小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 持って来る | もってくる

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

trzymać, mieć, posiadać

Pokaż szczegóły znaku

przybywanie, przychodzenie, nadchodzenie, przyczyna, powód, stawanie się

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

もってくる

motte kuru


Znaczenie

przynosić

przynieść

przywieźć

przywozić

brać (coś) razem


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

czasownik nieregularny

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

持ってくる, もってくる, motte kuru

alternatywa

もって来る, もってくる, motte kuru

Przykładowe zdania

Przyniosłem ci coś małego.

きみにちょっとしたものをもってきたよ。

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

持って来ます

もってきます

motte kimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

持って来ません

もってきません

motte kimasen

Twierdzenie, czas przeszły

持って来ました

もってきました

motte kimashita

Przeczenie, czas przeszły

持って来ませんでした

もってきませんでした

motte kimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

持って来る

もってくる

motte kuru

Przeczenie, czas teraźniejszy

持って来ない

もってこない

motte konai

Twierdzenie, czas przeszły

持って来た

もってきた

motte kita

Przeczenie, czas przeszły

持って来なかった

もってこなかった

motte konakatta


Temat czasownika (ang: stem)

持って来

もってき

motte ki


Forma mashou

持って来ましょう

もってきましょう

motte kimashou


Forma te

持って来て

もってきて

motte kite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

持って来られる

もってこられる

motte korareru

持って来れる

もってこれる

motte koreru

Przeczenie, czas teraźniejszy

持って来られない

もってこられない

motte korarenai

持って来れない

もってこれない

motte korenai

Twierdzenie, czas przeszły

持って来られた

もってこられた

motte korareta

持って来れた

もってこれた

motte koreta

Przeczenie, czas przeszły

持って来られなかった

もってこられなかった

motte korarenakatta

持って来れなかった

もってこれなかった

motte korenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

持って来られます

もってこられます

motte koraremasu

持って来れます

もってこれます

motte koremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

持って来られません

もってこられません

motte koraremasen

持って来れません

もってこれません

motte koremasen

Twierdzenie, czas przeszły

持って来られました

もってこられました

motte koraremashita

持って来れました

もってこれました

motte koremashita

Przeczenie, czas przeszły

持って来られませんでした

もってこられませんでした

motte koraremasen deshita

持って来れませんでした

もってこれませんでした

motte koremasen deshita


Forma potencjalna, forma te

持って来られて

もってこられて

motte korarete

持って来れて

もってこれて

motte korete


Forma wolicjonalna

持って来よう

もってこよう

motte koyou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

持って来られる

もってこられる

motte korareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

持って来られない

もってこられない

motte korarenai

Twierdzenie, czas przeszły

持って来られた

もってこられた

motte korareta

Przeczenie, czas przeszły

持って来られなかった

もってこられなかった

motte korarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

持って来られます

もってこられます

motte koraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

持って来られません

もってこられません

motte koraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

持って来られました

もってこられました

motte koraremashita

Przeczenie, czas przeszły

持って来られませんでした

もってこられませんでした

motte koraremasen deshita


Forma bierna, forma te

持って来られて

もってこられて

motte korarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

持って来させる

もってこさせる

motte kosaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

持って来させない

もってこさせない

motte kosasenai

Twierdzenie, czas przeszły

持って来させた

もってこさせた

motte kosaseta

Przeczenie, czas przeszły

持って来させなかった

もってこさせなかった

motte kosasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

持って来させます

もってこさせます

motte kosasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

持って来させません

もってこさせません

motte kosasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

持って来させました

もってこさせました

motte kosasemashita

Przeczenie, czas przeszły

持って来させませんでした

もってこさせませんでした

motte kosasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

持って来させて

もってこさせて

motte kosasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

持って来させられる

もってこさせられる

motte kosaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

持って来させられない

もってこさせられない

motte kosaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

持って来させられた

もってこさせられた

motte kosaserareta

Przeczenie, czas przeszły

持って来させられなかった

もってこさせられなかった

motte kosaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

持って来させられます

もってこさせられます

motte kosaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

持って来させられません

もってこさせられません

motte kosaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

持って来させられました

もってこさせられました

motte kosaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

持って来させられませんでした

もってこさせられませんでした

motte kosaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

持って来させられて

もってこさせられて

motte kosaserarete


Forma ba

Twierdzenie

持って来れば

もってくれば

motte kureba

Przeczenie

持って来なければ

もってこなければ

motte konakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

持っていらっしゃる

もっていらっしゃる

motte irassharu

持っていらっしゃいます

もっていらっしゃいます

motte irasshaimasu

Forma modestywna (skromna)

