小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 消極的 | しょうきょくてき

Informacje podstawowe

Kanji

しょう きょく てき

Znaczenie znaków kanji

gaszenie, tłumienie, wyłączanie, neutralizowanie, anulowanie, kasowanie, skreślanie

Pokaż szczegóły znaku

słup, porozumienie, ugoda, konkluzja, zakończenie, koniec, najwyższej rangą, elektryczny słup, bardzo, nadzwyczaj, wyjątkowo, wysoko, 10**48

Pokaż szczegóły znaku

strzał w dziesiątkę, znak, cel, punkt, końcówka tworząca na-przymiotniki od rzeczowników

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

しょうきょくてき

shoukyokuteki


Znaczenie

negatywny

bierny

pasywny

nieprzekonujący

bez motywacji


Części mowy

na-przymiotnik


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

消極的です

しょうきょくてきです

shoukyokuteki desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

消極的でわありません

しょうきょくてきでわありません

shoukyokuteki dewa arimasen

消極的じゃありません

しょうきょくてきじゃありません

shoukyokuteki ja arimasen

消極的じゃないです

しょうきょくてきじゃないです

shoukyokuteki ja nai desu

Twierdzenie, czas przeszły

消極的でした

しょうきょくてきでした

shoukyokuteki deshita

Przeczenie, czas przeszły

消極的でわありませんでした

しょうきょくてきでわありませんでした

shoukyokuteki dewa arimasen deshita

消極的じゃありませんでした

しょうきょくてきじゃありませんでした

shoukyokuteki ja arimasen deshita

消極的じゃなかったです

しょうきょくてきじゃなかったです

shoukyokuteki ja nakatta desu


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

消極的だ

しょうきょくてきだ

shoukyokuteki da

Przeczenie, czas teraźniejszy

消極的じゃない

しょうきょくてきじゃない

shoukyokuteki ja nai

Twierdzenie, czas przeszły

消極的だった

しょうきょくてきだった

shoukyokuteki datta

Przeczenie, czas przeszły

消極的じゃなかった

しょうきょくてきじゃなかった

shoukyokuteki ja nakatta


Forma te

消極的で

しょうきょくてきで

shoukyokuteki de


Keigo

Forma modestywna (skromna)

消極的でございます

しょうきょくてきでございます

shoukyokuteki de gozaimasu

消極的でござる

しょうきょくてきでござる

shoukyokuteki de gozaru

Przykłady gramatyczne

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

消極的だって

しょうきょくてきだって

shoukyokuteki datte

消極的だったって

しょうきょくてきだったって

shoukyokuteki dattatte


Forma wyjaśniająca

消極的なんです

しょうきょくてきなんです

shoukyokuteki nan desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

消極的だったら、...

しょうきょくてきだったら、...

shoukyokuteki dattara, ...

消極的じゃなかったら、...

しょうきょくてきじゃなかったら、...

shoukyokuteki ja nakattara, ...


Kiedy ..., to ...

消極的な時、...

しょうきょくてきなとき、...

shoukyokuteki na toki, ...

消極的だった時、...

しょうきょくてきだったとき、...

shoukyokuteki datta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

消極的になると, ...

しょうきょくてきになると, ...

shoukyokuteki ni naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

消極的だといいですね

しょうきょくてきだといいですね

shoukyokuteki da to ii desu ne

消極的じゃないといいですね

しょうきょくてきじゃないといいですね

shoukyokuteki ja nai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

消極的だといいんですが

しょうきょくてきだといいんですが

shoukyokuteki da to ii n desu ga

消極的だといいんですけど

しょうきょくてきだといいんですけど

shoukyokuteki da to ii n desu kedo

消極的じゃないといいんですが

しょうきょくてきじゃないといいんですが

shoukyokuteki ja nai to ii n desu ga

消極的じゃないといいんですけど

しょうきょくてきじゃないといいんですけど

shoukyokuteki ja nai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

消極的なのに, ...

しょうきょくてきなのに, ...

shoukyokuteki na noni, ...

消極的だったのに, ...

しょうきょくてきだったのに, ...

shoukyokuteki datta noni, ...


Nawet, jeśli

消極的でも

しょうきょくてきでも

shoukyokuteki de mo

消極的じゃなくても

しょうきょくてきじゃなくても

shoukyokuteki ja nakute mo


Nie trzeba

消極的じゃなくてもいいです

しょうきょくてきじゃなくてもいいです

shoukyokuteki ja nakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように消極的

[rzeczownik] のようにしょうきょくてき

[rzeczownik] no you ni shoukyokuteki


Powinno być / Miało być

消極的なはずです

しょうきょくてきなはずです

shoukyokuteki na hazu desu

消極的なはずでした

しょうきょくてきなはずでした

shoukyokuteki na hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

消極的かもしれません

しょうきょくてきかもしれません

shoukyokuteki kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

消極的でしょう

しょうきょくてきでしょう

shoukyokuteki deshou


Pytania w zdaniach

消極的 か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

しょうきょくてき か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

shoukyokuteki ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

消極的だそうです

しょうきょくてきだそうです

shoukyokuteki da sou desu

消極的だったそうです

しょうきょくてきだったそうです

shoukyokuteki datta sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

消極的にする

しょうきょくてきにする

shoukyokuteki ni suru


Stawać się

消極的になる

しょうきょくてきになる

shoukyokuteki ni naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も消極的

もっともしょうきょくてき

mottomo shoukyokuteki

一番消極的

いちばんしょうきょくてき

ichiban shoukyokuteki


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと消極的

もっとしょうきょくてき

motto shoukyokuteki


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

消極的みたいです

しょうきょくてきみたいです

shoukyokuteki mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

消極的みたいな

しょうきょくてきみたいな

shoukyokuteki mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

消極的そうです

しょうきょくてきそうです

shoukyokuteki sou desu

消極的じゃなさそうです

しょうきょくてきじゃなさそうです

shoukyokuteki ja na sasou desu


Zbyt wiele

消極的すぎる

しょうきょくてきすぎる

shoukyokuteki sugiru