小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 光り輝く | ひかりかがやく

Informacje podstawowe

Kanji

ひか かがや

Znaczenie znaków kanji

promień, światło

Pokaż szczegóły znaku

blask, błysk, błyszczenie, świecenie się, lśnienie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ひかりかがやく

hikari kagayaku


Znaczenie

świecić

błyszczeć

lśnić

połyskiwać


Części mowy

u-czasownik


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

czasownik nieprzechodni

alternatywa

光輝く, ひかりかがやく, hikari kagayaku

Przykładowe zdania

Śnieg błyszczał w porannym słońcu.

雪が朝日をうけて光り輝いていた。

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

光り輝きます

ひかりかがやきます

hikari kagayakimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

光り輝きません

ひかりかがやきません

hikari kagayakimasen

Twierdzenie, czas przeszły

光り輝きました

ひかりかがやきました

hikari kagayakimashita

Przeczenie, czas przeszły

光り輝きませんでした

ひかりかがやきませんでした

hikari kagayakimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

光り輝く

ひかりかがやく

hikari kagayaku

Przeczenie, czas teraźniejszy

光り輝かない

ひかりかがやかない

hikari kagayakanai

Twierdzenie, czas przeszły

光り輝いた

ひかりかがやいた

hikari kagayaita

Przeczenie, czas przeszły

光り輝かなかった

ひかりかがやかなかった

hikari kagayakanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

光り輝き

ひかりかがやき

hikari kagayaki


Forma mashou

光り輝きましょう

ひかりかがやきましょう

hikari kagayakimashou


Forma te

光り輝いて

ひかりかがやいて

hikari kagayaite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

光り輝ける

ひかりかがやける

hikari kagayakeru

Przeczenie, czas teraźniejszy

光り輝けない

ひかりかがやけない

hikari kagayakenai

Twierdzenie, czas przeszły

光り輝けた

ひかりかがやけた

hikari kagayaketa

Przeczenie, czas przeszły

光り輝けなかった

ひかりかがやけなかった

hikari kagayakenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

光り輝けます

ひかりかがやけます

hikari kagayakemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

光り輝けません

ひかりかがやけません

hikari kagayakemasen

Twierdzenie, czas przeszły

光り輝けました

ひかりかがやけました

hikari kagayakemashita

Przeczenie, czas przeszły

光り輝けませんでした

ひかりかがやけませんでした

hikari kagayakemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

光り輝けて

ひかりかがやけて

hikari kagayakete


Forma wolicjonalna

光り輝こう

ひかりかがやこう

hikari kagayakou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

光り輝かれる

ひかりかがやかれる

hikari kagayakareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

光り輝かれない

ひかりかがやかれない

hikari kagayakarenai

Twierdzenie, czas przeszły

光り輝かれた

ひかりかがやかれた

hikari kagayakareta

Przeczenie, czas przeszły

光り輝かれなかった

ひかりかがやかれなかった

hikari kagayakarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

光り輝かれます

ひかりかがやかれます

hikari kagayakaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

光り輝かれません

ひかりかがやかれません

hikari kagayakaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

光り輝かれました

ひかりかがやかれました

hikari kagayakaremashita

Przeczenie, czas przeszły

光り輝かれませんでした

ひかりかがやかれませんでした

hikari kagayakaremasen deshita


Forma bierna, forma te

光り輝かれて

ひかりかがやかれて

hikari kagayakarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

光り輝かせる

ひかりかがやかせる

hikari kagayakaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

光り輝かせない

ひかりかがやかせない

hikari kagayakasenai

Twierdzenie, czas przeszły

光り輝かせた

ひかりかがやかせた

hikari kagayakaseta

Przeczenie, czas przeszły

光り輝かせなかった

ひかりかがやかせなかった

hikari kagayakasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

光り輝かせます

ひかりかがやかせます

hikari kagayakasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

光り輝かせません

ひかりかがやかせません

hikari kagayakasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

光り輝かせました

ひかりかがやかせました

hikari kagayakasemashita

Przeczenie, czas przeszły

光り輝かせませんでした

ひかりかがやかせませんでした

hikari kagayakasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

光り輝かせて

ひかりかがやかせて

hikari kagayakasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

光り輝かされる

ひかりかがやかされる

hikari kagayakasareru

光り輝かせられる

ひかりかがやかせられる

hikari kagayakaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

光り輝かされない

ひかりかがやかされない

hikari kagayakasarenai

光り輝かせられない

ひかりかがやかせられない

hikari kagayakaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

光り輝かされた

ひかりかがやかされた

hikari kagayakasareta

光り輝かせられた

ひかりかがやかせられた

hikari kagayakaserareta

