小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 集中する | しゅうちゅうする

Informacje podstawowe

Kanji

しゅう ちゅう

Znaczenie znaków kanji

zbierać się, spotykać się, zgromadzenie, rój, chmara, stado

Pokaż szczegóły znaku

środek, pomiędzy, średni, przeciętny, wewnątrz, podczas, w czasie, przez

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

しゅうちゅうする

shuuchuu suru


Znaczenie

koncentrować się

skupiać się


Informacje dodatkowe

na czymś


Części mowy

czasownik nieregularny

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

集中します

しゅうちゅうします

shuuchuu shimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

集中しません

しゅうちゅうしません

shuuchuu shimasen

Twierdzenie, czas przeszły

集中しました

しゅうちゅうしました

shuuchuu shimashita

Przeczenie, czas przeszły

集中しませんでした

しゅうちゅうしませんでした

shuuchuu shimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

集中する

しゅうちゅうする

shuuchuu suru

Przeczenie, czas teraźniejszy

集中しない

しゅうちゅうしない

shuuchuu shinai

Twierdzenie, czas przeszły

集中した

しゅうちゅうした

shuuchuu shita

Przeczenie, czas przeszły

集中しなかった

しゅうちゅうしなかった

shuuchuu shinakatta


Temat czasownika (ang: stem)

