小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 禍禍しい | まがまがしい

Informacje podstawowe

Kanji

まがまがしい
禍禍しい

Znaczenie znaków kanji

klęska, katastrofa, nieszczęście, tragedia, zło, przekleństwo, klątwa

Pokaż szczegóły znaku

klęska, katastrofa, nieszczęście, tragedia, zło, przekleństwo, klątwa

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

まがまがしい

magamagashii


Znaczenie

złowieszczy

złowrogi

niepomyślny

nieszczęśliwy

denerwujący (archaizm)

irytujący (archaizm)

drażliwy (archaizm)

wydawanie się być prawdą (archaizm)

prawdopodobny (archaizm)


Części mowy

i-przymiotnik


Dodatkowe atrybuty

zwykle pisany przy użyciu kana

alternatywa

禍々しい, まがまがしい, magamagashii

alternatywa

曲々しい, まがまがしい, magamagashii

alternatywa

曲曲しい, まがまがしい, magamagashii

alternatywa

曲が曲がしい, まがまがしい, magamagashii

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

禍禍しいです

まがまがしいです

magamagashii desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

禍禍しくないです

まがまがしくないです

magamagashikunai desu

禍禍しくありません

まがまがしくありません

magamagashiku arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

禍禍しかったです

まがまがしかったです

magamagashikatta desu

Przeczenie, czas przeszły

禍禍しくなかったです

まがまがしくなかったです

magamagashikunakatta desu

禍禍しくありませんでした

まがまがしくありませんでした

magamagashiku arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

禍禍しい

まがまがしい

magamagashii

Przeczenie, czas teraźniejszy

禍禍しくない

まがまがしくない

magamagashikunai

Twierdzenie, czas przeszły

禍禍しかった

まがまがしかった

magamagashikatta

Przeczenie, czas przeszły

禍禍しくなかった

まがまがしくなかった

magamagashikunakatta


Forma te

禍禍しくて

まがまがしくて

magamagashikute


Keigo

Forma modestywna (skromna)

禍禍しいでございます

まがまがしいでございます

magamagashii de gozaimasu

禍禍しいでござる

まがまがしいでござる

magamagashii de gozaru

Przykłady gramatyczne

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

禍禍しいって

まがまがしいって

magamagashiitte

禍禍しくないって

まがまがしくないって

magamagashikunaitte


Forma wyjaśniająca

禍禍しいんです

まがまがしいんです

magamagashiin desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

禍禍しかったら、...

まがまがしかったら、...

magamagashikattara, ...

禍禍しくなかったら、...

まがまがしくなかったら、...

magamagashikunakattara, ...


Kiedy ..., to ...

禍禍しい時、...

まがまがしいとき、...

magamagashii toki, ...

禍禍しかった時、...

まがまがしかったとき、...

magamagashikatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

禍禍しくなると, ...

まがまがしくなると, ...

magamagashiku naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

禍禍しいといいですね

まがまがしいといいですね

magamagashii to ii desu ne

禍禍しくないといいですね

まがまがしくないといいですね

magamagashikunai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

禍禍しいといいんですが

まがまがしいといいんですが

magamagashii to ii n desu ga

禍禍しいといいんですけど

まがまがしいといいんですけど

magamagashii to ii n desu kedo

禍禍しくないといいんですが

まがまがしくないといいんですが

magamagashikunai to ii n desu ga

禍禍しくないといいんですけど

まがまがしくないといいんですけど

magamagashikunai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

禍禍しいのに, ...

まがまがしいのに, ...

magamagashii noni, ...

禍禍しかったのに, ...

まがまがしかったのに, ...

magamagashikatta noni, ...


Nawet, jeśli

禍禍しくても

まがまがしくても

magamagashikute mo

禍禍しくなくても

まがまがしくなくても

magamagashikunakute mo


Nie trzeba

禍禍しくなくてもいいです

まがまがしくなくてもいいです

magamagashikunakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように禍禍しい

[rzeczownik] のようにまがまがしい

[rzeczownik] no you ni magamagashii


Powinno być / Miało być

禍禍しいはずです

まがまがしいはずです

magamagashii hazu desu

禍禍しいはずでした

まがまがしいはずでした

magamagashii hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

禍禍しいかもしれません

まがまがしいかもしれません

magamagashii kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

禍禍しいでしょう

まがまがしいでしょう

magamagashii deshou


Pytania w zdaniach

禍禍しい か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

まがまがしい か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

magamagashii ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

禍禍しいそうです

まがまがしいそうです

magamagashii sou desu

禍禍しくないそうです

まがまがしくないそうです

magamagashikunai sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

禍禍しくする

まがまがしくする

magamagashiku suru


Stawać się

禍禍しくなる

まがまがしくなる

magamagashiku naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も禍禍しい

もっともまがまがしい

mottomo magamagashii

一番禍禍しい

いちばんまがまがしい

ichiban magamagashii


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと禍禍しい

もっとまがまがしい

motto magamagashii


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

禍禍しいみたいです

まがまがしいみたいです

magamagashii mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

禍禍しいみたいな

まがまがしいみたいな

magamagashii mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

禍禍しそうです

まがまがしそうです

magamagashi sou desu

禍禍しくなさそうです

まがまがしくなさそうです

magamagashikuna sasou desu


Zbyt wiele

禍禍しすぎる

まがまがしすぎる

magamagashi sugiru