小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa どうでもいい

Informacje podstawowe

Czytanie

どうでもいい

doudemoii


Znaczenie

błahy

nieistotny

mierny

marny

niewart martwienia się


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

i-przymiotnik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

słowo powiązanie

どうでもよい, doudemoyoi

słowo powiązanie

どうでも良い, どうでもよい, dou demo yoi

Przykładowe zdania

Wszystko mi jedno, czy przyjdzie, czy nie.

彼がくるかこないかは私にはどうでも良い事だ。

彼が来ても来なくても、私にとってはどうでもいいことです。

彼が来ようが来まいが私にはどうでもいいことだ。

彼が来るかどうかはどうでもいいことだ。

彼が来るかどうかは私にとってどうでもいいことだ。

彼が来るかどうかは私にはどうでもいいことだ。

彼が来るか来ないかは私にとってどちらでもいいことだ。

彼が来るか来ないかは私にとって重要ではない。

彼が来るか来ないかは私にどうでもよいことだ。

彼が来るか来ないかは私にはどうでもいいことだ。

彼が来るのか来ないのかは私にとってはどうでもいい。