小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 風邪を引く | かぜをひく

Informacje podstawowe

Kanji

かぜをひく
風邪を引く

Znaczenie znaków kanji

wiatr, powietrze, styl, sposób, wygląd, zwyczaj, moda, rodzaj

Pokaż szczegóły znaku

nikczemny, niegodziwy, niesprawiedliwość, nieuczciwość, zły

Pokaż szczegóły znaku

ciągnienie, szarpanie, pociąganie, przyjmowanie, dopuszczanie, instalowanie, umieszczanie, cytat, odnoszenie się do

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

かぜをひく

kaze o hiku


Znaczenie

złapać przeziębienie

przeziębić się


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

風邪をひく, かぜをひく, kaze o hiku

alternatywa

かぜを引く, かぜをひく, kaze o hiku

Przykładowe zdania

Często łapię przeziębienia.

私はよく風邪を引く。


Ona łatwo łapie przeziębienie.

彼女はすぐに風邪を引く。

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

風邪を引きます

かぜをひきます

kaze o hikimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

風邪を引きません

かぜをひきません

kaze o hikimasen

Twierdzenie, czas przeszły

風邪を引きました

かぜをひきました

kaze o hikimashita

Przeczenie, czas przeszły

風邪を引きませんでした

かぜをひきませんでした

kaze o hikimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

風邪を引く

かぜをひく

kaze o hiku

Przeczenie, czas teraźniejszy

風邪を引かない

かぜをひかない

kaze o hikanai

Twierdzenie, czas przeszły

風邪を引いた

かぜをひいた

kaze o hiita

Przeczenie, czas przeszły

風邪を引かなかった

かぜをひかなかった

kaze o hikanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

風邪を引き

かぜをひき

kaze o hiki


Forma mashou

風邪を引きましょう

かぜをひきましょう

kaze o hikimashou


Forma te

風邪を引いて

かぜをひいて

kaze o hiite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

風邪が引ける

かぜがひける

kaze ga hikeru

Przeczenie, czas teraźniejszy

風邪が引けない

かぜがひけない

kaze ga hikenai

Twierdzenie, czas przeszły

風邪が引けた

かぜがひけた

kaze ga hiketa

Przeczenie, czas przeszły

風邪が引けなかった

かぜがひけなかった

kaze ga hikenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

風邪が引けます

かぜがひけます

kaze ga hikemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

風邪が引けません

かぜがひけません

kaze ga hikemasen

Twierdzenie, czas przeszły

風邪が引けました

かぜがひけました

kaze ga hikemashita

Przeczenie, czas przeszły

風邪が引けませんでした

かぜがひけませんでした

kaze ga hikemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

風邪が引けて

かぜがひけて

kaze ga hikete


Forma wolicjonalna

風邪を引こう

かぜをひこう

kaze o hikou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

風邪を引かれる

かぜをひかれる

kaze o hikareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

風邪を引かれない

かぜをひかれない

kaze o hikarenai

Twierdzenie, czas przeszły

風邪を引かれた

かぜをひかれた

kaze o hikareta

Przeczenie, czas przeszły

風邪を引かれなかった

かぜをひかれなかった

kaze o hikarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

風邪を引かれます

かぜをひかれます

kaze o hikaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

風邪を引かれません

かぜをひかれません

kaze o hikaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

風邪を引かれました

かぜをひかれました

kaze o hikaremashita

Przeczenie, czas przeszły

風邪を引かれませんでした

かぜをひかれませんでした

kaze o hikaremasen deshita


Forma bierna, forma te

風邪を引かれて

かぜをひかれて

kaze o hikarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

風邪を引かせる

かぜをひかせる

kaze o hikaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

風邪を引かせない

かぜをひかせない

kaze o hikasenai

Twierdzenie, czas przeszły

風邪を引かせた

かぜをひかせた

kaze o hikaseta

Przeczenie, czas przeszły

風邪を引かせなかった

かぜをひかせなかった

kaze o hikasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

風邪を引かせます

かぜをひかせます

kaze o hikasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

風邪を引かせません

かぜをひかせません

kaze o hikasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

風邪を引かせました

かぜをひかせました

kaze o hikasemashita

Przeczenie, czas przeszły

風邪を引かせませんでした

かぜをひかせませんでした

kaze o hikasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

風邪を引かせて

かぜをひかせて

kaze o hikasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

風邪を引かされる

かぜをひかされる

kaze o hikasareru

風邪を引かせられる

かぜをひかせられる

kaze o hikaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

風邪を引かされない

かぜをひかされない

kaze o hikasarenai

風邪を引かせられない

かぜをひかせられない

kaze o hikaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

