出しておく

はなしだしておく

hanashi dashite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 話し出す か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... はなしだす か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... hanashi dasu ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

話し出す か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

はなしだす か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

hanashi dasu ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

話し出したほうがいいです

はなしだしたほうがいいです

hanashi dashita hou ga ii desu

話し出さないほうがいいです

はなしださないほうがいいです

hanashi dasanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

話し出したらどうですか

はなしだしたらどうですか

hanashi dashitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

話し出してくださる

はなしだしてくださる

hanashi dashite kudasaru


Rozkaz 1

話し出せ

はなしだせ

hanashi dase


Rozkaz 2

Forma przestarzała

話し出しなさい

はなしだしなさい

hanashi dashinasai


Słyszałem, że ...

話し出すそうです

はなしだすそうです

hanashi dasu sou desu

話し出したそうです

はなしだしたそうです

hanashi dashita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

話し出し方

はなしだしかた

hanashi dashikata


Starać się regularnie wykonywać

話し出すことにしている

はなしだすことにしている

hanashi dasu koto ni shite iru

話し出さないことにしている

はなしださないことにしている

hanashi dasanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

話し出しにくいです

はなしだしにくいです

hanashi dashi nikui desu

話し出しにくかったです

はなしだしにくかったです

hanashi dashi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

話し出している

はなしだしている

hanashi dashite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

話し出そうと思っている

はなしだそうとおもっている

hanashi dasou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

話し出そうと思う

はなしだそうとおもう

hanashi dasou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

話し出しながら, ...

はなしだしながら, ...

hanashi dashi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

話し出すみたいです

はなしだすみたいです

hanashi dasu mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

話し出すみたいな

はなしだすみたいな

hanashi dasu mitai na

... みたいに話し出す

... みたいにはなしだす

... mitai ni hanashi dasu

話し出したみたいです

はなしだしたみたいです

hanashi dashita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

話し出したみたいな

はなしだしたみたいな

hanashi dashita mitai na

... みたいに話し出した

... みたいにはなしだした

... mitai ni hanashi dashita


Zakaz 1

話し出してはいけません

はなしだしてはいけません

hanashi dashite wa ikemasen


Zakaz 2

話し出さないでください

はなしださないでください

hanashi dasanai de kudasai


Zakaz 3

話し出すな

はなしだすな

hanashi dasu na


Zamiar

話し出すつもりです

はなしだすつもりです

hanashi dasu tsumori desu

話し出さないつもりです

はなしださないつもりです

hanashi dasanai tsumori desu


Zbyt wiele

話し出しすぎる

はなしだしすぎる

hanashi dashi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 話し出させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... はなしださせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... hanashi dasaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 話し出させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... はなしださせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... hanashi dasasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

話し出してしまう

はなしだしてしまう

hanashi dashite shimau

話し出しちゃう

はなしだしちゃう

hanashi dashichau

話し出してしまいました

はなしだしてしまいました

hanashi dashite shimaimashita

話し出しちゃいました

はなしだしちゃいました

hanashi dashichaimashita