小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 招待する | しょうたいする

Informacje podstawowe

Kanji

しょう たい

Znaczenie znaków kanji

kuszenie, wabienie, przyciąganie, zapraszanie, przywoływanie, ???

Pokaż szczegóły znaku

czekanie, zależeć od, poleganie na

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

しょうたいする

shoutai suru


Znaczenie

zapraszać kogoś

zaprosić


Informacje dodatkowe

na wydarzenie, na miejsce


Części mowy

czasownik nieregularny

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

招待します

しょうたいします

shoutai shimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

招待しません

しょうたいしません

shoutai shimasen

Twierdzenie, czas przeszły

招待しました

しょうたいしました

shoutai shimashita

Przeczenie, czas przeszły

招待しませんでした

しょうたいしませんでした

shoutai shimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

招待する

しょうたいする

shoutai suru

Przeczenie, czas teraźniejszy

招待しない

しょうたいしない

shoutai shinai

Twierdzenie, czas przeszły

招待した

しょうたいした

shoutai shita

Przeczenie, czas przeszły

招待しなかった

しょうたいしなかった

shoutai shinakatta


Temat czasownika (ang: stem)

招待し

しょうたいし

shoutai shi


Forma mashou

招待しましょう

しょうたいしましょう

shoutai shimashou


Forma te

招待して

しょうたいして

shoutai shite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

招待できる

しょうたいできる

shoutai dekiru

Przeczenie, czas teraźniejszy

招待できない

しょうたいできない

shoutai dekinai

Twierdzenie, czas przeszły

招待できた

しょうたいできた

shoutai dekita

Przeczenie, czas przeszły

招待できなかった

しょうたいできなかった

shoutai dekinakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

招待できます

しょうたいできます

shoutai dekimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

招待できません

しょうたいできません

shoutai dekimasen

Twierdzenie, czas przeszły

招待できました

しょうたいできました

shoutai dekimashita

Przeczenie, czas przeszły

招待できませんでした

しょうたいできませんでした

shoutai dekimasen deshita


Forma potencjalna, forma te

招待できて

しょうたいできて

shoutai dekite


Forma wolicjonalna

招待しよう

しょうたいしよう

shoutai shiyou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

招待される

しょうたいされる

shoutai sareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

招待されない

しょうたいされない

shoutai sarenai

Twierdzenie, czas przeszły

招待された

しょうたいされた

shoutai sareta

Przeczenie, czas przeszły

招待されなかった

しょうたいされなかった

shoutai sarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

招待されます

しょうたいされます

shoutai saremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

招待されません

しょうたいされません

shoutai saremasen

Twierdzenie, czas przeszły

招待されました

しょうたいされました

shoutai saremashita

Przeczenie, czas przeszły

招待されませんでした

しょうたいされませんでした

shoutai saremasen deshita


Forma bierna, forma te

招待されて

しょうたいされて

shoutai sarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

招待させる

しょうたいさせる

shoutai saseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

招待させない

しょうたいさせない

shoutai sasenai

Twierdzenie, czas przeszły

招待させた

しょうたいさせた

shoutai saseta

Przeczenie, czas przeszły

招待させなかった

しょうたいさせなかった

shoutai sasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

招待させます

しょうたいさせます

shoutai sasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

招待させません

しょうたいさせません

shoutai sasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

招待させました

しょうたいさせました

shoutai sasemashita

Przeczenie, czas przeszły

招待させませんでした

しょうたいさせませんでした

shoutai sasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

招待させて

しょうたいさせて

shoutai sasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

招待させられる

しょうたいさせられる

shoutai saserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

招待させられない

しょうたいさせられない

shoutai saserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

招待させられた

しょうたいさせられた

shoutai saserareta

Przeczenie, czas przeszły

招待させられなかった

しょうたいさせられなかった

shoutai saserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

招待させられます

しょうたいさせられます

shoutai saseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

招待させられません

しょうたいさせられません

shoutai saseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

招待させられました

しょうたいさせられました

shoutai saseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

招待させられませんでした

しょうたいさせられませんでした

shoutai saseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

招待させられて

しょうたいさせられて

shoutai saserarete


Forma ba

Twierdzenie

招待すれば

しょうたいすれば

shoutai sureba

Przeczenie

招待しなければ

しょうたいしなければ

shoutai shinakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

招待なさる

しょうたいなさる

shoutai nasaru

招待なさいます

しょうたいなさいます

shoutai nasaimasu

Forma modestywna (skromna)

