小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 引っ張る | ひっぱる

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

ciągnienie, szarpanie, pociąganie, przyjmowanie, dopuszczanie, instalowanie, umieszczanie, cytat, odnoszenie się do

Pokaż szczegóły znaku

przedłużanie, wydłużanie, klasyfikator na smyczki i instrumenty strunowe, rozciąganie się, rozprzestrzenianie, stawianie (namiotu)

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ひっぱる

hipparu


Znaczenie

ciągnąć

pociągnąć

ciągnąć (linię)

rozciągać (kable)

holować

prowadzić (np. swoich zwolenników)

zaprowadzić kogoś gdzieś (np. podejrzanego na polcję)

nakłaniać do przyłączenia się

silnie zachęcać do przyłączenia się

opóźniać

przedłużać

wydłużyć wymogę (słowa)

cytować

przytoczyć

odwołać się

??? (baseball)

nosić

zakładać


Części mowy

u-czasownik


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

czasownik przechodni

alternatywa

引っぱる, ひっぱる, hipparu

alternatywa

引張る, ひっぱる, hipparu

Przykładowe zdania

Nie ciągnij mnie za rękaw.

袖を引っ張らないでください。


Złapał mnie za rękę i zaciągnął na drugie piętro.

彼は私の手をつかんで二階へ引っ張って行った。


Ciągnął z całej siły, ale głaz ani drgnął.

彼は力いっぱい引っ張ったが、岩はびくともしなかった。


Ona pociągnęła moją koszulkę.

