小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 遅きに失する | おそきにしっする

Informacje podstawowe

Kanji

おそきにしっする
遅きに失する

Znaczenie znaków kanji

wolny, powolny, opóźniony, późny, zaległy, odwlekanie

Pokaż szczegóły znaku

strata, tracenie, gubienie, błąd, wada, niekorzyść

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

おそきにしっする

osoki ni shissuru


Znaczenie

być za późno


Informacje dodatkowe

by przydać się, być użytecznym


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

czasownik nieregularny

wyrażenie

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

遅きに失します

おそきにしっします

osoki ni shisshimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

遅きに失しません

おそきにしっしません

osoki ni shisshimasen

Twierdzenie, czas przeszły

遅きに失しました

おそきにしっしました

osoki ni shisshimashita

Przeczenie, czas przeszły

遅きに失しませんでした

おそきにしっしませんでした

osoki ni shisshimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

遅きに失する

おそきにしっする

osoki ni shissuru

Przeczenie, czas teraźniejszy

遅きに失しない

おそきにしっしない

osoki ni shisshinai

Twierdzenie, czas przeszły

遅きに失した

おそきにしっした

osoki ni shisshita

Przeczenie, czas przeszły

遅きに失しなかった

おそきにしっしなかった

osoki ni shisshinakatta


Temat czasownika (ang: stem)

遅きに失し

おそきにしっし

osoki ni shisshi


Forma mashou

遅きに失しましょう

おそきにしっしましょう

osoki ni shisshimashou


Forma te

遅きに失して

おそきにしっして

osoki ni shisshite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

遅きに失できる

おそきにしっできる

osoki ni shisdekiru

Przeczenie, czas teraźniejszy

遅きに失できない

おそきにしっできない

osoki ni shisdekinai

Twierdzenie, czas przeszły

遅きに失できた

おそきにしっできた

osoki ni shisdekita

Przeczenie, czas przeszły

遅きに失できなかった

おそきにしっできなかった

osoki ni shisdekinakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

遅きに失できます

おそきにしっできます

osoki ni shisdekimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

遅きに失できません

おそきにしっできません

osoki ni shisdekimasen

Twierdzenie, czas przeszły

遅きに失できました

おそきにしっできました

osoki ni shisdekimashita

Przeczenie, czas przeszły

遅きに失できませんでした

おそきにしっできませんでした

osoki ni shisdekimasen deshita


Forma potencjalna, forma te

遅きに失できて

おそきにしっできて

osoki ni shisdekite


Forma wolicjonalna

遅きに失しよう

おそきにしっしよう

osoki ni shisshiyou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

遅きに失される

おそきにしっされる

osoki ni shissareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

遅きに失されない

おそきにしっされない

osoki ni shissarenai

Twierdzenie, czas przeszły

遅きに失された

おそきにしっされた

osoki ni shissareta

Przeczenie, czas przeszły

遅きに失されなかった

おそきにしっされなかった

osoki ni shissarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

遅きに失されます

おそきにしっされます

osoki ni shissaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

遅きに失されません

おそきにしっされません

osoki ni shissaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

遅きに失されました

おそきにしっされました

osoki ni shissaremashita

Przeczenie, czas przeszły

遅きに失されませんでした

おそきにしっされませんでした

osoki ni shissaremasen deshita


Forma bierna, forma te

遅きに失されて

おそきにしっされて

osoki ni shissarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

遅きに失させる

おそきにしっさせる

osoki ni shissaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

遅きに失させない

おそきにしっさせない

osoki ni shissasenai

Twierdzenie, czas przeszły

遅きに失させた

おそきにしっさせた

osoki ni shissaseta

Przeczenie, czas przeszły

遅きに失させなかった

おそきにしっさせなかった

osoki ni shissasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

遅きに失させます

おそきにしっさせます

osoki ni shissasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

遅きに失させません

おそきにしっさせません

osoki ni shissasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

遅きに失させました

おそきにしっさせました

osoki ni shissasemashita

Przeczenie, czas przeszły

遅きに失させませんでした

おそきにしっさせませんでした

osoki ni shissasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

遅きに失させて

おそきにしっさせて

osoki ni shissasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

遅きに失させられる

おそきにしっさせられる

osoki ni shissaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

遅きに失させられない

おそきにしっさせられない

osoki ni shissaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

遅きに失させられた

おそきにしっさせられた

osoki ni shissaserareta

Przeczenie, czas przeszły

遅きに失させられなかった

おそきにしっさせられなかった

osoki ni shissaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

遅きに失させられます

おそきにしっさせられます

osoki ni shissaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

遅きに失させられません

おそきにしっさせられません

osoki ni shissaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

遅きに失させられました

おそきにしっさせられました

osoki ni shissaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

遅きに失させられませんでした

おそきにしっさせられませんでした

osoki ni shissaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

遅きに失させられて

おそきにしっさせられて

osoki ni shissaserarete


Forma ba

Twierdzenie

遅きに失すれば

おそきにしっすれば

osoki ni shissureba

Przeczenie

遅きに失しなければ

おそきにしっしなければ

osoki ni shisshinakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

遅きに失なさる

おそきにしっなさる

osoki ni shisnasaru

遅きに失なさいます

おそきにしっなさいます

osoki ni shisnasaimasu

Forma modestywna (skromna)

