小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa ご馳走する | ごちそうする

Informacje podstawowe

Kanji

そう

Znaczenie znaków kanji

bieg, galop, cwał, pływanie, żeglowanie, jechanie, wygranie (sławy), meldunek, depesza

Pokaż szczegóły znaku

bieganie, biec

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ごちそうする

gochisou suru


Znaczenie

zapraszać kogoś na posiłek

poczęstować


Informacje dodatkowe

osoba ni posiłek o


Części mowy

czasownik nieregularny

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ご馳走します

ごちそうします

gochisou shimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ご馳走しません

ごちそうしません

gochisou shimasen

Twierdzenie, czas przeszły

ご馳走しました

ごちそうしました

gochisou shimashita

Przeczenie, czas przeszły

ご馳走しませんでした

ごちそうしませんでした

gochisou shimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ご馳走する

ごちそうする

gochisou suru

Przeczenie, czas teraźniejszy

ご馳走しない

ごちそうしない

gochisou shinai

Twierdzenie, czas przeszły

ご馳走した

ごちそうした

gochisou shita

Przeczenie, czas przeszły

ご馳走しなかった

ごちそうしなかった

gochisou shinakatta


Temat czasownika (ang: stem)

ご馳走し

ごちそうし

gochisou shi


Forma mashou

ご馳走しましょう

ごちそうしましょう

gochisou shimashou


Forma te

ご馳走して

ごちそうして

gochisou shite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ご馳走できる

ごちそうできる

gochisou dekiru

Przeczenie, czas teraźniejszy

ご馳走できない

ごちそうできない

gochisou dekinai

Twierdzenie, czas przeszły

ご馳走できた

ごちそうできた

gochisou dekita

Przeczenie, czas przeszły

ご馳走できなかった

ごちそうできなかった

gochisou dekinakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ご馳走できます

ごちそうできます

gochisou dekimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ご馳走できません

ごちそうできません

gochisou dekimasen

Twierdzenie, czas przeszły

ご馳走できました

ごちそうできました

gochisou dekimashita

Przeczenie, czas przeszły

ご馳走できませんでした

ごちそうできませんでした

gochisou dekimasen deshita


Forma potencjalna, forma te

ご馳走できて

ごちそうできて

gochisou dekite


Forma wolicjonalna

ご馳走しよう

ごちそうしよう

gochisou shiyou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ご馳走される

ごちそうされる

gochisou sareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

ご馳走されない

ごちそうされない

gochisou sarenai

Twierdzenie, czas przeszły

ご馳走された

ごちそうされた

gochisou sareta

Przeczenie, czas przeszły

ご馳走されなかった

ごちそうされなかった

gochisou sarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ご馳走されます

ごちそうされます

gochisou saremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ご馳走されません

ごちそうされません

gochisou saremasen

Twierdzenie, czas przeszły

ご馳走されました

ごちそうされました

gochisou saremashita

Przeczenie, czas przeszły

ご馳走されませんでした

ごちそうされませんでした

gochisou saremasen deshita


Forma bierna, forma te

ご馳走されて

ごちそうされて

gochisou sarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ご馳走させる

ごちそうさせる

gochisou saseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

ご馳走させない

ごちそうさせない

gochisou sasenai

Twierdzenie, czas przeszły

ご馳走させた

ごちそうさせた

gochisou saseta

Przeczenie, czas przeszły

ご馳走させなかった

ごちそうさせなかった

gochisou sasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ご馳走させます

ごちそうさせます

gochisou sasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ご馳走させません

ごちそうさせません

gochisou sasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

ご馳走させました

ごちそうさせました

gochisou sasemashita

Przeczenie, czas przeszły

ご馳走させませんでした

ごちそうさせませんでした

gochisou sasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

ご馳走させて

ごちそうさせて

gochisou sasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ご馳走させられる

ごちそうさせられる

gochisou saserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

ご馳走させられない

ごちそうさせられない

gochisou saserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

ご馳走させられた

ごちそうさせられた

gochisou saserareta

Przeczenie, czas przeszły

ご馳走させられなかった

ごちそうさせられなかった

gochisou saserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ご馳走させられます

ごちそうさせられます

gochisou saseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ご馳走させられません

ごちそうさせられません

gochisou saseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

ご馳走させられました

ごちそうさせられました

gochisou saseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

ご馳走させられませんでした

ごちそうさせられませんでした

gochisou saseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

ご馳走させられて

ごちそうさせられて

gochisou saserarete


Forma ba

Twierdzenie

ご馳走すれば

ごちそうすれば

gochisou sureba

Przeczenie

ご馳走しなければ

ごちそうしなければ

gochisou shinakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

ご馳走なさる

ごちそうなさる

gochisou nasaru

ご馳走なさいます

ごちそうなさいます

gochisou nasaimasu

Forma modestywna (skromna)

