小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 容易にする | よういにする

Informacje podstawowe

Kanji

よう

Znaczenie znaków kanji

zawartość, forma, wygląd

Pokaż szczegóły znaku

łatwy, prosty, gotowy na, wróżenie, wróżbiarstwo

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

よういにする

youi ni suru


Znaczenie

ułatwiać

ułatwić

udogodnić

udogadniać

upraszczać


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

czasownik nieregularny

wyrażenie

Formy gramatyczne (czasownik nieregularny)

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

容易にします

よういにします

youi ni shimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

容易にしません

よういにしません

youi ni shimasen

Twierdzenie, czas przeszły

容易にしました

よういにしました

youi ni shimashita

Przeczenie, czas przeszły

容易にしませんでした

よういにしませんでした

youi ni shimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

容易にする

よういにする

youi ni suru

Przeczenie, czas teraźniejszy

容易にしない

よういにしない

youi ni shinai

Twierdzenie, czas przeszły

容易にした

よういにした

youi ni shita

Przeczenie, czas przeszły

容易にしなかった

よういにしなかった

youi ni shinakatta


Temat czasownika (ang: stem)

容易にし

よういにし

youi ni shi


Forma mashou

容易にしましょう

よういにしましょう

youi ni shimashou


Forma te

容易にして

よういにして

youi ni shite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

容易にできる

よういにできる

youi ni dekiru

Przeczenie, czas teraźniejszy

容易にできない

よういにできない

youi ni dekinai

Twierdzenie, czas przeszły

容易にできた

よういにできた

youi ni dekita

Przeczenie, czas przeszły

容易にできなかった

よういにできなかった

youi ni dekinakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

容易にできます

よういにできます

youi ni dekimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

容易にできません

よういにできません

youi ni dekimasen

Twierdzenie, czas przeszły

容易にできました

よういにできました

youi ni dekimashita

Przeczenie, czas przeszły

容易にできませんでした

よういにできませんでした

youi ni dekimasen deshita


Forma potencjalna, forma te

容易にできて

よういにできて

youi ni dekite


Forma wolicjonalna

容易にしよう

よういにしよう

youi ni shiyou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

容易にされる

よういにされる

youi ni sareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

容易にされない

よういにされない

youi ni sarenai

Twierdzenie, czas przeszły

容易にされた

よういにされた

youi ni sareta

Przeczenie, czas przeszły

容易にされなかった

よういにされなかった

youi ni sarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

容易にされます

よういにされます

youi ni saremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

容易にされません

よういにされません

youi ni saremasen

Twierdzenie, czas przeszły

容易にされました

よういにされました

youi ni saremashita

Przeczenie, czas przeszły

容易にされませんでした

よういにされませんでした

youi ni saremasen deshita


Forma bierna, forma te

容易にされて

よういにされて

youi ni sarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

容易にさせる

よういにさせる

youi ni saseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

容易にさせない

よういにさせない

youi ni sasenai

Twierdzenie, czas przeszły

容易にさせた

よういにさせた

youi ni saseta

Przeczenie, czas przeszły

容易にさせなかった

よういにさせなかった

youi ni sasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

容易にさせます

よういにさせます

youi ni sasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

容易にさせません

よういにさせません

youi ni sasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

容易にさせました

よういにさせました

youi ni sasemashita

Przeczenie, czas przeszły

容易にさせませんでした

よういにさせませんでした

youi ni sasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

容易にさせて

よういにさせて

youi ni sasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

容易にさせられる

よういにさせられる

youi ni saserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

容易にさせられない

よういにさせられない

youi ni saserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

容易にさせられた

よういにさせられた

youi ni saserareta

Przeczenie, czas przeszły

容易にさせられなかった

よういにさせられなかった

youi ni saserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

容易にさせられます

よういにさせられます

youi ni saseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

容易にさせられません

よういにさせられません

youi ni saseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

容易にさせられました

よういにさせられました

youi ni saseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

容易にさせられませんでした

よういにさせられませんでした

youi ni saseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

容易にさせられて

よういにさせられて

youi ni saserarete


Forma ba

Twierdzenie

容易にすれば

よういにすれば

youi ni sureba

Przeczenie

容易にしなければ

よういにしなければ

youi ni shinakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

容易になさる

よういになさる

youi ni nasaru

容易になさいます

よういになさいます

youi ni nasaimasu

Forma modestywna (skromna)

容易に致します

よういにいたします

youi ni itashimasu

容易に致す

よういにいたす

youi ni itasu

Przykłady gramatyczne ({0})

Być może

容易にするかもしれない

よういにするかもしれない

youi ni suru ka mo shirenai

容易にするかもしれません

よういにするかもしれません

youi ni suru ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

容易にしてある

よういにしてある

youi ni shite aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 容易にしてほしくないです

[osoba に] ... よういにしてほしくないです

[osoba ni] ... youi ni shite hoshikunai desu

[osoba に] ... 容易にしないでほしいです

[osoba に] ... よういにしないでほしいです

[osoba ni] ... youi ni shinai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

容易にしたいです

よういにしたいです

youi ni shitai desu


Chcieć (III osoba)