彼女は私のシャツを引っ張った。

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引っ張ります

ひっぱります

hipparimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

引っ張りません

ひっぱりません

hipparimasen

Twierdzenie, czas przeszły

引っ張りました

ひっぱりました

hipparimashita

Przeczenie, czas przeszły

引っ張りませんでした

ひっぱりませんでした

hipparimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引っ張る

ひっぱる

hipparu

Przeczenie, czas teraźniejszy

引っ張らない

ひっぱらない

hipparanai

Twierdzenie, czas przeszły

引っ張った

ひっぱった

hippatta

Przeczenie, czas przeszły

引っ張らなかった

ひっぱらなかった

hipparanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

引っ張り

ひっぱり

hippari


Forma mashou

引っ張りましょう

ひっぱりましょう

hipparimashou


Forma te

引っ張って

ひっぱって

hippatte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引っ張れる

ひっぱれる

hippareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

引っ張れない

ひっぱれない

hipparenai

Twierdzenie, czas przeszły

引っ張れた

ひっぱれた

hippareta

Przeczenie, czas przeszły

引っ張れなかった

ひっぱれなかった

hipparenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引っ張れます

ひっぱれます

hipparemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

引っ張れません

ひっぱれません

hipparemasen

Twierdzenie, czas przeszły

引っ張れました

ひっぱれました

hipparemashita

Przeczenie, czas przeszły

引っ張れませんでした

ひっぱれませんでした

hipparemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

引っ張れて

ひっぱれて

hipparete


Forma wolicjonalna

引っ張ろう

ひっぱろう

hipparou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引っ張られる

ひっぱられる

hipparareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

引っ張られない

ひっぱられない

hippararenai

Twierdzenie, czas przeszły

引っ張られた

ひっぱられた

hipparareta

Przeczenie, czas przeszły

引っ張られなかった

ひっぱられなかった

hippararenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引っ張られます

ひっぱられます

hippararemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

引っ張られません

ひっぱられません

hippararemasen

Twierdzenie, czas przeszły

引っ張られました

ひっぱられました

hippararemashita

Przeczenie, czas przeszły

引っ張られませんでした

ひっぱられませんでした

hippararemasen deshita


Forma bierna, forma te

引っ張られて

ひっぱられて

hippararete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引っ張らせる

ひっぱらせる

hipparaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

引っ張らせない

ひっぱらせない

hipparasenai

Twierdzenie, czas przeszły

引っ張らせた

ひっぱらせた

hipparaseta

Przeczenie, czas przeszły

引っ張らせなかった

ひっぱらせなかった

hipparasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引っ張らせます

ひっぱらせます

hipparasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

引っ張らせません

ひっぱらせません

hipparasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

引っ張らせました

ひっぱらせました

hipparasemashita

Przeczenie, czas przeszły

引っ張らせませんでした

ひっぱらせませんでした

hipparasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

引っ張らせて

ひっぱらせて

hipparasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引っ張らされる

ひっぱらされる

hipparasareru

引っ張らせられる

ひっぱらせられる

hipparaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

引っ張らされない

ひっぱらされない

hipparasarenai

引っ張らせられない

ひっぱらせられない

hipparaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

引っ張らされた

ひっぱらされた

hipparasareta

引っ張らせられた

ひっぱらせられた

hipparaserareta

Przeczenie, czas przeszły

引っ張らされなかった

ひっぱらされなかった

hipparasarenakatta

引っ張らせられなかった

ひっぱらせられなかった

hipparaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引っ張らされます

ひっぱらされます

hipparasaremasu

引っ張らせられます

ひっぱらせられます

hipparaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

引っ張らされません

ひっぱらされません

hipparasaremasen

引っ張らせられません

ひっぱらせられません

hipparaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

引っ張らされました

ひっぱらされました

hipparasaremashita

引っ張らせられました

ひっぱらせられました

hipparaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

引っ張らされませんでした

ひっぱらされませんでした

hipparasaremasen deshita

引っ張らせられませんでした

ひっぱらせられませんでした

hipparaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

引っ張らされて

ひっぱらされて

hipparasarete

引っ張らせられて

ひっぱらせられて

hipparaserarete


Forma ba

Twierdzenie

引っ張れば

ひっぱれば

hippareba

Przeczenie

引っ張らなければ

ひっぱらなければ

hipparanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お引っ張りになる

おひっぱりになる

ohippari ni naru

Forma modestywna (skromna)

お引っ張りします

おひっぱりします

ohippari shimasu

お引っ張りする

おひっぱりする

ohippari suru

Przykłady gramatyczne

Być może

引っ張るかもしれない

ひっぱるかもしれない

hipparu ka mo shirenai

引っ張るかもしれません

ひっぱるかもしれません

hipparu ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

引っ張ってある

ひっぱってある

hippatte aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 引っ張ってほしくないです

[osoba に] ... ひっぱってほしくないです

[osoba ni] ... hippatte hoshikunai desu

[osoba に] ... 引っ張らないでほしいです

[osoba に] ... ひっぱらないでほしいです

[osoba ni] ... hipparanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

引っ張りたいです

ひっぱりたいです

hipparitai desu


Chcieć (III osoba)

引っ張りたがっている

ひっぱりたがっている

hipparitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 引っ張ってほしいです

[osoba に] ... ひっぱってほしいです

[osoba ni] ... hippatte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 引っ張ってくれる

[dający] [は/が] ひっぱってくれる

[dający] [wa/ga] hippatte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に引っ張ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にひっぱってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni hippatte ageru


Decydować się na

引っ張ることにする

ひっぱることにする

hipparu koto ni suru

引っ張らないことにする

ひっぱらないことにする

hipparanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

引っ張らなくてよかった

ひっぱらなくてよかった

hipparanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

引っ張ってよかった

ひっぱってよかった

hippatte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

引っ張らなければよかった

ひっぱらなければよかった

hipparanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

引っ張ればよかった

ひっぱればよかった

hippareba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

引っ張るまで, ...

ひっぱるまで, ...

hipparu made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

引っ張らなくださって、ありがとうございました

ひっぱらなくださって、ありがとうございました

hipparana kudasatte, arigatou gozaimashita

引っ張らなくてくれて、ありがとう

ひっぱらなくてくれて、ありがとう

hipparanakute kurete, arigatou

引っ張らなくて、ありがとう

ひっぱらなくて、ありがとう

hipparanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

引っ張ってくださって、ありがとうございました

ひっぱってくださって、ありがとうございました

hippatte kudasatte, arigatou gozaimashita

引っ張ってくれて、ありがとう

ひっぱってくれて、ありがとう

hippatte kurete, arigatou

引っ張って、ありがとう

ひっぱって、ありがとう

hippatte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

引っ張るって

ひっぱるって

hipparutte

引っ張ったって

ひっぱったって

hippattatte


Forma wyjaśniająca

引っ張るんです

ひっぱるんです

hipparun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お引っ張りください

おひっぱりください

ohippari kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 引っ張りに行く

[miejsce] [に/へ] ひっぱりにいく

[miejsce] [に/へ] hippari ni iku

[miejsce] [に/へ] 引っ張りに来る

[miejsce] [に/へ] ひっぱりにくる

[miejsce] [に/へ] hippari ni kuru

[miejsce] [に/へ] 引っ張りに帰る

[miejsce] [に/へ] ひっぱりにかえる

[miejsce] [に/へ] hippari ni kaeru


Jeszcze nie

まだ引っ張っていません

まだひっぱっていません

mada hippatte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

引っ張れば, ...

