小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 違う | ちがう

Informacje podstawowe

Kanji

ちが

Znaczenie znaków kanji


Czytanie

ちがう

chigau


Znaczenie

różnić się

mieć odrębne zdanie

być błędnym

pomylić się

nie tak nie jest (zaprzeczenie)


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

czasownik nieprzechodni

słowo powiązanie

話が違う, はなしがちがう, hanashi ga chigau

Przykładowe zdania

W przeciwieństwie do brata nie umiem pływać.

兄と違って私は泳げません。


Teraz jest inaczej.

今は事情が違っている。


Aby uniknąć zamieszania, drużyny ubrały stroje w różnych kolorach.

混同しないように、両チームは色の違う服を着ていた。


Mam inny aparat niż ty.

私のカメラはあなたのとは違う。


Myślę inaczej.

私の意見は違います。


Ja jestem studentem, on nie.

私は学生だが彼はちがう。


Myślimy w różny sposób.

私達は違った考え方を持っている。


Ludzie różnią się od zwierząt tym, że potrafią myśleć i mówić.

人間は考えたり話したりできるという点で、動物と違う。


Ziemia różni się tym od innych planet, że jest na niej woda.

地球は水があるという点でほかの惑星と違う。


Jesteś w złym pociągu.

電車を乗り違えていますよ。