容易にしたがっている

よういにしたがっている

youi ni shitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 容易にしてほしいです

[osoba に] ... よういにしてほしいです

[osoba ni] ... youi ni shite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 容易にしてくれる

[dający] [は/が] よういにしてくれる

[dający] [wa/ga] youi ni shite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に容易にしてあげる

わたし [は/が] [odbiorca] によういにしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni youi ni shite ageru


Decydować się na

容易にすることにする

よういにすることにする

youi ni suru koto ni suru

容易にしないことにする

よういにしないことにする

youi ni shinai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

容易にしなくてよかった

よういにしなくてよかった

youi ni shinakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

容易にしてよかった

よういにしてよかった

youi ni shite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

容易にしなければよかった

よういにしなければよかった

youi ni shinakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

容易にすればよかった

よういにすればよかった

youi ni sureba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

容易にするまで, ...

よういにするまで, ...

youi ni suru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

容易にしなくださって、ありがとうございました

よういにしなくださって、ありがとうございました

youi ni shina kudasatte, arigatou gozaimashita

容易にしなくてくれて、ありがとう

よういにしなくてくれて、ありがとう

youi ni shinakute kurete, arigatou

容易にしなくて、ありがとう

よういにしなくて、ありがとう

youi ni shinakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

容易にしてくださって、ありがとうございました

よういにしてくださって、ありがとうございました

youi ni shite kudasatte, arigatou gozaimashita

容易にしてくれて、ありがとう

よういにしてくれて、ありがとう

youi ni shite kurete, arigatou

容易にして、ありがとう

よういにして、ありがとう

youi ni shite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

容易にするって

よういにするって

youi ni surutte

容易にしたって

よういにしたって

youi ni shitatte


Forma wyjaśniająca

容易にするんです

よういにするんです

youi ni surun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

ご容易にください

ごよういにください

goyoui ni kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 容易にしに行く

[miejsce] [に/へ] よういにしにいく

[miejsce] [に/へ] youi ni shi ni iku

[miejsce] [に/へ] 容易にしに来る

[miejsce] [に/へ] よういにしにくる

[miejsce] [に/へ] youi ni shi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 容易にしに帰る

[miejsce] [に/へ] よういにしにかえる

[miejsce] [に/へ] youi ni shi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ容易にしていません

まだよういにしていません

mada youi ni shite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

容易にすれば, ...

よういにすれば, ...

youi ni sureba, ...

容易にしなければ, ...

よういにしなければ, ...

youi ni shinakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

容易にしたら、...

よういにしたら、...

youi ni shitara, ...

容易にしなかったら、...

よういにしなかったら、...

youi ni shinakattara, ...


Kiedy ..., to ...

容易にする時、...

よういにするとき、...

youi ni suru toki, ...

容易にした時、...

よういにしたとき、...

youi ni shita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

容易にすると, ...

よういにすると, ...

youi ni suru to, ...


Lubić

容易にするのが好き

よういにするのがすき

youi ni suru no ga suki


Łatwo coś zrobić

容易にしやすいです

よういにしやすいです

youi ni shi yasui desu

容易にしやすかったです

よういにしやすかったです

youi ni shi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

容易にしたことがある

よういにしたことがある

youi ni shita koto ga aru

容易にしたことがあるか

よういにしたことがあるか

youi ni shita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

容易にするといいですね

よういにするといいですね

youi ni suru to ii desu ne

容易にしないといいですね

よういにしないといいですね

youi ni shinai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

容易にするといいんですが

よういにするといいんですが

youi ni suru to ii n desu ga

容易にするといいんですけど

よういにするといいんですけど

youi ni suru to ii n desu kedo

容易にしないといいんですが

よういにしないといいんですが

youi ni shinai to ii n desu ga

容易にしないといいんですけど

よういにしないといいんですけど

youi ni shinai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

容易にするのに, ...

よういにするのに, ...

youi ni suru noni, ...

容易にしたのに, ...

よういにしたのに, ...

youi ni shita noni, ...


Musieć 1

容易にしなくちゃいけません

よういにしなくちゃいけません

youi ni shinakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

容易にしなければならない

よういにしなければならない

youi ni shinakereba naranai

容易にしなければなりません

sければなりません

youi ni shinakereba narimasen

容易にしなくてはならない

よういにしなくてはならない

youi ni shinakute wa naranai

容易にしなくてはなりません

よういにしなくてはなりません

youi ni shinakute wa narimasen


Nawet, jeśli

容易にしても

よういにしても

youi ni shite mo

容易にしなくても

よういにしなくても

youi ni shinakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

容易にしなくてもかまわない

よういにしなくてもかまわない

youi ni shinakute mo kamawanai

容易にしなくてもかまいません

よういにしなくてもかまいません

youi ni shinakute mo kamaimasen


Nie lubić

容易にするのがきらい

よういにするのがきらい

youi ni suru no ga kirai


Nie robiąc, ...

容易にしないで、...

よういにしないで、...

youi ni shinai de, ...


