小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 発表する | はっぴょうする

Informacje podstawowe

Kanji

はっぴょうする
発表する

Znaczenie znaków kanji

odjazd, wydzielanie, publikowanie, emitowanie, wysyłanie, zaczynanie od, startowanie od, ujawnianie, wyjawianie, odsłonienie, klasyfikator na strzały

Pokaż szczegóły znaku

powierzchnia, tabela, diagram, wykres

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

はっぴょうする

happyou suru


Znaczenie

prezentować

zaprezentować

ogłoszenie (czegoś)

ogłosić


Części mowy

czasownik nieregularny

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

発表します

はっぴょうします

happyou shimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

発表しません

はっぴょうしません

happyou shimasen

Twierdzenie, czas przeszły

発表しました

はっぴょうしました

happyou shimashita

Przeczenie, czas przeszły

発表しませんでした

はっぴょうしませんでした

happyou shimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

発表する

はっぴょうする

happyou suru

Przeczenie, czas teraźniejszy

発表しない

はっぴょうしない

happyou shinai

Twierdzenie, czas przeszły

発表した

はっぴょうした

happyou shita

Przeczenie, czas przeszły

発表しなかった

はっぴょうしなかった

happyou shinakatta


Temat czasownika (ang: stem)

発表し

はっぴょうし

happyou shi


Forma mashou

発表しましょう

はっぴょうしましょう

happyou shimashou


Forma te

発表して

はっぴょうして

happyou shite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

発表できる

はっぴょうできる

happyou dekiru

Przeczenie, czas teraźniejszy

発表できない

はっぴょうできない

happyou dekinai

Twierdzenie, czas przeszły

発表できた

はっぴょうできた

happyou dekita

Przeczenie, czas przeszły

発表できなかった

はっぴょうできなかった

happyou dekinakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

発表できます

はっぴょうできます

happyou dekimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

発表できません

はっぴょうできません

happyou dekimasen

Twierdzenie, czas przeszły

発表できました

はっぴょうできました

happyou dekimashita

Przeczenie, czas przeszły

発表できませんでした

はっぴょうできませんでした

happyou dekimasen deshita


Forma potencjalna, forma te

発表できて

はっぴょうできて

happyou dekite


Forma wolicjonalna

発表しよう

はっぴょうしよう

happyou shiyou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

発表される

はっぴょうされる

happyou sareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

発表されない

はっぴょうされない

happyou sarenai

Twierdzenie, czas przeszły

発表された

はっぴょうされた

happyou sareta

Przeczenie, czas przeszły

発表されなかった

はっぴょうされなかった

happyou sarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

発表されます

はっぴょうされます

happyou saremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

発表されません

はっぴょうされません

happyou saremasen

Twierdzenie, czas przeszły

発表されました

はっぴょうされました

happyou saremashita

Przeczenie, czas przeszły

発表されませんでした

はっぴょうされませんでした

happyou saremasen deshita


Forma bierna, forma te

発表されて

はっぴょうされて

happyou sarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

発表させる

はっぴょうさせる

happyou saseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

発表させない

はっぴょうさせない

happyou sasenai

Twierdzenie, czas przeszły

発表させた

はっぴょうさせた

happyou saseta

Przeczenie, czas przeszły

発表させなかった

はっぴょうさせなかった

happyou sasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

発表させます

はっぴょうさせます

happyou sasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

発表させません

はっぴょうさせません

happyou sasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

発表させました

はっぴょうさせました

happyou sasemashita

Przeczenie, czas przeszły

発表させませんでした

はっぴょうさせませんでした

happyou sasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

発表させて

はっぴょうさせて

happyou sasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

発表させられる

はっぴょうさせられる

happyou saserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

発表させられない

はっぴょうさせられない

happyou saserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

発表させられた

はっぴょうさせられた

happyou saserareta

Przeczenie, czas przeszły

発表させられなかった

はっぴょうさせられなかった

happyou saserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

