小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 首になる | くびになる

Informacje podstawowe

Kanji

くび

Znaczenie znaków kanji

szyja, głowa, początek

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

くびになる

kubi ni naru


Znaczenie

być zwolnionym


Informacje dodatkowe

np. z pracy


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

zwykle pisany przy użyciu kana

alternatywa

首に成る, くびになる, kubi ni naru

alternatywa

クビになる, kubi ni naru

Przykładowe zdania

Został zwolniony za obijanie się w pracy.

仕事をサボったからクビになった。


Jeśli popełni jeszcze jeden błąd, będzie zwolniony.

もう一度間違いをしたら彼は首になるだろう。


Wyrzucili go za kradzież.

彼は盗みのために首になった。


Przypuśćmy, że zostaniesz zwolniony, co zrobisz najpierw?

もし首になったら、最初に何をしますか。


Tom stracił pracę.

トムは首になった。


Tom został zwolniony.

トムは首になった。


Zostanie zwolniony z pracy.

Zwolnią go.

彼はクビになるだろうね。

Formy gramatyczne (u-czasownik)

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

首になります

くびになります

kubi ni narimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

首になりません

くびになりません

kubi ni narimasen

Twierdzenie, czas przeszły

首になりました

くびになりました

kubi ni narimashita

Przeczenie, czas przeszły

首になりませんでした

くびになりませんでした

kubi ni narimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

首になる

くびになる

kubi ni naru

Przeczenie, czas teraźniejszy

首にならない

くびにならない

kubi ni naranai

Twierdzenie, czas przeszły

首になった

くびになった

kubi ni natta

Przeczenie, czas przeszły

首にならなかった

くびにならなかった

kubi ni naranakatta


Temat czasownika (ang: stem)