集中し

しゅうちゅうし

shuuchuu shi


Forma mashou

集中しましょう

しゅうちゅうしましょう

shuuchuu shimashou


Forma te

集中して

しゅうちゅうして

shuuchuu shite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

集中できる

しゅうちゅうできる

shuuchuu dekiru

Przeczenie, czas teraźniejszy

集中できない

しゅうちゅうできない

shuuchuu dekinai

Twierdzenie, czas przeszły

集中できた

しゅうちゅうできた

shuuchuu dekita

Przeczenie, czas przeszły

集中できなかった

しゅうちゅうできなかった

shuuchuu dekinakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

集中できます

しゅうちゅうできます

shuuchuu dekimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

集中できません

しゅうちゅうできません

shuuchuu dekimasen

Twierdzenie, czas przeszły

集中できました

しゅうちゅうできました

shuuchuu dekimashita

Przeczenie, czas przeszły

集中できませんでした

しゅうちゅうできませんでした

shuuchuu dekimasen deshita


Forma potencjalna, forma te

集中できて

しゅうちゅうできて

shuuchuu dekite


Forma wolicjonalna

集中しよう

しゅうちゅうしよう

shuuchuu shiyou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

集中される

しゅうちゅうされる

shuuchuu sareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

集中されない

しゅうちゅうされない

shuuchuu sarenai

Twierdzenie, czas przeszły

集中された

しゅうちゅうされた

shuuchuu sareta

Przeczenie, czas przeszły

集中されなかった

しゅうちゅうされなかった

shuuchuu sarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

集中されます

しゅうちゅうされます

shuuchuu saremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

集中されません

しゅうちゅうされません

shuuchuu saremasen

Twierdzenie, czas przeszły

集中されました

しゅうちゅうされました

shuuchuu saremashita

Przeczenie, czas przeszły

集中されませんでした

しゅうちゅうされませんでした

shuuchuu saremasen deshita


Forma bierna, forma te

集中されて

しゅうちゅうされて

shuuchuu sarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

集中させる

しゅうちゅうさせる

shuuchuu saseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

集中させない

しゅうちゅうさせない

shuuchuu sasenai

Twierdzenie, czas przeszły

集中させた

しゅうちゅうさせた

shuuchuu saseta

Przeczenie, czas przeszły

集中させなかった

しゅうちゅうさせなかった

shuuchuu sasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

集中させます

しゅうちゅうさせます

shuuchuu sasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

集中させません

しゅうちゅうさせません

shuuchuu sasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

集中させました

しゅうちゅうさせました

shuuchuu sasemashita

Przeczenie, czas przeszły

集中させませんでした

しゅうちゅうさせませんでした

shuuchuu sasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

集中させて

しゅうちゅうさせて

shuuchuu sasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

集中させられる

しゅうちゅうさせられる

shuuchuu saserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

集中させられない

しゅうちゅうさせられない

shuuchuu saserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

集中させられた

しゅうちゅうさせられた

shuuchuu saserareta

Przeczenie, czas przeszły

集中させられなかった

しゅうちゅうさせられなかった

shuuchuu saserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

集中させられます

しゅうちゅうさせられます

shuuchuu saseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

集中させられません

しゅうちゅうさせられません

shuuchuu saseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

集中させられました

しゅうちゅうさせられました

shuuchuu saseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

集中させられませんでした

しゅうちゅうさせられませんでした

shuuchuu saseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

集中させられて

しゅうちゅうさせられて

shuuchuu saserarete


Forma ba

Twierdzenie

集中すれば

しゅうちゅうすれば

shuuchuu sureba

Przeczenie

集中しなければ

しゅうちゅうしなければ

shuuchuu shinakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

集中なさる

しゅうちゅうなさる

shuuchuu nasaru

集中なさいます

しゅうちゅうなさいます

shuuchuu nasaimasu

Forma modestywna (skromna)

集中致します

しゅうちゅういたします

shuuchuu itashimasu

集中致す

しゅうちゅういたす

shuuchuu itasu

Przykłady gramatyczne

Być może

集中するかもしれない

しゅうちゅうするかもしれない

shuuchuu suru ka mo shirenai

集中するかもしれません

しゅうちゅうするかもしれません

shuuchuu suru ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

集中してある

しゅうちゅうしてある

shuuchuu shite aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 集中してほしくないです

[osoba に] ... しゅうちゅうしてほしくないです

[osoba ni] ... shuuchuu shite hoshikunai desu

[osoba に] ... 集中しないでほしいです

[osoba に] ... しゅうちゅうしないでほしいです

[osoba ni] ... shuuchuu shinai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

集中したいです

しゅうちゅうしたいです

shuuchuu shitai desu


Chcieć (III osoba)

集中したがっている

しゅうちゅうしたがっている

shuuchuu shitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 集中してほしいです

[osoba に] ... しゅうちゅうしてほしいです

[osoba ni] ... shuuchuu shite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 集中してくれる

[dający] [は/が] しゅうちゅうしてくれる

[dający] [wa/ga] shuuchuu shite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に集中してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にしゅうちゅうしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni shuuchuu shite ageru


Decydować się na

集中することにする

しゅうちゅうすることにする

shuuchuu suru koto ni suru

集中しないことにする

しゅうちゅうしないことにする

shuuchuu shinai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

集中しなくてよかった

しゅうちゅうしなくてよかった

shuuchuu shinakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

集中してよかった

しゅうちゅうしてよかった

shuuchuu shite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

集中しなければよかった

しゅうちゅうしなければよかった

shuuchuu shinakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

集中すればよかった

しゅうちゅうすればよかった

shuuchuu sureba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

集中するまで, ...

しゅうちゅうするまで, ...

shuuchuu suru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

集中しなくださって、ありがとうございました

しゅうちゅうしなくださって、ありがとうございました

shuuchuu shina kudasatte, arigatou gozaimashita

集中しなくてくれて、ありがとう

しゅうちゅうしなくてくれて、ありがとう

shuuchuu shinakute kurete, arigatou

集中しなくて、ありがとう

しゅうちゅうしなくて、ありがとう

shuuchuu shinakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

集中してくださって、ありがとうございました

しゅうちゅうしてくださって、ありがとうございました

shuuchuu shite kudasatte, arigatou gozaimashita

集中してくれて、ありがとう

しゅうちゅうしてくれて、ありがとう

shuuchuu shite kurete, arigatou

集中して、ありがとう

しゅうちゅうして、ありがとう

shuuchuu shite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

集中するって

しゅうちゅうするって

shuuchuu surutte

集中したって

しゅうちゅうしたって

shuuchuu shitatte


Forma wyjaśniająca

集中するんです

しゅうちゅうするんです

shuuchuu surun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

ご集中ください

ごしゅうちゅうください

goshuuchuu kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 集中しに行く

[miejsce] [に/へ] しゅうちゅうしにいく

[miejsce] [に/へ] shuuchuu shi ni iku

[miejsce] [に/へ] 集中しに来る

[miejsce] [に/へ] しゅうちゅうしにくる

[miejsce] [に/へ] shuuchuu shi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 集中しに帰る

[miejsce] [に/へ] しゅうちゅうしにかえる

[miejsce] [に/へ] shuuchuu shi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ集中していません

まだしゅうちゅうしていません

mada shuuchuu shite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

集中すれば, ...

しゅうちゅうすれば, ...

shuuchuu sureba, ...

集中しなければ, ...

しゅうちゅうしなければ, ...

shuuchuu shinakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

集中したら、...

しゅうちゅうしたら、...

shuuchuu shitara, ...

