小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa つま先立つ | つまさきだつ

Informacje podstawowe

Kanji

さき

Znaczenie znaków kanji

przed, zanim, poprzedni, wcześniejszy, przyszłość, pierwszeństwo, poprzedzanie

Pokaż szczegóły znaku

stanie, wstawanie, powstawanie, stawanie, wznoszenie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

つまさきだつ

tsumasaki datsu


Znaczenie

stać na palcach


Części mowy

u-czasownik


Dodatkowe atrybuty

czasownik nieprzechodni

alternatywa

爪先立つ, つまさきだつ, tsumasaki datsu

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

つま先立ちます

つまさきだちます

tsumasaki dachimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

つま先立ちません

つまさきだちません

tsumasaki dachimasen

Twierdzenie, czas przeszły

つま先立ちました

つまさきだちました

tsumasaki dachimashita

Przeczenie, czas przeszły

つま先立ちませんでした

つまさきだちませんでした

tsumasaki dachimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

つま先立つ

つまさきだつ

tsumasaki datsu

Przeczenie, czas teraźniejszy

つま先立たない

つまさきだたない

tsumasaki datanai

Twierdzenie, czas przeszły

つま先立った

つまさきだった

tsumasaki datta

Przeczenie, czas przeszły

つま先立たなかった

つまさきだたなかった

tsumasaki datanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

つま先立ち

つまさきだち

tsumasaki dachi


Forma mashou

つま先立ちましょう

つまさきだちましょう

tsumasaki dachimashou


Forma te

つま先立って

つまさきだって

tsumasaki datte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

つま先立てる

つまさきだてる

tsumasaki dateru

Przeczenie, czas teraźniejszy

つま先立てない

つまさきだてない

tsumasaki datenai

Twierdzenie, czas przeszły

つま先立てた

つまさきだてた

tsumasaki dateta

Przeczenie, czas przeszły

つま先立てなかった

つまさきだてなかった

tsumasaki datenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

つま先立てます

つまさきだてます

tsumasaki datemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

つま先立てません

つまさきだてません

tsumasaki datemasen

Twierdzenie, czas przeszły

つま先立てました

つまさきだてました

tsumasaki datemashita

Przeczenie, czas przeszły

つま先立てませんでした

つまさきだてませんでした

tsumasaki datemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

つま先立てて

つまさきだてて

tsumasaki datete


Forma wolicjonalna

つま先立とう

つまさきだとう

tsumasaki datou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

つま先立たれる

つまさきだたれる

tsumasaki datareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

つま先立たれない

つまさきだたれない

tsumasaki datarenai

Twierdzenie, czas przeszły

つま先立たれた

つまさきだたれた

tsumasaki datareta

Przeczenie, czas przeszły

つま先立たれなかった

つまさきだたれなかった

tsumasaki datarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

つま先立たれます

つまさきだたれます

tsumasaki dataremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

つま先立たれません

つまさきだたれません

tsumasaki dataremasen

Twierdzenie, czas przeszły

つま先立たれました

つまさきだたれました

tsumasaki dataremashita

Przeczenie, czas przeszły

つま先立たれませんでした

つまさきだたれませんでした

tsumasaki dataremasen deshita


Forma bierna, forma te

つま先立たれて

つまさきだたれて

tsumasaki datarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

つま先立たせる

つまさきだたせる

tsumasaki dataseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

つま先立たせない

つまさきだたせない

tsumasaki datasenai

Twierdzenie, czas przeszły

つま先立たせた

つまさきだたせた

tsumasaki dataseta

Przeczenie, czas przeszły

つま先立たせなかった

つまさきだたせなかった

tsumasaki datasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

つま先立たせます

つまさきだたせます

tsumasaki datasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

つま先立たせません

つまさきだたせません

tsumasaki datasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

つま先立たせました

つまさきだたせました

tsumasaki datasemashita

Przeczenie, czas przeszły

つま先立たせませんでした

つまさきだたせませんでした

tsumasaki datasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

つま先立たせて

つまさきだたせて

tsumasaki datasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

つま先立たされる

つまさきだたされる

tsumasaki datsaserareru

つま先立たせられる

つまさきだたせられる

tsumasaki datsaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

つま先立たされない

つまさきだたされない

tsumasaki datsaserarenai

つま先立たせられない

つまさきだたせられない

tsumasaki datsaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

つま先立たされた

つまさきだたされた

tsumasaki datsaserareta

つま先立たせられた

つまさきだたせられた

tsumasaki datsaserareta

Przeczenie, czas przeszły

つま先立たされなかった

つまさきだたされなかった

