小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 形態素解析器 | けいたいそかいせきき

Informacje podstawowe

Kanji

けい たい かい せき

Znaczenie znaków kanji

kształt, forma, styl

Pokaż szczegóły znaku

nastawienie, postawa, stan, figura, wygląd, strona (czasownika)

Pokaż szczegóły znaku

podstawowy, zasadniczy, elementarny, zasada, reguła, nagi, odkryty

Pokaż szczegóły znaku

rozwiązywanie, rozwikłanie, notatki, klucz, wyjaśnienie, tłumaczenie, objaśnianie, rozumienie, zrozumienie, odpowiedź, anulowanie, rozgrzeszanie, uwalnianie, minuta

Pokaż szczegóły znaku

siekanie, krajanie, cięcie, dzielenie, drżenie, analizowanie

Pokaż szczegóły znaku

naczynie, pojemnik, zbiornik, narzędzie, przyrząd, umiejętność, zdolność

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

けいたいそかいせきき

keitaiso kaisekiki


Znaczenie

analizator morfologiczny


Części mowy

rzeczownik

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

形態素解析器です

けいたいそかいせききです

keitaiso kaisekiki desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

形態素解析器でわありません

けいたいそかいせききでわありません

keitaiso kaisekiki dewa arimasen

形態素解析器じゃありません

けいたいそかいせききじゃありません

keitaiso kaisekiki ja arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

形態素解析器でした

けいたいそかいせききでした

keitaiso kaisekiki deshita

Przeczenie, czas przeszły

形態素解析器でわありませんでした

けいたいそかいせききでわありませんでした

keitaiso kaisekiki dewa arimasen deshita

形態素解析器じゃありませんでした

けいたいそかいせききじゃありませんでした

keitaiso kaisekiki ja arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

形態素解析器だ

けいたいそかいせききだ

keitaiso kaisekiki da

Przeczenie, czas teraźniejszy

形態素解析器じゃない

けいたいそかいせききじゃない

keitaiso kaisekiki ja nai

Twierdzenie, czas przeszły

形態素解析器だった

けいたいそかいせききだった

keitaiso kaisekiki datta

Przeczenie, czas przeszły

形態素解析器じゃなかった

けいたいそかいせききじゃなかった

keitaiso kaisekiki ja nakatta


Forma te

形態素解析器で

けいたいそかいせききで

keitaiso kaisekiki de


Keigo

Forma modestywna (skromna)

形態素解析器でございます

けいたいそかいせききでございます

keitaiso kaisekiki de gozaimasu

形態素解析器でござる

けいたいそかいせききでござる

keitaiso kaisekiki de gozaru

Przykłady gramatyczne

Chcieć (I i II osoba)

形態素解析器がほしい

けいたいそかいせききがほしい

keitaiso kaisekiki ga hoshii


Chcieć (III osoba)

形態素解析器をほしがっている

けいたいそかいせききをほしがっている

keitaiso kaisekiki o hoshigatte iru


Dać (mnie)

[dający] [は/が] 形態素解析器をくれる

[dający] [は/が] けいたいそかいせききをくれる

[dający] [wa/ga] keitaiso kaisekiki o kureru


Dać (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に形態素解析器をあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にけいたいそかいせききをあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni keitaiso kaisekiki o ageru


Decydować się na

形態素解析器にする

けいたいそかいせききにする

keitaiso kaisekiki ni suru


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

形態素解析器だって

けいたいそかいせききだって

keitaiso kaisekiki datte

形態素解析器だったって

けいたいそかいせききだったって

keitaiso kaisekiki dattatte


Forma wyjaśniająca

形態素解析器なんです

けいたいそかいせききなんです

keitaiso kaisekiki nan desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

形態素解析器だったら、...

けいたいそかいせききだったら、...

keitaiso kaisekiki dattara, ...

形態素解析器じゃなかったら、...

けいたいそかいせききじゃなかったら、...

keitaiso kaisekiki ja nakattara, ...