集中しなかったら、...

しゅうちゅうしなかったら、...

shuuchuu shinakattara, ...


Kiedy ..., to ...

集中する時、...

しゅうちゅうするとき、...

shuuchuu suru toki, ...

集中した時、...

しゅうちゅうしたとき、...

shuuchuu shita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

集中すると, ...

しゅうちゅうすると, ...

shuuchuu suru to, ...


Lubić

集中するのが好き

しゅうちゅうするのがすき

shuuchuu suru no ga suki


Łatwo coś zrobić

集中しやすいです

しゅうちゅうしやすいです

shuuchuu shi yasui desu

集中しやすかったです

しゅうちゅうしやすかったです

shuuchuu shi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

集中したことがある

しゅうちゅうしたことがある

shuuchuu shita koto ga aru

集中したことがあるか

しゅうちゅうしたことがあるか

shuuchuu shita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

集中するといいですね

しゅうちゅうするといいですね

shuuchuu suru to ii desu ne

集中しないといいですね

しゅうちゅうしないといいですね

shuuchuu shinai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

集中するといいんですが

しゅうちゅうするといいんですが

shuuchuu suru to ii n desu ga

集中するといいんですけど

しゅうちゅうするといいんですけど

shuuchuu suru to ii n desu kedo

集中しないといいんですが

しゅうちゅうしないといいんですが

shuuchuu shinai to ii n desu ga

集中しないといいんですけど

しゅうちゅうしないといいんですけど

shuuchuu shinai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

集中するのに, ...

しゅうちゅうするのに, ...

shuuchuu suru noni, ...

集中したのに, ...

しゅうちゅうしたのに, ...

shuuchuu shita noni, ...


Musieć 1

集中しなくちゃいけません

しゅうちゅうしなくちゃいけません

shuuchuu shinakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

集中しなければならない

しゅうちゅうしなければならない

shuuchuu shinakereba naranai

集中しなければなりません

sければなりません

shuuchuu shinakereba narimasen

集中しなくてはならない

しゅうちゅうしなくてはならない

shuuchuu shinakute wa naranai

集中しなくてはなりません

しゅうちゅうしなくてはなりません

shuuchuu shinakute wa narimasen


Nawet, jeśli

集中しても

しゅうちゅうしても

shuuchuu shite mo

集中しなくても

しゅうちゅうしなくても

shuuchuu shinakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

集中しなくてもかまわない

しゅうちゅうしなくてもかまわない

shuuchuu shinakute mo kamawanai

集中しなくてもかまいません

しゅうちゅうしなくてもかまいません

shuuchuu shinakute mo kamaimasen


Nie lubić

集中するのがきらい

しゅうちゅうするのがきらい

shuuchuu suru no ga kirai


Nie robiąc, ...

集中しないで、...

しゅうちゅうしないで、...

shuuchuu shinai de, ...


Nie trzeba tego robić

集中しなくてもいいです

しゅうちゅうしなくてもいいです

shuuchuu shinakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 集中して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] しゅうちゅうしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] shuuchuu shite morau


Po czynności, robię ...

集中してから, ...

しゅうちゅうしてから, ...

shuuchuu shite kara, ...


Podczas

集中している間に, ...

しゅうちゅうしているあいだに, ...

shuuchuu shite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

集中している間, ...

しゅうちゅうしているあいだ, ...

shuuchuu shite iru aida, ...


Powinnien / Miał

集中するはずです

しゅうちゅうするはずです

shuuchuu suru hazu desu

集中するはずでした

しゅうちゅうするはずでした

shuuchuu suru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 集中させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... しゅうちゅうさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... shuuchuu sasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 集中させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... しゅうちゅうさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... shuuchuu sasete kureru

Pozwól mi

私に ... 集中させてください

私に ... しゅうちゅうさせてください

watashi ni ... shuuchuu sasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

集中してもいいです

しゅうちゅうしてもいいです

shuuchuu shite mo ii desu

集中してもいいですか

しゅうちゅうしてもいいですか

shuuchuu shite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

集中してもかまわない

しゅうちゅうしてもかまわない

shuuchuu shite mo kamawanai

集中してもかまいません

しゅうちゅうしてもかまいません

shuuchuu shite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

集中するかもしれません

しゅうちゅうするかもしれません

shuuchuu suru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

集中するでしょう

しゅうちゅうするでしょう

shuuchuu suru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

集中してごらんなさい

しゅうちゅうしてごらんなさい

shuuchuu shite goran nasai


Prośba

集中してください

しゅうちゅうしてください

shuuchuu shite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

集中していただけませんか

しゅうちゅうしていただけませんか

shuuchuu shite itadakemasen ka

集中してくれませんか

しゅうちゅうしてくれませんか

shuuchuu shite kuremasen ka

集中してくれない

しゅうちゅうしてくれない

shuuchuu shite kurenai


Próbować

集中してみる

しゅうちゅうしてみる

shuuchuu shite miru


Przed czynnością, robię ...