ひっぱれば, ...

hippareba, ...

引っ張らなければ, ...

ひっぱらなければ, ...

hipparanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

引っ張ったら、...

ひっぱったら、...

hippattara, ...

引っ張らなかったら、...

ひっぱらなかったら、...

hipparanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

引っ張る時、...

ひっぱるとき、...

hipparu toki, ...

引っ張った時、...

ひっぱったとき、...

hippatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

引っ張ると, ...

ひっぱると, ...

hipparu to, ...


Lubić

引っ張るのが好き

ひっぱるのがすき

hipparu no ga suki


Łatwo coś zrobić

引っ張りやすいです

ひっぱりやすいです

hippari yasui desu

引っ張りやすかったです

ひっぱりやすかったです

hippari yasukatta desu


Mieć doświadczenie

引っ張ったことがある

ひっぱったことがある

hippatta koto ga aru

引っ張ったことがあるか

ひっぱったことがあるか

hippatta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

引っ張るといいですね

ひっぱるといいですね

hipparu to ii desu ne

引っ張らないといいですね

ひっぱらないといいですね

hipparanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

引っ張るといいんですが

ひっぱるといいんですが

hipparu to ii n desu ga

引っ張るといいんですけど

ひっぱるといいんですけど

hipparu to ii n desu kedo

引っ張らないといいんですが

ひっぱらないといいんですが

hipparanai to ii n desu ga

引っ張らないといいんですけど

ひっぱらないといいんですけど

hipparanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

引っ張るのに, ...

ひっぱるのに, ...

hipparu noni, ...

引っ張ったのに, ...

ひっぱったのに, ...

hippatta noni, ...


Musieć 1

引っ張らなくちゃいけません

ひっぱらなくちゃいけません

hipparanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

引っ張らなければならない

ひっぱらなければならない

hipparanakereba naranai

引っ張らなければなりません

sければなりません

hipparanakereba narimasen

引っ張らなくてはならない

ひっぱらなくてはならない

hipparanakute wa naranai

引っ張らなくてはなりません

ひっぱらなくてはなりません

hipparanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

引っ張っても

ひっぱっても

hippatte mo

引っ張らなくても

ひっぱらなくても

hipparanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

引っ張らなくてもかまわない

ひっぱらなくてもかまわない

hipparanakute mo kamawanai

引っ張らなくてもかまいません

ひっぱらなくてもかまいません

hipparanakute mo kamaimasen


Nie lubić

引っ張るのがきらい

ひっぱるのがきらい

hipparu no ga kirai


Nie robiąc, ...

引っ張らないで、...

ひっぱらないで、...

hipparanai de, ...


Nie trzeba tego robić

引っ張らなくてもいいです

ひっぱらなくてもいいです

hipparanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 引っ張って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ひっぱってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] hippatte morau


Po czynności, robię ...

引っ張ってから, ...

ひっぱってから, ...

hippatte kara, ...


Podczas

引っ張っている間に, ...

ひっぱっているあいだに, ...

hippatte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

引っ張っている間, ...

ひっぱっているあいだ, ...

hippatte iru aida, ...