Przeczenie, czas przeszły

光り輝かされなかった

ひかりかがやかされなかった

hikari kagayakasarenakatta

光り輝かせられなかった

ひかりかがやかせられなかった

hikari kagayakaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

光り輝かされます

ひかりかがやかされます

hikari kagayakasaremasu

光り輝かせられます

ひかりかがやかせられます

hikari kagayakaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

光り輝かされません

ひかりかがやかされません

hikari kagayakasaremasen

光り輝かせられません

ひかりかがやかせられません

hikari kagayakaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

光り輝かされました

ひかりかがやかされました

hikari kagayakasaremashita

光り輝かせられました

ひかりかがやかせられました

hikari kagayakaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

光り輝かされませんでした

ひかりかがやかされませんでした

hikari kagayakasaremasen deshita

光り輝かせられませんでした

ひかりかがやかせられませんでした

hikari kagayakaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

光り輝かされて

ひかりかがやかされて

hikari kagayakasarete

光り輝かせられて

ひかりかがやかせられて

hikari kagayakaserarete


Forma ba

Twierdzenie

光り輝けば

ひかりかがやけば

hikari kagayakeba

Przeczenie

光り輝かなければ

ひかりかがやかなければ

hikari kagayakanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お光り輝きになる

おひかりかがやきになる

ohikari kagayaki ni naru

Forma modestywna (skromna)

お光り輝きします

おひかりかがやきします

ohikari kagayaki shimasu

お光り輝きする

おひかりかがやきする

ohikari kagayaki suru

Przykłady gramatyczne

Być może

光り輝くかもしれない

ひかりかがやくかもしれない

hikari kagayaku ka mo shirenai

光り輝くかもしれません

ひかりかがやくかもしれません

hikari kagayaku ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 光り輝いてほしくないです

[osoba に] ... ひかりかがやいてほしくないです

[osoba ni] ... hikari kagayaite hoshikunai desu

[osoba に] ... 光り輝かないでほしいです

[osoba に] ... ひかりかがやかないでほしいです

[osoba ni] ... hikari kagayakanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

光り輝きたいです

ひかりかがやきたいです

hikari kagayakitai desu


Chcieć (III osoba)

光り輝きたがっている

ひかりかがやきたがっている

hikari kagayakitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 光り輝いてほしいです

[osoba に] ... ひかりかがやいてほしいです

[osoba ni] ... hikari kagayaite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 光り輝いてくれる

[dający] [は/が] ひかりかがやいてくれる

[dający] [wa/ga] hikari kagayaite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に光り輝いてあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にひかりかがやいてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni hikari kagayaite ageru


Decydować się na

光り輝くことにする

ひかりかがやくことにする

hikari kagayaku koto ni suru

光り輝かないことにする

ひかりかがやかないことにする

hikari kagayakanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

光り輝かなくてよかった

ひかりかがやかなくてよかった

hikari kagayakanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

光り輝いてよかった

ひかりかがやいてよかった

hikari kagayaite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

光り輝かなければよかった

ひかりかがやかなければよかった

hikari kagayakanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

光り輝けばよかった

ひかりかがやけばよかった

hikari kagayakeba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

光り輝くまで, ...

ひかりかがやくまで, ...

hikari kagayaku made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

光り輝かなくださって、ありがとうございました

ひかりかがやかなくださって、ありがとうございました

hikari kagayakana kudasatte, arigatou gozaimashita

光り輝かなくてくれて、ありがとう

ひかりかがやかなくてくれて、ありがとう

hikari kagayakanakute kurete, arigatou

光り輝かなくて、ありがとう

ひかりかがやかなくて、ありがとう

hikari kagayakanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

光り輝いてくださって、ありがとうございました

ひかりかがやいてくださって、ありがとうございました

hikari kagayaite kudasatte, arigatou gozaimashita

光り輝いてくれて、ありがとう

ひかりかがやいてくれて、ありがとう

hikari kagayaite kurete, arigatou

光り輝いて、ありがとう

ひかりかがやいて、ありがとう

hikari kagayaite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

光り輝くって

ひかりかがやくって

hikari kagayakutte

光り輝いたって

ひかりかがやいたって

hikari kagayaitatte


Forma wyjaśniająca

光り輝くんです

ひかりかがやくんです

hikari kagayakun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お光り輝きください

おひかりかがやきください

ohikari kagayaki kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 光り輝きに行く

[miejsce] [に/へ] ひかりかがやきにいく

[miejsce] [に/へ] hikari kagayaki ni iku

[miejsce] [に/へ] 光り輝きに来る

[miejsce] [に/へ] ひかりかがやきにくる

[miejsce] [に/へ] hikari kagayaki ni kuru

[miejsce] [に/へ] 光り輝きに帰る

[miejsce] [に/へ] ひかりかがやきにかえる

[miejsce] [に/へ] hikari kagayaki ni kaeru


Jeszcze nie

まだ光り輝いていません

まだひかりかがやいていません

mada hikari kagayaite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

光り輝けば, ...

