小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 択一的 | たくいつてき

Informacje podstawowe

Kanji

たく いつ てき

Znaczenie znaków kanji

wybieranie, preferowanie

Pokaż szczegóły znaku

jeden, element podstawowy “jeden”

Pokaż szczegóły znaku

strzał w dziesiątkę, znak, cel, punkt, końcówka tworząca na-przymiotniki od rzeczowników

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

たくいつてき

takuitsuteki


Znaczenie

alternatywny


Części mowy

na-przymiotnik

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

択一的です

たくいつてきです

takuitsuteki desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

択一的でわありません

たくいつてきでわありません

takuitsuteki dewa arimasen

択一的じゃありません

たくいつてきじゃありません

takuitsuteki ja arimasen

択一的じゃないです

たくいつてきじゃないです

takuitsuteki ja nai desu

Twierdzenie, czas przeszły

択一的でした

たくいつてきでした

takuitsuteki deshita

Przeczenie, czas przeszły

択一的でわありませんでした

たくいつてきでわありませんでした

takuitsuteki dewa arimasen deshita

択一的じゃありませんでした

たくいつてきじゃありませんでした

takuitsuteki ja arimasen deshita

択一的じゃなかったです

たくいつてきじゃなかったです

takuitsuteki ja nakatta desu


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

択一的だ

たくいつてきだ

takuitsuteki da

Przeczenie, czas teraźniejszy

択一的じゃない

たくいつてきじゃない

takuitsuteki ja nai

Twierdzenie, czas przeszły

択一的だった

たくいつてきだった

takuitsuteki datta

Przeczenie, czas przeszły

択一的じゃなかった

たくいつてきじゃなかった

takuitsuteki ja nakatta


Forma te

択一的で

たくいつてきで

takuitsuteki de


Keigo

Forma modestywna (skromna)

択一的でございます

たくいつてきでございます

takuitsuteki de gozaimasu

択一的でござる

たくいつてきでござる

takuitsuteki de gozaru

Przykłady gramatyczne

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

択一的だって

たくいつてきだって

takuitsuteki datte

択一的だったって

たくいつてきだったって

takuitsuteki dattatte


Forma wyjaśniająca

択一的なんです

たくいつてきなんです

takuitsuteki nan desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

択一的だったら、...

たくいつてきだったら、...

takuitsuteki dattara, ...

択一的じゃなかったら、...

たくいつてきじゃなかったら、...

takuitsuteki ja nakattara, ...


Kiedy ..., to ...

択一的な時、...

たくいつてきなとき、...

takuitsuteki na toki, ...

択一的だった時、...

たくいつてきだったとき、...

takuitsuteki datta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

択一的になると, ...

たくいつてきになると, ...

takuitsuteki ni naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

択一的だといいですね

たくいつてきだといいですね

takuitsuteki da to ii desu ne

択一的じゃないといいですね

たくいつてきじゃないといいですね

takuitsuteki ja nai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

択一的だといいんですが

たくいつてきだといいんですが

takuitsuteki da to ii n desu ga

択一的だといいんですけど

たくいつてきだといいんですけど

takuitsuteki da to ii n desu kedo

択一的じゃないといいんですが

たくいつてきじゃないといいんですが

takuitsuteki ja nai to ii n desu ga

択一的じゃないといいんですけど

たくいつてきじゃないといいんですけど

takuitsuteki ja nai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

択一的なのに, ...

たくいつてきなのに, ...

takuitsuteki na noni, ...

択一的だったのに, ...

たくいつてきだったのに, ...

takuitsuteki datta noni, ...


Nawet, jeśli

択一的でも

たくいつてきでも

takuitsuteki de mo

択一的じゃなくても

たくいつてきじゃなくても

takuitsuteki ja nakute mo


Nie trzeba

択一的じゃなくてもいいです

たくいつてきじゃなくてもいいです

takuitsuteki ja nakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように択一的

[rzeczownik] のようにたくいつてき

[rzeczownik] no you ni takuitsuteki


Powinno być / Miało być

択一的なはずです

たくいつてきなはずです

takuitsuteki na hazu desu

択一的なはずでした

たくいつてきなはずでした

takuitsuteki na hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

択一的かもしれません

たくいつてきかもしれません

takuitsuteki kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

択一的でしょう

たくいつてきでしょう

takuitsuteki deshou


Pytania w zdaniach

択一的 か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

たくいつてき か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

takuitsuteki ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rozkaz (bądź)

択一的であれ

たくいつてきであれ

takuitsuteki de are


Słyszałem, że ...

択一的だそうです

たくいつてきだそうです

takuitsuteki da sou desu

択一的だったそうです

たくいつてきだったそうです

takuitsuteki datta sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

択一的にする

たくいつてきにする

takuitsuteki ni suru


Stawać się

択一的になる

たくいつてきになる

takuitsuteki ni naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も択一的

もっともたくいつてき

mottomo takuitsuteki

一番択一的

いちばんたくいつてき

ichiban takuitsuteki


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと択一的

もっとたくいつてき

motto takuitsuteki


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

択一的みたいです

たくいつてきみたいです

takuitsuteki mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

択一的みたいな

たくいつてきみたいな

takuitsuteki mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

択一的そうです

たくいつてきそうです

takuitsuteki sou desu

択一的じゃなさそうです

たくいつてきじゃなさそうです

takuitsuteki ja na sasou desu


Zakaz (nie bądź)

択一的であるな

たくいつてきであるな

takuitsuteki de aru na


Zbyt wiele

択一的すぎる

たくいつてきすぎる

takuitsuteki sugiru