小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 主に | おもに

Informacje podstawowe

Kanji

おも

Znaczenie znaków kanji

pan, władca, szef, mistrz, mąż, główna rzecz, główny

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

おもに

omoni


Znaczenie

głównie

przede wszystkim


Części mowy

przysłówek


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

Przykładowe zdania

Dzisiaj skupimy się na problemie ludzi bezdomnych.

今日は主にホームレスの問題をとりあげます。


Osiągnąłem sukces głównie dzięki twojej pomocy.

私の成功はおもにあなたの助力のおかげだ。


W Hiszpanii pada głównie na równinach.

スペインの雨は主に平原に降る。


Ta książka traktuje głównie o skutkach biernego palenia.

この本は主に二次喫煙の影響について書いてある。