風邪を引かされた

かぜをひかされた

kaze o hikasareta

風邪を引かせられた

かぜをひかせられた

kaze o hikaserareta

Przeczenie, czas przeszły

風邪を引かされなかった

かぜをひかされなかった

kaze o hikasarenakatta

風邪を引かせられなかった

かぜをひかせられなかった

kaze o hikaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

風邪を引かされます

かぜをひかされます

kaze o hikasaremasu

風邪を引かせられます

かぜをひかせられます

kaze o hikaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

風邪を引かされません

かぜをひかされません

kaze o hikasaremasen

風邪を引かせられません

かぜをひかせられません

kaze o hikaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

風邪を引かされました

かぜをひかされました

kaze o hikasaremashita

風邪を引かせられました

かぜをひかせられました

kaze o hikaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

風邪を引かされませんでした

かぜをひかされませんでした

kaze o hikasaremasen deshita

風邪を引かせられませんでした

かぜをひかせられませんでした

kaze o hikaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

風邪を引かされて

かぜをひかされて

kaze o hikasarete

風邪を引かせられて

かぜをひかせられて

kaze o hikaserarete


Forma ba

Twierdzenie

風邪を引けば

かぜをひけば

kaze ga hikeba

Przeczenie

風邪を引かなければ

かぜをひかなければ

kaze o hikanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お風邪を引きになる

おかぜをひきになる

okaze o hiki ni naru

Forma modestywna (skromna)

お風邪を引きします

おかぜをひきします

okaze o hiki shimasu

お風邪を引きする

おかぜをひきする

okaze o hiki suru


Przykłady gramatyczne

Być może

風邪を引くかもしれない

かぜをひくかもしれない

kaze o hiku ka mo shirenai

風邪を引くかもしれません

かぜをひくかもしれません

kaze o hiku ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 風邪を引いてほしくないです

[osoba に] ... かぜをひいてほしくないです

[osoba ni] ... kaze o hiite hoshikunai desu

[osoba に] ... 風邪を引かないでほしいです

[osoba に] ... かぜをひかないでほしいです

[osoba ni] ... kaze o hikanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

風邪が引きたいです

かぜがひきたいです

kaze ga hikitai desu


Chcieć (III osoba)

風邪を引きたがっている

かぜをひきたがっている

kaze o hikitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 風邪を引いてほしいです

[osoba に] ... かぜをひいてほしいです

[osoba ni] ... kaze o hiite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 風邪を引いてくれる

[dający] [は/が] かぜをひいてくれる

[dający] [wa/ga] kaze o hiite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に風邪を引いてあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にかぜをひいてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni kaze o hiite ageru


Decydować się na

風邪を引くことにする

かぜをひくことにする

kaze o hiku koto ni suru

風邪を引かないことにする

かぜをひかないことにする

kaze o hikanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

風邪を引かなくてよかった

かぜをひかなくてよかった

kaze o hikanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

風邪を引いてよかった

かぜをひいてよかった

kaze o hiite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

風邪を引かなければよかった

かぜをひかなければよかった

kaze o hikanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

風邪を引けばよかった

かぜをひけばよかった

kaze ga hikeba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

風邪を引くまで, ...

かぜをひくまで, ...

kaze o hiku made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

風邪を引かなくださって、ありがとうございました

かぜをひかなくださって、ありがとうございました

kaze o hikana kudasatte, arigatou gozaimashita

風邪を引かなくてくれて、ありがとう

かぜをひかなくてくれて、ありがとう

kaze o hikanakute kurete, arigatou

風邪を引かなくて、ありがとう

かぜをひかなくて、ありがとう

kaze o hikanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

風邪を引いてくださって、ありがとうございました

かぜをひいてくださって、ありがとうございました

kaze o hiite kudasatte, arigatou gozaimashita

風邪を引いてくれて、ありがとう

かぜをひいてくれて、ありがとう

kaze o hiite kurete, arigatou

風邪を引いて、ありがとう

かぜをひいて、ありがとう

kaze o hiite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

風邪を引くって

かぜをひくって

kaze o hikutte

風邪を引いたって

かぜをひいたって

kaze o hiitatte


Forma wyjaśniająca

風邪を引くんです

かぜをひくんです

kaze o hikun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お風邪を引きください

おかぜをひきください

okaze o hiki kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 風邪を引きに行く

[miejsce] [に/へ] かぜをひきにいく

[miejsce] [に/へ] kaze o hiki ni iku

[miejsce] [に/へ] 風邪を引きに来る

[miejsce] [に/へ] かぜをひきにくる

[miejsce] [に/へ] kaze o hiki ni kuru

[miejsce] [に/へ] 風邪を引きに帰る

[miejsce] [に/へ] かぜをひきにかえる

[miejsce] [に/へ] kaze o hiki ni kaeru


Jeszcze nie

まだ風邪を引いていません

まだかぜをひいていません

mada kaze o hiite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

風邪を引けば, ...