Kiedy ..., to ...

形態素解析器の時、...

けいたいそかいせききのとき、...

keitaiso kaisekiki no toki, ...

形態素解析器だった時、...

けいたいそかいせききだったとき、...

keitaiso kaisekiki datta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

形態素解析器になると, ...

けいたいそかいせききになると, ...

keitaiso kaisekiki ni naru to, ...


Lubić

形態素解析器が好き

けいたいそかいせききがすき

keitaiso kaisekiki ga suki


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

形態素解析器だといいですね

けいたいそかいせききだといいですね

keitaiso kaisekiki da to ii desu ne

形態素解析器じゃないといいですね

けいたいそかいせききじゃないといいですね

keitaiso kaisekiki ja nai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

形態素解析器だといいんですが

けいたいそかいせききだといいんですが

keitaiso kaisekiki da to ii n desu ga

形態素解析器だといいんですけど

けいたいそかいせききだといいんですけど

keitaiso kaisekiki da to ii n desu kedo

形態素解析器じゃないといいんですが

けいたいそかいせききじゃないといいんですが

keitaiso kaisekiki ja nai to ii n desu ga

形態素解析器じゃないといいんですけど

けいたいそかいせききじゃないといいんですけど

keitaiso kaisekiki ja nai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

形態素解析器なのに, ...

けいたいそかいせききなのに, ...

keitaiso kaisekiki na noni, ...

形態素解析器だったのに, ...

けいたいそかいせききだったのに, ...

keitaiso kaisekiki datta noni, ...


Nawet, jeśli

形態素解析器でも

けいたいそかいせききでも

keitaiso kaisekiki de mo

形態素解析器じゃなくても

けいたいそかいせききじゃなくても

keitaiso kaisekiki ja nakute mo


Nazywanie przedmiotu

[nazwa] という形態素解析器

[nazwa] というけいたいそかいせきき

[nazwa] to iu keitaiso kaisekiki


Nie lubić

形態素解析器がきらい

けいたいそかいせききがきらい

keitaiso kaisekiki ga kirai


Otrzymać

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 形態素解析器を貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] けいたいそかいせききをもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] keitaiso kaisekiki o morau


Podobny do ..., jak ...

形態素解析器のような [inny rzeczownik]

けいたいそかいせききのような [inny rzeczownik]

keitaiso kaisekiki no you na [inny rzeczownik]

形態素解析器のように [i-przymiotnik lub na-przymiotnik]

けいたいそかいせききのように [i-przymiotnik lub na-przymiotnik]

keitaiso kaisekiki no you ni [i-przymiotnik lub na-przymiotnik]


Powinnien być / Miał być

形態素解析器のはずです

けいたいそかいせききなのはずです

keitaiso kaisekiki no hazu desu

形態素解析器のはずでした

けいたいそかいせききのはずでした

keitaiso kaisekiki no hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

形態素解析器かもしれません

けいたいそかいせききかもしれません

keitaiso kaisekiki kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

形態素解析器でしょう

けいたいそかいせききでしょう

keitaiso kaisekiki deshou


Pytania w zdaniach

形態素解析器 か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

けいたいそかいせきき か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

keitaiso kaisekiki ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

形態素解析器だそうです

けいたいそかいせききだそうです

keitaiso kaisekiki da sou desu

形態素解析器だったそうです

けいたいそかいせききだったそうです

keitaiso kaisekiki datta sou desu


Stawać się

形態素解析器になる

けいたいそかいせききになる

keitaiso kaisekiki ni naru


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

形態素解析器みたいです

けいたいそかいせききみたいです

keitaiso kaisekiki mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

形態素解析器みたいな

けいたいそかいせききみたいな

keitaiso kaisekiki mitai na

形態素解析器みたいに [przymiotnik, czasownik]

けいたいそかいせききみたいに [przymiotnik, czasownik]

keitaiso kaisekiki mitai ni [przymiotnik, czasownik]