小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 受ける | うける

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

akceptowanie, przyjmowanie, poddawanie się (czemuś), odbywanie, przechodzenie, branie, dostawanie, otrzymywanie, chwytanie, zdobywane

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

うける

ukeru


Znaczenie

brać

przyjmować

otrzymywać

łapać (np. piłkę)

chwytać (np. piłkę)

być uderzonym (np. przez wiatr, wale, światło słoneczne i etc)

odnieść (obrażenia)

ponosić (stratę)

cierpieć (np. od urazu)

czuć (np. nacisk)

znosić

poddać się (np. operacji)

zdawać egzamin

przystępować do egzaminu

przystępować do rozmowy kwalifikacyjnej

przechodzić próbę

przejść próbę

być dany (np. życie, talent, szczególnie 受ける, 享ける)

uważać za coś zabawnego (kolokwializm, szczególnie ウケる)

być rozbawiony (przez, kolokwializm, szczególnie ウケる)

iść za (szczególnie 受ける, 享ける)

podążać za (szczególnie 受ける, 享ける)

następować (szczególnie 受ける, 享ける)

pochodzić od (szczególnie 受ける, 享ける)

???

nabyć (np. zastawiony przedmiot, szczególnie 請ける)

być dobrze przyjętym (szczególnie ウケる, うける)

stać się popularnym (szczególnie ウケる, うける)


Części mowy

ru-czasownik


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

czasownik przechodni

zwykle pisany przy użyciu kana

alternatywa

請ける, うける, ukeru

alternatywa

承ける, うける, ukeru

alternatywa

享ける, うける, ukeru

alternatywa

ウケる, ukeru

słowo powiązanie

請け出す, うけだす, ukedasu

Przykładowe zdania

Byłem naprawdę pod wrażeniem jego dobrego zachowania.

彼のよい振る舞いに最も強い印象を受けた。


Zrobiłem test na AIDS.

エイズの検査を受けました。


Choć rozumiem co masz na myśli, nie mogę zgodzić się na twoją propozycję.

君の言うことはわかるが、君の申し出は受けられない。


Zostałem wczoraj wieczorem w domu by czekać na twój telefon.

君からの電話を受ける事ができるように昨夜家にいた。


Zanieczyszczenie ma wpływ na większość morskich stworzeń.

海に住む大半の生物は汚染による悪影響を受けている。


Policja nie wierzyła w jego zaprzeczenia.

警察は彼が否定したのを真に受けなかった。


Dowiedziałem się dopiero wczoraj w nocy.

昨夜になってやっと知らせが届いた。

昨夜になってやっと知らせが来た。

昨夜になってやっと知らせを受けた。


Musisz otworzyć konto bankowe, żeby otrzymać zapłatę.

支払いを受けるために銀行口座を開く必要がある。


Chce pan zostawić wiadomość?

Chcesz zostawić wiadomość?

伝言をうけましょうか。

伝言を承りましょうか。

何か伝言はありますか。


Jestem teraz niezależny od mojego ojca.

私はもう父の援助を受けていない。

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けます

うけます

ukemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けません

うけません

ukemasen

Twierdzenie, czas przeszły

受けました

うけました

ukemashita

Przeczenie, czas przeszły

受けませんでした

うけませんでした

ukemasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受ける

うける

ukeru

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けない

うけない

ukenai

Twierdzenie, czas przeszły

受けた

うけた

uketa

Przeczenie, czas przeszły

受けなかった

うけなかった

ukenakatta


Temat czasownika (ang: stem)