ご馳走致します

ごちそういたします

gochisou itashimasu

ご馳走致す

ごちそういたす

gochisou itasu

Przykłady gramatyczne

Być może

ご馳走するかもしれない

ごちそうするかもしれない

gochisou suru ka mo shirenai

ご馳走するかもしれません

ごちそうするかもしれません

gochisou suru ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

ご馳走してある

ごちそうしてある

gochisou shite aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... ご馳走してほしくないです

[osoba に] ... ごちそうしてほしくないです

[osoba ni] ... gochisou shite hoshikunai desu

[osoba に] ... ご馳走しないでほしいです

[osoba に] ... ごちそうしないでほしいです

[osoba ni] ... gochisou shinai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

ご馳走したいです

ごちそうしたいです

gochisou shitai desu


Chcieć (III osoba)

ご馳走したがっている

ごちそうしたがっている

gochisou shitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... ご馳走してほしいです

[osoba に] ... ごちそうしてほしいです

[osoba ni] ... gochisou shite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] ご馳走してくれる

[dający] [は/が] ごちそうしてくれる

[dający] [wa/ga] gochisou shite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] にご馳走してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にごちそうしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni gochisou shite ageru


Decydować się na

ご馳走することにする

ごちそうすることにする

gochisou suru koto ni suru

ご馳走しないことにする

ごちそうしないことにする

gochisou shinai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

ご馳走しなくてよかった

ごちそうしなくてよかった

gochisou shinakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

ご馳走してよかった

ごちそうしてよかった

gochisou shite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

ご馳走しなければよかった

ごちそうしなければよかった

gochisou shinakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

ご馳走すればよかった

ごちそうすればよかった

gochisou sureba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

ご馳走するまで, ...

ごちそうするまで, ...

gochisou suru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

ご馳走しなくださって、ありがとうございました

ごちそうしなくださって、ありがとうございました

gochisou shina kudasatte, arigatou gozaimashita

ご馳走しなくてくれて、ありがとう

ごちそうしなくてくれて、ありがとう

gochisou shinakute kurete, arigatou

ご馳走しなくて、ありがとう

ごちそうしなくて、ありがとう

gochisou shinakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

ご馳走してくださって、ありがとうございました

ごちそうしてくださって、ありがとうございました

gochisou shite kudasatte, arigatou gozaimashita

ご馳走してくれて、ありがとう

ごちそうしてくれて、ありがとう

gochisou shite kurete, arigatou

ご馳走して、ありがとう

ごちそうして、ありがとう

gochisou shite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

ご馳走するって

ごちそうするって

gochisou surutte

ご馳走したって

ごちそうしたって

gochisou shitatte


Forma wyjaśniająca

ご馳走するんです

ごちそうするんです

gochisou surun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

ごご馳走ください

ごごちそうください

gogochisou kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] ご馳走しに行く

[miejsce] [に/へ] ごちそうしにいく

[miejsce] [に/へ] gochisou shi ni iku

[miejsce] [に/へ] ご馳走しに来る

[miejsce] [に/へ] ごちそうしにくる

[miejsce] [に/へ] gochisou shi ni kuru

[miejsce] [に/へ] ご馳走しに帰る

[miejsce] [に/へ] ごちそうしにかえる

[miejsce] [に/へ] gochisou shi ni kaeru


Jeszcze nie

まだご馳走していません

まだごちそうしていません

mada gochisou shite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

ご馳走すれば, ...

ごちそうすれば, ...

gochisou sureba, ...

ご馳走しなければ, ...

ごちそうしなければ, ...

gochisou shinakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

ご馳走したら、...

ごちそうしたら、...

gochisou shitara, ...