かぜをひけば, ...

kaze ga hikeba, ...

風邪を引かなければ, ...

かぜをひかなければ, ...

kaze o hikanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

風邪を引いたら、...

かぜをひいたら、...

kaze o hiitara, ...

風邪を引かなかったら、...

かぜをひかなかったら、...

kaze o hikanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

風邪を引く時、...

かぜをひくとき、...

kaze o hiku toki, ...

風邪を引いた時、...

かぜをひいたとき、...

kaze o hiita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

風邪を引くと, ...

かぜをひくと, ...

kaze o hiku to, ...


Lubić

風邪を引くのが好き

かぜをひくのがすき

kaze o hiku no ga suki


Łatwo coś zrobić

風邪を引きやすいです

かぜをひきやすいです

kaze o hiki yasui desu

風邪を引きやすかったです

かぜをひきやすかったです

kaze o hiki yasukatta desu


Mieć doświadczenie

風邪を引いたことがある

かぜをひいたことがある

kaze o hiita koto ga aru

風邪を引いたことがあるか

かぜをひいたことがあるか

kaze o hiita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

風邪を引くといいですね

かぜをひくといいですね

kaze o hiku to ii desu ne

風邪を引かないといいですね

かぜをひかないといいですね

kaze o hikanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

風邪を引くといいんですが

かぜをひくといいんですが

kaze o hiku to ii n desu ga

風邪を引くといいんですけど

かぜをひくといいんですけど

kaze o hiku to ii n desu kedo

風邪を引かないといいんですが

かぜをひかないといいんですが

kaze o hikanai to ii n desu ga

風邪を引かないといいんですけど

かぜをひかないといいんですけど

kaze o hikanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

風邪を引くのに, ...

かぜをひくのに, ...

kaze o hiku noni, ...

風邪を引いたのに, ...

かぜをひいたのに, ...

kaze o hiita noni, ...


Musieć 1

風邪を引かなくちゃいけません

かぜをひかなくちゃいけません

kaze o hikanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

風邪を引かなければならない

かぜをひかなければならない

kaze o hikanakereba naranai

風邪を引かなければなりません

sければなりません

kaze o hikanakereba narimasen

風邪を引かなくてはならない

かぜをひかなくてはならない

kaze o hikanakute wa naranai

風邪を引かなくてはなりません

かぜをひかなくてはなりません

kaze o hikanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

風邪を引いても

かぜをひいても

kaze o hiite mo

風邪を引かなくても

かぜをひかなくても

kaze o hikanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

風邪を引かなくてもかまわない

かぜをひかなくてもかまわない

kaze o hikanakute mo kamawanai

風邪を引かなくてもかまいません

かぜをひかなくてもかまいません

kaze o hikanakute mo kamaimasen


Nie lubić

風邪を引くのがきらい

かぜをひくのがきらい

kaze o hiku no ga kirai


Nie robiąc, ...

風邪を引かないで、...

かぜをひかないで、...

kaze o hikanai de, ...


Nie trzeba tego robić

風邪を引かなくてもいいです

かぜをひかなくてもいいです

kaze o hikanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 風邪を引いて貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] かぜをひいてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] kaze o hiite morau


Po czynności, robię ...

風邪を引いてから, ...

かぜをひいてから, ...

kaze o hiite kara, ...


Podczas

風邪を引いている間に, ...

かぜをひいているあいだに, ...

kaze o hiite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

風邪を引いている間, ...

かぜをひいているあいだ, ...

kaze o hiite iru aida, ...


Powinnien / Miał

風邪を引くはずです

かぜをひくはずです

kaze o hiku hazu desu

風邪を引くはずでした

かぜをひくはずでした

kaze o hiku hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 風邪を引かせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... かぜをひかせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... kaze o hikasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 風邪を引かせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... かぜをひかせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... kaze o hikasete kureru

Pozwól mi

私に ... 風邪を引かせてください

私に ... かぜをひかせてください

watashi ni ... kaze o hikasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

風邪を引いてもいいです

かぜをひいてもいいです

kaze o hiite mo ii desu

風邪を引いてもいいですか

かぜをひいてもいいですか

kaze o hiite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

風邪を引いてもかまわない

かぜをひいてもかまわない

kaze o hiite mo kamawanai

風邪を引いてもかまいません

かぜをひいてもかまいません

kaze o hiite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

風邪を引くかもしれません

かぜをひくかもしれません

kaze o hiku kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

風邪を引くでしょう

かぜをひくでしょう

kaze o hiku deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

風邪を引いてごらんなさい

かぜをひいてごらんなさい

kaze o hiite goran nasai


Prośba

風邪を引いてください

かぜをひいてください

kaze o hiite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

風邪を引いていただけませんか

かぜをひいていただけませんか

kaze o hiite itadakemasen ka

風邪を引いてくれませんか

かぜをひいてくれませんか

kaze o hiite kuremasen ka

風邪を引いてくれない

かぜをひいてくれない

kaze o hiite kurenai


Próbować

風邪を引いてみる

かぜをひいてみる

kaze o hiite miru


Przed czynnością, robię ...

