小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Miło mi poinformować, że w dniu 14 stycznia po 9 latach mojej codziennej ciężkiej pracy mój "Mały skromny japoński słownik" właśnie przekroczył 200 tysięcy słów. :)

Szczegóły słowa 実験する | じっけんする

Informacje podstawowe

Kanji

じっけんする
実験する

Znaczenie znaków kanji

prawda, rzeczywistość

Pokaż szczegóły znaku

weryfikacja, efekt, skutek, sprawdzanie, testowanie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

じっけんする

jikken suru


Znaczenie

robić doświadczenie

eksperymentować


Części mowy

czasownik nieregularny

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

実験します

じっけんします

jikken shimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

実験しません

じっけんしません

jikken shimasen

Twierdzenie, czas przeszły

実験しました

じっけんしました

jikken shimashita

Przeczenie, czas przeszły

実験しませんでした

じっけんしませんでした

jikken shimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

実験する

じっけんする

jikken suru

Przeczenie, czas teraźniejszy

実験しない

じっけんしない

jikken shinai

Twierdzenie, czas przeszły

実験した

じっけんした

jikken shita

Przeczenie, czas przeszły

実験しなかった

じっけんしなかった

jikken shinakatta


Temat czasownika (ang: stem)

実験し

じっけんし

jikken shi


Forma mashou

実験しましょう

じっけんしましょう

jikken shimashou


Forma te

実験して

じっけんして

jikken shite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

実験できる

じっけんできる

jikken dekiru

Przeczenie, czas teraźniejszy

実験できない

じっけんできない

jikken dekinai

Twierdzenie, czas przeszły

実験できた

じっけんできた

jikken dekita

Przeczenie, czas przeszły

実験できなかった

じっけんできなかった

jikken dekinakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

実験できます

じっけんできます

jikken dekimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

実験できません

じっけんできません

jikken dekimasen

Twierdzenie, czas przeszły

実験できました

じっけんできました

jikken dekimashita

Przeczenie, czas przeszły

実験できませんでした

じっけんできませんでした

jikken dekimasen deshita


Forma potencjalna, forma te

実験できて

じっけんできて

jikken dekite


Forma wolicjonalna

実験しよう

じっけんしよう

jikken shiyou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

実験される

じっけんされる

jikken sareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

実験されない

じっけんされない

jikken sarenai

Twierdzenie, czas przeszły

実験された

じっけんされた

jikken sareta

Przeczenie, czas przeszły

実験されなかった

じっけんされなかった

jikken sarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

実験されます

じっけんされます

jikken saremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

実験されません

じっけんされません

jikken saremasen

Twierdzenie, czas przeszły

実験されました

じっけんされました

jikken saremashita

Przeczenie, czas przeszły

実験されませんでした

じっけんされませんでした

jikken saremasen deshita


Forma bierna, forma te

実験されて

じっけんされて

jikken sarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

実験させる

じっけんさせる

jikken saseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

実験させない

じっけんさせない

jikken sasenai

Twierdzenie, czas przeszły

実験させた

じっけんさせた

jikken saseta

Przeczenie, czas przeszły

実験させなかった

じっけんさせなかった

jikken sasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

実験させます

じっけんさせます

jikken sasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

実験させません

じっけんさせません

jikken sasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

実験させました

じっけんさせました

jikken sasemashita

Przeczenie, czas przeszły

実験させませんでした

じっけんさせませんでした

jikken sasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

実験させて

じっけんさせて

jikken sasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

実験させられる

じっけんさせられる

jikken saserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

実験させられない

じっけんさせられない

jikken saserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

実験させられた

じっけんさせられた

jikken saserareta

Przeczenie, czas przeszły

実験させられなかった

じっけんさせられなかった

jikken saserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

実験させられます

じっけんさせられます

jikken saseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

実験させられません

じっけんさせられません

jikken saseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

実験させられました

じっけんさせられました

jikken saseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

実験させられませんでした

じっけんさせられませんでした

jikken saseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

実験させられて

じっけんさせられて

jikken saserarete


Forma ba

Twierdzenie

実験すれば

じっけんすれば

jikken sureba

Przeczenie

実験しなければ

じっけんしなければ

jikken shinakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

実験なさる

じっけんなさる

jikken nasaru

実験なさいます

じっけんなさいます

jikken nasaimasu

Forma modestywna (skromna)

実験致します

じっけんいたします

jikken itashimasu

実験致す

じっけんいたす

jikken itasu

Przykłady gramatyczne

Być może

実験するかもしれない

じっけんするかもしれない

jikken suru ka mo shirenai

実験するかもしれません

じっけんするかもしれません

jikken suru ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

実験してある

じっけんしてある

jikken shite aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 実験してほしくないです

[osoba に] ... じっけんしてほしくないです

[osoba ni] ... jikken shite hoshikunai desu

[osoba に] ... 実験しないでほしいです

[osoba に] ... じっけんしないでほしいです

[osoba ni] ... jikken shinai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

