小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 情け深い | なさけぶかい

Informacje podstawowe

Kanji

なさ ぶか

Znaczenie znaków kanji

uczucia, emocje, namiętność, pasja, współczucie, fakty, okoliczności

Pokaż szczegóły znaku

głęboki, podnoszenie, podwyższanie, powiększanie, potęgowanie, wzmacnianie, pogłębianie, umacnianie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

なさけぶかい

nasakebukai


Znaczenie

o miękkim sercu

o czułym sercu

litościwy

współczujący

miłosierny


Części mowy

i-przymiotnik


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

alternatywa

情深い, なさけぶかい, nasakebukai

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

情け深いです

なさけぶかいです

nasakebukai desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

情け深くないです

なさけぶかくないです

nasakebukakunai desu

情け深くありません

なさけぶかくありません

nasakebukaku arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

情け深かったです

なさけぶかかったです

nasakebukakatta desu

Przeczenie, czas przeszły

情け深くなかったです

なさけぶかくなかったです

nasakebukakunakatta desu

情け深くありませんでした

なさけぶかくありませんでした

nasakebukaku arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

情け深い

なさけぶかい

nasakebukai

Przeczenie, czas teraźniejszy

情け深くない

なさけぶかくない

nasakebukakunai

Twierdzenie, czas przeszły

情け深かった

なさけぶかかった

nasakebukakatta

Przeczenie, czas przeszły

情け深くなかった

なさけぶかくなかった

nasakebukakunakatta


Forma te

情け深くて

なさけぶかくて

nasakebukakute


Keigo

Forma modestywna (skromna)

情け深いでございます

なさけぶかいでございます

nasakebukai de gozaimasu

情け深いでござる

なさけぶかいでござる

nasakebukai de gozaru

Przykłady gramatyczne

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

情け深いって

なさけぶかいって

nasakebukaitte

情け深くないって

なさけぶかくないって

nasakebukakunaitte


Forma wyjaśniająca

情け深いんです

なさけぶかいんです

nasakebukain desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

情け深かったら、...

なさけぶかかったら、...

nasakebukakattara, ...

情け深くなかったら、...

なさけぶかくなかったら、...

nasakebukakunakattara, ...


Kiedy ..., to ...

情け深い時、...

なさけぶかいとき、...

nasakebukai toki, ...

情け深かった時、...

なさけぶかかったとき、...

nasakebukakatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

情け深くなると, ...

なさけぶかくなると, ...

nasakebukaku naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

情け深いといいですね

なさけぶかいといいですね

nasakebukai to ii desu ne

情け深くないといいですね

なさけぶかくないといいですね

nasakebukakunai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

情け深いといいんですが

なさけぶかいといいんですが

nasakebukai to ii n desu ga

情け深いといいんですけど

なさけぶかいといいんですけど

nasakebukai to ii n desu kedo

情け深くないといいんですが

なさけぶかくないといいんですが

nasakebukakunai to ii n desu ga

情け深くないといいんですけど

なさけぶかくないといいんですけど

nasakebukakunai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

情け深いのに, ...

なさけぶかいのに, ...

nasakebukai noni, ...

情け深かったのに, ...

なさけぶかかったのに, ...

nasakebukakatta noni, ...


Nawet, jeśli

情け深くても

なさけぶかくても

nasakebukakute mo

情け深くなくても

なさけぶかくなくても

nasakebukakunakute mo


Nie trzeba

情け深くなくてもいいです

なさけぶかくなくてもいいです

nasakebukakunakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように情け深い

[rzeczownik] のようになさけぶかい

[rzeczownik] no you ni nasakebukai


Powinno być / Miało być

情け深いはずです

なさけぶかいはずです

nasakebukai hazu desu

情け深いはずでした

なさけぶかいはずでした

nasakebukai hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

情け深いかもしれません

なさけぶかいかもしれません

nasakebukai kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

情け深いでしょう

なさけぶかいでしょう

nasakebukai deshou


Pytania w zdaniach

情け深い か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

なさけぶかい か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

nasakebukai ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

情け深いそうです

なさけぶかいそうです

nasakebukai sou desu

情け深くないそうです

なさけぶかくないそうです

nasakebukakunai sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

情け深くする

なさけぶかくする

nasakebukaku suru


Stawać się

情け深くなる

なさけぶかくなる

nasakebukaku naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も情け深い

もっともなさけぶかい

mottomo nasakebukai

一番情け深い

いちばんなさけぶかい

ichiban nasakebukai


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと情け深い

もっとなさけぶかい

motto nasakebukai


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

情け深いみたいです

なさけぶかいみたいです

nasakebukai mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

情け深いみたいな

なさけぶかいみたいな

nasakebukai mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

情け深そうです

なさけぶかそうです

nasakebuka sou desu

情け深くなさそうです

なさけぶかくなさそうです

nasakebukakuna sasou desu


Zbyt wiele

情け深すぎる

なさけぶかすぎる

nasakebuka sugiru