tsumasaki datsaserarenakatta

つま先立たせられなかった

つまさきだたせられなかった

tsumasaki datsaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

つま先立たされます

つまさきだたされます

tsumasaki datsaseraremasu

つま先立たせられます

つまさきだたせられます

tsumasaki datsaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

つま先立たされません

つまさきだたされません

tsumasaki datsaseraremasen

つま先立たせられません

つまさきだたせられません

tsumasaki datsaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

つま先立たされました

つまさきだたされました

tsumasaki datsaseraremashita

つま先立たせられました

つまさきだたせられました

tsumasaki datsaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

つま先立たされませんでした

つまさきだたされませんでした

tsumasaki datsaseraremasen deshita

つま先立たせられませんでした

つまさきだたせられませんでした

tsumasaki datsaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

つま先立たされて

つまさきだたされて

tsumasaki datsaserarete

つま先立たせられて

つまさきだたせられて

tsumasaki datsaserarete


Forma ba

Twierdzenie

つま先立てば

つまさきだてば

tsumasaki dateba

Przeczenie

つま先立たなければ

つまさきだたなければ

tsumasaki datanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

おつま先立ちになる

おつまさきだちになる

otsumasaki dachi ni naru

Forma modestywna (skromna)

おつま先立ちします

おつまさきだちします

otsumasaki dachi shimasu

おつま先立ちする

おつまさきだちする

otsumasaki dachi suru

Przykłady gramatyczne

Być może

つま先立つかもしれない

つまさきだつかもしれない

tsumasaki datsu ka mo shirenai

つま先立つかもしれません

つまさきだつかもしれません

tsumasaki datsu ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... つま先立ってほしくないです

[osoba に] ... つまさきだってほしくないです

[osoba ni] ... tsumasaki datte hoshikunai desu

[osoba に] ... つま先立たないでほしいです

[osoba に] ... つまさきだたないでほしいです

[osoba ni] ... tsumasaki datanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

つま先立ちたいです

つまさきだちたいです

tsumasaki dachitai desu


Chcieć (III osoba)

つま先立ちたがっている

つまさきだちたがっている

tsumasaki dachitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... つま先立ってほしいです

[osoba に] ... つまさきだってほしいです

[osoba ni] ... tsumasaki datte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] つま先立ってくれる

[dający] [は/が] つまさきだってくれる

[dający] [wa/ga] tsumasaki datte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] につま先立ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] につまさきだってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni tsumasaki datte ageru


Decydować się na

つま先立つことにする

つまさきだつことにする

tsumasaki datsu koto ni suru

つま先立たないことにする

つまさきだたないことにする

tsumasaki datanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

つま先立たなくてよかった

つまさきだたなくてよかった

tsumasaki datanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

つま先立ってよかった

つまさきだってよかった

tsumasaki datte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

つま先立たなければよかった

つまさきだたなければよかった

tsumasaki datanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

つま先立てばよかった

つまさきだてばよかった

tsumasaki dateba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

つま先立つまで, ...

つまさきだつまで, ...

tsumasaki datsu made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

つま先立たなくださって、ありがとうございました

つまさきだたなくださって、ありがとうございました

tsumasaki datana kudasatte, arigatou gozaimashita

つま先立たなくてくれて、ありがとう

つまさきだたなくてくれて、ありがとう

tsumasaki datanakute kurete, arigatou

つま先立たなくて、ありがとう

つまさきだたなくて、ありがとう

tsumasaki datanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

つま先立ってくださって、ありがとうございました

つまさきだってくださって、ありがとうございました

tsumasaki datte kudasatte, arigatou gozaimashita

つま先立ってくれて、ありがとう

つまさきだってくれて、ありがとう

tsumasaki datte kurete, arigatou

つま先立って、ありがとう

つまさきだって、ありがとう

tsumasaki datte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

つま先立つって

つまさきだつって

tsumasaki datsutte

つま先立ったって

つまさきだったって

tsumasaki dattatte


Forma wyjaśniająca

つま先立つんです

つまさきだつんです

tsumasaki datsun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

おつま先立ちください

おつまさきだちください

otsumasaki dachi kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] つま先立ちに行く

[miejsce] [に/へ] つまさきだちにいく

[miejsce] [に/へ] tsumasaki dachi ni iku

[miejsce] [に/へ] つま先立ちに来る

[miejsce] [に/へ] つまさきだちにくる

[miejsce] [に/へ] tsumasaki dachi ni kuru

[miejsce] [に/へ] つま先立ちに帰る

[miejsce] [に/へ] つまさきだちにかえる

[miejsce] [に/へ] tsumasaki dachi ni kaeru


Jeszcze nie

まだつま先立っていません

まだつまさきだっていません

mada tsumasaki datte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

つま先立てば, ...