Nie trzeba tego robić

容易にしなくてもいいです

よういにしなくてもいいです

youi ni shinakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 容易にして貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] よういにしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] youi ni shite morau


Po czynności, robię ...

容易にしてから, ...

よういにしてから, ...

youi ni shite kara, ...


Podczas

容易にしている間に, ...

よういにしているあいだに, ...

youi ni shite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

容易にしている間, ...

よういにしているあいだ, ...

youi ni shite iru aida, ...


Powinnien / Miał

容易にするはずです

よういにするはずです

youi ni suru hazu desu

容易にするはずでした

よういにするはずでした

youi ni suru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 容易にさせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... よういにさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... youi ni sasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 容易にさせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... よういにさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... youi ni sasete kureru

Pozwól mi

私に ... 容易にさせてください

私に ... よういにさせてください

watashi ni ... youi ni sasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

容易にしてもいいです

よういにしてもいいです

youi ni shite mo ii desu

容易にしてもいいですか

よういにしてもいいですか

youi ni shite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

容易にしてもかまわない

よういにしてもかまわない

youi ni shite mo kamawanai

容易にしてもかまいません

よういにしてもかまいません

youi ni shite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

容易にするかもしれません

よういにするかもしれません

youi ni suru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

容易にするでしょう

よういにするでしょう

youi ni suru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

容易にしてごらんなさい

よういにしてごらんなさい

youi ni shite goran nasai


Prośba

容易にしてください

よういにしてください

youi ni shite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

容易にしていただけませんか

よういにしていただけませんか

youi ni shite itadakemasen ka

容易にしてくれませんか

よういにしてくれませんか

youi ni shite kuremasen ka

容易にしてくれない

よういにしてくれない

youi ni shite kurenai


Próbować

容易にしてみる

よういにしてみる

youi ni shite miru


Przed czynnością, robię ...

容易にする前に, ...

よういにするまえに, ...

youi ni suru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

容易にしなくて、すみませんでした

よういにしなくて、すみませんでした

youi ni shinakute, sumimasen deshita

容易にしなくて、すみません

よういにしなくて、すみません

youi ni shinakute, sumimasen

容易にしなくて、ごめん

よういにしなくて、ごめん

youi ni shinakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

容易にして、すみませんでした

よういにして、すみませんでした

youi ni shite, sumimasen deshita

容易にして、すみません

よういにして、すみません

youi ni shite, sumimasen

容易にして、ごめん

よういにして、ごめん

youi ni shite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

容易にしておく

よういにしておく

youi ni shite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 容易にする か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... よういにする か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... youi ni suru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

容易にする か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

よういにする か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

youi ni suru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

容易にしたほうがいいです

よういにしたほうがいいです

youi ni shita hou ga ii desu

容易にしないほうがいいです

よういにしないほうがいいです

youi ni shinai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

容易にしたらどうですか

よういにしたらどうですか

youi ni shitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

容易にしてくださる

よういにしてくださる

youi ni shite kudasaru


Rozkaz

容易にしなさい

よういにしなさい

youi ni shinasai


Słyszałem, że ...

容易にするそうです

よういにするそうです

youi ni suru sou desu

容易にしたそうです

よういにしたそうです

youi ni shita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

容易にし方

よういにしかた

youi ni shikata


Starać się regularnie wykonywać

容易にすることにしている

よういにすることにしている

youi ni suru koto ni shite iru

容易にしないことにしている

よういにしないことにしている

youi ni shinai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

容易にしにくいです

よういにしにくいです

youi ni shi nikui desu

容易にしにくかったです

よういにしにくかったです

youi ni shi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

容易にしている

よういにしている

youi ni shite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

容易にしようと思っている

よういにしようとおもっている

youi ni shiyou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

容易にしようと思う

よういにしようとおもう

youi ni shiyou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

容易にしながら, ...

よういにしながら, ...

youi ni shi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

容易にするみたいです

よういにするみたいです

youi ni suru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

容易にするみたいな

よういにするみたいな

youi ni suru mitai na

... みたいに容易にする

... みたいによういにする

... mitai ni youi ni suru

容易にしたみたいです

よういにしたみたいです

youi ni shita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

容易にしたみたいな

よういにしたみたいな

youi ni shita mitai na

... みたいに容易にした

... みたいによういにした

... mitai ni youi ni shita


Zakaz 1

容易にしてはいけません

よういにしてはいけません

youi ni shite wa ikemasen


Zakaz 2

容易にしないでください

よういにしないでください

youi ni shinai de kudasai


Zamiar

容易にするつもりです

よういにするつもりです

youi ni suru tsumori desu

容易にしないつもりです

よういにしないつもりです

youi ni shinai tsumori desu


Zbyt wiele

容易にしすぎる

よういにしすぎる

youi ni shi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 容易にさせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... よういにさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... youi ni saseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 容易にさせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... よういにさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... youi ni sasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

容易にしてしまう

よういにしてしまう

youi ni shite shimau

容易にしちゃう

よういにしちゃう

youi ni shichau

容易にしてしまいました

よういにしてしまいました

youi ni shite shimaimashita

容易にしちゃいました

よういにしちゃいました

youi ni shichaimashita