招待致します

しょうたいいたします

shoutai itashimasu

招待致す

しょうたいいたす

shoutai itasu

Przykłady gramatyczne

Być może

招待するかもしれない

しょうたいするかもしれない

shoutai suru ka mo shirenai

招待するかもしれません

しょうたいするかもしれません

shoutai suru ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

招待してある

しょうたいしてある

shoutai shite aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 招待してほしくないです

[osoba に] ... しょうたいしてほしくないです

[osoba ni] ... shoutai shite hoshikunai desu

[osoba に] ... 招待しないでほしいです

[osoba に] ... しょうたいしないでほしいです

[osoba ni] ... shoutai shinai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

招待したいです

しょうたいしたいです

shoutai shitai desu


Chcieć (III osoba)

招待したがっている

しょうたいしたがっている

shoutai shitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 招待してほしいです

[osoba に] ... しょうたいしてほしいです

[osoba ni] ... shoutai shite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 招待してくれる

[dający] [は/が] しょうたいしてくれる

[dający] [wa/ga] shoutai shite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に招待してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にしょうたいしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni shoutai shite ageru


Decydować się na

招待することにする

しょうたいすることにする

shoutai suru koto ni suru

招待しないことにする

しょうたいしないことにする

shoutai shinai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

招待しなくてよかった

しょうたいしなくてよかった

shoutai shinakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

招待してよかった

しょうたいしてよかった

shoutai shite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

招待しなければよかった

しょうたいしなければよかった

shoutai shinakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

招待すればよかった

しょうたいすればよかった

shoutai sureba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

招待するまで, ...

しょうたいするまで, ...

shoutai suru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

招待しなくださって、ありがとうございました

しょうたいしなくださって、ありがとうございました

shoutai shina kudasatte, arigatou gozaimashita

招待しなくてくれて、ありがとう

しょうたいしなくてくれて、ありがとう

shoutai shinakute kurete, arigatou

招待しなくて、ありがとう

しょうたいしなくて、ありがとう

shoutai shinakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

招待してくださって、ありがとうございました

しょうたいしてくださって、ありがとうございました

shoutai shite kudasatte, arigatou gozaimashita

招待してくれて、ありがとう

しょうたいしてくれて、ありがとう

shoutai shite kurete, arigatou

招待して、ありがとう

しょうたいして、ありがとう

shoutai shite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

招待するって

しょうたいするって

shoutai surutte

招待したって

しょうたいしたって

shoutai shitatte


Forma wyjaśniająca

招待するんです

しょうたいするんです

shoutai surun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

ご招待ください

ごしょうたいください

goshoutai kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 招待しに行く

[miejsce] [に/へ] しょうたいしにいく

[miejsce] [に/へ] shoutai shi ni iku

[miejsce] [に/へ] 招待しに来る

[miejsce] [に/へ] しょうたいしにくる

[miejsce] [に/へ] shoutai shi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 招待しに帰る

[miejsce] [に/へ] しょうたいしにかえる

[miejsce] [に/へ] shoutai shi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ招待していません

まだしょうたいしていません

mada shoutai shite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

招待すれば, ...

しょうたいすれば, ...

shoutai sureba, ...

招待しなければ, ...

しょうたいしなければ, ...

shoutai shinakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

招待したら、...

しょうたいしたら、...

shoutai shitara, ...

