小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 突き当たる | つきあたる

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

pchnięcie, dźgnięcie, kłucie, nakłuwanie, przeszywanie, przekłuwanie, przebijanie, kolizja, zderzenie, nagle, niespodziewanie

Pokaż szczegóły znaku

uderzenie, trafienie, prawidłowy, odpowiedni, właściwy, sam, siebie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

つきあたる

tsukiataru


Znaczenie

napotkać

wpaść

kolidować

dojść do końca ulicy


Części mowy

u-czasownik


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

czasownik nieprzechodni

alternatywa

突き当る, つきあたる, tsukiataru

alternatywa

衝き当たる, つきあたる, tsukiataru

alternatywa

衝き当る, つきあたる, tsukiataru

Przykładowe zdania

Na końcu ulicy jest poczta.

突き当たりに郵便局があります。

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

突き当たります

つきあたります

tsukiatarimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

突き当たりません

つきあたりません

tsukiatarimasen

Twierdzenie, czas przeszły

突き当たりました

つきあたりました

tsukiatarimashita

Przeczenie, czas przeszły

突き当たりませんでした

つきあたりませんでした

tsukiatarimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

突き当たる

つきあたる

tsukiataru

Przeczenie, czas teraźniejszy

突き当たらない

つきあたらない

tsukiataranai

Twierdzenie, czas przeszły

突き当たった

つきあたった

tsukiatatta

Przeczenie, czas przeszły

突き当たらなかった

つきあたらなかった

tsukiataranakatta


Temat czasownika (ang: stem)

