小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 果たす | はたす

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

owoc, nagroda, rezultat, osiągnięcie, ukończenie, zrealizowanie, zakończenie, koniec, osiągnięcie sukcesu

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

はたす

hatasu


Znaczenie

realizować

kończyć

osiągnąć

wypełniać


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

czasownik pomocniczy


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

czasownik przechodni

alternatywa

果す, はたす, hatasu

Przykładowe zdania

W końcu osiągnął swoje cele.

彼はついに目的を果たした。


Ken w końcu skończył to, co zaczął.

ついにケンは目的を果たした。


Powinieneś wypełniać swoje obowiązki.

自らの義務を果たすべきだ。


Mamy erę informatyki - komputery odgrywają coraz ważniejszą rolę w naszym życiu codziennym.

現代は情報の時代で、私たちの日常生活でコンピューターが果たす役割はますます大きくなっている。


Zakończyli swoją misję.

彼らは使命を果たした。


Ostatecznie osiągnął swój cel.

彼はついに目的を果たした。


Nie był w stanie dotrzymać obietnicy danej ojcu.

彼は父親との約束を果たすことが出来なかった。


On spełnił swoją obietnicę.

彼は約束したことを果たした。