受け

うけ

uke


Forma mashou

受けましょう

うけましょう

ukemashou


Forma te

受けて

うけて

ukete


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けられる

うけられる

ukerareru

受けれる

うけれる

ukereru

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けられない

うけられない

ukerarenai

受けれない

うけれない

ukerenai

Twierdzenie, czas przeszły

受けられた

うけられた

ukerareta

受けれた

うけれた

ukereta

Przeczenie, czas przeszły

受けられなかった

うけられなかった

ukerarenakatta

受けれなかった

うけれなかった

ukerenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けられます

うけられます

ukeraremasu

受けれます

うけれます

ukeremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けられません

うけられません

ukeraremasen

受けれません

うけれません

ukeremasen

Twierdzenie, czas przeszły

受けられました

うけられました

ukeraremashita

受けれました

うけれました

ukeremashita

Przeczenie, czas przeszły

受けられませんでした

うけられませんでした

ukeraremasen deshita

受けれませんでした

うけれませんでした

ukeremasen deshita


Forma potencjalna, forma te

受けられて

うけられて

ukerarete

受けれて

うけれて

ukerete


Forma wolicjonalna

受けよう

うけよう

ukeyou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けられる

うけられる

ukerareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けられない

うけられない

ukerarenai

Twierdzenie, czas przeszły

受けられた

うけられた

ukerareta

Przeczenie, czas przeszły

受けられなかった

うけられなかった

ukerarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けられます

うけられます

ukeraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けられません

うけられません

ukeraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

受けられました

うけられました

ukeraremashita

Przeczenie, czas przeszły

受けられませんでした

うけられませんでした

ukeraremasen deshita


Forma bierna, forma te

受けられて

うけられて

ukerarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けさせる

うけさせる

ukesaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けさせない

うけさせない

ukesasenai

Twierdzenie, czas przeszły

受けさせた

うけさせた

ukesaseta

Przeczenie, czas przeszły

受けさせなかった

うけさせなかった

ukesasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けさせます

うけさせます

ukesasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けさせません

うけさせません

ukesasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

受けさせました

うけさせました

ukesasemashita

Przeczenie, czas przeszły

受けさせませんでした

うけさせませんでした

ukesasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

受けさせて

うけさせて

ukesasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けさせられる

うけさせられる

ukesaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けさせられない

うけさせられない

ukesaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

受けさせられた

うけさせられた

ukesaserareta

Przeczenie, czas przeszły

受けさせられなかった

うけさせられなかった

ukesaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けさせられます

うけさせられます

ukesaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けさせられません

うけさせられません

ukesaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

受けさせられました

うけさせられました

ukesaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

受けさせられませんでした

うけさせられませんでした

ukesaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

受けさせられて

うけさせられて

ukesaserarete


Forma ba

Twierdzenie

受ければ

うければ

ukereba

Przeczenie

受けなければ

うけなければ

ukenakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お受けになる

おうけになる

ouke ni naru

Forma modestywna (skromna)

お受けします

おうけします

ouke shimasu

お受けする

おうけする

ouke suru

Przykłady gramatyczne

Być może

受けるかもしれない

うけるかもしれない

ukeru ka mo shirenai

受けるかもしれません

うけるかもしれません

ukeru ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

受けてある

うけてある

ukete aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 受けてほしくないです

[osoba に] ... うけてほしくないです

[osoba ni] ... ukete hoshikunai desu

[osoba に] ... 受けないでほしいです

[osoba に] ... うけないでほしいです

[osoba ni] ... ukenai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

受けたいです

うけたいです

uketai desu


Chcieć (III osoba)

受けたがっている

うけたがっている

uketagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 受けてほしいです

[osoba に] ... うけてほしいです

[osoba ni] ... ukete hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 受けてくれる

[dający] [は/が] うけてくれる

[dający] [wa/ga] ukete kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に受けてあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にうけてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni ukete ageru


Decydować się na

受けることにする

うけることにする

ukeru koto ni suru

受けないことにする

うけないことにする

ukenai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

受けなくてよかった

うけなくてよかった

ukenakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

受けてよかった

うけてよかった

ukete yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

受けなければよかった

うけなければよかった

ukenakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

受ければよかった

うければよかった

ukereba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

受けるまで, ...

