小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 水泡に帰す | すいほうにきす

Informacje podstawowe

Kanji

すい ほう

Znaczenie znaków kanji

woda

Pokaż szczegóły znaku

piana, bańka (mydlana, powietrzna)

Pokaż szczegóły znaku

powrót do domu, wracanie, oddawanie, zwracanie, przybywanie do, prowadzenie do, doprowadzenie do

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

すいほうにきす

suihou ni kisu


Znaczenie

lec w gruzach

do niczego nie prowadzić

dojść do niczego


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie

Przykładowe zdania

Jego wysiłki spełzły na niczym.

彼の努力は水泡に帰した。

Formy gramatyczne (u-czasownik)

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

水泡に帰します

すいほうにきします

suihou ni kishimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

水泡に帰しません

すいほうにきしません

suihou ni kishimasen

Twierdzenie, czas przeszły

水泡に帰しました

すいほうにきしました

suihou ni kishimashita

Przeczenie, czas przeszły

水泡に帰しませんでした

すいほうにきしませんでした

suihou ni kishimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

水泡に帰す

すいほうにきす

suihou ni kisu

Przeczenie, czas teraźniejszy

水泡に帰さない

すいほうにきさない

suihou ni kisanai

Twierdzenie, czas przeszły

水泡に帰した

すいほうにきした

suihou ni kishita

Przeczenie, czas przeszły

水泡に帰さなかった

すいほうにきさなかった

suihou ni kisanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

水泡に帰し

すいほうにきし

suihou ni kishi


Forma mashou

水泡に帰しましょう

すいほうにきしましょう

suihou ni kishimashou


Forma te

水泡に帰して

すいほうにきして

suihou ni kishite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

水泡に帰せる

すいほうにきせる

suihou ni kiseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

水泡に帰せない

すいほうにきせない

suihou ni kisenai

Twierdzenie, czas przeszły

水泡に帰せた

すいほうにきせた

suihou ni kiseta

Przeczenie, czas przeszły

水泡に帰せなかった

すいほうにきせなかった

suihou ni kisenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

水泡に帰せます

すいほうにきせます

suihou ni kisemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

水泡に帰せません

すいほうにきせません

suihou ni kisemasen

Twierdzenie, czas przeszły

水泡に帰せました

すいほうにきせました

suihou ni kisemashita

Przeczenie, czas przeszły

水泡に帰せませんでした

すいほうにきせませんでした

suihou ni kisemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

水泡に帰せて

すいほうにきせて

suihou ni kisete


Forma wolicjonalna

水泡に帰そう

すいほうにきそう

suihou ni kisou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

水泡に帰される

すいほうにきされる

suihou ni kisareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

水泡に帰されない

すいほうにきされない

suihou ni kisarenai

Twierdzenie, czas przeszły

水泡に帰された

すいほうにきされた

suihou ni kisareta

Przeczenie, czas przeszły

水泡に帰されなかった

すいほうにきされなかった

suihou ni kisarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

水泡に帰されます

すいほうにきされます

suihou ni kisaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

水泡に帰されません

すいほうにきされません

suihou ni kisaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

水泡に帰されました

すいほうにきされました

suihou ni kisaremashita

Przeczenie, czas przeszły

水泡に帰されませんでした

すいほうにきされませんでした

suihou ni kisaremasen deshita


Forma bierna, forma te

水泡に帰されて

すいほうにきされて

suihou ni kisarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

水泡に帰させる

すいほうにきさせる

suihou ni kisaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

水泡に帰させない

すいほうにきさせない

suihou ni kisasenai

Twierdzenie, czas przeszły

水泡に帰させた

すいほうにきさせた

suihou ni kisaseta

Przeczenie, czas przeszły

水泡に帰させなかった

すいほうにきさせなかった

suihou ni kisasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

水泡に帰させます

すいほうにきさせます

suihou ni kisasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

水泡に帰させません

すいほうにきさせません

suihou ni kisasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

水泡に帰させました

すいほうにきさせました

suihou ni kisasemashita

Przeczenie, czas przeszły

水泡に帰させませんでした

すいほうにきさせませんでした

suihou ni kisasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

水泡に帰させて

すいほうにきさせて

suihou ni kisasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

水泡に帰させられる

すいほうにきさせられる

suihou ni kisaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

水泡に帰させられない

すいほうにきさせられない

suihou ni kisaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

水泡に帰させられた

すいほうにきさせられた

suihou ni kisaserareta

Przeczenie, czas przeszły

水泡に帰させられなかった

すいほうにきさせられなかった

suihou ni kisaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

水泡に帰させられます

すいほうにきさせられます

suihou ni kisaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

水泡に帰させられません

すいほうにきさせられません

suihou ni kisaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

水泡に帰させられました

すいほうにきさせられました

suihou ni kisaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

水泡に帰させられませんでした

すいほうにきさせられませんでした

suihou ni kisaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

水泡に帰させられて

すいほうにきさせられて

suihou ni kisaserarete


Forma ba

Twierdzenie

水泡に帰せば

すいほうにきせば

suihou ni kiseba

Przeczenie

水泡に帰さなければ

すいほうにきさなければ

suihou ni kisanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お水泡に帰しになる

おすいほうにきしになる

osuihou ni kishi ni naru

Forma modestywna (skromna)

