小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa グラフイック

Informacje podstawowe

Czytanie

グラフイック

gurafuikku


Znaczenie

grafika

graficzny

magazyn graficzny

magazyn obrazkowy


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

rzeczownik

na-przymiotnik


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

グラフィック, gurafikku

Formy gramatyczne (na-przymiotnik)

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

グラフイックです

gurafuikku desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

グラフイックでわありません

gurafuikku dewa arimasen

グラフイックじゃありません

gurafuikku ja arimasen

グラフイックじゃないです

gurafuikku ja nai desu

Twierdzenie, czas przeszły

グラフイックでした

gurafuikku deshita

Przeczenie, czas przeszły

グラフイックでわありませんでした

gurafuikku dewa arimasen deshita

グラフイックじゃありませんでした

gurafuikku ja arimasen deshita

グラフイックじゃなかったです

gurafuikku ja nakatta desu


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

グラフイックだ

gurafuikku da

Przeczenie, czas teraźniejszy

グラフイックじゃない

gurafuikku ja nai

Twierdzenie, czas przeszły

グラフイックだった

gurafuikku datta

Przeczenie, czas przeszły

グラフイックじゃなかった

gurafuikku ja nakatta


Forma te

グラフイックで

gurafuikku de


Keigo

Forma modestywna (skromna)

グラフイックでございます

gurafuikku de gozaimasu

グラフイックでござる

gurafuikku de gozaru

Przykłady gramatyczne ({0})

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

グラフイックだって

gurafuikku datte

グラフイックだったって

gurafuikku dattatte


Forma wyjaśniająca

グラフイックなんです

gurafuikku nan desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

グラフイックだったら、...

gurafuikku dattara, ...

グラフイックじゃなかったら、...

gurafuikku ja nakattara, ...


Kiedy ..., to ...

グラフイックなとき、...

gurafuikku na toki, ...

グラフイックだったとき、...

gurafuikku datta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

グラフイックになると, ...

gurafuikku ni naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

グラフイックだといいですね

gurafuikku da to ii desu ne

グラフイックじゃないといいですね

gurafuikku ja nai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

グラフイックだといいんですが

gurafuikku da to ii n desu ga

グラフイックだといいんですけど

gurafuikku da to ii n desu kedo

グラフイックじゃないといいんですが

gurafuikku ja nai to ii n desu ga

グラフイックじゃないといいんですけど

gurafuikku ja nai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

グラフイックなのに, ...

gurafuikku na noni, ...

グラフイックだったのに, ...

gurafuikku datta noni, ...


Nawet, jeśli

グラフイックでも

gurafuikku de mo

グラフイックじゃなくても

gurafuikku ja nakute mo


Nie trzeba

グラフイックじゃなくてもいいです

gurafuikku ja nakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のようにグラフイック

[rzeczownik] no you ni gurafuikku


Powinno być / Miało być

グラフイックなはずです

gurafuikku na hazu desu

グラフイックなはずでした

gurafuikku na hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

グラフイックかもしれません

gurafuikku kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

グラフイックでしょう

gurafuikku deshou


Pytania w zdaniach

グラフイック か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

gurafuikku ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

グラフイックだそうです

gurafuikku da sou desu

グラフイックだったそうです

gurafuikku datta sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

グラフイックにする

gurafuikku ni suru


Stawać się

グラフイックになる

gurafuikku ni naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

もっともグラフイック

mottomo gurafuikku

いちばんグラフイック

ichiban gurafuikku


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっとグラフイック

motto gurafuikku


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

グラフイックみたいです

gurafuikku mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

グラフイックみたいな

gurafuikku mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

グラフイックそうです

gurafuikku sou desu

グラフイックじゃなさそうです

gurafuikku ja na sasou desu


Zbyt wiele

グラフイックすぎる

gurafuikku sugiru