風邪を引く前に, ...

かぜをひくまえに, ...

kaze o hiku mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

風邪を引かなくて、すみませんでした

かぜをひかなくて、すみませんでした

kaze o hikanakute, sumimasen deshita

風邪を引かなくて、すみません

かぜをひかなくて、すみません

kaze o hikanakute, sumimasen

風邪を引かなくて、ごめん

かぜをひかなくて、ごめん

kaze o hikanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

風邪を引いて、すみませんでした

かぜをひいて、すみませんでした

kaze o hiite, sumimasen deshita

風邪を引いて、すみません

かぜをひいて、すみません

kaze o hiite, sumimasen

風邪を引いて、ごめん

かぜをひいて、ごめん

kaze o hiite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

風邪を引いておく

かぜをひいておく

kaze o hiite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 風邪を引く か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... かぜをひく か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... kaze o hiku ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

風邪を引く か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

かぜをひく か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

kaze o hiku ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

風邪を引いたほうがいいです

かぜをひいたほうがいいです

kaze o hiita hou ga ii desu

風邪を引かないほうがいいです

かぜをひかないほうがいいです

kaze o hikanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

風邪を引いたらどうですか

かぜをひいたらどうですか

kaze o hiitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

風邪を引いてくださる

かぜをひいてくださる

kaze o hiite kudasaru


Rozkaz 1

風邪を引け

かぜをひけ

kaze o hike


Rozkaz 2

Forma przestarzała

風邪を引きなさい

かぜをひきなさい

kaze o hikinasai


Słyszałem, że ...

風邪を引くそうです

かぜをひくそうです

kaze o hiku sou desu

風邪を引いたそうです

かぜをひいたそうです

kaze o hiita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

風邪の引き方

かぜのひきかた

kaze no hikikata


Starać się regularnie wykonywać

風邪を引くことにしている

かぜをひくことにしている

kaze o hiku koto ni shite iru

風邪を引かないことにしている

かぜをひかないことにしている

kaze o hikanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

風邪を引きにくいです

かぜをひきにくいです

kaze o hiki nikui desu

風邪を引きにくかったです

かぜをひきにくかったです

kaze o hiki nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

風邪を引いている

かぜをひいている

kaze o hiite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

風邪を引こうと思っている

かぜをひこうとおもっている

kaze o hikou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

風邪を引こうと思う

かぜをひこうとおもう

kaze o hikou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

風邪を引きながら, ...

かぜをひきながら, ...

kaze o hiki nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

風邪を引くみたいです

かぜをひくみたいです

kaze o hiku mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

風邪を引くみたいな

かぜをひくみたいな

kaze o hiku mitai na

... みたいに風邪を引く

... みたいにかぜをひく

... mitai ni kaze o hiku

風邪を引いたみたいです

かぜをひいたみたいです

kaze o hiita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

風邪を引いたみたいな

かぜをひいたみたいな

kaze o hiita mitai na

... みたいに風邪を引いた

... みたいにかぜをひいた

... mitai ni kaze o hiita


Zakaz 1

風邪を引いてはいけません

かぜをひいてはいけません

kaze o hiite wa ikemasen


Zakaz 2

風邪を引かないでください

かぜをひかないでください

kaze o hikanai de kudasai


Zakaz 3

風邪を引くな

かぜをひくな

kaze o hiku na


Zamiar

風邪を引くつもりです

かぜをひくつもりです

kaze o hiku tsumori desu

風邪を引かないつもりです

かぜをひかないつもりです

kaze o hikanai tsumori desu


Zbyt wiele

風邪を引きすぎる

かぜをひきすぎる

kaze o hiki sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 風邪を引かせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... かぜをひかせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kaze o hikaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 風邪を引かせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... かぜをひかせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kaze o hikasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

風邪を引いてしまう

かぜをひいてしまう

kaze o hiite shimau

風邪を引いちゃう

かぜをひいちゃう

kaze o hiichau

風邪を引いてしまいました

かぜをひいてしまいました

kaze o hiite shimaimashita

風邪を引いちゃいました

かぜをひいちゃいました

kaze o hiichaimashita