お水泡に帰しします

おすいほうにきしします

osuihou ni kishi shimasu

お水泡に帰しする

おすいほうにきしする

osuihou ni kishi suru

Przykłady gramatyczne ({0})

Być może

水泡に帰すかもしれない

すいほうにきすかもしれない

suihou ni kisu ka mo shirenai

水泡に帰すかもしれません

すいほうにきすかもしれません

suihou ni kisu ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 水泡に帰してほしくないです

[osoba に] ... すいほうにきしてほしくないです

[osoba ni] ... suihou ni kishite hoshikunai desu

[osoba に] ... 水泡に帰さないでほしいです

[osoba に] ... すいほうにきさないでほしいです

[osoba ni] ... suihou ni kisanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

水泡に帰したいです

すいほうにきしたいです

suihou ni kishitai desu


Chcieć (III osoba)

水泡に帰したがっている

すいほうにきしたがっている

suihou ni kishitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 水泡に帰してほしいです

[osoba に] ... すいほうにきしてほしいです

[osoba ni] ... suihou ni kishite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 水泡に帰してくれる

[dający] [は/が] すいほうにきしてくれる

[dający] [wa/ga] suihou ni kishite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に水泡に帰してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にすいほうにきしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni suihou ni kishite ageru


Decydować się na

水泡に帰すことにする

すいほうにきすことにする

suihou ni kisu koto ni suru

水泡に帰さないことにする

すいほうにきさないことにする

suihou ni kisanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

水泡に帰さなくてよかった

すいほうにきさなくてよかった

suihou ni kisanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

水泡に帰してよかった

すいほうにきしてよかった

suihou ni kishite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

水泡に帰さなければよかった

すいほうにきさなければよかった

suihou ni kisanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

水泡に帰せばよかった

すいほうにきせばよかった

suihou ni kiseba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

水泡に帰すまで, ...

すいほうにきすまで, ...

suihou ni kisu made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

水泡に帰さなくださって、ありがとうございました

すいほうにきさなくださって、ありがとうございました

suihou ni kisana kudasatte, arigatou gozaimashita

水泡に帰さなくてくれて、ありがとう

すいほうにきさなくてくれて、ありがとう

suihou ni kisanakute kurete, arigatou

水泡に帰さなくて、ありがとう

すいほうにきさなくて、ありがとう

suihou ni kisanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

水泡に帰してくださって、ありがとうございました

すいほうにきしてくださって、ありがとうございました

suihou ni kishite kudasatte, arigatou gozaimashita

水泡に帰してくれて、ありがとう

すいほうにきしてくれて、ありがとう

suihou ni kishite kurete, arigatou

水泡に帰して、ありがとう

すいほうにきして、ありがとう

suihou ni kishite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

水泡に帰すって

すいほうにきすって

suihou ni kisutte

水泡に帰したって

すいほうにきしたって

suihou ni kishitatte


Forma wyjaśniająca

水泡に帰すんです

すいほうにきすんです

suihou ni kisun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お水泡に帰しください

おすいほうにきしください

osuihou ni kishi kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 水泡に帰しに行く

[miejsce] [に/へ] すいほうにきしにいく

[miejsce] [に/へ] suihou ni kishi ni iku

[miejsce] [に/へ] 水泡に帰しに来る

[miejsce] [に/へ] すいほうにきしにくる

[miejsce] [に/へ] suihou ni kishi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 水泡に帰しに帰る

[miejsce] [に/へ] すいほうにきしにかえる

[miejsce] [に/へ] suihou ni kishi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ水泡に帰していません

まだすいほうにきしていません

mada suihou ni kishite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

水泡に帰せば, ...

すいほうにきせば, ...

suihou ni kiseba, ...

水泡に帰さなければ, ...

すいほうにきさなければ, ...

suihou ni kisanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

水泡に帰したら、...

すいほうにきしたら、...

suihou ni kishitara, ...

水泡に帰さなかったら、...