Powinnien / Miał

引っ張るはずです

ひっぱるはずです

hipparu hazu desu

引っ張るはずでした

ひっぱるはずでした

hipparu hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 引っ張らせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... ひっぱらせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... hipparasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 引っ張らせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... ひっぱらせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... hipparasete kureru

Pozwól mi

私に ... 引っ張らせてください

私に ... ひっぱらせてください

watashi ni ... hipparasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

引っ張ってもいいです

ひっぱってもいいです

hippatte mo ii desu

引っ張ってもいいですか

ひっぱってもいいですか

hippatte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

引っ張ってもかまわない

ひっぱってもかまわない

hippatte mo kamawanai

引っ張ってもかまいません

ひっぱってもかまいません

hippatte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

引っ張るかもしれません

ひっぱるかもしれません

hipparu kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

引っ張るでしょう

ひっぱるでしょう

hipparu deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

引っ張ってごらんなさい

ひっぱってごらんなさい

hippatte goran nasai


Prośba

引っ張ってください

ひっぱってください

hippatte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

引っ張っていただけませんか

ひっぱっていただけませんか

hippatte itadakemasen ka

引っ張ってくれませんか

ひっぱってくれませんか

hippatte kuremasen ka

引っ張ってくれない

ひっぱってくれない

hippatte kurenai


Próbować

引っ張ってみる

ひっぱってみる

hippatte miru


Przed czynnością, robię ...

引っ張る前に, ...

ひっぱるまえに, ...

hipparu mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

引っ張らなくて、すみませんでした

ひっぱらなくて、すみませんでした

hipparanakute, sumimasen deshita

引っ張らなくて、すみません

ひっぱらなくて、すみません

hipparanakute, sumimasen

引っ張らなくて、ごめん

ひっぱらなくて、ごめん

hipparanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

引っ張って、すみませんでした

ひっぱって、すみませんでした

hippatte, sumimasen deshita

引っ張って、すみません

ひっぱって、すみません

hippatte, sumimasen

引っ張って、ごめん

ひっぱって、ごめん

hippatte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

引っ張っておく

ひっぱっておく

hippatte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 引っ張る か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ひっぱる か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... hipparu ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

引っ張る か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

ひっぱる か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

hipparu ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

引っ張ったほうがいいです

ひっぱったほうがいいです

hippatta hou ga ii desu

引っ張らないほうがいいです

ひっぱらないほうがいいです

hipparanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

引っ張ったらどうですか

ひっぱったらどうですか

hippattara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

引っ張ってくださる

ひっぱってくださる

hippatte kudasaru


Rozkaz

引っ張りなさい

ひっぱりなさい

hipparinasai


Słyszałem, że ...

引っ張るそうです

ひっぱるそうです

hipparu sou desu

引っ張ったそうです

ひっぱったそうです

hippatta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

引っ張り方

ひっぱりかた

hipparikata


Starać się regularnie wykonywać

引っ張ることにしている

ひっぱることにしている

hipparu koto ni shite iru

引っ張らないことにしている

ひっぱらないことにしている

hipparanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

引っ張りにくいです

ひっぱりにくいです

hippari nikui desu

引っ張りにくかったです

ひっぱりにくかったです

hippari nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

引っ張っている

ひっぱっている

hippatte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

引っ張ろうと思っている

ひっぱろうとおもっている

hipparou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

引っ張ろうと思う

ひっぱろうとおもう

hipparou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

引っ張りながら, ...

ひっぱりながら, ...

hippari nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

引っ張るみたいです

ひっぱるみたいです

hipparu mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

引っ張るみたいな

ひっぱるみたいな

hipparu mitai na

... みたいに引っ張る

... みたいにひっぱる

... mitai ni hipparu

引っ張ったみたいです

ひっぱったみたいです

hippatta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

引っ張ったみたいな

ひっぱったみたいな

hippatta mitai na

... みたいに引っ張った

... みたいにひっぱった

... mitai ni hippatta


Zakaz 1

引っ張ってはいけません

ひっぱってはいけません

hippatte wa ikemasen


Zakaz 2

引っ張らないでください

ひっぱらないでください

hipparanai de kudasai


Zamiar

引っ張るつもりです

ひっぱるつもりです

hipparu tsumori desu

引っ張らないつもりです

ひっぱらないつもりです

hipparanai tsumori desu


Zbyt wiele

引っ張りすぎる

ひっぱりすぎる

hippari sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 引っ張らせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ひっぱらせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... hipparaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 引っ張らせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ひっぱらせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... hipparasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

引っ張ってしまう

ひっぱってしまう

hippatte shimau

引っ張っちゃう

ひっぱっちゃう

hippacchau

引っ張ってしまいました

ひっぱってしまいました

hippatte shimaimashita

引っ張っちゃいました

ひっぱっちゃいました

hippacchaimashita