遅きに失致します

おそきにしっいたします

osoki ni shisitashimasu

遅きに失致す

おそきにしっいたす

osoki ni shisitasu

Przykłady gramatyczne

Być może

遅きに失するかもしれない

おそきにしっするかもしれない

osoki ni shissuru ka mo shirenai

遅きに失するかもしれません

おそきにしっするかもしれません

osoki ni shissuru ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

遅きに失してある

おそきにしっしてある

osoki ni shisshite aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 遅きに失してほしくないです

[osoba に] ... おそきにしっしてほしくないです

[osoba ni] ... osoki ni shisshite hoshikunai desu

[osoba に] ... 遅きに失しないでほしいです

[osoba に] ... おそきにしっしないでほしいです

[osoba ni] ... osoki ni shisshinai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

遅きに失したいです

おそきにしっしたいです

osoki ni shisshitai desu


Chcieć (III osoba)

遅きに失したがっている

おそきにしっしたがっている

osoki ni shisshitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 遅きに失してほしいです

[osoba に] ... おそきにしっしてほしいです

[osoba ni] ... osoki ni shisshite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 遅きに失してくれる

[dający] [は/が] おそきにしっしてくれる

[dający] [wa/ga] osoki ni shisshite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に遅きに失してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] におそきにしっしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni osoki ni shisshite ageru


Decydować się na

遅きに失することにする

おそきにしっすることにする

osoki ni shissuru koto ni suru

遅きに失しないことにする

おそきにしっしないことにする

osoki ni shisshinai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

遅きに失しなくてよかった

おそきにしっしなくてよかった

osoki ni shisshinakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

遅きに失してよかった

おそきにしっしてよかった

osoki ni shisshite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

遅きに失しなければよかった

おそきにしっしなければよかった

osoki ni shisshinakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

遅きに失すればよかった

おそきにしっすればよかった

osoki ni shissureba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

遅きに失するまで, ...

おそきにしっするまで, ...

osoki ni shissuru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

遅きに失しなくださって、ありがとうございました

おそきにしっしなくださって、ありがとうございました

osoki ni shisshina kudasatte, arigatou gozaimashita

遅きに失しなくてくれて、ありがとう

おそきにしっしなくてくれて、ありがとう

osoki ni shisshinakute kurete, arigatou

遅きに失しなくて、ありがとう

おそきにしっしなくて、ありがとう

osoki ni shisshinakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

遅きに失してくださって、ありがとうございました

おそきにしっしてくださって、ありがとうございました

osoki ni shisshite kudasatte, arigatou gozaimashita

遅きに失してくれて、ありがとう

おそきにしっしてくれて、ありがとう

osoki ni shisshite kurete, arigatou

遅きに失して、ありがとう

おそきにしっして、ありがとう

osoki ni shisshite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

遅きに失するって

おそきにしっするって

osoki ni shissurutte

遅きに失したって

おそきにしっしたって

osoki ni shisshitatte


Forma wyjaśniająca

遅きに失するんです

おそきにしっするんです

osoki ni shissurun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

ご遅きに失ください

ごおそきにしっください

goosoki ni shis kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 遅きに失しに行く

[miejsce] [に/へ] おそきにしっしにいく

[miejsce] [に/へ] osoki ni shisshi ni iku

[miejsce] [に/へ] 遅きに失しに来る

[miejsce] [に/へ] おそきにしっしにくる

[miejsce] [に/へ] osoki ni shisshi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 遅きに失しに帰る

[miejsce] [に/へ] おそきにしっしにかえる

[miejsce] [に/へ] osoki ni shisshi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ遅きに失していません

まだおそきにしっしていません

mada osoki ni shisshite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

遅きに失すれば, ...

おそきにしっすれば, ...

osoki ni shissureba, ...

遅きに失しなければ, ...

おそきにしっしなければ, ...

osoki ni shisshinakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

遅きに失したら、...

おそきにしっしたら、...

osoki ni shisshitara, ...

遅きに失しなかったら、...

おそきにしっしなかったら、...

osoki ni shisshinakattara, ...


