小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 地方公共団体 | ちほうこうきょうだんたい

Informacje podstawowe

Kanji

ほう こう きょう だん たい

Znaczenie znaków kanji

ziemia, grunt, gleba

Pokaż szczegóły znaku

kierunek, strona, osoba, alternatywa, wybór

Pokaż szczegóły znaku

publiczny, książę, urzędnik, oficjalny, rządowy

Pokaż szczegóły znaku

razem, obaj, oboje, dwoje, ani, wszyscy, i, podobny, jednakowy, z

Pokaż szczegóły znaku

grupa, stowarzyszenie, towarzystwo, zrzeszenie

Pokaż szczegóły znaku

ciało, substancja, obiekt, rzeczywistość, klasyfikator na obrazy

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ちほうこうきょうだんたい

chihoukou kyoudantai


Znaczenie

lokalny organ publiczny


Części mowy

rzeczownik


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

地方公共団体です

ちほうこうきょうだんたいです

chihoukou kyoudantai desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

地方公共団体でわありません

ちほうこうきょうだんたいでわありません

chihoukou kyoudantai dewa arimasen

地方公共団体じゃありません

ちほうこうきょうだんたいじゃありません

chihoukou kyoudantai ja arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

地方公共団体でした

ちほうこうきょうだんたいでした

chihoukou kyoudantai deshita

Przeczenie, czas przeszły

地方公共団体でわありませんでした

ちほうこうきょうだんたいでわありませんでした

chihoukou kyoudantai dewa arimasen deshita

地方公共団体じゃありませんでした

ちほうこうきょうだんたいじゃありませんでした

chihoukou kyoudantai ja arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

地方公共団体だ

ちほうこうきょうだんたいだ

chihoukou kyoudantai da

Przeczenie, czas teraźniejszy

地方公共団体じゃない

ちほうこうきょうだんたいじゃない

chihoukou kyoudantai ja nai

Twierdzenie, czas przeszły

地方公共団体だった

ちほうこうきょうだんたいだった

chihoukou kyoudantai datta

Przeczenie, czas przeszły

地方公共団体じゃなかった

ちほうこうきょうだんたいじゃなかった

chihoukou kyoudantai ja nakatta


Forma te

地方公共団体で

ちほうこうきょうだんたいで

chihoukou kyoudantai de


Keigo

Forma modestywna (skromna)

地方公共団体でございます

ちほうこうきょうだんたいでございます

chihoukou kyoudantai de gozaimasu

地方公共団体でござる

ちほうこうきょうだんたいでござる

chihoukou kyoudantai de gozaru

Przykłady gramatyczne

Chcieć (I i II osoba)

地方公共団体がほしい

ちほうこうきょうだんたいがほしい

chihoukou kyoudantai ga hoshii


Chcieć (III osoba)

地方公共団体をほしがっている

ちほうこうきょうだんたいをほしがっている

chihoukou kyoudantai o hoshigatte iru


Dać (mnie)

[dający] [は/が] 地方公共団体をくれる

[dający] [は/が] ちほうこうきょうだんたいをくれる

[dający] [wa/ga] chihoukou kyoudantai o kureru


Dać (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に地方公共団体をあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にちほうこうきょうだんたいをあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni chihoukou kyoudantai o ageru


Decydować się na

地方公共団体にする

ちほうこうきょうだんたいにする

chihoukou kyoudantai ni suru


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

地方公共団体だって

ちほうこうきょうだんたいだって

chihoukou kyoudantai datte

地方公共団体だったって

ちほうこうきょうだんたいだったって

chihoukou kyoudantai dattatte


Forma wyjaśniająca

地方公共団体なんです

ちほうこうきょうだんたいなんです

chihoukou kyoudantai nan desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

地方公共団体だったら、...

ちほうこうきょうだんたいだったら、...

chihoukou kyoudantai dattara, ...

地方公共団体じゃなかったら、...

ちほうこうきょうだんたいじゃなかったら、...

chihoukou kyoudantai ja nakattara, ...


Kiedy ..., to ...

地方公共団体の時、...