招待しなかったら、...

しょうたいしなかったら、...

shoutai shinakattara, ...


Kiedy ..., to ...

招待する時、...

しょうたいするとき、...

shoutai suru toki, ...

招待した時、...

しょうたいしたとき、...

shoutai shita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

招待すると, ...

しょうたいすると, ...

shoutai suru to, ...


Lubić

招待するのが好き

しょうたいするのがすき

shoutai suru no ga suki


Łatwo coś zrobić

招待しやすいです

しょうたいしやすいです

shoutai shi yasui desu

招待しやすかったです

しょうたいしやすかったです

shoutai shi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

招待したことがある

しょうたいしたことがある

shoutai shita koto ga aru

招待したことがあるか

しょうたいしたことがあるか

shoutai shita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

招待するといいですね

しょうたいするといいですね

shoutai suru to ii desu ne

招待しないといいですね

しょうたいしないといいですね

shoutai shinai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

招待するといいんですが

しょうたいするといいんですが

shoutai suru to ii n desu ga

招待するといいんですけど

しょうたいするといいんですけど

shoutai suru to ii n desu kedo

招待しないといいんですが

しょうたいしないといいんですが

shoutai shinai to ii n desu ga

招待しないといいんですけど

しょうたいしないといいんですけど

shoutai shinai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

招待するのに, ...

しょうたいするのに, ...

shoutai suru noni, ...

招待したのに, ...

しょうたいしたのに, ...

shoutai shita noni, ...


Musieć 1

招待しなくちゃいけません

しょうたいしなくちゃいけません

shoutai shinakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

招待しなければならない

しょうたいしなければならない

shoutai shinakereba naranai

招待しなければなりません

sければなりません

shoutai shinakereba narimasen

招待しなくてはならない

しょうたいしなくてはならない

shoutai shinakute wa naranai

招待しなくてはなりません

しょうたいしなくてはなりません

shoutai shinakute wa narimasen


Nawet, jeśli

招待しても

しょうたいしても

shoutai shite mo

招待しなくても

しょうたいしなくても

shoutai shinakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

招待しなくてもかまわない

しょうたいしなくてもかまわない

shoutai shinakute mo kamawanai

招待しなくてもかまいません

しょうたいしなくてもかまいません

shoutai shinakute mo kamaimasen


Nie lubić

招待するのがきらい

しょうたいするのがきらい

shoutai suru no ga kirai


Nie robiąc, ...

招待しないで、...

しょうたいしないで、...

shoutai shinai de, ...


Nie trzeba tego robić

招待しなくてもいいです

しょうたいしなくてもいいです

shoutai shinakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 招待して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] しょうたいしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] shoutai shite morau


Po czynności, robię ...

招待してから, ...

しょうたいしてから, ...

shoutai shite kara, ...


Podczas

招待している間に, ...

しょうたいしているあいだに, ...

shoutai shite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

招待している間, ...

しょうたいしているあいだ, ...

shoutai shite iru aida, ...


Powinnien / Miał

招待するはずです

しょうたいするはずです

shoutai suru hazu desu

招待するはずでした

しょうたいするはずでした

shoutai suru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 招待させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... しょうたいさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... shoutai sasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 招待させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... しょうたいさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... shoutai sasete kureru

Pozwól mi

私に ... 招待させてください

私に ... しょうたいさせてください

watashi ni ... shoutai sasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

招待してもいいです

しょうたいしてもいいです

shoutai shite mo ii desu

招待してもいいですか

しょうたいしてもいいですか

shoutai shite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

招待してもかまわない

しょうたいしてもかまわない

shoutai shite mo kamawanai

招待してもかまいません

しょうたいしてもかまいません

shoutai shite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

招待するかもしれません

しょうたいするかもしれません

shoutai suru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

招待するでしょう

しょうたいするでしょう

shoutai suru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

招待してごらんなさい

しょうたいしてごらんなさい

shoutai shite goran nasai


Prośba

招待してください

しょうたいしてください

shoutai shite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

招待していただけませんか

しょうたいしていただけませんか

shoutai shite itadakemasen ka

招待してくれませんか

しょうたいしてくれませんか

shoutai shite kuremasen ka

招待してくれない

しょうたいしてくれない

shoutai shite kurenai


Próbować

招待してみる

しょうたいしてみる

shoutai shite miru


Przed czynnością, robię ...

