小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 関係 | かんけい

Informacje podstawowe

Kanji

かん けい

Znaczenie znaków kanji

połączenie, związek, bariera, brama, ogrodzenie, furtka, wymaganie, wiązanie się z, w odniesieniu do, dotyczący

Pokaż szczegóły znaku

kierownik, osoba dowodząca, połączenie, związek, obowiązek, odnoszenie się do, mieć wpływ

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

かんけい

kankei


Znaczenie

stosunek

relacja

związek


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

rzeczownik

rzeczownik z partykułą no pełniący rolę przymiotnika

rzeczownik (przyrostek)


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

suru czasownik

Przykładowe zdania

Sekretarz Stanu zajmuje się sprawami międzynarodowymi.

国務長官は対外関係を統括する。


Fakty są dla naukowca tym, czym słowa dla poety.

事実の科学者に対する関係は、言葉の詩人に対する関係と等しい。


Lektura jest dla umysłu tym czym ćwiczenia dla ciała.

精神にとっての読書は肉体にとっての運動に当たる。

読書の精神に対する関係は、運動の身体に対する関係と同じ。

読書は精神にとって、運動が肉体に対するのと同じ関係にある。


On ma z tym coś wspólnego.

彼はそれといくらか関係がある。


Mają coś do zrobienia w związku ze skandalem.

彼らはその汚職と何か関係がある。


Oni nie mają nic wspólnego z tematem, o którym rozmawiamy.

彼らは今私たちが話し合っている問題と何の関係もない。


Chciałbym znać pani stosunki z mężczyznami

「恵子の男関係が知りたいかな」「男関係?」「誰と仲が良いとか、誰とつきあったとか」


Styl jest dla pisarza tym, czym kolor dla malarza.

文体が作家に持つ関係は、色彩が画家に対するのと同じである。


Czy to rzeczywiście wpłynie na ich relacje?

これが実際に彼らの関係に影響するのだろうか。


Ten wypadek nie ma nic wspólnego ze mną.

この事故は私とは何の関係もない。