小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 湾岸危機 | わんがんきき

Informacje podstawowe

Kanji

わん がん

Znaczenie znaków kanji

zatoka, zatoczka, przesmyk

Pokaż szczegóły znaku

plaża

Pokaż szczegóły znaku

niebezpieczny, strach, lęk, niespokojny, zaniepokojony

Pokaż szczegóły znaku

mechanizm, maszyna, samolot, okazja, możliwość, moc, potęga, siła, skuteczność, efektywność

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

わんがんきき

wangan kiki


Znaczenie

kryzys w Zatoce Perskiej

I wojna w Zatoce Perskiej


Części mowy

rzeczownik

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

湾岸危機です

わんがんききです

wangan kiki desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

湾岸危機でわありません

わんがんききでわありません

wangan kiki dewa arimasen

湾岸危機じゃありません

わんがんききじゃありません

wangan kiki ja arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

湾岸危機でした

わんがんききでした

wangan kiki deshita

Przeczenie, czas przeszły

湾岸危機でわありませんでした

わんがんききでわありませんでした

wangan kiki dewa arimasen deshita

湾岸危機じゃありませんでした

わんがんききじゃありませんでした

wangan kiki ja arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

湾岸危機だ

わんがんききだ

wangan kiki da

Przeczenie, czas teraźniejszy

湾岸危機じゃない

わんがんききじゃない

wangan kiki ja nai

Twierdzenie, czas przeszły

湾岸危機だった

わんがんききだった

wangan kiki datta

Przeczenie, czas przeszły

湾岸危機じゃなかった

わんがんききじゃなかった

wangan kiki ja nakatta


Forma te

湾岸危機で

わんがんききで

wangan kiki de


Keigo

Forma modestywna (skromna)

湾岸危機でございます

わんがんききでございます

wangan kiki de gozaimasu

湾岸危機でござる

わんがんききでござる

wangan kiki de gozaru

Przykłady gramatyczne

Chcieć (I i II osoba)

湾岸危機がほしい

わんがんききがほしい

wangan kiki ga hoshii


Chcieć (III osoba)

湾岸危機をほしがっている

わんがんききをほしがっている

wangan kiki o hoshigatte iru


Dać (mnie)

[dający] [は/が] 湾岸危機をくれる

[dający] [は/が] わんがんききをくれる

[dający] [wa/ga] wangan kiki o kureru


Dać (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に湾岸危機をあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にわんがんききをあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni wangan kiki o ageru


Decydować się na

湾岸危機にする

わんがんききにする

wangan kiki ni suru


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

湾岸危機だって

わんがんききだって

wangan kiki datte

湾岸危機だったって

わんがんききだったって

wangan kiki dattatte


Forma wyjaśniająca

湾岸危機なんです

わんがんききなんです

wangan kiki nan desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

湾岸危機だったら、...

わんがんききだったら、...

wangan kiki dattara, ...

湾岸危機じゃなかったら、...

わんがんききじゃなかったら、...

wangan kiki ja nakattara, ...


Kiedy ..., to ...

湾岸危機の時、...

わんがんききのとき、...

wangan kiki no toki, ...

湾岸危機だった時、...

わんがんききだったとき、...

wangan kiki datta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

湾岸危機になると, ...

わんがんききになると, ...

wangan kiki ni naru to, ...


Lubić

湾岸危機が好き

わんがんききがすき

wangan kiki ga suki


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

湾岸危機だといいですね

わんがんききだといいですね

wangan kiki da to ii desu ne

湾岸危機じゃないといいですね

わんがんききじゃないといいですね

wangan kiki ja nai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

湾岸危機だといいんですが

わんがんききだといいんですが

wangan kiki da to ii n desu ga

湾岸危機だといいんですけど

わんがんききだといいんですけど

wangan kiki da to ii n desu kedo

湾岸危機じゃないといいんですが

わんがんききじゃないといいんですが

wangan kiki ja nai to ii n desu ga

湾岸危機じゃないといいんですけど

わんがんききじゃないといいんですけど

wangan kiki ja nai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

湾岸危機なのに, ...

わんがんききなのに, ...

wangan kiki na noni, ...

湾岸危機だったのに, ...

わんがんききだったのに, ...

wangan kiki datta noni, ...


Nawet, jeśli

湾岸危機でも

わんがんききでも

wangan kiki de mo

湾岸危機じゃなくても

わんがんききじゃなくても

wangan kiki ja nakute mo


Nazywanie przedmiotu

[nazwa] という湾岸危機

[nazwa] というわんがんきき

[nazwa] to iu wangan kiki


Nie lubić

湾岸危機がきらい

わんがんききがきらい

wangan kiki ga kirai


Otrzymać

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 湾岸危機を貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] わんがんききをもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] wangan kiki o morau


Podobny do ..., jak ...

湾岸危機のような [inny rzeczownik]

わんがんききのような [inny rzeczownik]

wangan kiki no you na [inny rzeczownik]

湾岸危機のように [i-przymiotnik lub na-przymiotnik]

わんがんききのように [i-przymiotnik lub na-przymiotnik]

wangan kiki no you ni [i-przymiotnik lub na-przymiotnik]


Powinnien być / Miał być

湾岸危機のはずです

わんがんききなのはずです

wangan kiki no hazu desu

湾岸危機のはずでした

わんがんききのはずでした

wangan kiki no hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

湾岸危機かもしれません

わんがんききかもしれません

wangan kiki kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

湾岸危機でしょう

わんがんききでしょう

wangan kiki deshou


Pytania w zdaniach

湾岸危機 か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

わんがんきき か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

wangan kiki ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

湾岸危機だそうです

わんがんききだそうです

wangan kiki da sou desu

湾岸危機だったそうです

わんがんききだったそうです

wangan kiki datta sou desu


Stawać się

湾岸危機になる

わんがんききになる

wangan kiki ni naru


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

湾岸危機みたいです

わんがんききみたいです

wangan kiki mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

湾岸危機みたいな

わんがんききみたいな

wangan kiki mitai na

湾岸危機みたいに [przymiotnik, czasownik]

わんがんききみたいに [przymiotnik, czasownik]

wangan kiki mitai ni [przymiotnik, czasownik]