すいほうにきさなかったら、...

suihou ni kisanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

水泡に帰す時、...

すいほうにきすとき、...

suihou ni kisu toki, ...

水泡に帰した時、...

すいほうにきしたとき、...

suihou ni kishita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

水泡に帰すと, ...

すいほうにきすと, ...

suihou ni kisu to, ...


Lubić

水泡に帰すのが好き

すいほうにきすのがすき

suihou ni kisu no ga suki


Łatwo coś zrobić

水泡に帰しやすいです

すいほうにきしやすいです

suihou ni kishi yasui desu

水泡に帰しやすかったです

すいほうにきしやすかったです

suihou ni kishi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

水泡に帰したことがある

すいほうにきしたことがある

suihou ni kishita koto ga aru

水泡に帰したことがあるか

すいほうにきしたことがあるか

suihou ni kishita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

水泡に帰すといいですね

すいほうにきすといいですね

suihou ni kisu to ii desu ne

水泡に帰さないといいですね

すいほうにきさないといいですね

suihou ni kisanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

水泡に帰すといいんですが

すいほうにきすといいんですが

suihou ni kisu to ii n desu ga

水泡に帰すといいんですけど

すいほうにきすといいんですけど

suihou ni kisu to ii n desu kedo

水泡に帰さないといいんですが

すいほうにきさないといいんですが

suihou ni kisanai to ii n desu ga

水泡に帰さないといいんですけど

すいほうにきさないといいんですけど

suihou ni kisanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

水泡に帰すのに, ...

すいほうにきすのに, ...

suihou ni kisu noni, ...

水泡に帰したのに, ...

すいほうにきしたのに, ...

suihou ni kishita noni, ...


Musieć 1

水泡に帰さなくちゃいけません

すいほうにきさなくちゃいけません

suihou ni kisanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

水泡に帰さなければならない

すいほうにきさなければならない

suihou ni kisanakereba naranai

水泡に帰さなければなりません

sければなりません

suihou ni kisanakereba narimasen

水泡に帰さなくてはならない

すいほうにきさなくてはならない

suihou ni kisanakute wa naranai

水泡に帰さなくてはなりません

すいほうにきさなくてはなりません

suihou ni kisanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

水泡に帰しても

すいほうにきしても

suihou ni kishite mo

水泡に帰さなくても

すいほうにきさなくても

suihou ni kisanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

水泡に帰さなくてもかまわない

すいほうにきさなくてもかまわない

suihou ni kisanakute mo kamawanai

水泡に帰さなくてもかまいません

すいほうにきさなくてもかまいません

suihou ni kisanakute mo kamaimasen


Nie lubić

水泡に帰すのがきらい

すいほうにきすのがきらい

suihou ni kisu no ga kirai


Nie robiąc, ...

水泡に帰さないで、...

すいほうにきさないで、...

suihou ni kisanai de, ...


Nie trzeba tego robić

水泡に帰さなくてもいいです

すいほうにきさなくてもいいです

suihou ni kisanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 水泡に帰して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] すいほうにきしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] suihou ni kishite morau


Po czynności, robię ...

水泡に帰してから, ...

すいほうにきしてから, ...

suihou ni kishite kara, ...


Podczas

水泡に帰している間に, ...

すいほうにきしているあいだに, ...

suihou ni kishite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

水泡に帰している間, ...

すいほうにきしているあいだ, ...

suihou ni kishite iru aida, ...


Powinnien / Miał

水泡に帰すはずです

すいほうにきすはずです

suihou ni kisu hazu desu

水泡に帰すはずでした

すいほうにきすはずでした

suihou ni kisu hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 水泡に帰させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... すいほうにきさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... suihou ni kisasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 水泡に帰させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... すいほうにきさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... suihou ni kisasete kureru

Pozwól mi

私に ... 水泡に帰させてください

私に ... すいほうにきさせてください

watashi ni ... suihou ni kisasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

水泡に帰してもいいです

すいほうにきしてもいいです

suihou ni kishite mo ii desu

水泡に帰してもいいですか

すいほうにきしてもいいですか

suihou ni kishite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

水泡に帰してもかまわない

すいほうにきしてもかまわない

suihou ni kishite mo kamawanai

水泡に帰してもかまいません

すいほうにきしてもかまいません

suihou ni kishite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

水泡に帰すかもしれません

すいほうにきすかもしれません

suihou ni kisu kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

水泡に帰すでしょう

すいほうにきすでしょう

suihou ni kisu deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

水泡に帰してごらんなさい

すいほうにきしてごらんなさい

suihou ni kishite goran nasai


Prośba

水泡に帰してください

すいほうにきしてください

suihou ni kishite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

水泡に帰していただけませんか

すいほうにきしていただけませんか

suihou ni kishite itadakemasen ka

水泡に帰してくれませんか

すいほうにきしてくれませんか

suihou ni kishite kuremasen ka

水泡に帰してくれない

すいほうにきしてくれない

suihou ni kishite kurenai


Próbować

水泡に帰してみる

すいほうにきしてみる

suihou ni kishite miru


Przed czynnością, robię ...

