小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 互い違い | たがいちがい

Informacje podstawowe

Kanji

たが ちが

Znaczenie znaków kanji

wzajemnie, nawzajem, obopólnie, razem

Pokaż szczegóły znaku

różnica

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

たがいちがい

tagaichigai


Znaczenie

przemienny

naprzemienny

przemienność


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

na-przymiotnik

rzeczownik


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

Formy gramatyczne (na-przymiotnik)

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

互い違いです

たがいちがいです

tagaichigai desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

互い違いでわありません

たがいちがいでわありません

tagaichigai dewa arimasen

互い違いじゃありません

たがいちがいじゃありません

tagaichigai ja arimasen

互い違いじゃないです

たがいちがいじゃないです

tagaichigai ja nai desu

Twierdzenie, czas przeszły

互い違いでした

たがいちがいでした

tagaichigai deshita

Przeczenie, czas przeszły

互い違いでわありませんでした

たがいちがいでわありませんでした

tagaichigai dewa arimasen deshita

互い違いじゃありませんでした

たがいちがいじゃありませんでした

tagaichigai ja arimasen deshita

互い違いじゃなかったです

たがいちがいじゃなかったです

tagaichigai ja nakatta desu


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

互い違いだ

たがいちがいだ

tagaichigai da

Przeczenie, czas teraźniejszy

互い違いじゃない

たがいちがいじゃない

tagaichigai ja nai

Twierdzenie, czas przeszły

互い違いだった

たがいちがいだった

tagaichigai datta

Przeczenie, czas przeszły

互い違いじゃなかった

たがいちがいじゃなかった

tagaichigai ja nakatta


Forma te

互い違いで

たがいちがいで

tagaichigai de


Keigo

Forma modestywna (skromna)

互い違いでございます

たがいちがいでございます

tagaichigai de gozaimasu

互い違いでござる

たがいちがいでござる

tagaichigai de gozaru

Przykłady gramatyczne ({0})

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

互い違いだって

たがいちがいだって

tagaichigai datte

互い違いだったって

たがいちがいだったって

tagaichigai dattatte


Forma wyjaśniająca

互い違いなんです

たがいちがいなんです

tagaichigai nan desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

互い違いだったら、...

たがいちがいだったら、...

tagaichigai dattara, ...

互い違いじゃなかったら、...

たがいちがいじゃなかったら、...

tagaichigai ja nakattara, ...


Kiedy ..., to ...

互い違いな時、...

たがいちがいなとき、...

tagaichigai na toki, ...

互い違いだった時、...

たがいちがいだったとき、...

tagaichigai datta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

互い違いになると, ...

たがいちがいになると, ...

tagaichigai ni naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

互い違いだといいですね

たがいちがいだといいですね

tagaichigai da to ii desu ne

互い違いじゃないといいですね

たがいちがいじゃないといいですね

tagaichigai ja nai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

互い違いだといいんですが

たがいちがいだといいんですが

tagaichigai da to ii n desu ga

互い違いだといいんですけど

たがいちがいだといいんですけど

tagaichigai da to ii n desu kedo

互い違いじゃないといいんですが

たがいちがいじゃないといいんですが

tagaichigai ja nai to ii n desu ga

互い違いじゃないといいんですけど

たがいちがいじゃないといいんですけど

tagaichigai ja nai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

互い違いなのに, ...

たがいちがいなのに, ...

tagaichigai na noni, ...

互い違いだったのに, ...

たがいちがいだったのに, ...

tagaichigai datta noni, ...


Nawet, jeśli

互い違いでも

たがいちがいでも

tagaichigai de mo

互い違いじゃなくても

たがいちがいじゃなくても

tagaichigai ja nakute mo


Nie trzeba

互い違いじゃなくてもいいです

たがいちがいじゃなくてもいいです

tagaichigai ja nakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように互い違い

[rzeczownik] のようにたがいちがい

[rzeczownik] no you ni tagaichigai


Powinno być / Miało być

互い違いなはずです

たがいちがいなはずです

tagaichigai na hazu desu

互い違いなはずでした

たがいちがいなはずでした

tagaichigai na hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

互い違いかもしれません

たがいちがいかもしれません

tagaichigai kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

互い違いでしょう

たがいちがいでしょう

tagaichigai deshou


Pytania w zdaniach

互い違い か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

たがいちがい か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

tagaichigai ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

互い違いだそうです

たがいちがいだそうです

tagaichigai da sou desu

互い違いだったそうです

たがいちがいだったそうです

tagaichigai datta sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

互い違いにする

たがいちがいにする

tagaichigai ni suru


Stawać się

互い違いになる

たがいちがいになる

tagaichigai ni naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も互い違い

もっともたがいちがい

mottomo tagaichigai

一番互い違い

いちばんたがいちがい

ichiban tagaichigai


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと互い違い

もっとたがいちがい

motto tagaichigai


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

互い違いみたいです

たがいちがいみたいです

tagaichigai mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

互い違いみたいな

たがいちがいみたいな

tagaichigai mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

互い違いそうです

たがいちがいそうです

tagaichigai sou desu

互い違いじゃなさそうです

たがいちがいじゃなさそうです

tagaichigai ja na sasou desu


Zbyt wiele

互い違いすぎる

たがいちがいすぎる

tagaichigai sugiru