ひかりかがやけば, ...

hikari kagayakeba, ...

光り輝かなければ, ...

ひかりかがやかなければ, ...

hikari kagayakanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

光り輝いたら、...

ひかりかがやいたら、...

hikari kagayaitara, ...

光り輝かなかったら、...

ひかりかがやかなかったら、...

hikari kagayakanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

光り輝く時、...

ひかりかがやくとき、...

hikari kagayaku toki, ...

光り輝いた時、...

ひかりかがやいたとき、...

hikari kagayaita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

光り輝くと, ...

ひかりかがやくと, ...

hikari kagayaku to, ...


Lubić

光り輝くのが好き

ひかりかがやくのがすき

hikari kagayaku no ga suki


Łatwo coś zrobić

光り輝きやすいです

ひかりかがやきやすいです

hikari kagayaki yasui desu

光り輝きやすかったです

ひかりかがやきやすかったです

hikari kagayaki yasukatta desu


Mieć doświadczenie

光り輝いたことがある

ひかりかがやいたことがある

hikari kagayaita koto ga aru

光り輝いたことがあるか

ひかりかがやいたことがあるか

hikari kagayaita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

光り輝くといいですね

ひかりかがやくといいですね

hikari kagayaku to ii desu ne

光り輝かないといいですね

ひかりかがやかないといいですね

hikari kagayakanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

光り輝くといいんですが

ひかりかがやくといいんですが

hikari kagayaku to ii n desu ga

光り輝くといいんですけど

ひかりかがやくといいんですけど

hikari kagayaku to ii n desu kedo

光り輝かないといいんですが

ひかりかがやかないといいんですが

hikari kagayakanai to ii n desu ga

光り輝かないといいんですけど

ひかりかがやかないといいんですけど

hikari kagayakanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

光り輝くのに, ...

ひかりかがやくのに, ...

hikari kagayaku noni, ...

光り輝いたのに, ...

ひかりかがやいたのに, ...

hikari kagayaita noni, ...


Musieć 1

光り輝かなくちゃいけません

ひかりかがやかなくちゃいけません

hikari kagayakanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

光り輝かなければならない

ひかりかがやかなければならない

hikari kagayakanakereba naranai

光り輝かなければなりません

sければなりません

hikari kagayakanakereba narimasen

光り輝かなくてはならない

ひかりかがやかなくてはならない

hikari kagayakanakute wa naranai

光り輝かなくてはなりません

ひかりかがやかなくてはなりません

hikari kagayakanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

光り輝いても

ひかりかがやいても

hikari kagayaite mo

光り輝かなくても

ひかりかがやかなくても

hikari kagayakanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

光り輝かなくてもかまわない

ひかりかがやかなくてもかまわない

hikari kagayakanakute mo kamawanai

光り輝かなくてもかまいません

ひかりかがやかなくてもかまいません

hikari kagayakanakute mo kamaimasen


Nie lubić

光り輝くのがきらい

ひかりかがやくのがきらい

hikari kagayaku no ga kirai


Nie robiąc, ...

光り輝かないで、...

ひかりかがやかないで、...

hikari kagayakanai de, ...


Nie trzeba tego robić

光り輝かなくてもいいです

ひかりかがやかなくてもいいです

hikari kagayakanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 光り輝いて貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ひかりかがやいてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] hikari kagayaite morau


Po czynności, robię ...

光り輝いてから, ...

ひかりかがやいてから, ...

hikari kagayaite kara, ...


Podczas

光り輝いている間に, ...

ひかりかがやいているあいだに, ...

hikari kagayaite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

光り輝いている間, ...

ひかりかがやいているあいだ, ...

hikari kagayaite iru aida, ...


Powinnien / Miał

光り輝くはずです

ひかりかがやくはずです

hikari kagayaku hazu desu

光り輝くはずでした

ひかりかがやくはずでした

hikari kagayaku hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 光り輝かせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... ひかりかがやかせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... hikari kagayakasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 光り輝かせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... ひかりかがやかせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... hikari kagayakasete kureru

Pozwól mi

私に ... 光り輝かせてください

私に ... ひかりかがやかせてください

watashi ni ... hikari kagayakasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

光り輝いてもいいです

ひかりかがやいてもいいです

hikari kagayaite mo ii desu

光り輝いてもいいですか

ひかりかがやいてもいいですか

hikari kagayaite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

光り輝いてもかまわない

ひかりかがやいてもかまわない

hikari kagayaite mo kamawanai

光り輝いてもかまいません

ひかりかがやいてもかまいません

hikari kagayaite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

光り輝くかもしれません

ひかりかがやくかもしれません

hikari kagayaku kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

光り輝くでしょう

ひかりかがやくでしょう

hikari kagayaku deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

光り輝いてごらんなさい

ひかりかがやいてごらんなさい

hikari kagayaite goran nasai


Prośba

光り輝いてください

ひかりかがやいてください

hikari kagayaite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

光り輝いていただけませんか

ひかりかがやいていただけませんか

hikari kagayaite itadakemasen ka

光り輝いてくれませんか

ひかりかがやいてくれませんか

hikari kagayaite kuremasen ka

光り輝いてくれない

ひかりかがやいてくれない

hikari kagayaite kurenai


Próbować

光り輝いてみる

ひかりかがやいてみる

hikari kagayaite miru


Przed czynnością, robię ...