水泡に帰す前に, ...

すいほうにきすまえに, ...

suihou ni kisu mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

水泡に帰さなくて、すみませんでした

すいほうにきさなくて、すみませんでした

suihou ni kisanakute, sumimasen deshita

水泡に帰さなくて、すみません

すいほうにきさなくて、すみません

suihou ni kisanakute, sumimasen

水泡に帰さなくて、ごめん

すいほうにきさなくて、ごめん

suihou ni kisanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

水泡に帰して、すみませんでした

すいほうにきして、すみませんでした

suihou ni kishite, sumimasen deshita

水泡に帰して、すみません

すいほうにきして、すみません

suihou ni kishite, sumimasen

水泡に帰して、ごめん

すいほうにきして、ごめん

suihou ni kishite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

水泡に帰しておく

すいほうにきしておく

suihou ni kishite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 水泡に帰す か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... すいほうにきす か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... suihou ni kisu ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

水泡に帰す か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

すいほうにきす か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

suihou ni kisu ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

水泡に帰したほうがいいです

すいほうにきしたほうがいいです

suihou ni kishita hou ga ii desu

水泡に帰さないほうがいいです

すいほうにきさないほうがいいです

suihou ni kisanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

水泡に帰したらどうですか

すいほうにきしたらどうですか

suihou ni kishitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

水泡に帰してくださる

すいほうにきしてくださる

suihou ni kishite kudasaru


Rozkaz

水泡に帰しなさい

すいほうにきしなさい

suihou ni kishinasai


Słyszałem, że ...

水泡に帰すそうです

すいほうにきすそうです

suihou ni kisu sou desu

水泡に帰したそうです

すいほうにきしたそうです

suihou ni kishita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

水泡に帰し方

すいほうにきしかた

suihou ni kishikata


Starać się regularnie wykonywać

水泡に帰すことにしている

すいほうにきすことにしている

suihou ni kisu koto ni shite iru

水泡に帰さないことにしている

すいほうにきさないことにしている

suihou ni kisanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

水泡に帰しにくいです

すいほうにきしにくいです

suihou ni kishi nikui desu

水泡に帰しにくかったです

すいほうにきしにくかったです

suihou ni kishi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

水泡に帰している

すいほうにきしている

suihou ni kishite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

水泡に帰そうと思っている

すいほうにきそうとおもっている

suihou ni kisou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

水泡に帰そうと思う

すいほうにきそうとおもう

suihou ni kisou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

水泡に帰しながら, ...

すいほうにきしながら, ...

suihou ni kishi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

水泡に帰すみたいです

すいほうにきすみたいです

suihou ni kisu mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

水泡に帰すみたいな

すいほうにきすみたいな

suihou ni kisu mitai na

... みたいに水泡に帰す

... みたいにすいほうにきす

... mitai ni suihou ni kisu

水泡に帰したみたいです

すいほうにきしたみたいです

suihou ni kishita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

水泡に帰したみたいな

すいほうにきしたみたいな

suihou ni kishita mitai na

... みたいに水泡に帰した

... みたいにすいほうにきした

... mitai ni suihou ni kishita


Zakaz 1

水泡に帰してはいけません

すいほうにきしてはいけません

suihou ni kishite wa ikemasen


Zakaz 2

水泡に帰さないでください

すいほうにきさないでください

suihou ni kisanai de kudasai


Zamiar

水泡に帰すつもりです

すいほうにきすつもりです

suihou ni kisu tsumori desu

水泡に帰さないつもりです

すいほうにきさないつもりです

suihou ni kisanai tsumori desu


Zbyt wiele

水泡に帰しすぎる

すいほうにきしすぎる

suihou ni kishi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 水泡に帰させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... すいほうにきさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... suihou ni kisaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 水泡に帰させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... すいほうにきさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... suihou ni kisasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

水泡に帰してしまう

すいほうにきしてしまう

suihou ni kishite shimau

水泡に帰しちゃう

すいほうにきしちゃう

suihou ni kishichau

水泡に帰してしまいました

すいほうにきしてしまいました

suihou ni kishite shimaimashita

水泡に帰しちゃいました

すいほうにきしちゃいました

suihou ni kishichaimashita