実験したいです

じっけんしたいです

jikken shitai desu


Chcieć (III osoba)

実験したがっている

じっけんしたがっている

jikken shitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 実験してほしいです

[osoba に] ... じっけんしてほしいです

[osoba ni] ... jikken shite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 実験してくれる

[dający] [は/が] じっけんしてくれる

[dający] [wa/ga] jikken shite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に実験してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にじっけんしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni jikken shite ageru


Decydować się na

実験することにする

じっけんすることにする

jikken suru koto ni suru

実験しないことにする

じっけんしないことにする

jikken shinai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

実験しなくてよかった

じっけんしなくてよかった

jikken shinakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

実験してよかった

じっけんしてよかった

jikken shite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

実験しなければよかった

じっけんしなければよかった

jikken shinakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

実験すればよかった

じっけんすればよかった

jikken sureba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

実験するまで, ...

じっけんするまで, ...

jikken suru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

実験しなくださって、ありがとうございました

じっけんしなくださって、ありがとうございました

jikken shina kudasatte, arigatou gozaimashita

実験しなくてくれて、ありがとう

じっけんしなくてくれて、ありがとう

jikken shinakute kurete, arigatou

実験しなくて、ありがとう

じっけんしなくて、ありがとう

jikken shinakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

実験してくださって、ありがとうございました

じっけんしてくださって、ありがとうございました

jikken shite kudasatte, arigatou gozaimashita

実験してくれて、ありがとう

じっけんしてくれて、ありがとう

jikken shite kurete, arigatou

実験して、ありがとう

じっけんして、ありがとう

jikken shite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

実験するって

じっけんするって

jikken surutte

実験したって

じっけんしたって

jikken shitatte


Forma wyjaśniająca

実験するんです

じっけんするんです

jikken surun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

ご実験ください

ごじっけんください

gojikken kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 実験しに行く

[miejsce] [に/へ] じっけんしにいく

[miejsce] [に/へ] jikken shi ni iku

[miejsce] [に/へ] 実験しに来る

[miejsce] [に/へ] じっけんしにくる

[miejsce] [に/へ] jikken shi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 実験しに帰る

[miejsce] [に/へ] じっけんしにかえる

[miejsce] [に/へ] jikken shi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ実験していません

まだじっけんしていません

mada jikken shite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

実験すれば, ...

じっけんすれば, ...

jikken sureba, ...

実験しなければ, ...

じっけんしなければ, ...

jikken shinakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

実験したら、...

じっけんしたら、...

jikken shitara, ...

実験しなかったら、...

じっけんしなかったら、...

jikken shinakattara, ...


Kiedy ..., to ...

実験する時、...

じっけんするとき、...

jikken suru toki, ...

実験した時、...

じっけんしたとき、...

jikken shita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

実験すると, ...

じっけんすると, ...

jikken suru to, ...


Lubić

実験するのが好き

じっけんするのがすき

jikken suru no ga suki


Łatwo coś zrobić

実験しやすいです

じっけんしやすいです

jikken shi yasui desu

実験しやすかったです

じっけんしやすかったです

jikken shi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

実験したことがある

じっけんしたことがある

jikken shita koto ga aru

実験したことがあるか

じっけんしたことがあるか

jikken shita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

実験するといいですね

じっけんするといいですね

jikken suru to ii desu ne

実験しないといいですね

じっけんしないといいですね

jikken shinai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

実験するといいんですが

じっけんするといいんですが

jikken suru to ii n desu ga

実験するといいんですけど

じっけんするといいんですけど

jikken suru to ii n desu kedo

実験しないといいんですが

じっけんしないといいんですが

jikken shinai to ii n desu ga

実験しないといいんですけど

じっけんしないといいんですけど

jikken shinai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

実験するのに, ...

じっけんするのに, ...

jikken suru noni, ...

実験したのに, ...

じっけんしたのに, ...

jikken shita noni, ...


Musieć 1

実験しなくちゃいけません

じっけんしなくちゃいけません

jikken shinakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

実験しなければならない

じっけんしなければならない

jikken shinakereba naranai

実験しなければなりません

sければなりません

jikken shinakereba narimasen

実験しなくてはならない

じっけんしなくてはならない

jikken shinakute wa naranai

実験しなくてはなりません

じっけんしなくてはなりません

jikken shinakute wa narimasen


Nawet, jeśli

実験しても

じっけんしても

jikken shite mo

実験しなくても

じっけんしなくても

jikken shinakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

実験しなくてもかまわない

じっけんしなくてもかまわない

jikken shinakute mo kamawanai

実験しなくてもかまいません

じっけんしなくてもかまいません

jikken shinakute mo kamaimasen


Nie lubić

実験するのがきらい

じっけんするのがきらい

jikken suru no ga kirai


Nie robiąc, ...

実験しないで、...

じっけんしないで、...

jikken shinai de, ...