首になり

くびになり

kubi ni nari


Forma mashou

首になりましょう

くびになりましょう

kubi ni narimashou


Forma te

首になって

くびになって

kubi ni natte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

首になれる

くびになれる

kubi ni nareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

首になれない

くびになれない

kubi ni narenai

Twierdzenie, czas przeszły

首になれた

くびになれた

kubi ni nareta

Przeczenie, czas przeszły

首になれなかった

くびになれなかった

kubi ni narenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

首になれます

くびになれます

kubi ni naremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

首になれません

くびになれません

kubi ni naremasen

Twierdzenie, czas przeszły

首になれました

くびになれました

kubi ni naremashita

Przeczenie, czas przeszły

首になれませんでした

くびになれませんでした

kubi ni naremasen deshita


Forma potencjalna, forma te

首になれて

くびになれて

kubi ni narete


Forma wolicjonalna

首になろう

くびになろう

kubi ni narou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

首になられる

くびになられる

kubi ni narareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

首になられない

くびになられない

kubi ni nararenai

Twierdzenie, czas przeszły

首になられた

くびになられた

kubi ni narareta

Przeczenie, czas przeszły

首になられなかった

くびになられなかった

kubi ni nararenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

首になられます

くびになられます

kubi ni nararemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

首になられません

くびになられません

kubi ni nararemasen

Twierdzenie, czas przeszły

首になられました

くびになられました

kubi ni nararemashita

Przeczenie, czas przeszły

首になられませんでした

くびになられませんでした

kubi ni nararemasen deshita


Forma bierna, forma te

首になられて

くびになられて

kubi ni nararete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

首にならせる

くびにならせる

kubi ni naraseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

首にならせない

くびにならせない

kubi ni narasenai

Twierdzenie, czas przeszły

首にならせた

くびにならせた

kubi ni naraseta

Przeczenie, czas przeszły

首にならせなかった

くびにならせなかった

kubi ni narasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

首にならせます

くびにならせます

kubi ni narasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

首にならせません

くびにならせません

kubi ni narasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

首にならせました

くびにならせました

kubi ni narasemashita

Przeczenie, czas przeszły

首にならせませんでした

くびにならせませんでした

kubi ni narasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

首にならせて

くびにならせて

kubi ni narasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

首にならされる

くびにならされる

kubi ni narasareru

首にならせられる

くびにならせられる

kubi ni naraserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

首にならされない

くびにならされない

kubi ni narasarenai

首にならせられない

くびにならせられない

kubi ni naraserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

首にならされた

くびにならされた

kubi ni narasareta

首にならせられた

くびにならせられた

kubi ni naraserareta

Przeczenie, czas przeszły

首にならされなかった

くびにならされなかった

kubi ni narasarenakatta

首にならせられなかった

くびにならせられなかった

kubi ni naraserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

首にならされます

くびにならされます

kubi ni narasaremasu

首にならせられます

くびにならせられます

kubi ni naraseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

首にならされません

くびにならされません

kubi ni narasaremasen

首にならせられません

くびにならせられません

kubi ni naraseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

首にならされました

くびにならされました

kubi ni narasaremashita

首にならせられました

くびにならせられました

kubi ni naraseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

首にならされませんでした

くびにならされませんでした

kubi ni narasaremasen deshita

首にならせられませんでした

くびにならせられませんでした

kubi ni naraseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

首にならされて

くびにならされて

kubi ni narasarete

首にならせられて

くびにならせられて

kubi ni naraserarete


Forma ba

Twierdzenie

首になれば

くびになれば

kubi ni nareba

Przeczenie

首にならなければ

くびにならなければ

kubi ni naranakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お首になりになる

おくびになりになる

okubi ni nari ni naru

Forma modestywna (skromna)

お首になりします

おくびになりします

okubi ni nari shimasu

お首になりする

おくびになりする

okubi ni nari suru

Przykłady gramatyczne ({0})

Być może

首になるかもしれない

くびになるかもしれない

kubi ni naru ka mo shirenai

首になるかもしれません

くびになるかもしれません

kubi ni naru ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 首になってほしくないです

[osoba に] ... くびになってほしくないです

[osoba ni] ... kubi ni natte hoshikunai desu

[osoba に] ... 首にならないでほしいです

[osoba に] ... くびにならないでほしいです

[osoba ni] ... kubi ni naranai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

首になりたいです

くびになりたいです

kubi ni naritai desu


Chcieć (III osoba)

首になりたがっている

くびになりたがっている

kubi ni naritagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 首になってほしいです

[osoba に] ... くびになってほしいです

[osoba ni] ... kubi ni natte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 首になってくれる

[dający] [は/が] くびになってくれる

[dający] [wa/ga] kubi ni natte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に首になってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にくびになってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni kubi ni natte ageru


Decydować się na

首になることにする

くびになることにする

kubi ni naru koto ni suru

首にならないことにする

くびにならないことにする

kubi ni naranai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

首にならなくてよかった

くびにならなくてよかった

kubi ni naranakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

首になってよかった

くびになってよかった

kubi ni natte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

首にならなければよかった

くびにならなければよかった

kubi ni naranakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

首になればよかった

くびになればよかった

kubi ni nareba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

首になるまで, ...

くびになるまで, ...

kubi ni naru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

首にならなくださって、ありがとうございました

くびにならなくださって、ありがとうございました

kubi ni narana kudasatte, arigatou gozaimashita

首にならなくてくれて、ありがとう

くびにならなくてくれて、ありがとう

kubi ni naranakute kurete, arigatou

首にならなくて、ありがとう

くびにならなくて、ありがとう

kubi ni naranakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

首になってくださって、ありがとうございました

くびになってくださって、ありがとうございました

kubi ni natte kudasatte, arigatou gozaimashita

首になってくれて、ありがとう

くびになってくれて、ありがとう

kubi ni natte kurete, arigatou

首になって、ありがとう

くびになって、ありがとう

kubi ni natte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

首になるって

くびになるって

kubi ni narutte

首になったって

くびになったって

kubi ni nattatte


Forma wyjaśniająca

首になるんです

くびになるんです

kubi ni narun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お首になりください

おくびになりください

okubi ni nari kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 首になりに行く

[miejsce] [に/へ] くびになりにいく

[miejsce] [に/へ] kubi ni nari ni iku

[miejsce] [に/へ] 首になりに来る

[miejsce] [に/へ] くびになりにくる

[miejsce] [に/へ] kubi ni nari ni kuru

[miejsce] [に/へ] 首になりに帰る

[miejsce] [に/へ] くびになりにかえる

[miejsce] [に/へ] kubi ni nari ni kaeru


Jeszcze nie

まだ首になっていません

まだくびになっていません

mada kubi ni natte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

首になれば, ...