Kiedy ..., to ...

遅きに失する時、...

おそきにしっするとき、...

osoki ni shissuru toki, ...

遅きに失した時、...

おそきにしっしたとき、...

osoki ni shisshita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

遅きに失すると, ...

おそきにしっすると, ...

osoki ni shissuru to, ...


Lubić

遅きに失するのが好き

おそきにしっするのがすき

osoki ni shissuru no ga suki


Łatwo coś zrobić

遅きに失しやすいです

おそきにしっしやすいです

osoki ni shisshi yasui desu

遅きに失しやすかったです

おそきにしっしやすかったです

osoki ni shisshi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

遅きに失したことがある

おそきにしっしたことがある

osoki ni shisshita koto ga aru

遅きに失したことがあるか

おそきにしっしたことがあるか

osoki ni shisshita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

遅きに失するといいですね

おそきにしっするといいですね

osoki ni shissuru to ii desu ne

遅きに失しないといいですね

おそきにしっしないといいですね

osoki ni shisshinai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

遅きに失するといいんですが

おそきにしっするといいんですが

osoki ni shissuru to ii n desu ga

遅きに失するといいんですけど

おそきにしっするといいんですけど

osoki ni shissuru to ii n desu kedo

遅きに失しないといいんですが

おそきにしっしないといいんですが

osoki ni shisshinai to ii n desu ga

遅きに失しないといいんですけど

おそきにしっしないといいんですけど

osoki ni shisshinai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

遅きに失するのに, ...

おそきにしっするのに, ...

osoki ni shissuru noni, ...

遅きに失したのに, ...

おそきにしっしたのに, ...

osoki ni shisshita noni, ...


Musieć 1

遅きに失しなくちゃいけません

おそきにしっしなくちゃいけません

osoki ni shisshinakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

遅きに失しなければならない

おそきにしっしなければならない

osoki ni shisshinakereba naranai

遅きに失しなければなりません

sければなりません

osoki ni shisshinakereba narimasen

遅きに失しなくてはならない

おそきにしっしなくてはならない

osoki ni shisshinakute wa naranai

遅きに失しなくてはなりません

おそきにしっしなくてはなりません

osoki ni shisshinakute wa narimasen


Nawet, jeśli

遅きに失しても

おそきにしっしても

osoki ni shisshite mo

遅きに失しなくても

おそきにしっしなくても

osoki ni shisshinakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

遅きに失しなくてもかまわない

おそきにしっしなくてもかまわない

osoki ni shisshinakute mo kamawanai

遅きに失しなくてもかまいません

おそきにしっしなくてもかまいません

osoki ni shisshinakute mo kamaimasen


Nie lubić

遅きに失するのがきらい

おそきにしっするのがきらい

osoki ni shissuru no ga kirai


Nie robiąc, ...

遅きに失しないで、...

おそきにしっしないで、...

osoki ni shisshinai de, ...


Nie trzeba tego robić

遅きに失しなくてもいいです

おそきにしっしなくてもいいです

osoki ni shisshinakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 遅きに失して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] おそきにしっしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] osoki ni shisshite morau


Po czynności, robię ...

遅きに失してから, ...

おそきにしっしてから, ...

osoki ni shisshite kara, ...


Podczas

遅きに失している間に, ...

おそきにしっしているあいだに, ...

osoki ni shisshite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

遅きに失している間, ...

おそきにしっしているあいだ, ...

osoki ni shisshite iru aida, ...


Powinnien / Miał

遅きに失するはずです

おそきにしっするはずです

osoki ni shissuru hazu desu

遅きに失するはずでした

おそきにしっするはずでした

osoki ni shissuru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 遅きに失させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... おそきにしっさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... osoki ni shissasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 遅きに失させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... おそきにしっさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... osoki ni shissasete kureru

Pozwól mi

私に ... 遅きに失させてください

私に ... おそきにしっさせてください

watashi ni ... osoki ni shissasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

遅きに失してもいいです

おそきにしっしてもいいです

osoki ni shisshite mo ii desu

遅きに失してもいいですか

おそきにしっしてもいいですか

osoki ni shisshite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

遅きに失してもかまわない

おそきにしっしてもかまわない

osoki ni shisshite mo kamawanai

遅きに失してもかまいません

おそきにしっしてもかまいません

osoki ni shisshite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

遅きに失するかもしれません

おそきにしっするかもしれません

osoki ni shissuru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

遅きに失するでしょう

おそきにしっするでしょう

osoki ni shissuru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

遅きに失してごらんなさい

おそきにしっしてごらんなさい

osoki ni shisshite goran nasai


Prośba

遅きに失してください

おそきにしっしてください

osoki ni shisshite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

遅きに失していただけませんか

おそきにしっしていただけませんか

osoki ni shisshite itadakemasen ka

遅きに失してくれませんか

おそきにしっしてくれませんか

osoki ni shisshite kuremasen ka

遅きに失してくれない

おそきにしっしてくれない

osoki ni shisshite kurenai


Próbować

遅きに失してみる

おそきにしっしてみる

osoki ni shisshite miru


Przed czynnością, robię ...