うけるまで, ...

ukeru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

受けなくださって、ありがとうございました

うけなくださって、ありがとうございました

ukena kudasatte, arigatou gozaimashita

受けなくてくれて、ありがとう

うけなくてくれて、ありがとう

ukenakute kurete, arigatou

受けなくて、ありがとう

うけなくて、ありがとう

ukenakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

受けてくださって、ありがとうございました

うけてくださって、ありがとうございました

ukete kudasatte, arigatou gozaimashita

受けてくれて、ありがとう

うけてくれて、ありがとう

ukete kurete, arigatou

受けて、ありがとう

うけて、ありがとう

ukete, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

受けるって

うけるって

ukerutte

受けたって

うけたって

uketatte


Forma wyjaśniająca

受けるんです

うけるんです

ukerun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お受けください

おうけください

ouke kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 受けに行く

[miejsce] [に/へ] うけにいく

[miejsce] [に/へ] uke ni iku

[miejsce] [に/へ] 受けに来る

[miejsce] [に/へ] うけにくる

[miejsce] [に/へ] uke ni kuru

[miejsce] [に/へ] 受けに帰る

[miejsce] [に/へ] うけにかえる

[miejsce] [に/へ] uke ni kaeru


Jeszcze nie

まだ受けていません

まだうけていません

mada ukete imasen


Jeśli ..., wtedy ...

受ければ, ...

うければ, ...

ukereba, ...

受けなければ, ...

うけなければ, ...

ukenakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

受けたら、...

うけたら、...

uketara, ...

受けなかったら、...

うけなかったら、...

ukenakattara, ...


Kiedy ..., to ...

受ける時、...

うけるとき、...

ukeru toki, ...

受けた時、...

うけたとき、...

uketa toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

受けると, ...

うけると, ...

ukeru to, ...


Lubić

受けるのが好き

うけるのがすき

ukeru no ga suki


Łatwo coś zrobić

受けやすいです

うけやすいです

uke yasui desu

受けやすかったです

うけやすかったです

uke yasukatta desu


Mieć doświadczenie

受けたことがある

うけたことがある

uketa koto ga aru

受けたことがあるか

うけたことがあるか

uketa koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

受けるといいですね

うけるといいですね

ukeru to ii desu ne

受けないといいですね

うけないといいですね

ukenai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

受けるといいんですが

うけるといいんですが

ukeru to ii n desu ga

受けるといいんですけど

うけるといいんですけど

ukeru to ii n desu kedo

受けないといいんですが

うけないといいんですが

ukenai to ii n desu ga

受けないといいんですけど

うけないといいんですけど

ukenai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

受けるのに, ...

うけるのに, ...

ukeru noni, ...

受けたのに, ...

うけたのに, ...

uketa noni, ...


Musieć 1

受けなくちゃいけません

うけなくちゃいけません

ukenakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

受けなければならない

うけなければならない

ukenakereba naranai

受けなければなりません

sければなりません

ukenakereba narimasen

受けなくてはならない

うけなくてはならない

ukenakute wa naranai

受けなくてはなりません

うけなくてはなりません

ukenakute wa narimasen


Nawet, jeśli

受けても

うけても

ukete mo

受けなくても

うけなくても

ukenakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

受けなくてもかまわない

うけなくてもかまわない

ukenakute mo kamawanai

受けなくてもかまいません

うけなくてもかまいません

ukenakute mo kamaimasen


Nie lubić

受けるのがきらい

うけるのがきらい

ukeru no ga kirai


Nie robiąc, ...

受けないで、...

うけないで、...

ukenai de, ...


Nie trzeba tego robić

受けなくてもいいです

うけなくてもいいです

ukenakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 受けて貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] うけてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] ukete morau


Po czynności, robię ...

受けてから, ...

うけてから, ...

ukete kara, ...


Podczas

受けている間に, ...

うけているあいだに, ...

ukete iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

受けている間, ...

うけているあいだ, ...

ukete iru aida, ...