招待する前に, ...

しょうたいするまえに, ...

shoutai suru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

招待しなくて、すみませんでした

しょうたいしなくて、すみませんでした

shoutai shinakute, sumimasen deshita

招待しなくて、すみません

しょうたいしなくて、すみません

shoutai shinakute, sumimasen

招待しなくて、ごめん

しょうたいしなくて、ごめん

shoutai shinakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

招待して、すみませんでした

しょうたいして、すみませんでした

shoutai shite, sumimasen deshita

招待して、すみません

しょうたいして、すみません

shoutai shite, sumimasen

招待して、ごめん

しょうたいして、ごめん

shoutai shite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

招待しておく

しょうたいしておく

shoutai shite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 招待する か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... しょうたいする か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... shoutai suru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

招待する か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

しょうたいする か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

shoutai suru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

招待したほうがいいです

しょうたいしたほうがいいです

shoutai shita hou ga ii desu

招待しないほうがいいです

しょうたいしないほうがいいです

shoutai shinai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

招待したらどうですか

しょうたいしたらどうですか

shoutai shitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

招待してくださる

しょうたいしてくださる

shoutai shite kudasaru


Rozkaz

招待しなさい

しょうたいしなさい

shoutai shinasai


Słyszałem, że ...

招待するそうです

しょうたいするそうです

shoutai suru sou desu

招待したそうです

しょうたいしたそうです

shoutai shita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

招待し方

しょうたいしかた

shoutai shikata


Starać się regularnie wykonywać

招待することにしている

しょうたいすることにしている

shoutai suru koto ni shite iru

招待しないことにしている

しょうたいしないことにしている

shoutai shinai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

招待しにくいです

しょうたいしにくいです

shoutai shi nikui desu

招待しにくかったです

しょうたいしにくかったです

shoutai shi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

招待している

しょうたいしている

shoutai shite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

招待しようと思っている

しょうたいしようとおもっている

shoutai shiyou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

招待しようと思う

しょうたいしようとおもう

shoutai shiyou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

招待しながら, ...

しょうたいしながら, ...

shoutai shi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

招待するみたいです

しょうたいするみたいです

shoutai suru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

招待するみたいな

しょうたいするみたいな

shoutai suru mitai na

... みたいに招待する

... みたいにしょうたいする

... mitai ni shoutai suru

招待したみたいです

しょうたいしたみたいです

shoutai shita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

招待したみたいな

しょうたいしたみたいな

shoutai shita mitai na

... みたいに招待した

... みたいにしょうたいした

... mitai ni shoutai shita


Zakaz 1

招待してはいけません

しょうたいしてはいけません

shoutai shite wa ikemasen


Zakaz 2

招待しないでください

しょうたいしないでください

shoutai shinai de kudasai


Zamiar

招待するつもりです

しょうたいするつもりです

shoutai suru tsumori desu

招待しないつもりです

しょうたいしないつもりです

shoutai shinai tsumori desu


Zbyt wiele

招待しすぎる

しょうたいしすぎる

shoutai shi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 招待させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... しょうたいさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... shoutai saseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 招待させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... しょうたいさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... shoutai sasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

招待してしまう

しょうたいしてしまう

shoutai shite shimau

招待しちゃう

しょうたいしちゃう

shoutai shichau

招待してしまいました

しょうたいしてしまいました

shoutai shite shimaimashita

招待しちゃいました

しょうたいしちゃいました

shoutai shichaimashita