小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa | しゅう

Informacje podstawowe

Kanji

しゅう

Znaczenie znaków kanji


Czytanie

しゅう

shuu


Znaczenie

tydzień


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

rzeczownik

rzeczownik (przyrostek)


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

Przykładowe zdania

Ile razy w tygodniu bierzesz kąpiel?

週に何回風呂に入りますか。


Niedziela to ostatni dzień tygodnia.

日曜日は週の最後の日です。


Sytuacja finansowa pogarsza się z tygodnia na tydzień.

財政状態は週ごとに悪化している。


Oglądam telewizję dwa razy w tygodniu.

私はテレビを週に二回見ます。


Ćwiczę na siłowni dwa, trzy razy w tygodniu.

私は週に2、3回、ジムで運動している。


Odwiedzam babcię dwa razy w tygodniu.

私は週に2回、祖母に会いに行く。


Spotykam się z nią raz w tygodniu.

私は週に一回彼女と会う。


Ile razy w tygodniu bierzesz kąpiel?

一週間に何回入浴しますか。

週に何回風呂に入りますか。


Myje samochód co najmniej raz w tygodniu.

彼は少なくとも週に一度車を洗う。


Jej matka ćwiczy aerobik raz w tygodniu.

彼女の母親はエアロビクスを週に一回行う。