Powinnien / Miał

受けるはずです

うけるはずです

ukeru hazu desu

受けるはずでした

うけるはずでした

ukeru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 受けさせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... うけさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... ukesasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 受けさせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... うけさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... ukesasete kureru

Pozwól mi

私に ... 受けさせてください

私に ... うけさせてください

watashi ni ... ukesasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

受けてもいいです

うけてもいいです

ukete mo ii desu

受けてもいいですか

うけてもいいですか

ukete mo ii desu ka


Pozwolenie 2

受けてもかまわない

うけてもかまわない

ukete mo kamawanai

受けてもかまいません

うけてもかまいません

ukete mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

受けるかもしれません

うけるかもしれません

ukeru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

受けるでしょう

うけるでしょう

ukeru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

受けてごらんなさい

うけてごらんなさい

ukete goran nasai


Prośba

受けてください

うけてください

ukete kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

受けていただけませんか

うけていただけませんか

ukete itadakemasen ka

受けてくれませんか

うけてくれませんか

ukete kuremasen ka

受けてくれない

うけてくれない

ukete kurenai


Próbować

受けてみる

うけてみる

ukete miru


Przed czynnością, robię ...

受ける前に, ...

うけるまえに, ...

ukeru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

受けなくて、すみませんでした

うけなくて、すみませんでした

ukenakute, sumimasen deshita

受けなくて、すみません

うけなくて、すみません

ukenakute, sumimasen

受けなくて、ごめん

うけなくて、ごめん

ukenakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

受けて、すみませんでした

うけて、すみませんでした

ukete, sumimasen deshita

受けて、すみません

うけて、すみません

ukete, sumimasen

受けて、ごめん

うけて、ごめん

ukete, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

受けておく

うけておく

ukete oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 受ける か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... うける か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ukeru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

受ける か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

うける か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

ukeru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

受けたほうがいいです

うけたほうがいいです

uketa hou ga ii desu

受けないほうがいいです

うけないほうがいいです

ukenai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

受けたらどうですか

うけたらどうですか

uketara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

受けてくださる

うけてくださる

ukete kudasaru


Rozkaz

受けなさい

うけなさい

ukenasai


Słyszałem, że ...

受けるそうです

うけるそうです

ukeru sou desu

受けたそうです

うけたそうです

uketa sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

受け方

うけかた

ukekata


Starać się regularnie wykonywać

受けることにしている

うけることにしている

ukeru koto ni shite iru

受けないことにしている

うけないことにしている

ukenai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

受けにくいです

うけにくいです

uke nikui desu

受けにくかったです

うけにくかったです

uke nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

受けている

うけている

ukete iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

受けようと思っている

うけようとおもっている

ukeyou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

受けようと思う

うけようとおもう

ukeyou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

受けながら, ...

うけながら, ...

uke nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

受けるみたいです

うけるみたいです

ukeru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

受けるみたいな

うけるみたいな

ukeru mitai na

... みたいに受ける

... みたいにうける

... mitai ni ukeru

受けたみたいです

うけたみたいです

uketa mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

受けたみたいな

うけたみたいな

uketa mitai na

... みたいに受けた

... みたいにうけた

... mitai ni uketa


Zakaz 1

受けてはいけません

うけてはいけません

ukete wa ikemasen


Zakaz 2

受けないでください

うけないでください

ukenai de kudasai


Zamiar

受けるつもりです

うけるつもりです

ukeru tsumori desu

受けないつもりです

うけないつもりです

ukenai tsumori desu


Zbyt wiele

受けすぎる

うけすぎる

uke sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 受けさせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... うけさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... ukesaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 受けさせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... うけさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... ukesasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

受けてしまう

うけてしまう

ukete shimau

受けちゃう

うけちゃう

ukechau

受けてしまいました

うけてしまいました

ukete shimaimashita

受けちゃいました

うけちゃいました

ukechaimashita