ご馳走しなかったら、...

ごちそうしなかったら、...

gochisou shinakattara, ...


Kiedy ..., to ...

ご馳走する時、...

ごちそうするとき、...

gochisou suru toki, ...

ご馳走した時、...

ごちそうしたとき、...

gochisou shita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

ご馳走すると, ...

ごちそうすると, ...

gochisou suru to, ...


Lubić

ご馳走するのが好き

ごちそうするのがすき

gochisou suru no ga suki


Łatwo coś zrobić

ご馳走しやすいです

ごちそうしやすいです

gochisou shi yasui desu

ご馳走しやすかったです

ごちそうしやすかったです

gochisou shi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

ご馳走したことがある

ごちそうしたことがある

gochisou shita koto ga aru

ご馳走したことがあるか

ごちそうしたことがあるか

gochisou shita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

ご馳走するといいですね

ごちそうするといいですね

gochisou suru to ii desu ne

ご馳走しないといいですね

ごちそうしないといいですね

gochisou shinai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

ご馳走するといいんですが

ごちそうするといいんですが

gochisou suru to ii n desu ga

ご馳走するといいんですけど

ごちそうするといいんですけど

gochisou suru to ii n desu kedo

ご馳走しないといいんですが

ごちそうしないといいんですが

gochisou shinai to ii n desu ga

ご馳走しないといいんですけど

ごちそうしないといいんですけど

gochisou shinai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

ご馳走するのに, ...

ごちそうするのに, ...

gochisou suru noni, ...

ご馳走したのに, ...

ごちそうしたのに, ...

gochisou shita noni, ...


Musieć 1

ご馳走しなくちゃいけません

ごちそうしなくちゃいけません

gochisou shinakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

ご馳走しなければならない

ごちそうしなければならない

gochisou shinakereba naranai

ご馳走しなければなりません

sければなりません

gochisou shinakereba narimasen

ご馳走しなくてはならない

ごちそうしなくてはならない

gochisou shinakute wa naranai

ご馳走しなくてはなりません

ごちそうしなくてはなりません

gochisou shinakute wa narimasen


Nawet, jeśli

ご馳走しても

ごちそうしても

gochisou shite mo

ご馳走しなくても

ごちそうしなくても

gochisou shinakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

ご馳走しなくてもかまわない

ごちそうしなくてもかまわない

gochisou shinakute mo kamawanai

ご馳走しなくてもかまいません

ごちそうしなくてもかまいません

gochisou shinakute mo kamaimasen


Nie lubić

ご馳走するのがきらい

ごちそうするのがきらい

gochisou suru no ga kirai


Nie robiąc, ...

ご馳走しないで、...

ごちそうしないで、...

gochisou shinai de, ...


Nie trzeba tego robić

ご馳走しなくてもいいです

ごちそうしなくてもいいです

gochisou shinakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ご馳走して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ごちそうしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] gochisou shite morau


Po czynności, robię ...

ご馳走してから, ...

ごちそうしてから, ...

gochisou shite kara, ...


Podczas

ご馳走している間に, ...

ごちそうしているあいだに, ...

gochisou shite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

ご馳走している間, ...

ごちそうしているあいだ, ...

gochisou shite iru aida, ...


Powinnien / Miał

ご馳走するはずです

ごちそうするはずです

gochisou suru hazu desu

ご馳走するはずでした

ごちそうするはずでした

gochisou suru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... ご馳走させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... ごちそうさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... gochisou sasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... ご馳走させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... ごちそうさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... gochisou sasete kureru

Pozwól mi

私に ... ご馳走させてください

私に ... ごちそうさせてください

watashi ni ... gochisou sasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

ご馳走してもいいです

ごちそうしてもいいです

gochisou shite mo ii desu

ご馳走してもいいですか

ごちそうしてもいいですか

gochisou shite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

ご馳走してもかまわない

ごちそうしてもかまわない

gochisou shite mo kamawanai

ご馳走してもかまいません

ごちそうしてもかまいません

gochisou shite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

ご馳走するかもしれません

ごちそうするかもしれません

gochisou suru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

ご馳走するでしょう

ごちそうするでしょう

gochisou suru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

ご馳走してごらんなさい

ごちそうしてごらんなさい

gochisou shite goran nasai


Prośba

ご馳走してください

ごちそうしてください

gochisou shite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

ご馳走していただけませんか

ごちそうしていただけませんか

gochisou shite itadakemasen ka

ご馳走してくれませんか

ごちそうしてくれませんか

gochisou shite kuremasen ka

ご馳走してくれない

ごちそうしてくれない

gochisou shite kurenai


Próbować

ご馳走してみる

ごちそうしてみる

gochisou shite miru


Przed czynnością, robię ...