くびになれば, ...

kubi ni nareba, ...

首にならなければ, ...

くびにならなければ, ...

kubi ni naranakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

首になったら、...

くびになったら、...

kubi ni nattara, ...

首にならなかったら、...

くびにならなかったら、...

kubi ni naranakattara, ...


Kiedy ..., to ...

首になる時、...

くびになるとき、...

kubi ni naru toki, ...

首になった時、...

くびになったとき、...

kubi ni natta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

首になると, ...

くびになると, ...

kubi ni naru to, ...


Lubić

首になるのが好き

くびになるのがすき

kubi ni naru no ga suki


Łatwo coś zrobić

首になりやすいです

くびになりやすいです

kubi ni nari yasui desu

首になりやすかったです

くびになりやすかったです

kubi ni nari yasukatta desu


Mieć doświadczenie

首になったことがある

くびになったことがある

kubi ni natta koto ga aru

首になったことがあるか

くびになったことがあるか

kubi ni natta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

首になるといいですね

くびになるといいですね

kubi ni naru to ii desu ne

首にならないといいですね

くびにならないといいですね

kubi ni naranai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

首になるといいんですが

くびになるといいんですが

kubi ni naru to ii n desu ga

首になるといいんですけど

くびになるといいんですけど

kubi ni naru to ii n desu kedo

首にならないといいんですが

くびにならないといいんですが

kubi ni naranai to ii n desu ga

首にならないといいんですけど

くびにならないといいんですけど

kubi ni naranai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

首になるのに, ...

くびになるのに, ...

kubi ni naru noni, ...

首になったのに, ...

くびになったのに, ...

kubi ni natta noni, ...


Musieć 1

首にならなくちゃいけません

くびにならなくちゃいけません

kubi ni naranakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

首にならなければならない

くびにならなければならない

kubi ni naranakereba naranai

首にならなければなりません

sければなりません

kubi ni naranakereba narimasen

首にならなくてはならない

くびにならなくてはならない

kubi ni naranakute wa naranai

首にならなくてはなりません

くびにならなくてはなりません

kubi ni naranakute wa narimasen


Nawet, jeśli

首になっても

くびになっても

kubi ni natte mo

首にならなくても

くびにならなくても

kubi ni naranakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

首にならなくてもかまわない

くびにならなくてもかまわない

kubi ni naranakute mo kamawanai

首にならなくてもかまいません

くびにならなくてもかまいません

kubi ni naranakute mo kamaimasen


Nie lubić

首になるのがきらい

くびになるのがきらい

kubi ni naru no ga kirai


Nie robiąc, ...

首にならないで、...

くびにならないで、...

kubi ni naranai de, ...


Nie trzeba tego robić

首にならなくてもいいです

くびにならなくてもいいです

kubi ni naranakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 首になって貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] くびになってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] kubi ni natte morau


Po czynności, robię ...

首になってから, ...

くびになってから, ...

kubi ni natte kara, ...


Podczas

首になっている間に, ...

くびになっているあいだに, ...

kubi ni natte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

首になっている間, ...

くびになっているあいだ, ...

kubi ni natte iru aida, ...