つまさきだてば, ...

tsumasaki dateba, ...

つま先立たなければ, ...

つまさきだたなければ, ...

tsumasaki datanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

つま先立ったら、...

つまさきだったら、...

tsumasaki dattara, ...

つま先立たなかったら、...

つまさきだたなかったら、...

tsumasaki datanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

つま先立つ時、...

つまさきだつとき、...

tsumasaki datsu toki, ...

つま先立った時、...

つまさきだったとき、...

tsumasaki datta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

つま先立つと, ...

つまさきだつと, ...

tsumasaki datsu to, ...


Lubić

つま先立つのが好き

つまさきだつのがすき

tsumasaki datsu no ga suki


Łatwo coś zrobić

つま先立ちやすいです

つまさきだちやすいです

tsumasaki dachi yasui desu

つま先立ちやすかったです

つまさきだちやすかったです

tsumasaki dachi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

つま先立ったことがある

つまさきだったことがある

tsumasaki datta koto ga aru

つま先立ったことがあるか

つまさきだったことがあるか

tsumasaki datta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

つま先立つといいですね

つまさきだつといいですね

tsumasaki datsu to ii desu ne

つま先立たないといいですね

つまさきだたないといいですね

tsumasaki datanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

つま先立つといいんですが

つまさきだつといいんですが

tsumasaki datsu to ii n desu ga

つま先立つといいんですけど

つまさきだつといいんですけど

tsumasaki datsu to ii n desu kedo

つま先立たないといいんですが

つまさきだたないといいんですが

tsumasaki datanai to ii n desu ga

つま先立たないといいんですけど

つまさきだたないといいんですけど

tsumasaki datanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

つま先立つのに, ...

つまさきだつのに, ...

tsumasaki datsu noni, ...

つま先立ったのに, ...

つまさきだったのに, ...

tsumasaki datta noni, ...


Musieć 1

つま先立たなくちゃいけません

つまさきだたなくちゃいけません

tsumasaki datanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

つま先立たなければならない

つまさきだたなければならない

tsumasaki datanakereba naranai

つま先立たなければなりません

sければなりません

tsumasaki datanakereba narimasen

つま先立たなくてはならない

つまさきだたなくてはならない

tsumasaki datanakute wa naranai

つま先立たなくてはなりません

つまさきだたなくてはなりません

tsumasaki datanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

つま先立っても

つまさきだっても

tsumasaki datte mo

つま先立たなくても

つまさきだたなくても

tsumasaki datanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

つま先立たなくてもかまわない

つまさきだたなくてもかまわない

tsumasaki datanakute mo kamawanai

つま先立たなくてもかまいません

つまさきだたなくてもかまいません

tsumasaki datanakute mo kamaimasen


Nie lubić

つま先立つのがきらい

つまさきだつのがきらい

tsumasaki datsu no ga kirai


Nie robiąc, ...

つま先立たないで、...

つまさきだたないで、...

tsumasaki datanai de, ...


Nie trzeba tego robić

つま先立たなくてもいいです

つまさきだたなくてもいいです

tsumasaki datanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] つま先立って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] つまさきだってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] tsumasaki datte morau


Po czynności, robię ...

つま先立ってから, ...

つまさきだってから, ...

tsumasaki datte kara, ...


Podczas

つま先立っている間に, ...

つまさきだっているあいだに, ...

tsumasaki datte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

つま先立っている間, ...

つまさきだっているあいだ, ...

tsumasaki datte iru aida, ...


Powinnien / Miał

つま先立つはずです

つまさきだつはずです

tsumasaki datsu hazu desu

つま先立つはずでした

つまさきだつはずでした

tsumasaki datsu hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... つま先立たせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... つまさきだたせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... tsumasaki datasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... つま先立たせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... つまさきだたせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... tsumasaki datasete kureru

Pozwól mi

私に ... つま先立たせてください

私に ... つまさきだたせてください

watashi ni ... tsumasaki datasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

つま先立ってもいいです

つまさきだってもいいです

tsumasaki datte mo ii desu

つま先立ってもいいですか

つまさきだってもいいですか

tsumasaki datte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

つま先立ってもかまわない

つまさきだってもかまわない

tsumasaki datte mo kamawanai

つま先立ってもかまいません

つまさきだってもかまいません

tsumasaki datte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

つま先立つかもしれません

つまさきだつかもしれません

tsumasaki datsu kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

つま先立つでしょう

つまさきだつでしょう

tsumasaki datsu deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

つま先立ってごらんなさい

つまさきだってごらんなさい

tsumasaki datte goran nasai


Prośba

つま先立ってください

つまさきだってください

tsumasaki datte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

つま先立っていただけませんか

つまさきだっていただけませんか

tsumasaki datte itadakemasen ka

つま先立ってくれませんか

つまさきだってくれませんか

tsumasaki datte kuremasen ka

つま先立ってくれない

つまさきだってくれない

tsumasaki datte kurenai


Próbować

つま先立ってみる

つまさきだってみる

tsumasaki datte miru


Przed czynnością, robię ...