発表させられます

はっぴょうさせられます

happyou saseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

発表させられません

はっぴょうさせられません

happyou saseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

発表させられました

はっぴょうさせられました

happyou saseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

発表させられませんでした

はっぴょうさせられませんでした

happyou saseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

発表させられて

はっぴょうさせられて

happyou saserarete


Forma ba

Twierdzenie

発表すれば

はっぴょうすれば

happyou sureba

Przeczenie

発表しなければ

はっぴょうしなければ

happyou shinakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

発表なさる

はっぴょうなさる

happyou nasaru

発表なさいます

はっぴょうなさいます

happyou nasaimasu

Forma modestywna (skromna)

発表致します

はっぴょういたします

happyou itashimasu

発表致す

はっぴょういたす

happyou itasu

Przykłady gramatyczne

Być może

発表するかもしれない

はっぴょうするかもしれない

happyou suru ka mo shirenai

発表するかもしれません

はっぴょうするかもしれません

happyou suru ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

発表してある

はっぴょうしてある

happyou shite aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 発表してほしくないです

[osoba に] ... はっぴょうしてほしくないです

[osoba ni] ... happyou shite hoshikunai desu

[osoba に] ... 発表しないでほしいです

[osoba に] ... はっぴょうしないでほしいです

[osoba ni] ... happyou shinai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

発表したいです

はっぴょうしたいです

happyou shitai desu


Chcieć (III osoba)

発表したがっている

はっぴょうしたがっている

happyou shitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 発表してほしいです

[osoba に] ... はっぴょうしてほしいです

[osoba ni] ... happyou shite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 発表してくれる

[dający] [は/が] はっぴょうしてくれる

[dający] [wa/ga] happyou shite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に発表してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にはっぴょうしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni happyou shite ageru


Decydować się na

発表することにする

はっぴょうすることにする

happyou suru koto ni suru

発表しないことにする

はっぴょうしないことにする

happyou shinai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

発表しなくてよかった

はっぴょうしなくてよかった

happyou shinakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

発表してよかった

はっぴょうしてよかった

happyou shite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

発表しなければよかった

はっぴょうしなければよかった

happyou shinakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

発表すればよかった

はっぴょうすればよかった

happyou sureba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

発表するまで, ...

はっぴょうするまで, ...

happyou suru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

発表しなくださって、ありがとうございました

はっぴょうしなくださって、ありがとうございました

happyou shina kudasatte, arigatou gozaimashita

発表しなくてくれて、ありがとう

はっぴょうしなくてくれて、ありがとう

happyou shinakute kurete, arigatou

発表しなくて、ありがとう

はっぴょうしなくて、ありがとう

happyou shinakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

発表してくださって、ありがとうございました

はっぴょうしてくださって、ありがとうございました

happyou shite kudasatte, arigatou gozaimashita

発表してくれて、ありがとう

はっぴょうしてくれて、ありがとう

happyou shite kurete, arigatou

発表して、ありがとう

はっぴょうして、ありがとう

happyou shite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

発表するって

はっぴょうするって

happyou surutte

発表したって

はっぴょうしたって

happyou shitatte


Forma wyjaśniająca

発表するんです

はっぴょうするんです

happyou surun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

ご発表ください

ごはっぴょうください

gohappyou kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 発表しに行く

[miejsce] [に/へ] はっぴょうしにいく

[miejsce] [に/へ] happyou shi ni iku

[miejsce] [に/へ] 発表しに来る

[miejsce] [に/へ] はっぴょうしにくる

[miejsce] [に/へ] happyou shi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 発表しに帰る

[miejsce] [に/へ] はっぴょうしにかえる

[miejsce] [に/へ] happyou shi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ発表していません

まだはっぴょうしていません

mada happyou shite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

発表すれば, ...

はっぴょうすれば, ...

happyou sureba, ...

発表しなければ, ...

はっぴょうしなければ, ...

happyou shinakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

発表したら、...

