小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 思慮深い | しりょぶかい

Informacje podstawowe

Kanji

りょ ぶか

Znaczenie znaków kanji

myślenie, sądzenie, uważanie

Pokaż szczegóły znaku

roztropność, rozwaga, namysł, niepokój, obawa, troska, strach, lęk

Pokaż szczegóły znaku

głęboki, podnoszenie, podwyższanie, powiększanie, potęgowanie, wzmacnianie, pogłębianie, umacnianie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

しりょぶかい

shiryo bukai


Znaczenie

przezorny

roztropny

ostrożny

rozważny


Części mowy

i-przymiotnik

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

思慮深いです

しりょぶかいです

shiryo bukai desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

思慮深くないです

しりょぶかくないです

shiryo bukakunai desu

思慮深くありません

しりょぶかくありません

shiryo bukaku arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

思慮深かったです

しりょぶかかったです

shiryo bukakatta desu

Przeczenie, czas przeszły

思慮深くなかったです

しりょぶかくなかったです

shiryo bukakunakatta desu

思慮深くありませんでした

しりょぶかくありませんでした

shiryo bukaku arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

思慮深い

しりょぶかい

shiryo bukai

Przeczenie, czas teraźniejszy

思慮深くない

しりょぶかくない

shiryo bukakunai

Twierdzenie, czas przeszły

思慮深かった

しりょぶかかった

shiryo bukakatta

Przeczenie, czas przeszły

思慮深くなかった

しりょぶかくなかった

shiryo bukakunakatta


Forma te

思慮深くて

しりょぶかくて

shiryo bukakute


Keigo

Forma modestywna (skromna)

思慮深いでございます

しりょぶかいでございます

shiryo bukai de gozaimasu

思慮深いでござる

しりょぶかいでござる

shiryo bukai de gozaru

Przykłady gramatyczne

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

思慮深いって

しりょぶかいって

shiryo bukaitte

思慮深くないって

しりょぶかくないって

shiryo bukakunaitte


Forma wyjaśniająca

思慮深いんです

しりょぶかいんです

shiryo bukain desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

思慮深かったら、...

しりょぶかかったら、...

shiryo bukakattara, ...

思慮深くなかったら、...

しりょぶかくなかったら、...

shiryo bukakunakattara, ...


Kiedy ..., to ...

思慮深い時、...

しりょぶかいとき、...

shiryo bukai toki, ...

思慮深かった時、...

しりょぶかかったとき、...

shiryo bukakatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

思慮深くなると, ...

しりょぶかくなると, ...

shiryo bukaku naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

思慮深いといいですね

しりょぶかいといいですね

shiryo bukai to ii desu ne

思慮深くないといいですね

しりょぶかくないといいですね

shiryo bukakunai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

思慮深いといいんですが

しりょぶかいといいんですが

shiryo bukai to ii n desu ga

思慮深いといいんですけど

しりょぶかいといいんですけど

shiryo bukai to ii n desu kedo

思慮深くないといいんですが

しりょぶかくないといいんですが

shiryo bukakunai to ii n desu ga

思慮深くないといいんですけど

しりょぶかくないといいんですけど

shiryo bukakunai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

思慮深いのに, ...

しりょぶかいのに, ...

shiryo bukai noni, ...

思慮深かったのに, ...

しりょぶかかったのに, ...

shiryo bukakatta noni, ...


Nawet, jeśli

思慮深くても

しりょぶかくても

shiryo bukakute mo

思慮深くなくても

しりょぶかくなくても

shiryo bukakunakute mo


Nie trzeba

思慮深くなくてもいいです

しりょぶかくなくてもいいです

shiryo bukakunakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように思慮深い

[rzeczownik] のようにしりょぶかい

[rzeczownik] no you ni shiryo bukai


Powinno być / Miało być

思慮深いはずです

しりょぶかいはずです

shiryo bukai hazu desu

思慮深いはずでした

しりょぶかいはずでした

shiryo bukai hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

思慮深いかもしれません

しりょぶかいかもしれません

shiryo bukai kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

思慮深いでしょう

しりょぶかいでしょう

shiryo bukai deshou


Pytania w zdaniach

思慮深い か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

しりょぶかい か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

shiryo bukai ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

思慮深いそうです

しりょぶかいそうです

shiryo bukai sou desu

思慮深くないそうです

しりょぶかくないそうです

shiryo bukakunai sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

思慮深くする

しりょぶかくする

shiryo bukaku suru


Stawać się

思慮深くなる

しりょぶかくなる

shiryo bukaku naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も思慮深い

もっともしりょぶかい

mottomo shiryo bukai

一番思慮深い

いちばんしりょぶかい

ichiban shiryo bukai


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと思慮深い

もっとしりょぶかい

motto shiryo bukai


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

思慮深いみたいです

しりょぶかいみたいです

shiryo bukai mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

思慮深いみたいな

しりょぶかいみたいな

shiryo bukai mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

思慮深そうです

しりょぶかそうです

shiryo buka sou desu

思慮深くなさそうです

しりょぶかくなさそうです

shiryo bukakuna sasou desu


Zbyt wiele

思慮深すぎる

しりょぶかすぎる

shiryo buka sugiru