突き当たり

つきあたり

tsukiatari


Forma mashou

突き当たりましょう

つきあたりましょう

tsukiatarimashou


Forma te

突き当たって

つきあたって

tsukiatatte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

突き当たれる

つきあたれる

tsukiatareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

突き当たれない

つきあたれない

tsukiatarenai

Twierdzenie, czas przeszły

突き当たれた

つきあたれた

tsukiatareta

Przeczenie, czas przeszły

突き当たれなかった

つきあたれなかった

tsukiatarenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

突き当たれます

つきあたれます

tsukiataremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

突き当たれません

つきあたれません

tsukiataremasen

Twierdzenie, czas przeszły

突き当たれました

つきあたれました

tsukiataremashita

Przeczenie, czas przeszły

突き当たれませんでした

つきあたれませんでした

tsukiataremasen deshita


Forma potencjalna, forma te

突き当たれて

つきあたれて

tsukiatarete


Forma wolicjonalna

突き当たろう

つきあたろう

tsukiatarou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

突き当たられる

つきあたられる

tsukiatarareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

突き当たられない

つきあたられない

tsukiatararenai

Twierdzenie, czas przeszły

突き当たられた

つきあたられた

tsukiatarareta

Przeczenie, czas przeszły

突き当たられなかった

つきあたられなかった

tsukiatararenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

突き当たられます

つきあたられます

tsukiatararemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

突き当たられません

つきあたられません

tsukiatararemasen

Twierdzenie, czas przeszły

突き当たられました

つきあたられました

tsukiatararemashita

Przeczenie, czas przeszły

突き当たられませんでした

つきあたられませんでした

tsukiatararemasen deshita


Forma bierna, forma te

突き当たられて

つきあたられて

tsukiatararete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

突き当たらせる

つきあたらせる

tsukiataraseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

突き当たらせない

つきあたらせない

tsukiatarasenai

Twierdzenie, czas przeszły

突き当たらせた

つきあたらせた

tsukiataraseta

Przeczenie, czas przeszły

突き当たらせなかった

つきあたらせなかった

tsukiatarasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

突き当たらせます

つきあたらせます

tsukiatarasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

突き当たらせません

つきあたらせません

tsukiatarasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

突き当たらせました

つきあたらせました

tsukiatarasemashita

Przeczenie, czas przeszły

突き当たらせませんでした

つきあたらせませんでした

tsukiatarasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

突き当たらせて

つきあたらせて

tsukiatarasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

突き当たらされる

つきあたらされる

tsukiatarasareru

突き当たらせられる

つきあたらせられる

tsukiataraserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

突き当たらされない

つきあたらされない

tsukiatarasarenai

突き当たらせられない

つきあたらせられない

tsukiataraserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

突き当たらされた

つきあたらされた

tsukiatarasareta

突き当たらせられた

つきあたらせられた

tsukiataraserareta

Przeczenie, czas przeszły

突き当たらされなかった

つきあたらされなかった

tsukiatarasarenakatta

突き当たらせられなかった

つきあたらせられなかった

tsukiataraserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

突き当たらされます

つきあたらされます

tsukiatarasaremasu

突き当たらせられます

つきあたらせられます

tsukiataraseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

突き当たらされません

つきあたらされません

tsukiatarasaremasen

突き当たらせられません

つきあたらせられません

tsukiataraseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

突き当たらされました

つきあたらされました

tsukiatarasaremashita

突き当たらせられました

つきあたらせられました

tsukiataraseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

突き当たらされませんでした

つきあたらされませんでした

tsukiatarasaremasen deshita

突き当たらせられませんでした

つきあたらせられませんでした

tsukiataraseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

突き当たらされて

つきあたらされて

tsukiatarasarete

突き当たらせられて

つきあたらせられて

tsukiataraserarete


Forma ba

Twierdzenie

突き当たれば

つきあたれば

tsukiatareba

Przeczenie

突き当たらなければ

つきあたらなければ

tsukiataranakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お突き当たりになる

おつきあたりになる

otsukiatari ni naru

Forma modestywna (skromna)

お突き当たりします

おつきあたりします

otsukiatari shimasu

お突き当たりする

おつきあたりする

otsukiatari suru

Przykłady gramatyczne

Być może

突き当たるかもしれない

つきあたるかもしれない

tsukiataru ka mo shirenai

突き当たるかもしれません

つきあたるかもしれません

tsukiataru ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 突き当たってほしくないです

[osoba に] ... つきあたってほしくないです

[osoba ni] ... tsukiatatte hoshikunai desu

[osoba に] ... 突き当たらないでほしいです

[osoba に] ... つきあたらないでほしいです

[osoba ni] ... tsukiataranai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

突き当たりたいです

つきあたりたいです

tsukiataritai desu


Chcieć (III osoba)

突き当たりたがっている

つきあたりたがっている

tsukiataritagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 突き当たってほしいです

[osoba に] ... つきあたってほしいです

[osoba ni] ... tsukiatatte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 突き当たってくれる

[dający] [は/が] つきあたってくれる

[dający] [wa/ga] tsukiatatte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に突き当たってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] につきあたってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni tsukiatatte ageru


Decydować się na

突き当たることにする

つきあたることにする

tsukiataru koto ni suru

突き当たらないことにする

つきあたらないことにする

tsukiataranai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

突き当たらなくてよかった

つきあたらなくてよかった

tsukiataranakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

突き当たってよかった

つきあたってよかった

tsukiatatte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

突き当たらなければよかった

つきあたらなければよかった

tsukiataranakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

突き当たればよかった

つきあたればよかった

tsukiatareba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

突き当たるまで, ...

つきあたるまで, ...

tsukiataru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

突き当たらなくださって、ありがとうございました

つきあたらなくださって、ありがとうございました

tsukiatarana kudasatte, arigatou gozaimashita

突き当たらなくてくれて、ありがとう

つきあたらなくてくれて、ありがとう

tsukiataranakute kurete, arigatou

突き当たらなくて、ありがとう

つきあたらなくて、ありがとう

tsukiataranakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

突き当たってくださって、ありがとうございました

つきあたってくださって、ありがとうございました

tsukiatatte kudasatte, arigatou gozaimashita

突き当たってくれて、ありがとう

つきあたってくれて、ありがとう

tsukiatatte kurete, arigatou

突き当たって、ありがとう

つきあたって、ありがとう

tsukiatatte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

突き当たるって

つきあたるって

tsukiatarutte

突き当たったって

つきあたったって

tsukiatattatte


Forma wyjaśniająca

突き当たるんです

つきあたるんです

tsukiatarun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お突き当たりください

おつきあたりください

otsukiatari kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 突き当たりに行く

[miejsce] [に/へ] つきあたりにいく

[miejsce] [に/へ] tsukiatari ni iku

[miejsce] [に/へ] 突き当たりに来る

[miejsce] [に/へ] つきあたりにくる

[miejsce] [に/へ] tsukiatari ni kuru

[miejsce] [に/へ] 突き当たりに帰る

[miejsce] [に/へ] つきあたりにかえる

[miejsce] [に/へ] tsukiatari ni kaeru


Jeszcze nie

まだ突き当たっていません

まだつきあたっていません

mada tsukiatatte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

突き当たれば, ...