はっぴょうしたら、...

happyou shitara, ...

発表しなかったら、...

はっぴょうしなかったら、...

happyou shinakattara, ...


Kiedy ..., to ...

発表する時、...

はっぴょうするとき、...

happyou suru toki, ...

発表した時、...

はっぴょうしたとき、...

happyou shita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

発表すると, ...

はっぴょうすると, ...

happyou suru to, ...


Lubić

発表するのが好き

はっぴょうするのがすき

happyou suru no ga suki


Łatwo coś zrobić

発表しやすいです

はっぴょうしやすいです

happyou shi yasui desu

発表しやすかったです

はっぴょうしやすかったです

happyou shi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

発表したことがある

はっぴょうしたことがある

happyou shita koto ga aru

発表したことがあるか

はっぴょうしたことがあるか

happyou shita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

発表するといいですね

はっぴょうするといいですね

happyou suru to ii desu ne

発表しないといいですね

はっぴょうしないといいですね

happyou shinai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

発表するといいんですが

はっぴょうするといいんですが

happyou suru to ii n desu ga

発表するといいんですけど

はっぴょうするといいんですけど

happyou suru to ii n desu kedo

発表しないといいんですが

はっぴょうしないといいんですが

happyou shinai to ii n desu ga

発表しないといいんですけど

はっぴょうしないといいんですけど

happyou shinai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

発表するのに, ...

はっぴょうするのに, ...

happyou suru noni, ...

発表したのに, ...

はっぴょうしたのに, ...

happyou shita noni, ...


Musieć 1

発表しなくちゃいけません

はっぴょうしなくちゃいけません

happyou shinakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

発表しなければならない

はっぴょうしなければならない

happyou shinakereba naranai

発表しなければなりません

sければなりません

happyou shinakereba narimasen

発表しなくてはならない

はっぴょうしなくてはならない

happyou shinakute wa naranai

発表しなくてはなりません

はっぴょうしなくてはなりません

happyou shinakute wa narimasen


Nawet, jeśli

発表しても

はっぴょうしても

happyou shite mo

発表しなくても

はっぴょうしなくても

happyou shinakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

発表しなくてもかまわない

はっぴょうしなくてもかまわない

happyou shinakute mo kamawanai

発表しなくてもかまいません

はっぴょうしなくてもかまいません

happyou shinakute mo kamaimasen


Nie lubić

発表するのがきらい

はっぴょうするのがきらい

happyou suru no ga kirai


Nie robiąc, ...

発表しないで、...

はっぴょうしないで、...

happyou shinai de, ...


Nie trzeba tego robić

発表しなくてもいいです

はっぴょうしなくてもいいです

happyou shinakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 発表して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] はっぴょうしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] happyou shite morau


Po czynności, robię ...

発表してから, ...

はっぴょうしてから, ...

happyou shite kara, ...


Podczas

発表している間に, ...

はっぴょうしているあいだに, ...

happyou shite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

発表している間, ...

はっぴょうしているあいだ, ...

happyou shite iru aida, ...


Powinnien / Miał

発表するはずです

はっぴょうするはずです

happyou suru hazu desu

発表するはずでした

はっぴょうするはずでした

happyou suru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 発表させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... はっぴょうさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... happyou sasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 発表させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... はっぴょうさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... happyou sasete kureru

Pozwól mi

私に ... 発表させてください

私に ... はっぴょうさせてください

watashi ni ... happyou sasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

発表してもいいです

はっぴょうしてもいいです

happyou shite mo ii desu

発表してもいいですか

はっぴょうしてもいいですか

happyou shite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

発表してもかまわない

はっぴょうしてもかまわない

happyou shite mo kamawanai

発表してもかまいません

はっぴょうしてもかまいません

happyou shite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

発表するかもしれません

はっぴょうするかもしれません

happyou suru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

発表するでしょう

はっぴょうするでしょう

happyou suru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

発表してごらんなさい

はっぴょうしてごらんなさい

happyou shite goran nasai


Prośba

発表してください

はっぴょうしてください

happyou shite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

発表していただけませんか

はっぴょうしていただけませんか

happyou shite itadakemasen ka

発表してくれませんか

はっぴょうしてくれませんか

happyou shite kuremasen ka

発表してくれない

はっぴょうしてくれない

happyou shite kurenai


Próbować

発表してみる

はっぴょうしてみる

happyou shite miru


Przed czynnością, robię ...

