小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 居る | いる

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

mieszkanie, rezydowanie, przebywanie, bycie, istnienie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

いる

iru


Znaczenie

być

istnieć

znajdować się

tworzenie czynności trwających (forma -te + iru, い jest czasami pomijane)


Informacje dodatkowe

miejsce ni (partykuła), do rzeczy żywych


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

ru-czasownik

czasownik pomocniczy


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

czasownik nieprzechodni

zwykle pisany przy użyciu kana

słowo powiązanie

在る, ある, aru

Przykładowe zdania

Jestem w domu.

うちにいます。

僕は家にいるよ。

私は家の中にいる。


Nie mam dzieci.

私は子供がいません。


Czy jesteś w domu?

君は家にいますか。


Zauważył moją obecność.

彼は私のいるのに気がついた。


Pada, powinieneś zostać w domu.

雨が降っているので、家にいるほうがいいよ。

雨が降ってるから、家にいる方がいいよ。


Wydaje mi się to dziwne, że nie ma nikogo na ulicy o tej porze dnia.

こんな時間に通りに誰もいないなんて変だと思う。


Nieobecni nigdy nie mają racji.

いない者がいつも悪者になる。


Ilu jest chłopców w twojej klasie?

あなたのクラスに男の子は何人いますか。


W klasie są tylko trzy dziewczyny.

このクラスには女の子は3人しかいません。


On jest w Tokio.

彼は東京にいます。