小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 済まない | すまない

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

uregulowanie (np. długu), uwolnienie (np. z obciążenia), kończenie, zakończenie, wybaczalny, do przebaczenia, nie musieć

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

すまない

sumanai


Znaczenie

niewybaczalny

nieprzebaczalny

nieuzasadnialny

niedający się usprawiedliwić

karygodny

skruszony

przepraszający

gnębiony wyrzutami sumienia

przepraszam

dziękuję


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

i-przymiotnik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

zwykle pisany przy użyciu kana

słowo powiązanie

済みません, すみません, sumimasen

Przykładowe zdania

„Nie dogadujesz się z ojcem?” „(...)” „Przepraszam, to nie moja sprawa.”

「お父さんとうまくいってないのか」「・・・」「すまない。立ち入ったことだった」


Przykro mi było z powodu tego błędu.

そのミスをしたことをすまないと思った。

Formy gramatyczne (i-przymiotnik)

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

済まないです

すまないです

sumanai desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

済まなくないです

すまなくないです

sumanakunai desu

済まなくありません

すまなくありません

sumanaku arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

済まなかったです

すまなかったです

sumanakatta desu

Przeczenie, czas przeszły

済まなくなかったです

すまなくなかったです

sumanakunakatta desu

済まなくありませんでした

すまなくありませんでした

sumanaku arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

済まない

すまない

sumanai

Przeczenie, czas teraźniejszy

済まなくない

すまなくない

sumanakunai

Twierdzenie, czas przeszły

済まなかった

すまなかった

sumanakatta

Przeczenie, czas przeszły

済まなくなかった

すまなくなかった

sumanakunakatta


Forma te

済まなくて

すまなくて

sumanakute


Keigo

Forma modestywna (skromna)

済まないでございます

すまないでございます

sumanai de gozaimasu

済まないでござる

すまないでござる

sumanai de gozaru

Przykłady gramatyczne ({0})

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

済まないって

すまないって

sumanaitte

済まなくないって

すまなくないって

sumanakunaitte


Forma wyjaśniająca

済まないんです

すまないんです

sumanain desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

済まなかったら、...

すまなかったら、...

sumanakattara, ...

済まなくなかったら、...

すまなくなかったら、...

sumanakunakattara, ...


Kiedy ..., to ...

済まない時、...

すまないとき、...

sumanai toki, ...

済まなかった時、...

すまなかったとき、...

sumanakatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

済まなくなると, ...

すまなくなると, ...

sumanaku naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

済まないといいですね

すまないといいですね

sumanai to ii desu ne

済まなくないといいですね

すまなくないといいですね

sumanakunai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

済まないといいんですが

すまないといいんですが

sumanai to ii n desu ga

済まないといいんですけど

すまないといいんですけど

sumanai to ii n desu kedo

済まなくないといいんですが

すまなくないといいんですが

sumanakunai to ii n desu ga

済まなくないといいんですけど

すまなくないといいんですけど

sumanakunai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

済まないのに, ...

すまないのに, ...

sumanai noni, ...

済まなかったのに, ...

すまなかったのに, ...

sumanakatta noni, ...


Nawet, jeśli

済まなくても

すまなくても

sumanakute mo

済まなくなくても

すまなくなくても

sumanakunakute mo


Nie trzeba

済まなくなくてもいいです

すまなくなくてもいいです

sumanakunakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように済まない

[rzeczownik] のようにすまない

[rzeczownik] no you ni sumanai


Powinno być / Miało być

済まないはずです

すまないはずです

sumanai hazu desu

済まないはずでした

すまないはずでした

sumanai hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

済まないかもしれません

すまないかもしれません

sumanai kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

済まないでしょう

すまないでしょう

sumanai deshou


Pytania w zdaniach

済まない か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

すまない か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

sumanai ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

済まないそうです

すまないそうです

sumanai sou desu

済まなくないそうです

すまなくないそうです

sumanakunai sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

済まなくする

すまなくする

sumanaku suru


Stawać się

済まなくなる

すまなくなる

sumanaku naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も済まない

もっともすまない

mottomo sumanai

一番済まない

いちばんすまない

ichiban sumanai


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと済まない

もっとすまない

motto sumanai


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

済まないみたいです

すまないみたいです

sumanai mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

済まないみたいな

すまないみたいな

sumanai mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

済まなそうです

すまなそうです

sumana sou desu

済まなくなさそうです

すまなくなさそうです

sumanakuna sasou desu


Zbyt wiele

済まなすぎる

すまなすぎる

sumana sugiru