光り輝く前に, ...

ひかりかがやくまえに, ...

hikari kagayaku mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

光り輝かなくて、すみませんでした

ひかりかがやかなくて、すみませんでした

hikari kagayakanakute, sumimasen deshita

光り輝かなくて、すみません

ひかりかがやかなくて、すみません

hikari kagayakanakute, sumimasen

光り輝かなくて、ごめん

ひかりかがやかなくて、ごめん

hikari kagayakanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

光り輝いて、すみませんでした

ひかりかがやいて、すみませんでした

hikari kagayaite, sumimasen deshita

光り輝いて、すみません

ひかりかがやいて、すみません

hikari kagayaite, sumimasen

光り輝いて、ごめん

ひかりかがやいて、ごめん

hikari kagayaite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

光り輝いておく

ひかりかがやいておく

hikari kagayaite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 光り輝く か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ひかりかがやく か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... hikari kagayaku ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

光り輝く か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

ひかりかがやく か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

hikari kagayaku ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

光り輝いたほうがいいです

ひかりかがやいたほうがいいです

hikari kagayaita hou ga ii desu

光り輝かないほうがいいです

ひかりかがやかないほうがいいです

hikari kagayakanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

光り輝いたらどうですか

ひかりかがやいたらどうですか

hikari kagayaitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

光り輝いてくださる

ひかりかがやいてくださる

hikari kagayaite kudasaru


Rozkaz

光り輝きなさい

ひかりかがやきなさい

hikari kagayakinasai


Słyszałem, że ...

光り輝くそうです

ひかりかがやくそうです

hikari kagayaku sou desu

光り輝いたそうです

ひかりかがやいたそうです

hikari kagayaita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

光り輝き方

ひかりかがやきかた

hikari kagayakikata


Starać się regularnie wykonywać

光り輝くことにしている

ひかりかがやくことにしている

hikari kagayaku koto ni shite iru

光り輝かないことにしている

ひかりかがやかないことにしている

hikari kagayakanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

光り輝きにくいです

ひかりかがやきにくいです

hikari kagayaki nikui desu

光り輝きにくかったです

ひかりかがやきにくかったです

hikari kagayaki nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

光り輝いている

ひかりかがやいている

hikari kagayaite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

光り輝こうと思っている

ひかりかがやこうとおもっている

hikari kagayakou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

光り輝こうと思う

ひかりかがやこうとおもう

hikari kagayakou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

光り輝きながら, ...

ひかりかがやきながら, ...

hikari kagayaki nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

光り輝くみたいです

ひかりかがやくみたいです

hikari kagayaku mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

光り輝くみたいな

ひかりかがやくみたいな

hikari kagayaku mitai na

... みたいに光り輝く

... みたいにひかりかがやく

... mitai ni hikari kagayaku

光り輝いたみたいです

ひかりかがやいたみたいです

hikari kagayaita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

光り輝いたみたいな

ひかりかがやいたみたいな

hikari kagayaita mitai na

... みたいに光り輝いた

... みたいにひかりかがやいた

... mitai ni hikari kagayaita


Zakaz 1

光り輝いてはいけません

ひかりかがやいてはいけません

hikari kagayaite wa ikemasen


Zakaz 2

光り輝かないでください

ひかりかがやかないでください

hikari kagayakanai de kudasai


Zamiar

光り輝くつもりです

ひかりかがやくつもりです

hikari kagayaku tsumori desu

光り輝かないつもりです

ひかりかがやかないつもりです

hikari kagayakanai tsumori desu


Zbyt wiele

光り輝きすぎる

ひかりかがやきすぎる

hikari kagayaki sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 光り輝かせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ひかりかがやかせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... hikari kagayakaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 光り輝かせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ひかりかがやかせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... hikari kagayakasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

光り輝いてしまう

ひかりかがやいてしまう

hikari kagayaite shimau

光り輝いちゃう

ひかりかがやいちゃう

hikari kagayaichau

光り輝いてしまいました

ひかりかがやいてしまいました

hikari kagayaite shimaimashita

光り輝いちゃいました

ひかりかがやいちゃいました

hikari kagayaichaimashita