発表する前に, ...

はっぴょうするまえに, ...

happyou suru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

発表しなくて、すみませんでした

はっぴょうしなくて、すみませんでした

happyou shinakute, sumimasen deshita

発表しなくて、すみません

はっぴょうしなくて、すみません

happyou shinakute, sumimasen

発表しなくて、ごめん

はっぴょうしなくて、ごめん

happyou shinakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

発表して、すみませんでした

はっぴょうして、すみませんでした

happyou shite, sumimasen deshita

発表して、すみません

はっぴょうして、すみません

happyou shite, sumimasen

発表して、ごめん

はっぴょうして、ごめん

happyou shite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

発表しておく

はっぴょうしておく

happyou shite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 発表する か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... はっぴょうする か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... happyou suru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

発表する か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

はっぴょうする か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

happyou suru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

発表したほうがいいです

はっぴょうしたほうがいいです

happyou shita hou ga ii desu

発表しないほうがいいです

はっぴょうしないほうがいいです

happyou shinai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

発表したらどうですか

はっぴょうしたらどうですか

happyou shitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

発表してくださる

はっぴょうしてくださる

happyou shite kudasaru


Rozkaz

発表しなさい

はっぴょうしなさい

happyou shinasai


Słyszałem, że ...

発表するそうです

はっぴょうするそうです

happyou suru sou desu

発表したそうです

はっぴょうしたそうです

happyou shita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

発表し方

はっぴょうしかた

happyou shikata


Starać się regularnie wykonywać

発表することにしている

はっぴょうすることにしている

happyou suru koto ni shite iru

発表しないことにしている

はっぴょうしないことにしている

happyou shinai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

発表しにくいです

はっぴょうしにくいです

happyou shi nikui desu

発表しにくかったです

はっぴょうしにくかったです

happyou shi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

発表している

はっぴょうしている

happyou shite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

発表しようと思っている

はっぴょうしようとおもっている

happyou shiyou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

発表しようと思う

はっぴょうしようとおもう

happyou shiyou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

発表しながら, ...

はっぴょうしながら, ...

happyou shi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

発表するみたいです

はっぴょうするみたいです

happyou suru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

発表するみたいな

はっぴょうするみたいな

happyou suru mitai na

... みたいに発表する

... みたいにはっぴょうする

... mitai ni happyou suru

発表したみたいです

はっぴょうしたみたいです

happyou shita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

発表したみたいな

はっぴょうしたみたいな

happyou shita mitai na

... みたいに発表した

... みたいにはっぴょうした

... mitai ni happyou shita


Zakaz 1

発表してはいけません

はっぴょうしてはいけません

happyou shite wa ikemasen


Zakaz 2

発表しないでください

はっぴょうしないでください

happyou shinai de kudasai


Zamiar

発表するつもりです

はっぴょうするつもりです

happyou suru tsumori desu

発表しないつもりです

はっぴょうしないつもりです

happyou shinai tsumori desu


Zbyt wiele

発表しすぎる

はっぴょうしすぎる

happyou shi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 発表させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... はっぴょうさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... happyou saseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 発表させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... はっぴょうさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... happyou sasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

発表してしまう

はっぴょうしてしまう

happyou shite shimau

発表しちゃう

はっぴょうしちゃう

happyou shichau

発表してしまいました

はっぴょうしてしまいました

happyou shite shimaimashita

発表しちゃいました

はっぴょうしちゃいました

happyou shichaimashita