Powinnien / Miał

首になるはずです

くびになるはずです

kubi ni naru hazu desu

首になるはずでした

くびになるはずでした

kubi ni naru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 首にならせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... くびにならせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... kubi ni narasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 首にならせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... くびにならせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... kubi ni narasete kureru

Pozwól mi

私に ... 首にならせてください

私に ... くびにならせてください

watashi ni ... kubi ni narasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

首になってもいいです

くびになってもいいです

kubi ni natte mo ii desu

首になってもいいですか

くびになってもいいですか

kubi ni natte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

首になってもかまわない

くびになってもかまわない

kubi ni natte mo kamawanai

首になってもかまいません

くびになってもかまいません

kubi ni natte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

首になるかもしれません

くびになるかもしれません

kubi ni naru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

首になるでしょう

くびになるでしょう

kubi ni naru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

首になってごらんなさい

くびになってごらんなさい

kubi ni natte goran nasai


Prośba

首になってください

くびになってください

kubi ni natte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

首になっていただけませんか

くびになっていただけませんか

kubi ni natte itadakemasen ka

首になってくれませんか

くびになってくれませんか

kubi ni natte kuremasen ka

首になってくれない

くびになってくれない

kubi ni natte kurenai


Próbować

首になってみる

くびになってみる

kubi ni natte miru


Przed czynnością, robię ...

首になる前に, ...

くびになるまえに, ...

kubi ni naru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

首にならなくて、すみませんでした

くびにならなくて、すみませんでした

kubi ni naranakute, sumimasen deshita

首にならなくて、すみません

くびにならなくて、すみません

kubi ni naranakute, sumimasen

首にならなくて、ごめん

くびにならなくて、ごめん

kubi ni naranakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

首になって、すみませんでした

くびになって、すみませんでした

kubi ni natte, sumimasen deshita

首になって、すみません

くびになって、すみません

kubi ni natte, sumimasen

首になって、ごめん

くびになって、ごめん

kubi ni natte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

首になっておく

くびになっておく

kubi ni natte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 首になる か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... くびになる か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... kubi ni naru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

首になる か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

くびになる か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

kubi ni naru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

首になったほうがいいです

くびになったほうがいいです

kubi ni natta hou ga ii desu

首にならないほうがいいです

くびにならないほうがいいです

kubi ni naranai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

首になったらどうですか

くびになったらどうですか

kubi ni nattara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

首になってくださる

くびになってくださる

kubi ni natte kudasaru


Rozkaz

首になりなさい

くびになりなさい

kubi ni narinasai


Słyszałem, że ...

首になるそうです

くびになるそうです

kubi ni naru sou desu

首になったそうです

くびになったそうです

kubi ni natta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

首になり方

くびになりかた

kubi ni narikata


Starać się regularnie wykonywać

首になることにしている

くびになることにしている

kubi ni naru koto ni shite iru

首にならないことにしている

くびにならないことにしている

kubi ni naranai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

首になりにくいです

くびになりにくいです

kubi ni nari nikui desu

首になりにくかったです

くびになりにくかったです

kubi ni nari nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

首になっている

くびになっている

kubi ni natte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

首になろうと思っている

くびになろうとおもっている

kubi ni narou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

首になろうと思う

くびになろうとおもう

kubi ni narou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

首になりながら, ...

くびになりながら, ...

kubi ni nari nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

首になるみたいです

くびになるみたいです

kubi ni naru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

首になるみたいな

くびになるみたいな

kubi ni naru mitai na

... みたいに首になる

... みたいにくびになる

... mitai ni kubi ni naru

首になったみたいです

くびになったみたいです

kubi ni natta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

首になったみたいな

くびになったみたいな

kubi ni natta mitai na

... みたいに首になった

... みたいにくびになった

... mitai ni kubi ni natta


Zakaz 1

首になってはいけません

くびになってはいけません

kubi ni natte wa ikemasen


Zakaz 2

首にならないでください

くびにならないでください

kubi ni naranai de kudasai


Zamiar

首になるつもりです

くびになるつもりです

kubi ni naru tsumori desu

首にならないつもりです

くびにならないつもりです

kubi ni naranai tsumori desu


Zbyt wiele

首になりすぎる

くびになりすぎる

kubi ni nari sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 首にならせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... くびにならせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kubi ni naraseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 首にならせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... くびにならせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kubi ni narasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

首になってしまう

くびになってしまう

kubi ni natte shimau

首になっちゃう

くびになっちゃう

kubi ni nacchau

首になってしまいました

くびになってしまいました

kubi ni natte shimaimashita

首になっちゃいました

くびになっちゃいました

kubi ni nacchaimashita