遅きに失する前に, ...

おそきにしっするまえに, ...

osoki ni shissuru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

遅きに失しなくて、すみませんでした

おそきにしっしなくて、すみませんでした

osoki ni shisshinakute, sumimasen deshita

遅きに失しなくて、すみません

おそきにしっしなくて、すみません

osoki ni shisshinakute, sumimasen

遅きに失しなくて、ごめん

おそきにしっしなくて、ごめん

osoki ni shisshinakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

遅きに失して、すみませんでした

おそきにしっして、すみませんでした

osoki ni shisshite, sumimasen deshita

遅きに失して、すみません

おそきにしっして、すみません

osoki ni shisshite, sumimasen

遅きに失して、ごめん

おそきにしっして、ごめん

osoki ni shisshite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

遅きに失しておく

おそきにしっしておく

osoki ni shisshite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 遅きに失する か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... おそきにしっする か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... osoki ni shissuru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

遅きに失する か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

おそきにしっする か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

osoki ni shissuru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

遅きに失したほうがいいです

おそきにしっしたほうがいいです

osoki ni shisshita hou ga ii desu

遅きに失しないほうがいいです

おそきにしっしないほうがいいです

osoki ni shisshinai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

遅きに失したらどうですか

おそきにしっしたらどうですか

osoki ni shisshitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

遅きに失してくださる

おそきにしっしてくださる

osoki ni shisshite kudasaru


Rozkaz

遅きに失しなさい

おそきにしっしなさい

osoki ni shisshinasai


Słyszałem, że ...

遅きに失するそうです

おそきにしっするそうです

osoki ni shissuru sou desu

遅きに失したそうです

おそきにしっしたそうです

osoki ni shisshita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

遅きに失し方

おそきにしっしかた

osoki ni shisshikata


Starać się regularnie wykonywać

遅きに失することにしている

おそきにしっすることにしている

osoki ni shissuru koto ni shite iru

遅きに失しないことにしている

おそきにしっしないことにしている

osoki ni shisshinai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

遅きに失しにくいです

おそきにしっしにくいです

osoki ni shisshi nikui desu

遅きに失しにくかったです

おそきにしっしにくかったです

osoki ni shisshi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

遅きに失している

おそきにしっしている

osoki ni shisshite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

遅きに失しようと思っている

おそきにしっしようとおもっている

osoki ni shisshiyou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

遅きに失しようと思う

おそきにしっしようとおもう

osoki ni shisshiyou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

遅きに失しながら, ...

おそきにしっしながら, ...

osoki ni shisshi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

遅きに失するみたいです

おそきにしっするみたいです

osoki ni shissuru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

遅きに失するみたいな

おそきにしっするみたいな

osoki ni shissuru mitai na

... みたいに遅きに失する

... みたいにおそきにしっする

... mitai ni osoki ni shissuru

遅きに失したみたいです

おそきにしっしたみたいです

osoki ni shisshita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

遅きに失したみたいな

おそきにしっしたみたいな

osoki ni shisshita mitai na

... みたいに遅きに失した

... みたいにおそきにしっした

... mitai ni osoki ni shisshita


Zakaz 1

遅きに失してはいけません

おそきにしっしてはいけません

osoki ni shisshite wa ikemasen


Zakaz 2

遅きに失しないでください

おそきにしっしないでください

osoki ni shisshinai de kudasai


Zamiar

遅きに失するつもりです

おそきにしっするつもりです

osoki ni shissuru tsumori desu

遅きに失しないつもりです

おそきにしっしないつもりです

osoki ni shisshinai tsumori desu


Zbyt wiele

遅きに失しすぎる

おそきにしっしすぎる

osoki ni shisshi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 遅きに失させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... おそきにしっさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... osoki ni shissaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 遅きに失させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... おそきにしっさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... osoki ni shissasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

遅きに失してしまう

おそきにしっしてしまう

osoki ni shisshite shimau

遅きに失しちゃう

おそきにしっしちゃう

osoki ni shisshichau

遅きに失してしまいました

おそきにしっしてしまいました

osoki ni shisshite shimaimashita

遅きに失しちゃいました

おそきにしっしちゃいました

osoki ni shisshichaimashita