Nie trzeba tego robić

実験しなくてもいいです

じっけんしなくてもいいです

jikken shinakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 実験して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] じっけんしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] jikken shite morau


Po czynności, robię ...

実験してから, ...

じっけんしてから, ...

jikken shite kara, ...


Podczas

実験している間に, ...

じっけんしているあいだに, ...

jikken shite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

実験している間, ...

じっけんしているあいだ, ...

jikken shite iru aida, ...


Powinnien / Miał

実験するはずです

じっけんするはずです

jikken suru hazu desu

実験するはずでした

じっけんするはずでした

jikken suru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 実験させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... じっけんさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... jikken sasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 実験させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... じっけんさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... jikken sasete kureru

Pozwól mi

私に ... 実験させてください

私に ... じっけんさせてください

watashi ni ... jikken sasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

実験してもいいです

じっけんしてもいいです

jikken shite mo ii desu

実験してもいいですか

じっけんしてもいいですか

jikken shite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

実験してもかまわない

じっけんしてもかまわない

jikken shite mo kamawanai

実験してもかまいません

じっけんしてもかまいません

jikken shite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

実験するかもしれません

じっけんするかもしれません

jikken suru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

実験するでしょう

じっけんするでしょう

jikken suru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

実験してごらんなさい

じっけんしてごらんなさい

jikken shite goran nasai


Prośba

実験してください

じっけんしてください

jikken shite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

実験していただけませんか

じっけんしていただけませんか

jikken shite itadakemasen ka

実験してくれませんか

じっけんしてくれませんか

jikken shite kuremasen ka

実験してくれない

じっけんしてくれない

jikken shite kurenai


Próbować

実験してみる

じっけんしてみる

jikken shite miru


Przed czynnością, robię ...

実験する前に, ...

じっけんするまえに, ...

jikken suru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

実験しなくて、すみませんでした

じっけんしなくて、すみませんでした

jikken shinakute, sumimasen deshita

実験しなくて、すみません

じっけんしなくて、すみません

jikken shinakute, sumimasen

実験しなくて、ごめん

じっけんしなくて、ごめん

jikken shinakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

実験して、すみませんでした

じっけんして、すみませんでした

jikken shite, sumimasen deshita

実験して、すみません

じっけんして、すみません

jikken shite, sumimasen

実験して、ごめん

じっけんして、ごめん

jikken shite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

実験しておく

じっけんしておく

jikken shite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 実験する か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... じっけんする か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... jikken suru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

実験する か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

じっけんする か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

jikken suru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

実験したほうがいいです

じっけんしたほうがいいです

jikken shita hou ga ii desu

実験しないほうがいいです

じっけんしないほうがいいです

jikken shinai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

実験したらどうですか

じっけんしたらどうですか

jikken shitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

実験してくださる

じっけんしてくださる

jikken shite kudasaru


Rozkaz

実験しなさい

じっけんしなさい

jikken shinasai


Słyszałem, że ...

実験するそうです

じっけんするそうです

jikken suru sou desu

実験したそうです

じっけんしたそうです

jikken shita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

実験し方

じっけんしかた

jikken shikata


Starać się regularnie wykonywać

実験することにしている

じっけんすることにしている

jikken suru koto ni shite iru

実験しないことにしている

じっけんしないことにしている

jikken shinai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

実験しにくいです

じっけんしにくいです

jikken shi nikui desu

実験しにくかったです

じっけんしにくかったです

jikken shi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

実験している

じっけんしている

jikken shite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

実験しようと思っている

じっけんしようとおもっている

jikken shiyou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

実験しようと思う

じっけんしようとおもう

jikken shiyou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

実験しながら, ...

じっけんしながら, ...

jikken shi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

実験するみたいです

じっけんするみたいです

jikken suru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

実験するみたいな

じっけんするみたいな

jikken suru mitai na

... みたいに実験する

... みたいにじっけんする

... mitai ni jikken suru

実験したみたいです

じっけんしたみたいです

jikken shita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

実験したみたいな

じっけんしたみたいな

jikken shita mitai na

... みたいに実験した

... みたいにじっけんした

... mitai ni jikken shita


Zakaz 1

実験してはいけません

じっけんしてはいけません

jikken shite wa ikemasen


Zakaz 2

実験しないでください

じっけんしないでください

jikken shinai de kudasai


Zamiar

実験するつもりです

じっけんするつもりです

jikken suru tsumori desu

実験しないつもりです

じっけんしないつもりです

jikken shinai tsumori desu


Zbyt wiele

実験しすぎる

じっけんしすぎる

jikken shi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 実験させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... じっけんさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... jikken saseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 実験させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... じっけんさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... jikken sasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

実験してしまう

じっけんしてしまう

jikken shite shimau

実験しちゃう

じっけんしちゃう

jikken shichau

実験してしまいました

じっけんしてしまいました

jikken shite shimaimashita

実験しちゃいました

じっけんしちゃいました

jikken shichaimashita