持って参ります

もってまいります

motte mairimasu

持って参る

もってまいる

motte mairu


Przykłady gramatyczne

Być może

持って来るかもしれない

もってくるかもしれない

motte kuru ka mo shirenai

持って来るかもしれません

もってくるかもしれません

motte kuru ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

持って来てある

もってきてある

motte kite aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 持って来てほしくないです

[osoba に] ... もってきてほしくないです

[osoba ni] ... motte kite hoshikunai desu

[osoba に] ... 持って来ないでほしいです

[osoba に] ... もってこないでほしいです

[osoba ni] ... motte konai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

持って来たいです

もってきたいです

motte kitai desu


Chcieć (III osoba)

持って来たがっている

もってきたがっている

motte kitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 持って来てほしいです

[osoba に] ... もってきてほしいです

[osoba ni] ... motte kite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 持って来てくれる

[dający] [は/が] もってきてくれる

[dający] [wa/ga] motte kite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に持って来てあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にもってきてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni motte kite ageru


Decydować się na

持って来ることにする

もってくることにする

motte kuru koto ni suru

持って来ないことにする

もってこないことにする

motte konai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

持って来なくてよかった

もってこなくてよかった

motte konakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

持って来てよかった

もってきてよかった

motte kite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

持って来なければよかった

もってこなければよかった

motte konakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

持って来ればよかった

もってくればよかった

motte kureba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

持って来るまで, ...

もってくるまで, ...

motte kuru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

持って来なくださって、ありがとうございました

もってこなくださって、ありがとうございました

motte kona kudasatte, arigatou gozaimashita

持って来なくてくれて、ありがとう

もってこなくてくれて、ありがとう

motte konakute kurete, arigatou

持って来なくて、ありがとう

もってこなくて、ありがとう

motte konakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

持って来てくださって、ありがとうございました

もってきてくださって、ありがとうございました

motte kite kudasatte, arigatou gozaimashita

持って来てくれて、ありがとう

もってきてくれて、ありがとう

motte kite kurete, arigatou

持って来て、ありがとう

もってきて、ありがとう

motte kite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

持って来るって

もってくるって

motte kurutte

持って来たって

もってきたって

motte kitatte


Forma wyjaśniająca

持って来るんです

もってくるんです

motte kurun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お持って来ください

おもってきください

omotte ki kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 持って来に行く

[miejsce] [に/へ] もってきにいく

[miejsce] [に/へ] motte ki ni iku

[miejsce] [に/へ] 持って来に来る

[miejsce] [に/へ] もってきにくる

[miejsce] [に/へ] motte ki ni kuru

[miejsce] [に/へ] 持って来に帰る

[miejsce] [に/へ] もってきにかえる

[miejsce] [に/へ] motte ki ni kaeru


Jeszcze nie

まだ持って来ていません

まだもってきていません

mada motte kite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

持って来れば, ...

もってくれば, ...

motte kureba, ...

持って来なければ, ...

もってこなければ, ...

motte konakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

持って来たら、...

もってきたら、...

motte kitara, ...

持って来なかったら、...

もってこなかったら、...

motte konakattara, ...


Kiedy ..., to ...

持って来る時、...

もってくるとき、...

motte kuru toki, ...

持って来た時、...

もってきたとき、...

motte kita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

持って来ると, ...

もってくると, ...

motte kuru to, ...


Lubić

持って来るのが好き

もってくるのがすき

motte kuru no ga suki


Łatwo coś zrobić

持って来やすいです

もってきやすいです

motte ki yasui desu

持って来やすかったです

もってきやすかったです

motte ki yasukatta desu


Mieć doświadczenie

持って来たことがある

もってきたことがある

motte kita koto ga aru

持って来たことがあるか

もってきたことがあるか

motte kita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

持って来るといいですね

もってくるといいですね

motte kuru to ii desu ne

持って来ないといいですね

もってこないといいですね

motte konai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

持って来るといいんですが

もってくるといいんですが

motte kuru to ii n desu ga

持って来るといいんですけど

もってくるといいんですけど

motte kuru to ii n desu kedo

持って来ないといいんですが

もってこないといいんですが

motte konai to ii n desu ga

持って来ないといいんですけど

もってこないといいんですけど

motte konai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

持って来るのに, ...

もってくるのに, ...

motte kuru noni, ...

持って来たのに, ...

もってきたのに, ...

motte kita noni, ...


Musieć 1

持って来なくちゃいけません

もってこなくちゃいけません

motte konakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

持って来なければならない

もってこなければならない

motte konakereba naranai

持って来なければなりません

sければなりません

motte konakereba narimasen

持って来なくてはならない

もってこなくてはならない

motte konakute wa naranai

持って来なくてはなりません

もってこなくてはなりません

motte konakute wa narimasen


Nawet, jeśli

持って来ても

もってきても

motte kite mo

持って来なくても

もってこなくても

motte konakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

持って来なくてもかまわない

もってこなくてもかまわない

motte konakute mo kamawanai

持って来なくてもかまいません

もってこなくてもかまいません

motte konakute mo kamaimasen


Nie lubić

持って来るのがきらい

もってくるのがきらい

motte kuru no ga kirai


Nie robiąc, ...

持って来ないで、...

