小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 分かり易い | わかりやすい

Informacje podstawowe

Kanji

やす

Znaczenie znaków kanji

dzielenie, część, minuta, segment, udział, podział, stopień, obowiązek, rozumienie, pojmowanie, wiedzieć, znanie, wskaźnik, 1%, szanse, shaku/100

Pokaż szczegóły znaku

łatwy, prosty, gotowy na, wróżenie, wróżbiarstwo

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

わかりやすい

wakari yasui


Znaczenie

łatwy do zrozumienia


Części mowy

i-przymiotnik


Dodatkowe atrybuty

zwykle pisany przy użyciu kana

alternatywa

分かりやすい, わかりやすい, wakari yasui

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

分かり易いです

わかりやすいです

wakari yasui desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

分かり易くないです

わかりやすくないです

wakari yasukunai desu

分かり易くありません

わかりやすくありません

wakari yasuku arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

分かり易かったです

わかりやすかったです

wakari yasukatta desu

Przeczenie, czas przeszły

分かり易くなかったです

わかりやすくなかったです

wakari yasukunakatta desu

分かり易くありませんでした

わかりやすくありませんでした

wakari yasuku arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

分かり易い

わかりやすい

wakari yasui

Przeczenie, czas teraźniejszy

分かり易くない

わかりやすくない

wakari yasukunai

Twierdzenie, czas przeszły

分かり易かった

わかりやすかった

wakari yasukatta

Przeczenie, czas przeszły

分かり易くなかった

わかりやすくなかった

wakari yasukunakatta


Forma te

分かり易くて

わかりやすくて

wakari yasukute


Keigo

Forma modestywna (skromna)

分かり易いでございます

わかりやすいでございます

wakari yasui de gozaimasu

分かり易いでござる

わかりやすいでござる

wakari yasui de gozaru

Przykłady gramatyczne

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

分かり易いって

わかりやすいって

wakari yasuitte

分かり易くないって

わかりやすくないって

wakari yasukunaitte


Forma wyjaśniająca

分かり易いんです

わかりやすいんです

wakari yasuin desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

分かり易かったら、...

わかりやすかったら、...

wakari yasukattara, ...

分かり易くなかったら、...

わかりやすくなかったら、...

wakari yasukunakattara, ...


Kiedy ..., to ...

分かり易い時、...

わかりやすいとき、...

wakari yasui toki, ...

分かり易かった時、...

わかりやすかったとき、...

wakari yasukatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

分かり易くなると, ...

わかりやすくなると, ...

wakari yasuku naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

分かり易いといいですね

わかりやすいといいですね

wakari yasui to ii desu ne

分かり易くないといいですね

わかりやすくないといいですね

wakari yasukunai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

分かり易いといいんですが

わかりやすいといいんですが

wakari yasui to ii n desu ga

分かり易いといいんですけど

わかりやすいといいんですけど

wakari yasui to ii n desu kedo

分かり易くないといいんですが

わかりやすくないといいんですが

wakari yasukunai to ii n desu ga

分かり易くないといいんですけど

わかりやすくないといいんですけど

wakari yasukunai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

分かり易いのに, ...

わかりやすいのに, ...

wakari yasui noni, ...

分かり易かったのに, ...

わかりやすかったのに, ...

wakari yasukatta noni, ...


Nawet, jeśli

分かり易くても

わかりやすくても

wakari yasukute mo

分かり易くなくても

わかりやすくなくても

wakari yasukunakute mo


Nie trzeba

分かり易くなくてもいいです

わかりやすくなくてもいいです

wakari yasukunakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように分かり易い

[rzeczownik] のようにわかりやすい

[rzeczownik] no you ni wakari yasui


Powinno być / Miało być

分かり易いはずです

わかりやすいはずです

wakari yasui hazu desu

分かり易いはずでした

わかりやすいはずでした

wakari yasui hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

分かり易いかもしれません

わかりやすいかもしれません

wakari yasui kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

分かり易いでしょう

わかりやすいでしょう

wakari yasui deshou


Pytania w zdaniach

分かり易い か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

わかりやすい か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

wakari yasui ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

分かり易いそうです

わかりやすいそうです

wakari yasui sou desu

分かり易くないそうです

わかりやすくないそうです

wakari yasukunai sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

分かり易くする

わかりやすくする

wakari yasuku suru


Stawać się

分かり易くなる

わかりやすくなる

wakari yasuku naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も分かり易い

もっともわかりやすい

mottomo wakari yasui

一番分かり易い

いちばんわかりやすい

ichiban wakari yasui


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと分かり易い

もっとわかりやすい

motto wakari yasui


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

分かり易いみたいです

わかりやすいみたいです

wakari yasui mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

分かり易いみたいな

わかりやすいみたいな

wakari yasui mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

分かり易そうです

わかりやすそうです

wakari yasu sou desu

分かり易くなさそうです

わかりやすくなさそうです

wakari yasukuna sasou desu


Zbyt wiele

分かり易すぎる

わかりやすすぎる

wakari yasu sugiru