つきあたれば, ...

tsukiatareba, ...

突き当たらなければ, ...

つきあたらなければ, ...

tsukiataranakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

突き当たったら、...

つきあたったら、...

tsukiatattara, ...

突き当たらなかったら、...

つきあたらなかったら、...

tsukiataranakattara, ...


Kiedy ..., to ...

突き当たる時、...

つきあたるとき、...

tsukiataru toki, ...

突き当たった時、...

つきあたったとき、...

tsukiatatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

突き当たると, ...

つきあたると, ...

tsukiataru to, ...


Lubić

突き当たるのが好き

つきあたるのがすき

tsukiataru no ga suki


Łatwo coś zrobić

突き当たりやすいです

つきあたりやすいです

tsukiatari yasui desu

突き当たりやすかったです

つきあたりやすかったです

tsukiatari yasukatta desu


Mieć doświadczenie

突き当たったことがある

つきあたったことがある

tsukiatatta koto ga aru

突き当たったことがあるか

つきあたったことがあるか

tsukiatatta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

突き当たるといいですね

つきあたるといいですね

tsukiataru to ii desu ne

突き当たらないといいですね

つきあたらないといいですね

tsukiataranai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

突き当たるといいんですが

つきあたるといいんですが

tsukiataru to ii n desu ga

突き当たるといいんですけど

つきあたるといいんですけど

tsukiataru to ii n desu kedo

突き当たらないといいんですが

つきあたらないといいんですが

tsukiataranai to ii n desu ga

突き当たらないといいんですけど

つきあたらないといいんですけど

tsukiataranai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

突き当たるのに, ...

つきあたるのに, ...

tsukiataru noni, ...

突き当たったのに, ...

つきあたったのに, ...

tsukiatatta noni, ...


Musieć 1

突き当たらなくちゃいけません

つきあたらなくちゃいけません

tsukiataranakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

突き当たらなければならない

つきあたらなければならない

tsukiataranakereba naranai

突き当たらなければなりません

sければなりません

tsukiataranakereba narimasen

突き当たらなくてはならない

つきあたらなくてはならない

tsukiataranakute wa naranai

突き当たらなくてはなりません

つきあたらなくてはなりません

tsukiataranakute wa narimasen


Nawet, jeśli

突き当たっても

つきあたっても

tsukiatatte mo

突き当たらなくても

つきあたらなくても

tsukiataranakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

突き当たらなくてもかまわない

つきあたらなくてもかまわない

tsukiataranakute mo kamawanai

突き当たらなくてもかまいません

つきあたらなくてもかまいません

tsukiataranakute mo kamaimasen


Nie lubić

突き当たるのがきらい

つきあたるのがきらい

tsukiataru no ga kirai


Nie robiąc, ...

突き当たらないで、...

つきあたらないで、...

tsukiataranai de, ...


Nie trzeba tego robić

突き当たらなくてもいいです

つきあたらなくてもいいです

tsukiataranakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 突き当たって貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] つきあたってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] tsukiatatte morau


Po czynności, robię ...

突き当たってから, ...

つきあたってから, ...

tsukiatatte kara, ...


Podczas

突き当たっている間に, ...

つきあたっているあいだに, ...

tsukiatatte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

突き当たっている間, ...

つきあたっているあいだ, ...

tsukiatatte iru aida, ...


Powinnien / Miał

突き当たるはずです

つきあたるはずです

tsukiataru hazu desu

突き当たるはずでした

つきあたるはずでした

tsukiataru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 突き当たらせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... つきあたらせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... tsukiatarasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 突き当たらせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... つきあたらせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... tsukiatarasete kureru

