小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa メタリック

Informacje podstawowe

Czytanie

メタリック

metarikku


Znaczenie

metaliczny

metalowy


Informacje dodatkowe

ang: metallic


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

na-przymiotnik

rzeczownik z partykułą no pełniący rolę przymiotnika


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

メタリックです

metarikku desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

メタリックでわありません

metarikku dewa arimasen

メタリックじゃありません

metarikku ja arimasen

メタリックじゃないです

metarikku ja nai desu

Twierdzenie, czas przeszły

メタリックでした

metarikku deshita

Przeczenie, czas przeszły

メタリックでわありませんでした

metarikku dewa arimasen deshita

メタリックじゃありませんでした

metarikku ja arimasen deshita

メタリックじゃなかったです

metarikku ja nakatta desu


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

メタリックだ

metarikku da

Przeczenie, czas teraźniejszy

メタリックじゃない

metarikku ja nai

Twierdzenie, czas przeszły

メタリックだった

metarikku datta

Przeczenie, czas przeszły

メタリックじゃなかった

metarikku ja nakatta


Forma te

メタリックで

metarikku de


Keigo

Forma modestywna (skromna)

メタリックでございます

metarikku de gozaimasu

メタリックでござる

metarikku de gozaru

Przykłady gramatyczne

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

メタリックだって

metarikku datte

メタリックだったって

metarikku dattatte


Forma wyjaśniająca

メタリックなんです

metarikku nan desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

メタリックだったら、...

metarikku dattara, ...

メタリックじゃなかったら、...

metarikku ja nakattara, ...


Kiedy ..., to ...

メタリックなとき、...

metarikku na toki, ...

メタリックだったとき、...

metarikku datta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

メタリックになると, ...

metarikku ni naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

メタリックだといいですね

metarikku da to ii desu ne

メタリックじゃないといいですね

metarikku ja nai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

メタリックだといいんですが

metarikku da to ii n desu ga

メタリックだといいんですけど

metarikku da to ii n desu kedo

メタリックじゃないといいんですが

metarikku ja nai to ii n desu ga

メタリックじゃないといいんですけど

metarikku ja nai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

メタリックなのに, ...

metarikku na noni, ...

メタリックだったのに, ...

metarikku datta noni, ...


Nawet, jeśli

メタリックでも

metarikku de mo

メタリックじゃなくても

metarikku ja nakute mo


Nie trzeba

メタリックじゃなくてもいいです

metarikku ja nakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のようにメタリック

[rzeczownik] no you ni metarikku


Powinno być / Miało być

メタリックなはずです

metarikku na hazu desu

メタリックなはずでした

metarikku na hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

メタリックかもしれません

metarikku kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

メタリックでしょう

metarikku deshou


Pytania w zdaniach

メタリック か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

metarikku ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

メタリックだそうです

metarikku da sou desu

メタリックだったそうです

metarikku datta sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

メタリックにする

metarikku ni suru


Stawać się

メタリックになる

metarikku ni naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

もっともメタリック

mottomo metarikku

いちばんメタリック

ichiban metarikku


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっとメタリック

motto metarikku


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

メタリックみたいです

metarikku mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

メタリックみたいな

metarikku mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

メタリックそうです

metarikku sou desu

メタリックじゃなさそうです

metarikku ja na sasou desu


Zbyt wiele

メタリックすぎる

metarikku sugiru