小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 禍々しい | まがまがしい

Informacje podstawowe

Kanji

まがまがしい
禍々しい

Znaczenie znaków kanji

klęska, katastrofa, nieszczęście, tragedia, zło, przekleństwo, klątwa

Pokaż szczegóły znaku

symbol powtórzenia

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

まがまがしい

magamagashii


Znaczenie

złowieszczy

złowrogi

niepomyślny

nieszczęśliwy

denerwujący (archaizm)

irytujący (archaizm)

drażliwy (archaizm)

wydawanie się być prawdą (archaizm)

prawdopodobny (archaizm)


Części mowy

i-przymiotnik


Dodatkowe atrybuty

zwykle pisany przy użyciu kana

alternatywa

曲々しい, まがまがしい, magamagashii

alternatywa

曲曲しい, まがまがしい, magamagashii

alternatywa

禍禍しい, まがまがしい, magamagashii

alternatywa

曲が曲がしい, まがまがしい, magamagashii

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

禍々しいです

まがまがしいです

magamagashii desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

禍々しくないです

まがまがしくないです

magamagashikunai desu

禍々しくありません

まがまがしくありません

magamagashiku arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

禍々しかったです

まがまがしかったです

magamagashikatta desu

Przeczenie, czas przeszły

禍々しくなかったです

まがまがしくなかったです

magamagashikunakatta desu

禍々しくありませんでした

まがまがしくありませんでした

magamagashiku arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

禍々しい

まがまがしい

magamagashii

Przeczenie, czas teraźniejszy

禍々しくない

まがまがしくない

magamagashikunai

Twierdzenie, czas przeszły

禍々しかった

まがまがしかった

magamagashikatta

Przeczenie, czas przeszły

禍々しくなかった

まがまがしくなかった

magamagashikunakatta


Forma te

禍々しくて

まがまがしくて

magamagashikute


Keigo

Forma modestywna (skromna)

禍々しいでございます

まがまがしいでございます

magamagashii de gozaimasu

禍々しいでござる

まがまがしいでござる

magamagashii de gozaru

Przykłady gramatyczne

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

禍々しいって

まがまがしいって

magamagashiitte

禍々しくないって

まがまがしくないって

magamagashikunaitte


Forma wyjaśniająca

禍々しいんです

まがまがしいんです

magamagashiin desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

禍々しかったら、...

まがまがしかったら、...

magamagashikattara, ...

禍々しくなかったら、...

まがまがしくなかったら、...

magamagashikunakattara, ...


Kiedy ..., to ...

禍々しい時、...

まがまがしいとき、...

magamagashii toki, ...

禍々しかった時、...

まがまがしかったとき、...

magamagashikatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

禍々しくなると, ...

まがまがしくなると, ...

magamagashiku naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

禍々しいといいですね

まがまがしいといいですね

magamagashii to ii desu ne

禍々しくないといいですね

まがまがしくないといいですね

magamagashikunai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

禍々しいといいんですが

まがまがしいといいんですが

magamagashii to ii n desu ga

禍々しいといいんですけど

まがまがしいといいんですけど

magamagashii to ii n desu kedo

禍々しくないといいんですが

まがまがしくないといいんですが

magamagashikunai to ii n desu ga

禍々しくないといいんですけど

まがまがしくないといいんですけど

magamagashikunai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

禍々しいのに, ...

まがまがしいのに, ...

magamagashii noni, ...

禍々しかったのに, ...

まがまがしかったのに, ...

magamagashikatta noni, ...


Nawet, jeśli

禍々しくても

まがまがしくても

magamagashikute mo

禍々しくなくても

まがまがしくなくても

magamagashikunakute mo


Nie trzeba

禍々しくなくてもいいです

まがまがしくなくてもいいです

magamagashikunakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように禍々しい

[rzeczownik] のようにまがまがしい

[rzeczownik] no you ni magamagashii


Powinno być / Miało być

禍々しいはずです

まがまがしいはずです

magamagashii hazu desu

禍々しいはずでした

まがまがしいはずでした

magamagashii hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

禍々しいかもしれません

まがまがしいかもしれません

magamagashii kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

禍々しいでしょう

まがまがしいでしょう

magamagashii deshou


Pytania w zdaniach

禍々しい か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

まがまがしい か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

magamagashii ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

禍々しいそうです

まがまがしいそうです

magamagashii sou desu

禍々しくないそうです

まがまがしくないそうです

magamagashikunai sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

禍々しくする

まがまがしくする

magamagashiku suru


Stawać się

禍々しくなる

まがまがしくなる

magamagashiku naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も禍々しい

もっともまがまがしい

mottomo magamagashii

一番禍々しい

いちばんまがまがしい

ichiban magamagashii


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと禍々しい

もっとまがまがしい

motto magamagashii


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

禍々しいみたいです

まがまがしいみたいです

magamagashii mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

禍々しいみたいな

まがまがしいみたいな

magamagashii mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

禍々しそうです

まがまがしそうです

magamagashi sou desu

禍々しくなさそうです

まがまがしくなさそうです

magamagashikuna sasou desu


Zbyt wiele

禍々しすぎる

まがまがしすぎる

magamagashi sugiru