Pozwól mi

私に ... 突き当たらせてください

私に ... つきあたらせてください

watashi ni ... tsukiatarasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

突き当たってもいいです

つきあたってもいいです

tsukiatatte mo ii desu

突き当たってもいいですか

つきあたってもいいですか

tsukiatatte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

突き当たってもかまわない

つきあたってもかまわない

tsukiatatte mo kamawanai

突き当たってもかまいません

つきあたってもかまいません

tsukiatatte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

突き当たるかもしれません

つきあたるかもしれません

tsukiataru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

突き当たるでしょう

つきあたるでしょう

tsukiataru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

突き当たってごらんなさい

つきあたってごらんなさい

tsukiatatte goran nasai


Prośba

突き当たってください

つきあたってください

tsukiatatte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

突き当たっていただけませんか

つきあたっていただけませんか

tsukiatatte itadakemasen ka

突き当たってくれませんか

つきあたってくれませんか

tsukiatatte kuremasen ka

突き当たってくれない

つきあたってくれない

tsukiatatte kurenai


Próbować

突き当たってみる

つきあたってみる

tsukiatatte miru


Przed czynnością, robię ...

突き当たる前に, ...

つきあたるまえに, ...

tsukiataru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

突き当たらなくて、すみませんでした

つきあたらなくて、すみませんでした

tsukiataranakute, sumimasen deshita

突き当たらなくて、すみません

つきあたらなくて、すみません

tsukiataranakute, sumimasen

突き当たらなくて、ごめん

つきあたらなくて、ごめん

tsukiataranakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

突き当たって、すみませんでした

つきあたって、すみませんでした

tsukiatatte, sumimasen deshita

突き当たって、すみません

つきあたって、すみません

tsukiatatte, sumimasen

突き当たって、ごめん

つきあたって、ごめん

tsukiatatte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

突き当たっておく

つきあたっておく

tsukiatatte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 突き当たる か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... つきあたる か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... tsukiataru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

突き当たる か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

つきあたる か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

tsukiataru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

突き当たったほうがいいです

つきあたったほうがいいです

tsukiatatta hou ga ii desu

突き当たらないほうがいいです

つきあたらないほうがいいです

tsukiataranai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

突き当たったらどうですか

つきあたったらどうですか

tsukiatattara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

突き当たってくださる

つきあたってくださる

tsukiatatte kudasaru


Rozkaz

突き当たりなさい

つきあたりなさい

tsukiatarinasai


Słyszałem, że ...

突き当たるそうです

つきあたるそうです

tsukiataru sou desu

突き当たったそうです

つきあたったそうです

tsukiatatta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

突き当たり方

つきあたりかた

tsukiatarikata


Starać się regularnie wykonywać

突き当たることにしている

つきあたることにしている

tsukiataru koto ni shite iru

突き当たらないことにしている

つきあたらないことにしている

tsukiataranai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

突き当たりにくいです

つきあたりにくいです

tsukiatari nikui desu

突き当たりにくかったです

つきあたりにくかったです

tsukiatari nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

突き当たっている

つきあたっている

tsukiatatte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

突き当たろうと思っている

つきあたろうとおもっている

tsukiatarou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

突き当たろうと思う

つきあたろうとおもう

tsukiatarou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

突き当たりながら, ...

つきあたりながら, ...

tsukiatari nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

突き当たるみたいです

つきあたるみたいです

tsukiataru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

突き当たるみたいな

つきあたるみたいな

tsukiataru mitai na

... みたいに突き当たる

... みたいにつきあたる

... mitai ni tsukiataru

突き当たったみたいです

つきあたったみたいです

tsukiatatta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

突き当たったみたいな

つきあたったみたいな

tsukiatatta mitai na

... みたいに突き当たった

... みたいにつきあたった

... mitai ni tsukiatatta


Zakaz 1

突き当たってはいけません

つきあたってはいけません

tsukiatatte wa ikemasen


Zakaz 2

突き当たらないでください

つきあたらないでください

tsukiataranai de kudasai


Zamiar

突き当たるつもりです

つきあたるつもりです

tsukiataru tsumori desu

突き当たらないつもりです

つきあたらないつもりです

tsukiataranai tsumori desu


Zbyt wiele

突き当たりすぎる

つきあたりすぎる

tsukiatari sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 突き当たらせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... つきあたらせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... tsukiataraseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 突き当たらせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... つきあたらせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... tsukiatarasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

突き当たってしまう

つきあたってしまう

tsukiatatte shimau

突き当たっちゃう

つきあたっちゃう

tsukiatacchau

突き当たってしまいました

つきあたってしまいました

tsukiatatte shimaimashita

突き当たっちゃいました

つきあたっちゃいました

tsukiatacchaimashita