ちほうこうきょうだんたいのとき、...

chihoukou kyoudantai no toki, ...

地方公共団体だった時、...

ちほうこうきょうだんたいだったとき、...

chihoukou kyoudantai datta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

地方公共団体になると, ...

ちほうこうきょうだんたいになると, ...

chihoukou kyoudantai ni naru to, ...


Lubić

地方公共団体が好き

ちほうこうきょうだんたいがすき

chihoukou kyoudantai ga suki


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

地方公共団体だといいですね

ちほうこうきょうだんたいだといいですね

chihoukou kyoudantai da to ii desu ne

地方公共団体じゃないといいですね

ちほうこうきょうだんたいじゃないといいですね

chihoukou kyoudantai ja nai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

地方公共団体だといいんですが

ちほうこうきょうだんたいだといいんですが

chihoukou kyoudantai da to ii n desu ga

地方公共団体だといいんですけど

ちほうこうきょうだんたいだといいんですけど

chihoukou kyoudantai da to ii n desu kedo

地方公共団体じゃないといいんですが

ちほうこうきょうだんたいじゃないといいんですが

chihoukou kyoudantai ja nai to ii n desu ga

地方公共団体じゃないといいんですけど

ちほうこうきょうだんたいじゃないといいんですけど

chihoukou kyoudantai ja nai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

地方公共団体なのに, ...

ちほうこうきょうだんたいなのに, ...

chihoukou kyoudantai na noni, ...

地方公共団体だったのに, ...

ちほうこうきょうだんたいだったのに, ...

chihoukou kyoudantai datta noni, ...


Nawet, jeśli

地方公共団体でも

ちほうこうきょうだんたいでも

chihoukou kyoudantai de mo

地方公共団体じゃなくても

ちほうこうきょうだんたいじゃなくても

chihoukou kyoudantai ja nakute mo


Nazywanie przedmiotu

[nazwa] という地方公共団体

[nazwa] というちほうこうきょうだんたい

[nazwa] to iu chihoukou kyoudantai


Nie lubić

地方公共団体がきらい

ちほうこうきょうだんたいがきらい

chihoukou kyoudantai ga kirai


Otrzymać

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 地方公共団体を貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ちほうこうきょうだんたいをもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] chihoukou kyoudantai o morau


Podobny do ..., jak ...

地方公共団体のような [inny rzeczownik]

ちほうこうきょうだんたいのような [inny rzeczownik]

chihoukou kyoudantai no you na [inny rzeczownik]

地方公共団体のように [i-przymiotnik lub na-przymiotnik]

ちほうこうきょうだんたいのように [i-przymiotnik lub na-przymiotnik]

chihoukou kyoudantai no you ni [i-przymiotnik lub na-przymiotnik]


Powinnien być / Miał być

地方公共団体のはずです

ちほうこうきょうだんたいなのはずです

chihoukou kyoudantai no hazu desu

地方公共団体のはずでした

ちほうこうきょうだんたいのはずでした

chihoukou kyoudantai no hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

地方公共団体かもしれません

ちほうこうきょうだんたいかもしれません

chihoukou kyoudantai kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

地方公共団体でしょう

ちほうこうきょうだんたいでしょう

chihoukou kyoudantai deshou


Pytania w zdaniach

地方公共団体 か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

ちほうこうきょうだんたい か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

chihoukou kyoudantai ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

地方公共団体だそうです

ちほうこうきょうだんたいだそうです

chihoukou kyoudantai da sou desu

地方公共団体だったそうです

ちほうこうきょうだんたいだったそうです

chihoukou kyoudantai datta sou desu


Stawać się

地方公共団体になる

ちほうこうきょうだんたいになる

chihoukou kyoudantai ni naru


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

地方公共団体みたいです

ちほうこうきょうだんたいみたいです

chihoukou kyoudantai mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

地方公共団体みたいな

ちほうこうきょうだんたいみたいな

chihoukou kyoudantai mitai na

地方公共団体みたいに [przymiotnik, czasownik]

ちほうこうきょうだんたいみたいに [przymiotnik, czasownik]

chihoukou kyoudantai mitai ni [przymiotnik, czasownik]