ご馳走する前に, ...

ごちそうするまえに, ...

gochisou suru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

ご馳走しなくて、すみませんでした

ごちそうしなくて、すみませんでした

gochisou shinakute, sumimasen deshita

ご馳走しなくて、すみません

ごちそうしなくて、すみません

gochisou shinakute, sumimasen

ご馳走しなくて、ごめん

ごちそうしなくて、ごめん

gochisou shinakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

ご馳走して、すみませんでした

ごちそうして、すみませんでした

gochisou shite, sumimasen deshita

ご馳走して、すみません

ごちそうして、すみません

gochisou shite, sumimasen

ご馳走して、ごめん

ごちそうして、ごめん

gochisou shite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

ご馳走しておく

ごちそうしておく

gochisou shite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... ご馳走する か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ごちそうする か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... gochisou suru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

ご馳走する か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

ごちそうする か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

gochisou suru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

ご馳走したほうがいいです

ごちそうしたほうがいいです

gochisou shita hou ga ii desu

ご馳走しないほうがいいです

ごちそうしないほうがいいです

gochisou shinai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

ご馳走したらどうですか

ごちそうしたらどうですか

gochisou shitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

ご馳走してくださる

ごちそうしてくださる

gochisou shite kudasaru


Rozkaz

ご馳走しなさい

ごちそうしなさい

gochisou shinasai


Słyszałem, że ...

ご馳走するそうです

ごちそうするそうです

gochisou suru sou desu

ご馳走したそうです

ごちそうしたそうです

gochisou shita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

ご馳走し方

ごちそうしかた

gochisou shikata


Starać się regularnie wykonywać

ご馳走することにしている

ごちそうすることにしている

gochisou suru koto ni shite iru

ご馳走しないことにしている

ごちそうしないことにしている

gochisou shinai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

ご馳走しにくいです

ごちそうしにくいです

gochisou shi nikui desu

ご馳走しにくかったです

ごちそうしにくかったです

gochisou shi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

ご馳走している

ごちそうしている

gochisou shite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

ご馳走しようと思っている

ごちそうしようとおもっている

gochisou shiyou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

ご馳走しようと思う

ごちそうしようとおもう

gochisou shiyou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

ご馳走しながら, ...

ごちそうしながら, ...

gochisou shi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

ご馳走するみたいです

ごちそうするみたいです

gochisou suru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

ご馳走するみたいな

ごちそうするみたいな

gochisou suru mitai na

... みたいにご馳走する

... みたいにごちそうする

... mitai ni gochisou suru

ご馳走したみたいです

ごちそうしたみたいです

gochisou shita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

ご馳走したみたいな

ごちそうしたみたいな

gochisou shita mitai na

... みたいにご馳走した

... みたいにごちそうした

... mitai ni gochisou shita


Zakaz 1

ご馳走してはいけません

ごちそうしてはいけません

gochisou shite wa ikemasen


Zakaz 2

ご馳走しないでください

ごちそうしないでください

gochisou shinai de kudasai


Zamiar

ご馳走するつもりです

ごちそうするつもりです

gochisou suru tsumori desu

ご馳走しないつもりです

ごちそうしないつもりです

gochisou shinai tsumori desu


Zbyt wiele

ご馳走しすぎる

ごちそうしすぎる

gochisou shi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ご馳走させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ごちそうさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... gochisou saseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ご馳走させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ごちそうさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... gochisou sasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

ご馳走してしまう

ごちそうしてしまう

gochisou shite shimau

ご馳走しちゃう

ごちそうしちゃう

gochisou shichau

ご馳走してしまいました

ごちそうしてしまいました

gochisou shite shimaimashita

ご馳走しちゃいました

ごちそうしちゃいました

gochisou shichaimashita