集中する前に, ...

しゅうちゅうするまえに, ...

shuuchuu suru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

集中しなくて、すみませんでした

しゅうちゅうしなくて、すみませんでした

shuuchuu shinakute, sumimasen deshita

集中しなくて、すみません

しゅうちゅうしなくて、すみません

shuuchuu shinakute, sumimasen

集中しなくて、ごめん

しゅうちゅうしなくて、ごめん

shuuchuu shinakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

集中して、すみませんでした

しゅうちゅうして、すみませんでした

shuuchuu shite, sumimasen deshita

集中して、すみません

しゅうちゅうして、すみません

shuuchuu shite, sumimasen

集中して、ごめん

しゅうちゅうして、ごめん

shuuchuu shite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

集中しておく

しゅうちゅうしておく

shuuchuu shite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 集中する か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... しゅうちゅうする か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... shuuchuu suru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

集中する か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

しゅうちゅうする か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

shuuchuu suru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

集中したほうがいいです

しゅうちゅうしたほうがいいです

shuuchuu shita hou ga ii desu

集中しないほうがいいです

しゅうちゅうしないほうがいいです

shuuchuu shinai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

集中したらどうですか

しゅうちゅうしたらどうですか

shuuchuu shitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

集中してくださる

しゅうちゅうしてくださる

shuuchuu shite kudasaru


Rozkaz

集中しなさい

しゅうちゅうしなさい

shuuchuu shinasai


Słyszałem, że ...

集中するそうです

しゅうちゅうするそうです

shuuchuu suru sou desu

集中したそうです

しゅうちゅうしたそうです

shuuchuu shita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

集中し方

しゅうちゅうしかた

shuuchuu shikata


Starać się regularnie wykonywać

集中することにしている

しゅうちゅうすることにしている

shuuchuu suru koto ni shite iru

集中しないことにしている

しゅうちゅうしないことにしている

shuuchuu shinai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

集中しにくいです

しゅうちゅうしにくいです

shuuchuu shi nikui desu

集中しにくかったです

しゅうちゅうしにくかったです

shuuchuu shi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

集中している

しゅうちゅうしている

shuuchuu shite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

集中しようと思っている

しゅうちゅうしようとおもっている

shuuchuu shiyou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

集中しようと思う

しゅうちゅうしようとおもう

shuuchuu shiyou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

集中しながら, ...

しゅうちゅうしながら, ...

shuuchuu shi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

集中するみたいです

しゅうちゅうするみたいです

shuuchuu suru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

集中するみたいな

しゅうちゅうするみたいな

shuuchuu suru mitai na

... みたいに集中する

... みたいにしゅうちゅうする

... mitai ni shuuchuu suru

集中したみたいです

しゅうちゅうしたみたいです

shuuchuu shita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

集中したみたいな

しゅうちゅうしたみたいな

shuuchuu shita mitai na

... みたいに集中した

... みたいにしゅうちゅうした

... mitai ni shuuchuu shita


Zakaz 1

集中してはいけません

しゅうちゅうしてはいけません

shuuchuu shite wa ikemasen


Zakaz 2

集中しないでください

しゅうちゅうしないでください

shuuchuu shinai de kudasai


Zamiar

集中するつもりです

しゅうちゅうするつもりです

shuuchuu suru tsumori desu

集中しないつもりです

しゅうちゅうしないつもりです

shuuchuu shinai tsumori desu


Zbyt wiele

集中しすぎる

しゅうちゅうしすぎる

shuuchuu shi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 集中させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... しゅうちゅうさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... shuuchuu saseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 集中させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... しゅうちゅうさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... shuuchuu sasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

集中してしまう

しゅうちゅうしてしまう

shuuchuu shite shimau

集中しちゃう

しゅうちゅうしちゃう

shuuchuu shichau

集中してしまいました

しゅうちゅうしてしまいました

shuuchuu shite shimaimashita

集中しちゃいました

しゅうちゅうしちゃいました

shuuchuu shichaimashita