もってこないで、...

motte konai de, ...


Nie trzeba tego robić

持って来なくてもいいです

もってこなくてもいいです

motte konakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 持って来て貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] もってきてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] motte kite morau


Po czynności, robię ...

持って来てから, ...

もってきてから, ...

motte kite kara, ...


Podczas

持って来ている間に, ...

もってきているあいだに, ...

motte kite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

持って来ている間, ...

もってきているあいだ, ...

motte kite iru aida, ...


Powinnien / Miał

持って来るはずです

もってくるはずです

motte kuru hazu desu

持って来るはずでした

もってくるはずでした

motte kuru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 持って来させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... もってこさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... motte kosasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 持って来させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... もってこさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... motte kosasete kureru

Pozwól mi

私に ... 持って来させてください

私に ... もってこさせてください

watashi ni ... motte kosasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

持って来てもいいです

もってきてもいいです

motte kite mo ii desu

持って来てもいいですか

もってきてもいいですか

motte kite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

持って来てもかまわない

もってきてもかまわない

motte kite mo kamawanai

持って来てもかまいません

もってきてもかまいません

motte kite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

持って来るかもしれません

もってくるかもしれません

motte kuru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

持って来るでしょう

もってくるでしょう

motte kuru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

持って来てごらんなさい

もってきてごらんなさい

motte kite goran nasai


Prośba

持って来てください

もってきてください

motte kite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

持って来ていただけませんか

もってきていただけませんか

motte kite itadakemasen ka

持って来てくれませんか

もってきてくれませんか

motte kite kuremasen ka

持って来てくれない

もってきてくれない

motte kite kurenai


Próbować

持って来てみる

もってきてみる

motte kite miru


Przed czynnością, robię ...

持って来る前に, ...

もってくるまえに, ...

motte kuru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

持って来なくて、すみませんでした

もってこなくて、すみませんでした

motte konakute, sumimasen deshita

持って来なくて、すみません

もってこなくて、すみません

motte konakute, sumimasen

持って来なくて、ごめん

もってこなくて、ごめん

motte konakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

持って来て、すみませんでした

もってきて、すみませんでした

motte kite, sumimasen deshita

持って来て、すみません

もってきて、すみません

motte kite, sumimasen

持って来て、ごめん

もってきて、ごめん

motte kite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

持って来ておく

もってきておく

motte kite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 持って来る か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... もってくる か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... motte kuru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

持って来る か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

もってくる か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

motte kuru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

持って来たほうがいいです

もってきたほうがいいです

motte kita hou ga ii desu

持って来ないほうがいいです

もってこないほうがいいです

motte konai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

持って来たらどうですか

もってきたらどうですか

motte kitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

持って来てくださる

もってきてくださる

motte kite kudasaru


Rozkaz 1

持って来い

もってこい

motte koi


Rozkaz 2

Forma przestarzała

持って来なさい

もってきなさい

motte kinasai


Słyszałem, że ...

持って来るそうです

もってくるそうです

motte kuru sou desu

持って来たそうです

もってきたそうです

motte kita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

持って来方

もってきかた

motte kikata


Starać się regularnie wykonywać

持って来ることにしている

もってくることにしている

motte kuru koto ni shite iru

持って来ないことにしている

もってこないことにしている

motte konai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

持って来にくいです

もってきにくいです

motte ki nikui desu

持って来にくかったです

もってきにくかったです

motte ki nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

持って来ている

もってきている

motte kite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

持って来ようと思っている

もってこようとおもっている

motte koyou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

持って来ようと思う

もってこようとおもう

motte koyou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

持って来ながら, ...

もってきながら, ...

motte ki nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

持って来るみたいです

もってくるみたいです

motte kuru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

持って来るみたいな

もってくるみたいな

motte kuru mitai na

... みたいに持って来る

... みたいにもってくる

... mitai ni motte kuru

持って来たみたいです

もってきたみたいです

motte kita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

持って来たみたいな

もってきたみたいな

motte kita mitai na

... みたいに持って来た

... みたいにもってきた

... mitai ni motte kita


Zakaz 1

持って来てはいけません

もってきてはいけません

motte kite wa ikemasen


Zakaz 2

持って来ないでください

もってこないでください

motte konai de kudasai


Zakaz 3

持って来るな

もってくるな

motte kuru na


Zamiar

持って来るつもりです

もってくるつもりです

motte kuru tsumori desu

持って来ないつもりです

もってこないつもりです

motte konai tsumori desu


Zbyt wiele

持って来すぎる

もってきすぎる

motte ki sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 持って来させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... もってこさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... motte kosaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 持って来させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... もってこさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... motte kosasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

持って来てしまう

もってきてしまう

motte kite shimau

持って来ちゃう

もってきちゃう

motte kichau

持って来てしまいました

もってきてしまいました

motte kite shimaimashita

持って来ちゃいました

もってきちゃいました

motte kichaimashita