つま先立つ前に, ...

つまさきだつまえに, ...

tsumasaki datsu mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

つま先立たなくて、すみませんでした

つまさきだたなくて、すみませんでした

tsumasaki datanakute, sumimasen deshita

つま先立たなくて、すみません

つまさきだたなくて、すみません

tsumasaki datanakute, sumimasen

つま先立たなくて、ごめん

つまさきだたなくて、ごめん

tsumasaki datanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

つま先立って、すみませんでした

つまさきだって、すみませんでした

tsumasaki datte, sumimasen deshita

つま先立って、すみません

つまさきだって、すみません

tsumasaki datte, sumimasen

つま先立って、ごめん

つまさきだって、ごめん

tsumasaki datte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

つま先立っておく

つまさきだっておく

tsumasaki datte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... つま先立つ か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... つまさきだつ か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... tsumasaki datsu ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

つま先立つ か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

つまさきだつ か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

tsumasaki datsu ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

つま先立ったほうがいいです

つまさきだったほうがいいです

tsumasaki datta hou ga ii desu

つま先立たないほうがいいです

つまさきだたないほうがいいです

tsumasaki datanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

つま先立ったらどうですか

つまさきだったらどうですか

tsumasaki dattara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

つま先立ってくださる

つまさきだってくださる

tsumasaki datte kudasaru


Rozkaz

つま先立ちなさい

つまさきだちなさい

tsumasaki dachinasai


Słyszałem, że ...

つま先立つそうです

つまさきだつそうです

tsumasaki datsu sou desu

つま先立ったそうです

つまさきだったそうです

tsumasaki datta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

つま先立ち方

つまさきだちかた

tsumasaki dachikata


Starać się regularnie wykonywać

つま先立つことにしている

つまさきだつことにしている

tsumasaki datsu koto ni shite iru

つま先立たないことにしている

つまさきだたないことにしている

tsumasaki datanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

つま先立ちにくいです

つまさきだちにくいです

tsumasaki dachi nikui desu

つま先立ちにくかったです

つまさきだちにくかったです

tsumasaki dachi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

つま先立っている

つまさきだっている

tsumasaki datte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

つま先立とうと思っている

つまさきだとうとおもっている

tsumasaki datou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

つま先立とうと思う

つまさきだとうとおもう

tsumasaki datou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

つま先立ちながら, ...

つまさきだちながら, ...

tsumasaki dachi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

つま先立つみたいです

つまさきだつみたいです

tsumasaki datsu mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

つま先立つみたいな

つまさきだつみたいな

tsumasaki datsu mitai na

... みたいにつま先立つ

... みたいにつまさきだつ

... mitai ni tsumasaki datsu

つま先立ったみたいです

つまさきだったみたいです

tsumasaki datta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

つま先立ったみたいな

つまさきだったみたいな

tsumasaki datta mitai na

... みたいにつま先立った

... みたいにつまさきだった

... mitai ni tsumasaki datta


Zakaz 1

つま先立ってはいけません

つまさきだってはいけません

tsumasaki datte wa ikemasen


Zakaz 2

つま先立たないでください

つまさきだたないでください

tsumasaki datanai de kudasai


Zamiar

つま先立つつもりです

つまさきだつつもりです

tsumasaki datsu tsumori desu

つま先立たないつもりです

つまさきだたないつもりです

tsumasaki datanai tsumori desu


Zbyt wiele

つま先立ちすぎる

つまさきだちすぎる

tsumasaki dachi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... つま先立たせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... つまさきだたせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... tsumasaki dataseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... つま先立たせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... つまさきだたせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... tsumasaki datasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

つま先立ってしまう

つまさきだってしまう

tsumasaki datte shimau

つま先立っちゃう

つまさきだっちゃう

tsumasaki dacchau

つま先立ってしまいました

つまさきだってしまいました

tsumasaki datte shimaimashita

つま先立っちゃいました

つまさきだっちゃいました

tsumasaki dacchaimashita